Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ምኩራብ

                                          ሰናብቲ ዓቢ ጾም….

                           ሳልሳይ ሰንበት  (ምኩራብ)

                    መኣብ  ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን  መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ጽሑፋትና ሎሚ’ውን ብዛዕባ እዛ ንዘወረደን ቅድስትን ተኸቲላ እትመጽእ ሳልሰይቲ ሰንበት ካብ ሸሞንተ ሰናብቲ ናይ ዓቢይ ጾም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብመገዲ  ጽሑፍ ክምህረና እዩ። ሰናይ ምክትታል ይግበረልና። ኣሜን!!!

ምኩራብበዛ ቅድስት ዕለት እዚኣ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ ስለ ዝመሃሮም ትምህርታት፡ ዝፈወሶም ሕሙማን፡ ዝገሰጾም ኣጋንንትን ብሓፈሻ ዝንገረሉ ቅንያት እዩ። ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ እቲ ናይ መጨረሽታ ምኽንያት መምጺኡ ዝኾነ ተበጃውነት ምፍጻሙ፡ ብብዙሕ መገድታት ብቓልን ብግብርን ንብዛሓት ሰባት ብትምህርቱ ኣጸናኒዑ ብዙሕ ናይ ድሕነት፡ ናይ ብስራት፡ ናይ ተስፋ ቃላት ምሂርዎም እዩ። ብዙሓት እውን ካብቲ ዝነበሮም ግጉይ ኣካይዳ፡ ምንዝርና፡ ኣምልኾ ጣዖት፡ ስስዕቲ ወዘተ ተገላጊሎም ብትምህርቱ ቅኑዕ ናብራ ክመርሑ  ኣኽኢልዎም እዩ። እቶም ኣንጻር ትምህርቱ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ጸሓፍትን ሊቃውንትን ኣይሁድ ከይተረፉ  ካብ ትምህርቱ ብዝተላዕለ ኣዝዮም የድንቕዎ ነበሩ።(ሉቃ2፡47)ነዚ ኩሉ ዘደንቕ ትምህርቱ ምስ ረኣዩ እዮም ከኣ ካብ ቅንኣት ተላዒሎም  ብዙሕ ሳዕን ኣብ ብዙሕ ግዜን ክቐትልዎ ዝሓስቡ ዝነበሩ።

ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  እቲ ቀደም ዘመን “ኣብ ማእከልኩም መታን ክነብር መቕደስ ግበሩለይ”(ዘጸ 25፡8) ኢሉ ዝኣዘዘ  ኣምላኽ፡ ንሱ እቲ ሰራዒ ሕጊ  ምኳኑ ከፍልጥ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ እናኣተወ፡ ይምህርን ሕሙማት ይፍውስን ነበረ። ቅድሚ  ስቕለቱ ዝነበረ ሰሙን ኣብ ቤት መቕደስ ካብ መንፈሳዊ ስራሕ ወጻኢ ናይ ንግድን ሸቐጥን ተግባራቶም ዘሰላስሉ ዝነበሩ ሰባት እውን ብጩግራፍ እና ቀጥቀጠ ኣውጺእዎም እዩ(ዮሓ2፡13-25)። እዚ ከኣ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ንጸሎትን ንምህልላን  እምበር ካብኡ ወጻኢ ካልእ ስራሕን ተግባርን ዘይፍጸመሉ ምዃኑ ዘግሃደሉ እዋን እዩ ነይሩ። ቅድም ኣቢሉ ብኣምላኻዊ  ቃሉ ንጥበብኛ ሰሎሞን ስለ ቤት መቕደስ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ፡ ነታ ዝሰርሓ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣብኣ ንዝጽለ ጸሎትን ንዝልመን ልማኖን ክሰምዕን መልሲ ክህብን ምዃኑ ቃል ኣትይሉ እዩ (1ነገ8፡22-መፈ,1ነገ9፡1-9)። እዚ ስለ ዝኾነ ከኣ እቲ ትማሊ ንእስራኤላውያን እዚ ቃል ዝኣተወ ኣምላኽ ሎሚ እውን  ዘይቅየር፡ ንሓሳባቱ ዘይልውጥ ብዝሃቦ ተስፋ ከኣ ዘይጥዓስ ምዃኑ ኣሚና ኣብታ ብስሙ ዝተሰምየት ቅድስት ቤት መቕደስ ተረኺብና  ንኣምላኽ ነመስገን፡ ጸሎት ንገብር፡ ናይ ኣምልኾ ስርዓት ከኣ ንፍጽም። ዝሓለፉ ኣቦታት ብዝመሃሩና፡ ሓዋርያት ብዝሰበኹልና እምበር ንሕና ዘምጻእናዮ ሓድሽ ኣይኮነን። ነዚ ኣመልኪቱ ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊ ኣብ ራእይ መጽሓፉ ከምዚ ክብል ተዛቡ ኣሎ፣ “ተንስእ እሞ ነቲ መቕደስ ኣምላኽን ነቲ መሰውእን ዓቅኖ  ነቶም ኣብኣ ዝሰግዱ ዘለዉ እውን ፍቐዶም “ (ራእ11፣1)፣፣ስለዚ እምበኣር ኣብታ  መሰረትን ዓንድን ዝኾነት ቤት መቕደስ ናይቲ ልዑል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተሰሪትና ክነብር ይግባኣና፣፣ ካብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ወጻኢ ሕይወት የለን፣፣  ሕጊ ኣምላኽ ዝፍጸመሉ ኣብታ ኣፍ ደገ ሰማያት ዝኾነት  ቤት ኣምላኽ እዩ፣፣

ሎሚ ዓለምና ንቤት ኣምላኽ ገዲፋ ትኹብልለሉ ኣብ ዘላ ግዜ ንሕና ከመይ ዝኾና ሰባት ኴይና ክንጸንሕን ክንህሉን ከም ዝግብኣና ሎሚ ክንሓስበሉን ክነብረሉን ዝግብኣና እዋንን ግዜን እዩ፣፣ ስለ ህይወት ወዓል ሕደር ዘድልዮ ኣይኮነን፣፣ ብርሃን  ዓለም፣ ምሩጽ ኣቕሓ ዝተሰምየ ናይ ደማስቆ ሓዋርያ፣ ቅዱስ  ጳውሎስ እዚ ብኣርብዓን ብሰመንያን መዓልትና ብጥምቀት ኣቢልና ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዝኾነት ሰብነትና ክነርክሳ፣ ካብ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ፣ ማሕደር ርኹሳት ኣጋንንቲ ክንገብራ ከምዘይብልና ገሊጹልና ኣሎ፣ “እቲ ሰብነትኩም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ’ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞኸ ድኣ ንኣካል ክርስቶስ ወሲደ ኣካል ኣመንዝራ  ክገብሮዶ ይግባእ እዩ፣ ያእ ኣይፈኣለይን፣፣”እቶም  ክልተ ሓደ ኣካል ክኾኑ እዮም” ከም ዝብል ምስ ኣመንዝራ ዝዘመወ ምስኣ ሓደ ኣካል ከም ዝኸውንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧  እቲ ምስ ጎይታ ሓደ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ። ካብ ምንዝርና ህደሙ ሰብ ዝገብሮ ሓጢኣት ኩሉ ካብ ሰብነቱ ወጻኢ እዩ ዝገብር፡ ዝምንዝር ግና ኣብ ገዛእ ሰብነቱ እዩ ዝሓጥእ። ሰብነትኩም ቤት መቕደስ ናይቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልኩምዎ  ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ  ከም ዝኾነዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ እምበኣር ናይ ገዛእ ርእስኹም ኣይኮንኩምን፡ ብዋጋ ኢኹም ዝተዓደግኩም፡ ስለዚ ንኣምላኽ ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ”(1ቆሮ 6፡15-20)። ስለዚ እምበኣር ንሕና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣደባብያት ቀራንዮ ጥራሕ ዕራቖቱ ተሰቒሉ፡ ስለ ድሕነትና ብዙሕ መከራ ተቐቢሉ፡ ንዓና ንደቁ መወዳድርቲ ዘይብሉ ፍጹም ሰላም ከም እንረክብ ዝገበረና ስለ ዝኾና ጽባሕ ኣብታ እንጽበያ ዘሎና ዘለኣለማዊት ናይ ዕረፍቲ ስፍራ ምእንቲ  ክንህሉ ሎሚ ኣብታ ብደሙ ዝተምስረተት ቅድስት ቤት ንሃሉ። ቅዱስ ዳዊት ከም ዝበሎ  ኣብ ቤቱ ክንርከብ ኩሉ ግዜ ሃረርታን ፍጹም  ፍቓድን የድልየና (መዝ122፡1)። ኣብ  ቤት እግዚኣብሔር ምስ እንህሉ ኢና ከኣ  ካብቲ ዘየዕርፍ ምንዋጽ ናይ ባሕሪ ኣብታ መርከብ ተዓቒብና እንሓልፎ እሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናይ  ቤት መቕደሱ ፍቕሪ ኣብ ልዕሌና ከዛይድ፡ ካብ ይመላለስ ነይረ፡ ኣብ ቤተክርስቲያን ነይረ ካብ ምባል ይሰውረና፡ ክሳዕ ፍጻመ ዘመንና ኣብ ቤቱ ጸኒዕና ክንነብር እግዚኣብሔር ብጸግኡ የደግፈና ኣሜን!

        መዝሙር                                   ንባባት                          ምስባክ

   ቦኣ ኢየሱስ ምኩራበ ኣይሁድ                ቆላ 2፡17-መፈ                መዝ 69፡9-10

                                                     ያዕ 2፡14-መፈ

                                                       ግ.ሃዋ 10፡1-9

                                                       ዮሓ 2፡12-መፈ

                  ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                   ወወላዲቱ ድንግል

                 ወለመስቀሉ ክቡር

                      ኣሜን!

              ይቕጽል,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,፣

 

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.