Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

መጋቢት ፲፪/12 በዓለ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት

መጋቢት ፲፪/12  በዓለ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ  ኣሃዱ ኣምላኽ  ኣሜን።

m

በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ናብ በልዓም ዝተለእከሉ ዕለት ኢዩ።

እስራኤላውያን  ካብ ምድረ ስደት ካብ ግብጺ  ድሕሪ ምውጽኦም ኣርብዓ  ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ድሕሪ ምግባሮም ሞኣብ ድሕሪ ምብጽሖም ናይ ሞኣብ  ንጉስ ባላቅ ወልደ ጺጶር ንግብጻውያን ብትሽዓተ መቕዘፍቲ ብዓስራይ ሞት በኹሪ ብመበል ዓሰርተ ሓደ ድማ ኣብ ባሕሪ ሰጢሞም ከም ዝተርፉ ምኽንያት ዝኾኑ ጸላእቲ መጺኦምኒ ኣለዉ ንዓ ርገሞም ክብል ንበልዓም ጸውዖ። በልዓም  እግዚኣብሔር ዝሃቦ ጸጋ ሃብቲ ምምራቕን ምርጋምን ተዋሂብዎ ነበረ። ነዚ ዘስተውዓለ  ንጉስ ባላቅ “እንሆ እስራኤላውያን ካባይ ዝሕይሉ ኢዮም ንስኻ  ዝረገምካዮ ርጉም፡ ዝመረቕካዮ ድማ ምሩቕ ከም ዝኾነ እፈልጥ ኢየ። ስለዚ ምናልባሽ ክስዕሮምን ካብ ሃገረይ ከውጽኦምን ይኽእል እኸውን ኢየ እሞ ንዓ ርገመለይ” ክብል  ሹማምንቲ ሰደደ። እንተኾነ እግዚኣብሔር “እዞም ህዝቢ እዚኦም ዝተባረኹ ሕዝቢ ኢዮም ከይትረግሞም” ኢሉ ኣዘዞ። ባላቅ ድማ ደጊሙ ካብቶም ቀዳሞት ዝበዝሑን ዝኸበሩን ሹማምንቲ ሰደደ፡፡ እግዚኣብሔር ድማ ብለይቲ ናብ በልዓም መጺኡ “ምስኦም ኪድ ግና እቲ ኣነ ዝብለካ ጥራይ ግበር” በሎ። በልዓም ከኣ ንግሆ ተንሲኡ ኣድጉ ጽዒኑ ምስቶም ሹማምንቲ ሞኣብ ከደ። ንሱ ስለዝኸደ ድማ ኣምላኽ ተቖጥዐ ። ንሱ ኣድጉ ተወጢሑ ክልተ ገላውኡ ከኣ ምስኡ ክኸዱ ከለዉ መልኣኽ እግዚኣብሔር ክኽልክሎ ኣብ መንገዲ ደው በለ። እታ ኣድጊ ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ምሉሕ ሰይፊ ኣብ ኢዱ ሒዙ ኣብ መገዲ ደው ኢሉ ረኣየት፡ ካብ መንገዲ ኣልጊሳ ናብ ግራት ኣቢላ ኣልገሰት፡ በልዓም ግና ናብ መንገዲ ክመልሳ ወቕዓ፡ እቲ መልኣኽ ድማ እንደገና ሰይፉ መሊሑ ደው ኢሉ ከልከላ ፡ንሳውን እንደገና ሪኣቶ ተመልሰት።  እንተኾነ ተጺዒንዋ  ዝነበረ ኣድጊ ነቲ ቅዱስ መልኣኽ ክትርእዮ እንከላ፡ እቲ ብኣርኣያ እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ በልዓም ግና ክርእዮ ኣይከኣለን፡  መመሊሱ ድማ ነታ ኣድጊ ይወቕዓ ነበር። ኣብ መርወዳእታ እግዚኣብሔር  ነታ ኣድጊ ከም እትዛረብ፡  በልዓም’ውን ኣዒንቲ ልቦናኡ ተኸፊቱ ነቲ መልእኽ ከም ዝርእዮ ገበረ። ርእይዎ ውን ፍግም ኢሉ ሰገደሉ። እቲ መልኣክ’ውን እግዚኣብሔር  ዝኣዘዞ ኩሉ ክፍጽም ከም ዘለዎ ነጊሩ ምስቶም ሹማምንቲ ክኸይድ ሓደጎ። ከይዱ ድማ ሰለስተ ግዜ ንሕዝቢ እስራኤል መረቖም። እዚ ክገብር ከሎ ባላቅ ብብዙሕ ነገራት ምኽኒታት እንዳ ኣምጽአ ነቶም ቅዱስ እግዚኣብሔር ዝመረቖም ንኽረግሞም ጸዓረ። እንተኾነ እግዚኣብሔር ኣብቲ ግዜ እቲ ንእስራኤላውያን ንመርገም ኣሕሊፉ ኣይሃቦምን(ዘኅ22፡1- መፈ)።

ስለዚ እዚ ዕለት እዚ መልኣከ እግዚኣብሔር  ሊቀ መላእኽት ቅዱስ ሚካኤል ናብ በልዓም ዝተላእኸሉ ዕለት እዩ።

በረከትን ኣማላድነትና ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ምስኩላትና ይኹን ኣሜን!!!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን

 

Sorry, comments are closed for this post.