Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ!!! (ማቴ24፡4)

            በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምልክ ኣሜን!                   

           ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ!!! (ማቴ24፡4)

      meነዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ እቲ ንምድሪ ብዘይ መሰረት ንሰማይ ድማ ብዘይ ዓንዲ ዘቖመ  ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ምጽኣት ዓለም ተዛሪብዎም ስለ ዝነበረ፡ ደቂ መዛሙርቱ   ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ፣ ብሕት ኢሎም “ምፍራስ ቤተ መቕደስ መዓስ እዩ ዝኸውን፧ ናይ ምምጻእካን  ናይ ሕልቀት ዓለምንከ  ምልክቱ  እንታይ እዩ ፧ እስከ ንገረና፧” እና በሉ ናብኡ ቀረቡ። ቅዱሳን ሓዋርያት እዚ ኢሎም ዝሓተቱዎ ምኽንያት፥

 ቀዳማይ፦ “እንሆ ቤትኩም ዓንዩ ክተርፍ  እዩ ይብለኩም  ኣለኹ” ኢልዎም ስለ ዝነበረ  “ምፍራስ ቤተ  መቕደስ መዓስ  እዩ እስከ ንገረና” ኢሎም ሓተቱ። 

ካልኣይ፦ “ካብ ሕጂ ኣይክትርእዩንን ኢኹም” ኢልዎም ስለ ዝነበረ ድማ “ምልክት ምጽኣትካን ሕልቀት ዓለምንከ ምልክቱ እንታይ እዩ” ክብሉ ሓተትዎ።  እዚ ምስ በሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ  በሎም፣ “ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ፣ እንሆ ኣነ ክርስቶስ እየ እና በሉ ብዙሓት  ብስመይ(ብስመይ ክትንስኡ እዮም)  ክመጹ እዮም ንቡዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣይትሰንብዱ ፣እዚ ብግድን ክኸውን እዩ። እንተኾነ መወዳእታ ሽዑ ኣይኮነን።(ምኽንያቱ ሓሳዊ  መሲሕ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ካብዚ ዝኸፍአ ክኸወን ስለ ዝኾነ እዩ (ራእ13፣1-13)። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ፡  መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ከኣ ረሃብን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ መጀመርታ ቅልውላው እዩ። በቲ እዋን እቲ  ንመከራ ኣሕሊፎም ክህብኹምን ክቐትልኹምን እዮም። ስለ ስመይ ከኣ ብኹሎም ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክኽሕዱን ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃሃቡን እዮም፣ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ክትንስኡ፡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ከኣ ፍቕሪ ብዙሓት ክትዝሕትል እያ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ  ግና ንሱ ክድሕን እዩ” (ማቴ 24፣4-31)።

 ጎይታናን መድሓኒናን  ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓንቀጽ እዚ   ስለ ናይ ዓለም መጨረሽታ ወይ ድማ  ናይ ዓለም ሕልፈትን መወዳእታን  ዝተዛረቦ ምስ መጠንቀቕትኡ እዩ። ተራ ዘረባ ኣይተዛረበን  ወይ ድማ ዓለም ክትሓልፍ እያ ኣነውን ዓለም ክፈርድን ከሕልፍን ክመጽእ  እየ ኢሉ ጥራይ ስቕ ኣይበለን ምስ ምልክቱ እባ ድኣ ገለጸን መሃረን እምበር። እዚ ከኣ ሰባት ካብ ዘይምስትውዓል ተበጊሶም ከይሰናኸሉን ካብ እምነቶም ከይወድቁን  እኳ ድኣ ብሃይማኖት ብምግባር ክጸንዑን እዩ። ምኽንያቱ መስሓትያን ዝመጹ ብናይ ክርስቶስ ስም ስለ ዝኾኑ። ኣብ ዝሓለፈ ዘመናትን ሕጂን ብዙሓት መናፍቓን “ኣነ  ክርስቶስ እየ”  ኢሎም ዝተንስኡ ሰባት ብዙሓት እዮም። ንብሕጂ እውን ክሳዕ ምጽኣት ዝቕጽል እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ክንሕሎን ክንጥንቀቕን እዩ ዝግብኣና።

    ሎሚ ነዛ ወልድ ዋሕድ ኢላ እትኣምን  ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት  እና ነቐፉ ኣብ ዝሓለፈ ኣደባባያት ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና  እና በሉ ዝዘሩ ነቶም ብሓሶት “ኣነ ክርስቶስ እየ” ኢሎም ንዝትንስኡ ጸረግቲ መገዲ እዮም። ናይ ሃይማኖት ብቕዓት ዘይብሎም ክንሶም፣ “ክርስቶስ ብሕልሚ ተራእዩኒ፡ ብራእይ ተገሊጹለይ” ዝብሉ ብመገዲ ሰይጣን ዝምርሑ ምዃኖም ምስትውዓል ይግባእ። እዞም ሎሚ “ብሕልሚ ተራእዩኒ ብራእይ ተገሊጹለይ” እና በሉ ንነብሶም ዓልዮም ሰብ ካብ እምነቱ ንኽዓሉ ምኽንያት ዝኾኑ ዘለዉ ሰባት ጽባሕ “ኣነ ክርስቶስ እየ” ምባሎም  ኣይተርፍን እዩ።

ነዚ ኣመልኪቱ ቅዱስ ሐዋርያ  ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ፣ “ሕጂ ከኣ ኣቱም ኣሕዋትና  ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ምእካብናን  እንምዕደኩም እዚ እዩ፣ ብትንቢት ኮነ ብወረ ወይ ካባና ከም ዝተጻሕፈት መልእኽቲ  ብምምሳል “መዓልቲ ጎይታ መጺኣ እያ” ብምባል  ብቐሊል ኣይትረበጹን ኣይትተሃወኹን። ክሕደት ቅድሚ ምምጽኡ እቲ ሕጊ ዘይብሉ ሰብ እቲ ንጥፍኣት ዝተመደበ   ከይተገልጸ መዓልቲ ጎይታ ኣይትመጽእን እያ እሞ ሓደ እኳ ብገለ ነገር ከየስሕተኩም ። ንሱ “ኣምላኽ እየ” ኢሉ ብምእዋጅ  ኣብ ቤት መቐደስ ኣምላኽ ተቐሚጡ ፣ነቲ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝጽዋዕን  ነቲ ዝምለኽን ዘበለ ነገር  ኩሉ ክቛወም ክለዓል እዩ። ኣነ ግና

ምሳኻትኩም ከለኹ ነዚ ከም ዝነገርክኹምከ  ኣይትዝክርዎን ዲኹም፧  ንሱ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ምእንቲ ክግለጽ፣ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ  እንታይ ምዃኑ  ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ብሕቡእ ዝዓዪ ሕጊ ኣልቦነት ድሮ ጀሚሩ ኣሎ ፣ እንተኾነ እቲ ክኾኖ ዘለዎ፣ እቲ ዓጊትዎ ዘሎ ካብ መገዱ ክሳዕ ዘልግስ ኣይክኸውንን እዩ። ሽዑ እቲ ሕጊ ዘይብሉ ክግለጽ እዩ፡ ጎይታ ኢየሱስ ከኣ በቲ ካብ ኣፉ ዝወጽእ ትንፋስ ከጥፍኦ እዩ። ብግርማ ምጽኣቱ ከኣ ክድምስሶ እዩ። ናይቲ ሕጊ ዘይብሉ ምምጻእ በቲ ሰይጣን ዝዓዮ ኩሉ  ሓይልን ሓሳዊ ትእምርትን  ተኣምራትን ዝተሰነየ  ክኸውን እዩ። ከምኡ እውን ነቶም ዝጠፍኡ ዘስሕተሉ  ኩሉ ተንኮልን  ክፍኣትን ኣለዎም። እቶም ዝጠፍኡ ከኣ ነቲ ከድሕኖም ዝኽእል ሓቂ ብፍቕሪ  ምቕባል  ስለ ዝኣበዩ እዩ። ስለዚ እውን ንሓሶት ምእንቲ ክኣምኑ ኣምላኽ ሓይሊ ስሕተት ይሰደሎም፡ እዚ ከኣ  ኩሎም እቶም ንሓቂ ዘይኣምኑ ብኽፉእ ግና ባህ ዝብሎም ምእንቲ ክፍረዱ እዩ”(2ተሰ2፣1-12)ብምባል ስለ እቶም ሓሰውቲ መማህራንን ሓሳዊ መሲሕን ገሊጹ ኣሎ።

ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ  ክርስቶስ  ከም ዝነገረና፡ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝመሃሩና በዚ ክፉእ ዘመን ሓደ እኳ ከየስሕተና ክንጥንቀቕ እዩ ዝግባኣና። እዚ ዘመን እዚ ምልክታቱ እና ረኣናን  እና ተዓዘብናን ብምስትውዓል ክንጓዓዝ ዘድልየና ዘመን እዩ። ምኽንያቱ ሰባት ብስጋን ብነፍስን  ዝሞትሉ ዘለዉ ዘመን ስለ ዝኾነ። ናይ ነፍሲ ጥምየት ዝመጽእ ሰብ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ካብ መንፈሳዊ  ህይወት ካብ ናይ ክርስቶስ መለኮታዊ ደምን ስጋን ምስ ዝፍለን ዝርሕቕን እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ነቢይ ኣሞጽ “ እንሆ ኣነ ናብታ ሃገር ጥሜት ዝሰደለን መዓልታት ክመጻ እየን። እዚ ጥሜት እዚ ግና ንምስማዕ  ቃል እግዚኣብሔር እምበር፣ ጥሜት እንጌራን  ጽምኢ  ማይን ኣይኮነን። ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛሪበ ኣለኹ። ቃለይ  ቃል እግዚኣብሔር ክሰምዑ ናብዚን ናብትን ክጎዩ እዮም።  ኣብ ምዉት ባሕሪ ናብ ማእከላይ ባሕሪ፡ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ኮለል ክብሉ እዮም  ግና ኸ ካባይ ቃል ኣይክሰምዑን እዮም”(ት.ኣሞ8፣11-13)።

ምድሪ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም እትናወጽን እተንቀጥቅጥን  ብዙሕ ሰብ እውን ካብ እምነቱ ካብ ሃይማኖቱ  እና ወጸን እና ለወጠን እዩ። እንተኾነ ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ  እምበኣር ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብቲ  ጽኑዕ መስረትኩም ከይትወድቁ ተሓለዉ”(2ጴጥ3፣17) ከም ዝበለ ብዓይኒ ልቦና ጠሚትና ካብ ስሕተት ክንሕሎ ይግባኣና ኢዩ። ነቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ስሕተት ዝተዋፈሩ ድማ ብጸሎት ክንድግፎም ዓቕምና ብዝፈቐዶ ከኣ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያና ሓቀኛ ትምህርቲ ክነፍልጦም ክንጽዕር ይግባእ። እንተኾነ ንሕና’ውን ከምቲ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ “ እቲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ’’ (1ቆሮ10፡12) ከም ዝበለ ቅድሚ ኩሉ ግን ንርእስና ክንሕሉን ክንጥቀቕን እዩ ዝግባእ፡ ምኽንያቱ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይስዓር ቃሉ  “ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ” ኢሉ እዩ። ስለዚ ኩላትና ካብ  እቶም ስዲ ኣካይዳ ዝኸዱን ንሰባት ዘጋግዩን ናብ ዘይደለይዎ ኣንፈት ዝመርሑን  ደቂ ክርስቶስ ኢና በሃልቲ ግን ከኣ ነቲ ሓይሉ ዝኽሕዱ መንጠልቲ ተዃሉ ክንጥንቀቕ ይግባእ።

      ቅዱስ እግዚኣብሔር ካብ ስሕተትን ክሕደትን ሓልዩ ኣብታ ጽንዕትን ዘይትናወጽን ቅንዕቲ  ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖትና የጽንዓና ኣሜን!

             ስብሃት ለእግዚኣብሔር

            ወለወላዲቱ ድንግል

             ወለመስቀሉ ክቡር

               ኣሜን!

 

 

 

 

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.