Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ሕጻን ዘይነበረ ቅዱስ ኣቦ የለን/

 በስመኣብ  ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!               

 ሕጻን ዘይነበረ ቅዱስ ኣቦ የለን

Mark_10_14 እግዚኣብሔር ኣምላኽ “ብመልክዕና ብምስልና ሰብ ንፍጠር” ኢሉ (ዘፍ1፡26) ንኣቦና ኣዳም ካብ ምድሪ ሓመድ ወሲዱ ወዲ 30 ዓመት ገይሩ ኣዴና ሔዋን ድማ ካብ ኣቦና ኣዳም ብዝወሰዶ መሰንገለ ጓል 15 ዓመት (ዘፍ 2፡7-22) ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም። ካብዚ ንደሓር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ስጋዊ ኣቦን ኣደን ክህልውዎ  ሕጻን ኮይኑ ክዓቢ “ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከኣ ምልእዋን ምለኽዋን” ብምባል ናይ ተፈጥሮ ሕግን ስርዓትን ኣተዓባብያ ሰብን ሰርዓልና። ስለዚ ኩሉ ሰብ ምስ ዓበየ ንጉስ፡ ፍላስፋ፡ መምህር፡ ሓኪም፡ ጸረ ቤተ ክርስቲያን ወዘተ  ዋላ እኳ እንተኾነ ሕጻን ኮይኑ ዝዓበዩ ኢዮ። ቅዱሳን ኣበው’ውን እንተኾኑ ደቂ ሰባት ስለዝኾኑ ተጠኒሶም ዝተወልዱ ሕጻናት ኮይኖም ዝዓበዩ ኢዮም።

እግዚኣብሔር በቲ ድንቂ ዝኾነ ካሃልነቱ ሕጻን ማይ እኳ እንተኾነ ኣብ ማሕጸን ኣዲኡ የርግኦ ኣዕጽምትን ስጋን ድማ ይሰኹዓሉ ምስ ተወልደ ድማ መታን መግቢ ክኾኖ ይእዝዝ እሞ ካብ ጡብ ኣዲኡ ጸባ ይፍልፍል፡ ሕጻን ድማ ጡብ ኣዲኡ ክደሊ መሓውሩ የንቀሳቕስ። እዚ ኹሉ በቲ ንዕኡ ክንፈልጠሉ ዝሃበና ልቦና ይፍጸም።

“ቃል ብቕድሙ ነበረ፡ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፡ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ፡ እቲ ቃል ሰብ ኮነ”(ዮሓ1፡1-2, 14) ዝተባህለ ወልደ እግዚኣብሔር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን እንተኾነ ኣምላኽነቱ ከይተለወጠ ብተዋሕዶ፡ ፍጹም ሰብ ብምዃን ተፈጥርኣዊ ሕግን ስርዓትን ናይ ወዲ ሰብ ክፍጽም ትሽዓተ ወርሕን ሓሙሽተ መዓልትን ኣብ ማሕጸን ቅድስት ድንግል ማርያም ተጠኒሱ ተወሊዱ “እቲ ሕጻን ድማ ዓበየ ጥበብ መሊእዎ’ውን ደልደለ ጸጋ ኣምላኽ ድማ ኣብኡ ነበረ” ተባሂሉ ኢዩ (ሉቃ2፡51)።

ግዜ ሕጻንነት ቅዱሳን ኣቦታት

kmkሕጻንነት ናይ ዕቤት መሰረት ንመጀመሪ መንፈሳዊነት ድማ ምቹእ ክሊ ዕድመ ከም ምዃኑ           መጠን፡ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ካብ ሕጻንነት ጀሚሩ ብቕድስና ኣገልገልቱ ኮይኖም ክመላለሱ ትኣምራት ክርእዩን በረኸቱ ክካፈሉን (ማቴ14፡21, ማቴ15፡38) መዝሙር ምስጋና ክዝምሩ (መዝ8፡2፣ማቴ21፡15 ናብ ኣምላኽ ቀሪቦም ቃሉ ክሰምዑ “መንግስተ ሰማያት ንኸምዚኣቶም ዝበሉ ኢያ’ሞ ሕደግዎም ሕጻናት ናባይ ምምጻእ ኣይትኸልክልዎም” ኢሉ ኣዚዙ ኢዩ(ማቴ19፡41)።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገለ ሰባት ሰኣን ኣፍልጦ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምምልላስ፡ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ምዃን መንፈሳዊ ስርሓት ምስራሕ፡ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ምንባብ፡ ንዓበይቲ ሰባት ጥራሕ ዝምልከት ኮይኑ እንዳ መሰሎም ንደቆም ካብ መንፈሳዊ ዕዮታታት ዘባኹርዎም  ውሑዳት ኣይኮኑን። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ  ሕጻናት ንኣቦ ስለ ዝፈለጥኩሞ ይጽሕፈልኩም ኣለኹ ብምባል ሕጻናት ንኣምላኽ ከም ዝፈልጥዎ የረድኣና። ከምኡ’ውን ሕጻናት ብንኡስ ዕድሚኦም ብፍጹም መንፈሳውነት ግብሪ መንፈስ ቅዱስ ክሰርሑን ገሊኦም ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ዓቕሞም ከም ዝፈቕዶ የገልግሉ ከም ዝነበሩ ናይ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ካብቲ ብዙሕ ብውሕዱ ብኸምዚ ዝስዕብ የረድኣና። ንኣብነት ኣዴና ቅድስት ኣናሲሞስ ብግዜ ሕጻንነታ ወለዳ ትምህርቲ ሃይማኖት ክትመሃር ናብ ቅዱሳን ኣቦታት ናብ ገዳም ወሰድዋ ኣብኡ ድማ መጻሕፍቲ ምንባብን ምጻምን ምጽላይን ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ተማሂራ ናብ ቤታ ተመልሰት። ጓል ንጉስ ስለ ዝነበረት በቲ ኣብ ገዳም ዝተማህረቶ ናይ ገዳም ናብራ እምበር፡ በቲ ናይ ንግስነት ናብራ ክትመላለስ ኣይመረጸትን። ወለዳ ጽቡቕ ናይ ንግስነት ልብሲ ክትክደንን ጽቡቕ ኣመጋግባ ክትምገብን እኳ እንተ ደለዩ ንሳ ግና ንወለዳ ከየቐየመት ማለት ትሕቲ እቲ ናይ ንግስነት ክዳን ማቕ ትኽደን ነበረት። ነቲ ጽቡቕ መግቢ ድማ ኣብ ክፍለይ ኮይነ ክበልዕ ኢየ ብምባል፡ ነቲ ጥዑም መግቢ ጉሒፋ ማይን ጨውን ትምገብ ነበረት። ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንናይ መንፈስ ወዱ ጢሞቴዎስ “ንርእስኻ ግና ብመንፈሳዊ ሕይወት ክትነብር ተላመድ”(1ጢሞ4፡7) ኢሉ ከም ዝመዓዶ ንሳ ድማ ንርእሳ ብኸምዚ ዝተገልጸ መንፈሳውነት ተለማምድ ነበረት።

ቅዱሳን ኣቦታት በዚ ከምዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብግዜ ሕጻንነቶም ስለ ዝፈለጥዎ ከም ሕጻናት ጸወታ ከይተመነዩ ከም በዓል ኣቡነ ተክለሃይማኖት፡ ኣቡነ  ገብረ መንፈስ ቅዱስን ካልኦትን ቅዱሳን መጻሕፍቲ ብምንባብ፡ ብጾምን ጸሎትን ብስግደትን “ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ ተስፋይን እምነተይ ንስኻ ኢኻ”(መዝ71፡5-6) እንዳ በሉ ንኣምላኽ ኣስሚሮም ኢዮም። ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ናይ መንፈስ ወዱ ጢሞቴዎስ “ንስኻ ግና ካብ መን ከም ዝተመሃርካዮ ፈሊጥካ በቲ እተመሃርካዮን እተረዳእካዮን ጽናዕ”(1ጢሞ3፡15) ዝበሎ ቃል ኣምላኽ ንምፍጻም ሕድሪ ቅዱሳን ኣቦታት ተቐቢሎም ገሊኦም ከም ቅዱስ ኣቦኖብ፡ ሕጻን ቂርቆስ ብንኡስ ዕድሚኦም  ኣብ ሃይማኖት ጸኒዖም ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ኣዝዮም ብዙሓት ኢዮም።

ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ኩሉ ኣብ ግዜ ሕጻንነቶም ዝገበርዎ ቅድስና በቲ መንፈስ ቅዱስ ዘለቦም ኢዩ። ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ብቕድስና ፈጢርዎ፡ ብቕድስና ክነብር ድማ ይጽውዖ። ሓጢኣት ብምስራሕ ክሳዕ ዘይበደልዎ ድማ ኣብ ሕይወቶም ብምንባር ብዙሕ ዕዮታት ይዓዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ክብል ጽሒፉ ኣሎ። “ኣምላኽ ነቲ ብፍቕሩ ዝመደበ መታን ክትደልዩን ክትገብሩን ኣምላኽ ባዕሉ ኢዩ ኣብ ልብኹም ዝዓዪ” ይብል(ፊሊጲ2፡13)። ስለዚ በቲ መንፈስ ቅዱስ ዘለቦሞም ነቲ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዘዳለወሎም  በቲ ዝበጽሕዎ ደረጃ እንዳ ተመላለሱ ንግዜኦምን ዕድሚኦምን ብዝግባእ ተጠቒሞምሉ ሓሊፎም ኢዮም።

 እዚ በኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ከቢድ እኳ እንተኾነ፡ ንእግዚኣብሔር ግና ዝሰኣኖ ነገር የለን። ከመይ እግዚኣብሔር ኣብ ማሕጸን ኣዲኦም ከለዉ ከይተረፈ ከም ዘመስግንዎ ይገብር(ሉቃ2፡44)።  ምስ ተወልዱ’ውን እንተኾነ ብመንፈስ እንዳ ኣነቃቅሐ ንዕኡ ክፈልጥዎን ብመንገዱ ክመላለሱን የነቃቅሖምን ሓይሊ ይህቦምን። ሳምሶን እቲ ከይተወልደ ከሎ ዝሓረዮ እግዚኣብሔር መንፈሱ ሰዲዱ የነቃቅሖ ከም ዝነበረ ኣብ መጽሓፈ መሳፍንቲ 13፡15 ተገሊጹ ንረኽቦ።

ነቢይ ዳዊት’ውን እግዚኣብሔር ብግጌ ሕጻንነቱ በቲ ኣብ ሕይወቱ ዝዓዮ ዝነበረ ክምስክር ከሎ ሳኦል ቆልዓ ኢኻ እኳ እንተ ተበሎ፡ ንሱ ግና “ኣነ ጊልያኻ ኣባጊዕ ኣቦይ ይጓሲ ነበርኩ ኣንበሳ ወይ ድቢ ካብቲ መጓሰ ሓንቲ በጊዕ እንተ ወሰደ ኣነ ደድሕሪኡ መጺአ ይቐትሎ ካብ ኣፉ’ውን የግድፎ ነበርኩ፡ ክበልዓኒ እንተመጸ ድማ ብጭሕሙ ሒዘ ይቐትሎ ነበርኩ። እቲ ካብ ኢድ ኣንበሳን ድቢን ዘድሓነኒ እግዚኣብሔር ካብ ኢድ እዚ ፍልስጤማዊ ከድሕነኒ ኢዩ” በለ። ሓቂ ኢዩ ኣምላኽ መንፈስ ሓይልን ርእስኻ ምግታእን እምበር መንፈስ ፍርሓት ኣይሃበናን ኢዩ(2ጢሞ1፡7)።

እዚ መስተንክር ዝኾነ ተኣምራት ዝገበሩ ናብ ሓደ ዕላማን ናብ ሓደ መንገዲ ሕይወትን መንግስቲ ኣምላኽን በብእዋኑ ንዝቀረበሎም  ጻውዒት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽቢሮም ብፍጹም ገድሊ ንኣምላኽ ኣስሚሮም ሰማእነት ዘበደምን ሰማእትነት ዘእንበለ ደምን ብምዃን ሰማያዊ ኣክሊል ካብ ኣምላኽ ዝዓተሩ።

“ጻድቕ ወዲ ዝወለደ ኣቦ ይሕጎስ ጥበበኛ ዝወለደ ድማ ብእኡ ባህ ይብሎ”(ምሳሌ23፡24) ከም ዝበለ ንጉስ ሰሎሞን ንስድራ ቤቶም ደስታን ሓጎስን፡ ንተዋሕዶ ሃይማኖትና ትምክሕቲ፡ ንቤተ ክርስቲያን ድማ ስልማት ኮይኖማ ዘለዉ፡ ከምቲ ኣብ 1ይነገ18፡12 “ኢዮስያስ ቆልዓ ከሎ ኣምላኽ ኣቡኡ ዳዊት ብምስዓቡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ገበረ” ዝበለና ካብ ንእስነት ጀሚሮም ብእምነት ኣቦታት ተሰሪቶም፡ ብስነ ምግባር ተሃኒጾም ዝዓበዩ ሎሚ ቅዱሳን ኣቦታትና ኢልና እንምክሓሎም እዮም።

እጃም ወለዲ ኣብ ኣተዓባብያ ሕጻናት

ሕጻናት ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “እቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ሕጻን ኮይኑ ዘይቅበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ”(ማር10፡15) ኢሉ ንጽሕንኦም ከም ዝመስከረሎም ንጽሕንኦም እና ሓለዉ፡ ነቲ ብግዳም ኮነ ብውሽጢ ዝመጽኦም ፈተና በመንፈሳዊ ተጋድሎ ንኽስዕሩ     ከምቲ ኣቦና ሄኖክ ንኣቦና ቡሸይ ንምንኩስና ከፋንውዎም ከለዉ ዝመዓድዎ፡ ማለት ሓደ ፈላሲ ብዘይ መንፈሳዊ ኣቦ ኣብ ገዳም ልክዕ ከምታ ኣብ ኣፍ ድቢ ዘላ በጊዕ ኢዩ ከም ዝበልዎ፡ እጃም ወለዲ ኣብ ሕጻናት ዓቢ ተራ ኣለዎ። “ንቆልዓ እታ ዝኸደላ መንገዲ ኣላምዶ እሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከልግስን ኢዩ”(ምሳ22፡6) ዝበለና ኣብ ዓለም ክልተ መንገዲ ስለ ዘሎ ኢዩ። እታ ሓንቲ ናብ ሕይወት እትወስድ እታ ሓንቲ ድማ ናብ ሞት እትወስድ ኢያ። ስለዚ ንሕጻናት ደቅና እታ ክኸዱላ ዘለዎም መንገዲ  እነርእዮም ንሕና ወለዶም ኢና።  ኣዴና ንግስቲ ኢሌኒ ንወዳ ቆስጦንጢኖስ ሕጻንነቱ ከይነዓቐት ኣብ ግዜ ንእስነቱ ብመንፈሳውነት ስለ ዘዕበየቶ፡ ንሱ ድማ ካብታ መገዲ ከይተኣለየ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ ዘበለ ስለ ዝገበረ፡ ካብ ኣምላኽ ዓቢ ክብሪ ረኺቡ ንቤተ ክርስቲያን ድማ ዓቢ ኩርዓትን ሓበንን ኮይኑ ኢዩ። ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ዓለምና  ዓቢ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ነታ መንገዲ ሕይወት ሒዙ ዘይዓበየ ነታ መገዲ ሞት ክሕዝ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ብኣኣ ክመላለስን ሰባት ሒዙ ክጥፍእን ከሎ ንርኢ።

ስለዚ ንሕና ወለዲ ንሕጻናት ደቅና  ንሕጻንነቶም ክንዕቕ ኣይግብኣናን ኢዩ ምኽንያቱ ሕጻን ልክዕ ከም ጻዕዳ ጨርቂ ዝሃብካዮ ቀለም ዝቕበል፡ ኣእምርኦም’ውን ከምኡ ስለ ዝኾነ ደቅና ሸለል ብምባል፡ ኣብ ሕጻንነቶም ሸለል ንኽብሉ ክንምህሮም ኣይግባኣናን። እኳ ድኣ ሕጻን ዘይነበረ ቅዱስ ኣቦ ከም ዘየለ ክነረድኦምን ክነእምኖምን፡ ምስቶም ብሕጻንነቶም ብቕድስና ጀሚሮም ንቕድስንኦም ዓቂቦም ንኣምላኽ ዘስመርዎ ብቓልን ብጽሑፍን ክንምህሮም  ይግብኣና። ገለ ገለ ወለዲ ንደቆም ናብ ቤት ኣምላኽ ከየመላለሱ ጥበብ ከየስነቑ፡ መንፈሳውነት ከየላመዱ የዕብይዎም እሞ ደቆም  ስነ ምግባር ዘይብሎም  ምስ ኮኑ ክጭነቑን ክጉህዩን ዝረኣዩ ስድራቤታት ውሑዳት ኣይኮኑን።

ስለዚ ወለዲ ንደቅና

–        ኣብ ቅድሚኦም እንዛረቦን እንሰርሖን ኩሉ ኣብ ኣእምሮኦም ምስ ኣተወ ክገብርዎ ይፍትኑ ኢዮም እሞ ንጠንቀቐሉ።

–        ኣብ ስደት ንዘለና ቋንቋና ንምሃሮምን ነላምዶምን

–        ብሰናይ ስነ ምግባር ኣርኣያ ንኹኖም

–        ቅዱሳን መጻሕፍቲ ነንብበሎም ከም ዝነብቡ ድማ ንግበሮም

–        ንጸልየሎምን ምስኦም ኮይና ንጸልን

–        ብዓቕምና ዘድልዮም ሰናይ ነገር ነቕርበሎም

–        ከም እንፍተዎም ንግለጸሎምን ነርእዮምን

–        ጥቡቕ ርክብ ምስ ደቅና ይሃልወና

–        ይስሓቕ ንያዕቆብ ከም ዝባረኾ ንባርኮም

–        እግዚኣብሔር ኣብ ሕይወትና ዝገበረልና ሰናይ ነገር ነዕልሎም

–        ቃልና ኣብ ቅድሚ ደቅና እሙን ይኹን

–        ኣብ መንጎ ገዛናን ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ርክብ ነፍልጦም

–        ኣይንንዓቆም፡ ቅኑዕ ዘበለ ኩሉ ክገብሩ ንምሃሮም። እወ ንድኻ ክምጽዉቱን ንእግዚኣብሔር ክፈርሕዎን ብምሉእ ሓይሎም ከመስግንዎን ንምሃሮም(ጦቢ14፡9)

–        ክቡር ደሙን ቅዱስ ስጋኡን ንኽቕበሉ ንምርሓዮም

ብሓፈሻ ደቅና ተካእቲ ወለዶ ኢዮም እሞ፡ ብሰናይ ስነ ምግባር እንዳ መሃርናን ብግብሪ ኣርኣያ እንዳኾና ነዕብዮም። ናይ ደቅና መጻኢ እንታይ ምዃኑ ብጀካ ኣምላኽ መን ይፈልጥ! ንኣቦና እሰይ ነቢየ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሳሙኤል ካብ ደቅኻ ሐደ ክነግስ ኢዩ እኳ እንተበሎ፡ ቅዱስ ዳዊት ምስ ዓበየ ጻድቅ ንጉስ ከም ዝኸውን ኣይገመተን። እወ! ብርግጽ ሕጻናት ኣብ ሕጻንነቶም ዘርእይዎ ሰናይ ወይ ሕማቕ ኣካይዳ ብዙሕ ዝጎድእን ዝጠቅምን እኳ እንተ ዘይመሰለ እቲ ሰናይ ወይ ሕማቕ ኣካይዳ ምስኦም ኣብ ዝዓብየሉ እዋን ጥቕሙ ወይ ጉድኣቱ ኣጸቢቑ ይጎልሕ ኢዩ’ሞ ሕጻንነት ዕድመ ቅዱሳን ኣበው ኣርኣያ ብምግባር ንደቅና ብሰናይ ስነ ምግባር ከም ዝዓብዩ ንግበሮም።

 ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

Uncategorized

Leave a reply