Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ሰናብቲ ዓቢይ ጾም,,,,,,ካልኣይቲ ሰንበት (ቅድስት)/ KALAY SENBET ( QDST)

                በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

                          ሰናብቲ ዓቢይ ጾም,,,,,,ካልኣይቲ ሰንበት  (ቅድስት)

 ሃጎስ  ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ናይዚ ዓምዲ እዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና  ሓፈሻዊ መእተዊ ናይ ዓቢይ ጾም፡ ጾመ ሕርቃልን፡ ብዛዕባ እታ ካብተን ሸመንተ ሰናብቲ ናይ ዓቢይ ጾም ቀዳመይቲ ሰንበት ማለት ዘወረደ ኣቕሪብና ኔርና። ሕጂ ድማ ብፍቓድ ኣምላኽ፡ ብኣማላድነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን፡ ምኽንያት ድሕነትና ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ብጸሎት በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳን  ብዛዕባ ካልኣይቲ ሰንበት ናይ ጾም ኣርብዓ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና፡ ቅዱስ እግዚኣብሔር ዘስተውዕል ልቦና ይሃበና።ኣሜን!!!

   ካብተን ሸመንተ ሰናብቲ ናይ ዓቢይ ጾም፡ ካልኣይቲ ሰንበት እምበኣር ቅድስት ተባሂላ  እትጽዋዕ።ነዚኣ’ውን ነዚ ስያሜ እዚ ዝሃባ ናይ ቤተክርስቲያና ሊቅ፡ ቅዱስ ያሬድ ክኸውን ከሎ በዚ ዕለት እዚ ዝስበኽ ስብከታት፡ ዝዝመር መዝሙራት፡ ዝንበብ ንባባት ብምሉኦም ብዛዕባ ቅድስና  ናይቲ ልዑለ ባህርይ ዝኾነ ቅዱስ እግዚኣብሔር፡ ቅድስናን ክብርን ሰንበት፡ ንሕና እቶም ብመልክዑን ብምስሉን ዝተፈጠርና ደቂ ሰባት ክነብሮ ዝግብኣና ናይ ቅድስና ናብራን፡ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካባና ዝደልዮን ዝጽበዮን ናይ ቅድስና ህይወትን፡ ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ንሰሙን መመላእታ ክንገር ይቕኒ።

እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሱ ብባህሪኡ ቅዱስ እዩ። ፍጡራቱ ድማ  በቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ናይ  ጸጋ ቅድስና ይጓናጸፉ። እዚ ክባሃል ከሎ ግን ናይ ፍጡራት ቅድስና ከም ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ማለት ኣይኮነን። ከመይ ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና፡ ዘይጎድል ዘይውሰኽ ናይ ባዕሉ፡ ናይ ባህሪኡ እዩ። ብኣንጽሩ ከኣ ናይ ፍጡራት (ናይ ሰብ፡ ቦታታት፡ ቅዱስ ንብረት,,,,) ቅድስና ካብ እግዚኣብሔር ዝርከብን ዝወሃብን ኮይኑ ብጸጋ  እዩ። ናይ ጸጋ  ቅድስና  ከኣ ይባሃል።   “ከም እግዚኣብሔር ዝበለ ቅዱስ የለን” ከም ዝበለት ሃና ኣደ ነቢይ ሳሙኤል ኣብ ጸሎታ (1ሳሙ2፡2)። ስለ ዝኾነ ከኣ ንእግዚኣብሔር ብቕድስንኡ ዝመስሎ ዋላ ሓደ የለን ንሱ ከም ዝፈቐዶ ግን ናይ ጸጋ ቅድስና ንፍጥረታቱ ይዕድል። ከምኡ’ውን፡ ህዝቢ እስራኤል ካብ’ቲ መሪር መግዛእቲ ናይ ንጉስ ፎርኦን ተጋላጊሎም፡ ቅዱስ እግዚኣብሔር ብሓያል ቅልጽሙ ንባሕሪ ኤርትራ ከፊሉ ምስ ኣስገሮም ኣብ ዝዘመርዎ ናይ ምስጋና መዝሙር  ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ንእግዚኣብሔር ኣመሲጊኖም ኣለዉ፡”ኦ! እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ  ከማኻ ዝበለ መን ኣሎ፧ ብቕድስና ከማኻ ዝኸበረ፡ ብግርማ ከማኻ ዝተፈርሀ ገባሪ ተኣምራት መን እሎ፧”(ዘጻ 15፡11)። ናይ ቅድስና በዓል ቤት ዝኾነ እግዚኣብሔር ብቕድስና ዝመዓራረዮ የለን። በዚ ግዜ እዚ እምበኣር ስለ ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ዝንገረሉ ሳምንቲ እዩ (ሉቃ1፡49,1ጴጥ1፡13-16)።                                                                                                            ኣብ ኣርእስትና ከም ዝተመልከትናዮ “ቅድስት” እዩ ዝብል። ኣቐዲምና ብዛዕባ፡ ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ምዝራብና ድማ ናይ ኩሉ ቅድስና ዋናን በዓል ቤትን ባዕሉ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ’ዩ። ስለዚ እምበኣር እዚ “ቅድስት” ዝብል ስም  ንሰንበት ዘመልክት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሰንበት (ቀዳመይቲ ሰንበት-ቀዳም) ከም ዘኽበራን ከምዝቐደሳን ተዛሪቡ ኣሎ። ንነቢይ ሙሴ’ውን ንመዓልቲ ሰንበት ኩሉ ሰብ ከኽብራ ከም ዘለዎ ምስተን ዓሰርተ ትእዛዛት ሂብዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ከኣ እግዚኣብሔር ንዘኽበራ፡ ንዝቐደሳ ዕለተ ሰንበት(ቀዳም) ኣምላኽ ከምዝኣዘዘና፡ ኣቦታትና ቅዱሳን ከም ዝመሃሩና ክነኽብራ ንነብር ኣሎና። ምኽንያቱ ዝቐደሳን ዘኽበራን ሰብ ዘይኮነ ባዕሉ ቅዱስ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ፡  “መዓልቲ ዕረፍቲ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰት መዓልቲ እያ”(ዘጻ16፡23) ከምኡ እውን ” ኣምላኽ ከኣ ካብቲ ዝፈጥሮን ዝገብሮን ዝነበረ  ኩሉ ግብሩ  በታ ሳብዓይቲ መዓልቲ ስለ ዘዕረፈ ንዓኣ ባረኻን ቀደሳን”(ዘፍ2፡3) ከም ዝበለ።ባዕሉ ንዘኽበራን ንዝቐደሳን መዓልቲ ሰንበት (ቀዳም)  ከኣ ምኽባር ናትና ስራሕ ይኸውን።

  ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መዓልቲ ጎይታ እና ተባህለት ተጸዊዓ ዘላ ዕለት ከኣ እሁድ (ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት-ናይ ክርስቲያን ሰንበት) እያ። ስለ ናይ’ዛ ዕለት እዚኣ ቅድስና ዘብርሁ ስብከታት፡መዛሙርን መልእኽታትን በዚ ናይ ዓቢይ ጾም ክፍለ ግዜ ይንገር። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠነሰላ፡ ንሞት ስዒሩ  ብምትንሳእ ትንሳኤ ዘበሰረና፡ ጸረ ክርስቶስ ክሓዝኑ ንሕና  ደቂ ክርስቶስ ግና ብብርሃኑ ብርሃን ርኢና  ፍጹም ሓጎስ ዝተጓናጸፍናላ ብምዃና ነዛ ክብርቲ ዕለት ክነኽብራ ንነበር (ዮሓ20፡21, ግ.ሓዋ20፡7, ራእ1፡10)።

ንሕና’ኸ

በዛ ቅድስት ዕለትን በዚ ሰሙን እዚን ምኽንያት ጌርና ፡ንሕና ደቂ’ቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክንኮኖ ዝግብኣና ወይ ድማ ዘሎና ነገራት እንታይ እዩ እንተ ተባህለ፡ እቲ ዝፈጠረና ቅዱስ ከምዝኾነ፡ ብቕድስና እውን ከም ዝተፈጠርና ቅዱሳን  ኴንና ምንባር እዩ። ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ቅድስና ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ፡” ስለዚ ሓቛቚ ልብኹም ተዓጠቑ፡ ከምኡ’ውን ተጠንቀቑ፡ ተስፋኹም ከኣ  ብምልኡ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽብዎም ጸጋ ይኹን። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር  ከምቲ ቀደም ደናቑር ከለኹም እትገብርዎ ዝነበርኩም  ክፉእ ኣይትመነዩ። “ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ” ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ፡ ከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኹሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ” (1ጴጥ1፡13-16)።

ስለዚ እምበኣር ሎሚ ዓለምና ብግብሪ ሰይጣን ትጓዓዘሉ ኣብ ዘላ ግዜ፡ ብዓይነትን ብዝሓትን ሓጢኣት ኣብ ግዜና ነጊስሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ኣነባብራ ኣህዛብ ወጺእና፡ ነታ ካብ ኩሉ ዝተቐደሰት ሰብነትና ከይነርክስ፡ ንቕዱስ እግዚኣብሔርን፡ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱሳንን ከይነሕዝን ክንጥንቀቅ ይግባኣና። ንሕና ብቕድስና እንተነበርና እቲ ረብሓ ንዓና እዩ፡ እዚ ከኣ ካልእ ዘይኮነ ነታ ንመርዓዊኣ ኢላ ከም እትጸባበቕ መርዓት፡ ብዘይ ጎደሎ ምልክዕትን ጽብቕትን ዝኾነት፡ መንግስተ ሰማያት ወረስቲ ንምዃን ንበቅዕ።እንተዘይኮነስ ስፍራና ካብቶም ብቕድስና ንእግዚኣብሔር ዘገልገሉ ቅዱሳን ዝተፈልየ ኮይኑ ናብቲ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ዝተዳለወ ስፍራ ንኸይድ፡ ከመይ ብዘይ ቅድስና ንኣምላኽ ክርእዮ ዝኽእል ሰብ የሎን ኣብታ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ዘለዋ ቤት’ውን ምንባር ኣይከኣልን። እዚ ካብ ኮነ ኣብ ስጋዊ ህይወትና ብሰላምን ብጸጋን ብህድኣት ክነብር፡ ኣብታ ዘመን ዘይቁጸረላ ሃገር ከኣ ምስ ኣምላኽና ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ብደስታን ብሓጎስን ክነብር፡ ሎሚ ኣብ ስጋዊ ህይወትና፡ ኣብ ናይ ስደት ዘመና ብቕድስና ንንበር። ነታ ብኣርባዓን ብሰመንያን መዓልቲ መሕደሪ መንፈስ ቅዱስ (ቤት መቕደስ ኣምላኽ) ዝኾነት ሰብነትና ካብ ምርካስ ንቆጠብ፡ ምስ ሓጢኣት ዘሎና ፍቕሪ ክጠፍእ ኣእምሮና፡ ህይወትና ኩሉ ስራሕ ጽድቂ ክሰርሕ ንቕድስና ዝተወፈና ክንከውን ኣምላኽና እግዚኣብሔር ጸጋኡ የብዝሓልና። ዝሓለፈ ዘመና ብንሳሓ ሓጺብና ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ዘመና ብቕድስና ንጉየ። ኣሜን!!!

  ኣርእስቲ ማዝሙር                           ንባባት                  ምስባኽ

ግነዩ ለእግዚኣብሔር                       1ተሰ4፡1-13        መዝሙር ዳዊት 96፡5-6

                                                  1ጴጥ1፡13-መፈ፣

                                                  ግ.ሓዋ 10፡7-30

                                                  ማቴ6፡16-25

               ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

               ወለወላዲቱ ድንግል

              ወለመስቀሉ  ክቡር

                     ኣሜን!!!

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.