Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ምስጋና ንንግስተ ኣርያም/ MSGANA NNGSTE ARYAM

           በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!           

                ምስጋና ንንግስተ ኣርያም

  ባአትታንግስተ ኣርያም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም፡ መልዕልተ ፍጡራን፡ መትሕተ ፈጣሪ ብምዃና፡ ናይ ጸጋ ምስጋና ይግባኣ እዩ። ካብ ዝተፈልዩ ዝተፈልየት፡ ካብ ዝኸበሩ ዝኸበረት፡ ምልእተ ጸጋ ክብሪ  ዝመልኣ  ስለዝኾነት ብልሳነ መላእኽትን  ሰብን ብዘይምቑራጽ ትምስገን። ቅዱሳን ኣቦታት፡ ብመንፈስ ቅዱስ እናተቓነዩ ፡ብፍቕራ እናተቓጸሉ ብብዙኅ ኣመስጊኖማ እዮም። ዝተፈላለዩ ናይ ምስጋና መጻሕፍቲ ብንብዓት ኣሰንዮም ደሪሶምላ ይርከቡ። መንፈስ ቅዱስ ብዘለበሞም፡ ምስጢር ኣመሳጢሮም ብዛዕባኣ ዝተዛረብዎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ውን “ንዓኺ ዝበቅዕ ቃላት የብልናን” ኢሎም ዛዚሞሞ። ቅድስት ድንግል ማርያም  ጓል መብጽዓ እያ። ምስ ተወልደት ኣብ ሰለስተ ዓመታ፡ ኣዴኣ ሃና ንሰብኣያ ኢያቄም “እዛ ቆልዓ ኣፋ እኽሊ፡ ከብዳ ዘመድ ከይለመደ ከሎ፡ ከም መብጽዓና ወሲድና ነወፍያ፡ ገለ ነገር እንተኾነት ኣይ ንውላድና ኣይ ንኣምላኽና ከይንኸውን” በለቶ። ንሱ ኸኣ “ኣነስ ፍቕርኪ ክትጸግብዮ ኢለ እየ እምበር፡ ፍቓደይ እዩ” በላ። ቅድስት ሃና፡ ካብ ፍቅራ ዝተላዕለ ካብ ሕቑፈኣ ኣውሪዳታ ኣይትፈልጥን  ነበረት። ሓደ መዓልቲ ንበይና ገዲፋታ ናብ ደገ ምስ ወጽአት፡ መልኣኽ ሰዊርዋ ብኽንደይ ጻዕሪ ስለዝረኸበታ፡ ከምኡ ትኸውን እናመሰላ ተፈልያታ ኣይትፈልጥን። ብድሕሪ’ዚ ወሲዶም  ናብ ቤተ መቕደስ ሃቡዋ። ሊቀ ካህናት ዘካርያስ፡ ንኩሎም ካህናት ኣኪቡ ብዛዕባ ኣመጋግብኣ እናመኸሩ ከለዉ፥ መልኣክ ቅዱስ ፋኑኤል፡  ሰማያዊ ሕብስትን  ሰማያዊ ጽዋእን ሒዙ ተራእየ። ካህን ዘካርያስ፡ ናባይ እዩ ዝመስል ኢሉ ክቕበል እንተ ተንስአ እቲ መልአኽ ንላዕሊ ረሓቐ። ናቱ ሰዓቢ ስሞኦን’ውን ክቕበል ኢሉ ቀረበ። ንዕኡ’ውን ረሓቖ። ጥበብ ኣምላኽ ኣይፍለጥን እዩ፡ ምናልባት ነዛ ሕፃን ዝመጽአ ሃብቲ እንተኾነ ንርኣዮ፡ ኢሎም  ንበይና ገዲፎማ ድሕር በሉ’ሞ ደድሕሪ ኣዴኣ ክትኸይድ  ከላ እቲ መልኣኽ ብፍጥነት ወሪዱ ሓደ ክንፉ ኣንጺፉ፡ ሓደ ክንፉ ጋሪዱ፡ ክንዲ ቁመት ሰብኣይ ዝኣክል ካብ ምድሪ ክብ ኣቢሉ፡ መጊብዋ ዓረገ።  ብድሕሪ እዚ “ናይ ምምጋባ ነገር ብመላእኽቱ ካብ ኮነ፡ ንምንታይ ኣብ እናሰብ ነከላብታ” ኢሎም ናብ ቤተ መቕደስ ኣእተውዋ። ኣብኡ ብንጽሕናን ብቕድስናን ዓሠርተ ክልተ ዓመት ገበረት። “ከመዝ ነበርኪ፣ ውስተ፣ ቤተ፣ መቕደስ፣ ወመላእክት ያመጽኡ፣ ወትረ፣ ሲሳየኪ፣ ከመዝ ነበርኪ፤  ፲ወ፪ ዓመተ፣ እንዘትትናዘዚ፣ እምሃበ መላእክት’’ ከም ዝበለ ቅዱስ ያሬድ (ኣንብር)። ቅድስት ድንግል ማርያም ንግዚኡ ናብ ቤት መቕደስ እኳ እንተኣተወት፡ ቅድሚ ዓለም ብሕሊና ኣምላኽ ዝተሓስበት እያ። ስለዝኾነ ዘይትሓልፍ፡ ዘይትፈርስ፡ ዘይትጠፍእ፣ ኣማናዊት ቤት መቕደስ  ኮይና፡ ልዑል ኣምላኽ ብክህነት ስጋዌ ንህዝቡ ኣገልጊሉላ እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ንእመ ብርሃን ድንግል ማርያም፡ ካብ መቕደስ ኦሪት ፈልዩ፡ ኣማናዊት ቤት መቕደስ ምዃና ክገልጽ  “መቕደስ ዘኢትትነሰት/ ዘይትፈርስ መቕደስ ኢልዋ እዩ (ውዳ. ማርያም)። ዓሰርተ ክልተ  ዓመት ኣብ ቤት መቕደስ ምስ ተቐመጠት፡ እግዚኣብሔር ንኣዳም ዝሃቦ ተስፋ ግዜኡ ምስ በጽሐ ናይ ሰብ ስጋ ንኽወሃድ ድማ ንዓኣ መረጻ (ገላ 4፡4)። ንቕዱስ ገብርኤል ናይ ብስራት ዜና ከበስራ ናብኣ ለኣኾ (ሉቃ 1፡26)። እቲ መልኣኽ፣ ንሳ ኣብ ዘላትሉ ኣትዩ ብፍጹም ትሕትና እናሰገደ ክሳብ ‘ ይኹነለይ’  እትብል ተዘራረቡ። እዚ ናይ መልኣኽ  ቃል፡ ብሕልና ሰብ ክምርመር ዘይከኣል እዩ። ዓለም ካብ ዝቑጸር ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ብድኅሪ ሕጂ ውን ዘይስማዕ ድንቂ ሓድሽ ዜና እዩ።ቅዱስ ገብርኤል ናብ`ቲ  ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ “ሰላም ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፡ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ።ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኪ” በላ። ድንግል ማርያም ድማ፡ ሰይጣን ንሔዋን፡ ብቃል ሓሶት ሓባቢሉ ምስ ተዛረባ፡ ከይተጠራጠረት ብሓጎስ ተቐቢላ መከራ ከም ዝረኸባ ዘኪራ፡ ንዓኣ ከኣ ምእንቲ ከይረክባ “እዚ ከም’ ዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን፧’’ ኢላ ሓሰበት ። እቲ መላኽ  ‘’ ንኣምላኽ ብድንግልና ጠኒስኪ ብድንግልና ክትወልዲ ኢኪ በላ ”  ‘‘እፎኑ፥ብእሴ፥እምኣይቴ፥ረከብከ፥ ዘከመዝ፤ብሥራተ፤እንበለ፤ምት፤እምድንግል፤ፀነሰት፧/እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል፧ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ ካበይ ረኸብካዮ ፧ ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ክጠንስ ፡ ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ክትፈሪ ኣበይ ሪኢካ፧” ዝብል ሕቶ ኣቕረበትሉ። እቲ መልኣክ ድማ መሊሱ “መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ፡ ሓይሊ ልዑል ድማ ከጽልለልኪ እዩ። እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ’’ በላ። ብድሕሪ እዚ እንሆ ኤልሳቤጥ ዘመድኪ እካ ኣብ እርጋና ወዲ ጠኒሳ ኣላ ኢሉ “ንእግዝኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ’’በላ። ቅድስት ድንግል ማርያም  ድማ “ኣነ ባርያ እግዝኣብሔር እየ። ከም ዝበልካኒ   ይኹነለይ’’ በለቶ። ጐይታ ይኹነለይ  ዝብል ቃል ምስ ኣስመዐት ብገዛእ ፍቓዱ ኣብ ማህጸና ብስጋ ተቐርጸ። እግዝኣብሔር ወልድ ካብ ናይ ባህሪ ኣቡኡ ካብ ‘ኣብ’፡ ካብ ናይባህሪ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ ከይተፈልየ፡ ብፉሉይ ኣካሉ ብናይ ዕለት ጥንሲ ኣብ ማህጸና ተወሰነ። ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብሪኤል ከም ዘመስገና ፡ንሕና ድማ በቲ ናቱ ናይ ምስጋና ቃል ከነመስግና ንነበር። ጸጋን ክብርን ዝመልኣ ምኻኑና ንምስክር። ኣዴና ባዕላ ‘‘ናሁ፤እምይእዜሰ፤ ያስተበፅዑኒ፤ ኩሉ ፤ ትውልድ፤. . . /እንሆ ካብ ሕጂ  ኩሎም ወሎዶ ብፅዕቲ (ክብርቲ ንእድቲ) ክብሉኒ እዮም’’ኢላ እያ (ሉቃ 1፡48)። ቅዱስ ኤፍሬም’ውን ‘‘ኩሉ፤ ትውልድ፤ ያስተበፅዑኪ ፤ ለኪ፤ ለባህትትኪ፤  ኦ እግዝእትነ ፤ ወዲተ፤ ኣምላኽ/ ንኣምላኽ ዝወለድኪ እግዝእትነ ማርያም፡ ንዓኪ ንበይንኪ ኩሎም ትውልዲ ሴም ፡ ትውልዲ ካም፡ ትውልዲ ያፌት ፡ ብፅዕቲ ኢሎም የመስግኑኪ” ኢሉ እዩ። ኩሎም ማለቱ፡ ኣብ ዓለም ካብ’ ዞም ሠለስተ ዝወጽእ ዓሌት ስለዘየለ እዩ። ከምኡ’ውን ኩሉ ፍጥረት ዝሓለፈ ዎሎዶን ዝመጽእ ወሎዶን ማለቱ ኢዩ። ዝሓለፈ ዎሎዶ  ከመይ እዩ፧ እንተበልና። ኣብ ገነት ዝረከበቶ ምስጋና እዩ። እዚ ከኣ፡ ጠባርዮስ ቄሳር ዝበሃል ኣዝዩ ኃያልን ውሩይን ንጉሥ ምብርታዕ ዝተላዕለ ነዛ ዓለም  ብኢዱ ጨቢጡ፡ ብእሩ ረጊጹ  ገዚእዋ ነበረ። ዛንታ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ማለት፡ ኣይህይድ ብግፍዒ ከም ዝሰቀልዎ እና ሰምዐ ኣዝዩ ይሓዝን ነበረ። ኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያም ገና ኣብ’ዚ ምድሪ ብህይወት ከምዘላ ስለዝሰምዐ ከኣ “ኣደ’ ዚ ጎይታ’ ዚ  ዘምጻኣለይ እንተዝረክብስ ኣነ ናታ ቀዋሚ ኣገልጋሊ፡ በዓልቲ ቤተይ ከኣ ናታ ኣገልጋሊት ኮይንና ምነበርና” ኢሉ ተመነየ። ከምጽኡሉ ድማ ወታሃደራቱ ለኣኸ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ፡ ንቅድስት ድንል ማርያም ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ስጋ ስለ ዘይፈተወላ፡ ብደመና ወሲዱ ኣብገነት ዘለዉ ጻድቃን ‘መድሃኒትኩም እንሀትልኩም ኢሉ ሃቦም ። ካብ ኣቤል ክሳዕ ሽዑ ዘለዉ ነፍሳት ድማ ኣውኡ ኣመስገንዋ። በዚ፡ ዝሓልፍ (ዝሓለፈ) ዎሎዶ ብምባል ኣብ ሰማይ ዘለዉ’ውን ከም ዘመስግንዋ ይገልጸልና (ትርጉም  ቅዳሴ ማርያም) ።

ንቅድስት ድንግል ማርያም እንተ ኣመስገናያ በረኸት ስጋን ነፍስን ንረክብ ፡ ድልየትና ውን ትፍፅመልና ። ኣደ ኣምላኽ ምዃና፡ ካብ’ ቲ ንኹሎም ፍጡራን ዝተዋህቦም ጸጋ ዝበለጸ ጸጋ  ስለ ዝተዋህበትና  ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግደላ። ‘ነገስታት መዕበይትኺ፡ ንግስታቶም ድማ መጉዚ ታትኪ  ክኾኑ፡ ብገጾም ኣብ ምድሪ ተፊኦም ፡ ክሰጉድልኪ ቶጎጋ እግርኺ’ ውን ክልሕሱ  እዮም” ተባሂሉላ እዩ። ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቕ’ውን ኣብ ማህጸን ኣዲኡ  ኮሎ፡ ንድንግል ማርያም ናይ ጸጋ፡ ነቲ ኣብ ማህጸና ዝነበረ ጎይታናን መድኅኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ድማ ናይ ኣምልኾ ስግደት ሰጊዱ ኢዩ ( ኢሳ 49፡23, ኢሳ 60፡14 , ሉቃ 1፥41)።  ልቢ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት “ወይ ዘክሩ፤ ስምኪ፤ በኩሉ፤ ትውልደ፤ ትውልድ፤. . . ንስምኪ ካብ ወሎዶ ንወሎዶ ክዝክሩ እዮም። ’’  ከም ዝበለ፡ ኣብ ኣርባዕተ ማእዝናት  ዓለም ዘለዉ ኩሎም ኣመንቲ ንዓዓ የመስግኑን ይሰግዱን ( መዝ 45፡17)።

 ስለዚ ኩላትና ሕዝቢ ክርስትያን ከምቶም ዝሓለፉ ቅዱሳን ኣቦታትን ኣዴታትን፡ ክብራን ጸጋኣን ፈሊጥና ከነኽብራን ከነመስግናን ይግበኣና እዩ። ኩሉ ግዜ  ስማ እናጸዋዕና፡ በኣማላድነታ  እናተማሕጸና  ክንነብር እግዝኣብሔር  ብጸግኡ ይደግፈና ።

በረኸትን ኣማላድነትን ናይ እመ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስኩላትና ይኹን ኣሜን!

  ካብ መጽሄት ልሳን ተዋህዶ ዝተወስደ።

    ስብሃት ለእግዚኣብሔር

    ወለወላዲቱ ድንግል

     ወለመስቀሉ ክቡር

  ኣሜን!

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.