ምሥጢረ ጥምቀት

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

ሥጢረ ጥምቀት

ጥምቀት፡- ኣጥመቀ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተረኽበ ክኸውን ከሎ ምጥላቕ፡ ምጥሓል፡ ኣብ ውሽጢ ማይ ብስመ ሥላሴ ምጥላቕ ማለት እዩ። ጥምቀት ናይ ሥላሴ ውልድነት ዝወሃበሉን ናይ ሓጢኣት ስርየት ዝርከበሉ ምሥጢር እዩ።

ናይ ጥምቀት ኣድላይነት (ጥቕሚ)

፩ ብጥምቀት ንድሕን ማር 16፡16

፪              ብጥምቀት ካብ መንፈስ ቅዱስ ዳግማይ ንውለድ። መጀመርያ ሥጋዌ ልደት እዩ ካልኣይ ድማ ብጥምቀት ዝርከብ መንፈሳዊ ልደት እዩ ። ዮሓ 3፡3, ቲቶ 3፡5, ኤፌ 5፡26

፫              ብጥምቀት ናይ ሓጢኣት ስርየት ይርከብ። ግብ ሓዋ 2፡38, 1ይ ቆረ 6፡11

፬              ብጥምቀት ምስ ክርስቶስ ሓቢርና ንመውት ሓቢርና እውን ምስኡ ንትንስእ። ሮሜ 6፡8, ሮሜ 6፡3-4

፭             ብጥምቀት ምስ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ንኸውን። ገላ 3፡27

፮              ብጥምቀት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ንኸውን። ገላ 3፡27, ቆላ 2፡11-13

ናይ ጥምቀት ምሳሌ ኣብ ብሉይ ኪዳን

ሀ.            ኖህን ቤተሰቡን ብመርከብ ካብ ማይ ኣይሂ ምድሓኖም ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ። ዘፍ 8፡18, 1ይ ጴጥ3፡20-21

ለ.            እስራኤላውያን ባሕረ ኤርትራ ምስጋሮም ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ። 1ይ ቆረ 10-12

ሐ.           ግዝረት ናይ ሕዝበ እግዚኣብሔር ካብ ኣሕዛብ መፍለዪ ምልክት ኔሩ። ዘፍ 17፡14, ዮሓ 3፡3-6

ግዝረት ናይ ጥምቀት ምሳሌ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ የረድኣና። ቆላ 2፡11-12

ናይ ጥምቀት ኣመሰራርታ

ናይ ምሥጢረ ጥምቀት መስራቲ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጐይታና ምስጢረ ጥምቀት ዝመስረቶ ብስራሕ ብምርኣይ ብቃል ብምእዛዝ እዩ። ማቴ 3፡13-27, ማር 11፡9-11, ዮሓ 11፡31-34

ናይ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት

ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ንምንታይ ተጠሚቑ፧

፩              ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድ ዮውሓንስ ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ከም ስርዓት ኣይሁድ ንምንጻህ ከም ዮውሓንስ ጥምቀት ካብ ማእሰርቲ ሓጥያት ንምንጻህ ኣይኮነን።

፪              ንኣብነት ንሱ ተጠሚቑ ንስኻትኩም ተጠመቑ ንምባል ኣርኣያ ንምዃን እዩ። ዮሓ 13፡12-19

፫              ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሰዊሩ ዝነበረ ሓድነት ሰለስትነት ንምግላጽ እዩ። ማቴ 3፡16-17

፬              ጸላኢና ዲያብሎስ ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ ዝደርበዮ ናይ ዕዳ ደብዳቤና ንምድምሳስ ቆላ 2፡14-15

፭             ትሕትና ንምምሃር ማቴ 3፡15

፮              ሓድነቱን ሰለስትነትን ንምግላጽ ማቴ 3፡16

ጐይታና ንምንታይ ኣብ 30 ዘመኑ ተጠሚቑ፧

፩              ብናይ ኦሪት ሕጊ መሰረት ንክህነት ኣገልግሎት ምምራጽ ዝከኣል ኣብ 30 ዘመን ከምዝነበረ ኩሉ ንሱ እውን ናይ ሊቀ ካህናት ተግባር ናይ መምህርነቱን ናይ ምድሓን ስርሑን ኣብ 30 ዘመኑ ብጥምቀት ጀሚርዎ።

ዘሁ 4፡23, ዘሁ 4፡1-3, ዘሁ 46፡46

፪              ኣዳም ብ30 ዘመን ዝሰኣኖ ውልድነት ንምምላስ

፫              ስልጣን ክህነት (ቅስና) ኣብ 30 ዘመን ከም ዝወሃብ ንምጽናዕ

ጐይታና ንምንታይ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ፧

፩ ኣቐዲሙ ዝተነግረ ትንቢት ክፍጸም ምእንቲ መዝ 114፡3-7

፪              ዝተመሰለ ምሳሌ ኣማናዊ ንምግባር ኣብርሃም ናይ ሰዶም ነገስታት ስዒሩ ባሕረ ዮርዳኖስ ተሳጊሩ ንመልከጼዴቅ ረኺቡ ህብስት ኣኮቴትን ጽዋዕ በረኸት ምርካቡ። ማቴ 14፡17 ዕብ 7፡1-10

፫              እስራኤል ንዮርዳኖስ ተሳጊሮም ምድረ ርስቲ ምእታዎም ኢያሱ 3፡14-17, እያሱ 4፡15-18

፬              ኤልያስ ብሔረ ሕያዋን ዝዓረገ ንዮርዳኖስ ተሳጊሩ ምዃኑ 2ይ ነገ 2፡8-14

፭             ንእማን ባሕረ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ምፍዋሱ 2ይ ነገ 5፡14

፮              ኢዮብ ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ካብ ዴዌኡ ምድሓኑ ።

፯              ናይ ዕዳ ደብዳቤና ንክድምስሰልና ቆላ2፡14 ነቲ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ ዝተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ደምሰሶ።

ጐይታና ንምንታይ ብማይ ተጠሚቁ፧

ጐይታና ናይ ኩሉ ፈጣሪ ከሎ ብመዓር ብጸባ ወይ ብካልእ ፈሳሲ ከይተጠመቐ ብማይ ዝተጠመቐሉ ምኽንያት።

እዚኦም ዝስዕቡ እዮም፡-

፩              ኣብ ዘመነ ኖህ ኩሉ ፍጥረት ብማይ ጠፊኡ ስለዝነበረ ሰባት ማይ ንምጥፋእ እምበር ንምሕረት ኣይተፈጥረን ይብሉ ስለዝነበሩ ንምሕረት ከምዝተፈጥረ ንምርኣይ።

፪              ማይ ኣብ ኩሉ ቦታ ንኩሉ ሰብ ዝተዋህበ እዩ ጥምቀት ከኣ ንኩሉ ናይ ሰብ ዘርኢ ዝተዋህበ እዩ።

፫              ማይ ኣብ ኣትክልቲ እንተፈሲሱ የለምልም ንስኹም‘ውን ብማይ እንተተጠሚቅኩም ልምላሜ ሥጋን ነፍስን ትረኽቡ ኢኹም ክብል እዩ።

፬              ማይ ርስሓት የጽሪ ብማይ ክንጥመቕ ከለና ናይ ነፍስ ንጽህና ከም ንረክብ ንምግላጽ እዩ።

፭             ማይ መልክዕ የርእይ ከምኡ ከኣ ብጥምቀት ናይ ሥላሴ ምሥጢር ብዓይነ ሕልናና ንርኢ ንምባል እዩ።

፮              ማይ ንሓዊ የጥፍእ ንስኹም እንተተጠሚቕኩም ካብ ገሃነም እሳት ክትድሕኑ ኢኹም ክብል እዩ።

፯              ማይ ናይ ሕይወት ምልክት እዩ ዮሓ 4፡14, መዝ 1፡3, ራእይ 21፡6, ራእይ 22፡1, እብ 10፡22

፰             ብነብይ ሕዝቅኤል ዝተነግረ ትንቢት ክፍጸም ምእንቲ ሕዝ 36፡25

ናይ ክርስቲያን ጥምቀት

ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ከይተወልደ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ኣይወርስን እዩ። ከምዝተባህለ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ንምውራስ እምነትና ንምጽናዕ ካብ ሥላሴ ውልድነት ንምርካብ ካብ ማህጸን ዮርዳኖስ: ካብ ኣብራኽ መንፈስ ቅዱስ ብጥምቀት ንውለድ። ዮሓ 3፡5, ማቴ 28፡19

ጥምቀት ዝፍጸም ብመጀመርታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝኸበረ (ብዝተጸለየሉ) ማይ ብኣብ በወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ስም ኣጥማቒ ኣብ ዝተረኽበሉ ካብ ጸጉሪ ርእሲ ክሳብ ጽፍሪ እግሪ ብምጥላቕ እዩ። ሮሜ 8፡12

ብኣጠቓላሊ ንጥምቀት ኣድለይቲ ነገራት ንብሎም እዞም ዝስዕቡ እዮም።

፩              ናይ ተጠማቓይ ሃይማኖት። ማር 16፡16 ግ. ሓዋ 2፡37 ግ. ሓዋ 8፡37

፪              ኣጥማቒ ካህን ከጠምቑ ዝግብኦም ካህናት ጥራሕ እዮም። ማር 28፡19

፫              ብማይ ምጥማቕ። ዮሓ 3፡5 ግ. ሓዋ 8፡38 ኤፌ 5፡26 ሕዝ 36፡25

ንጥምቀት ዝተወሰነ ዕድመ

ብኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንጥምቀት ዝተወሰነ ናይ ዕድመ ገደብ የለን፡ ኮይኑ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ዝተወልደሉ ኣብ 40 መዓልቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝተወለደትሉ ኣብ 80 መዓልቲ ተጠምቖም: ህጻናት ክጥመቑ ዝግበር መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር እዩ።

፩              ኣዳምን ሔዋንን ምስ ተፈጥሩ፡ ኣዳም ኣብ 40፡ ሔዋን ድማ ኣብ 80 መዓልቲ ናብ ገነት ስለዝኣተዉ። ኩፋ 4፡9

፪              ናይ ጥምቀት (ምሳሌ) ኣብነት ዝኾነ ግዝረት እንተላይ ንህጻናት ኔሩ። ሉቃ 2፡21, ዘፍ 17፡12

፫              ተስፋ ድሕነት ዝተዋህበ ንዓበይቲ (ሽማግለታት) ጥራሕ ዘይኮነ እንተላይ ንህጻናት ስለዝኾነ ህጻናት ንእግዚኣብሔር መንግስቲ ድልዋት ክኾኑ ተጠምቖም።

፬              ብናይ ወለዶም እምነት ሕጻናት ምጥማቖም መጽሓፍ ቅዱስ የረደኣና እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ንእስጢፋኖስ ምስ ቤተሰቡ 1ይ ቆረ1፡16, ንሊድያ ምስ ኩሎም ቤተ ሰባ ግ. ሓዋ 16፡15, ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓላዊ ምስ ቤተሰቡ ግ. ሓዋ 16፡31-33 ምስ ቤተሰቦም ከም ተጠምቁ ንርኢ።

ጥምቀት ሓንቲ ኢያ

ጥምቀት ዘይትድገም ዘይትኽለስ ሓንቲ እያ። ቅዱስ ጳውሎስ ውልድነት ንረኽበላ ሓንቲ ምዃና ክምህር ከሎ ሓደ ጐይታ፡ ሓንቲ እምነት፡ ሓንቲ ጥምቀት ኣላ። ኤፌ 4-5፡ ኢሉ እዩ ሃይማኖቶም ዝቀንዐ 318 ሊቃውንቲ (ወንኣምን ብኣሓቲ ጥምቀት ለስርየተ ሓጢያት) ሓጢያት ብዝስረየላ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ኢሎም ኣምሂሮም እዮም። ሊቃውንቲ ኣቦታትና ካብዚ ብምብጋስ‘ውን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያና ሓደ ግዜ ዘጠመቐቶ ዳግማይ ኣይተጥምቖን እያ።

ጥምቀት ዘይድገመሉ ምኽንያት

ጥምቀት ካብ እግዚኣብሔር ዳግም ንውለደሉ ምሥጢር እዩ ። ናይ ሥጋ ልደት ክንርኢ ከለና ሰብ ካብ ማህጸን ኣዲኡ ዝወጽእ (ዝውለድ) ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ። ካብ መንፈሳዊ ኣቦና ንውለዶ መንፈሳዊ ልደትና’ውን ሓደ ግዜ ጥራሕ ስለዝኾነ ስለዚ ሓደ ግዜ ንጥመቖ። ዮሓ 3:6-8

ጥምቀት ምስ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ተሳታፊ ንኾነሉ ምሥጢር እዩ። ዝሞተን ዝተንስአን ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ። ከምኡ ከኣ ንሕና ምስኡ ንቕበርን ንትንስእን ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ ። ቆላ 2፡11-13

 ስብሓት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን!!!