ስለ ዘይገበርካለይ የመስግነካ ኣለኹ!

ስለ ዘይገበርካለይ የመስግነካ ኣለኹ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!

ኣጋ ምሸት ጸሓይ ዓራርቦ ኢዩ ዝነበረ፡ ጸሓይ ናይ ቀትሪ ኮንትራታ ወዲኣ ናብቶም ዝጽበይዋ ዝነበሩ ፍርቂ ክፍሊ ዓለም እንዳ ኸደት ዝነበረሉ ግዜ እዩ፡ ካብ ሓደ ቦታ መደበይ ወዲአ ንገዛይ ኣቢለ ብእግረይ እናተጓዓዝኩ፡ ሓደ ናይ ቀደም መማህርተይ ዝነበረ ሰብ መኪና ሒዙ በዚ ጥቓይ ክሓልፍ ናይ ኣጋጣሚ ርኣየኒ እሞ ጠጠው ኣቢሉ ተማልአኒ። ሰላምታ ተለዋዊጥና ኩነታት ሕይወት ተሓታቲትና እንዳ ከድና ኢና የዕይንተይ ናብቲ ኣብ’ቲ ማኪናኡ ዝነበረ ጥቕሲ ተላኢኸን ዝነበራ፡ ብምግራም ድማ ነቲ ተጻሒፉ ዝነበረ ጥቕሲ ብውሽጠይ የንብብ ነበርኩ፡ እቲ ጥቕሲ ከም’ዚ ይብል ነበረ “ስለ ዘይገበርካለይ የመስግነካ ኣለኹ”። ኣነ ድማ ብምግራም “እዛ ጥቕሲ ገምጢሎም ጽሒፎማ ወይ ጉድ!” ኢለ ብውሽጠይ ይግረም ነበርኩ፡ ክዛረቦ’ዶ ኦይ ሱቕ’ከ ዘይብል እንዳ በልኩ ምስ ውሽጠይ ይበኣስ ነበርኩ። ሕልናይ ግን ምግባር ኣብዩኒ ሕማቕ እንዳ ረኣኻስ ሱቕ ትብል ዘይትእርሞ እንታይ ጸገም ኣለዎ እንዳ በለ ረበሸኒ፡ ወረ ዘይዛረቦ’ኸ ብምባል “ዓርከይ እዛ ጥቕሲ ደኣ ተጋጊኻ’ዶ ሓቀይ፡ ገማጢልካያ፡ ካብ ዘይፍላጥ ድዩ” በልክዎ። እእእእ ነዚኣ ዲኻ እዚኣስ ጽቡቕ ኣላ ካልእ ዝበልካ መሲሉኒ በለኒ ብርእሰ ተኣማንነት፡ ዋእ ከመይ ገይራ በልክዎ ኣነ ድማ ብምግራም፡ ብውሽጠይ እዞም ሕዝብስ ገለ ክዛረቡ እዮም እንዳ በልኩ፡ ናይ’ዚ ኣብ መኪና ኮይንካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዓርከይ በለኒ። ኣነ ድማ ክፈልጣ ስለዝደለኹ ታህዋኽ ዝተሓወሶ ኣዘራርባ እሞ እንታይ ጸገም ኣለዎ ኣብ ሓደ ፓርክ እሞ ነዛ መኪና ኣጸገዓያ ኮፍ ኢልና ነዕልል በልክዎ። ንሱ ድማ ቦታ ርእዩ መዐሸጊ ረኺቡ ኣብ ሓደ ቦታ ገበራ።

መቸም ከም’ቲ ዝፍለጥ ደቂ ሰባት ድላያትና ኣይውዳእን እዩ። እንትርፎ ንሕና ዝበልናያ እምበር ኣምላኽ ዝበሎ ኣይንብልን ኢና፡ ነዚ’ዩ ድማ ጐይታ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ነታ ኣደ ክልተ ኣሕዋት ደቂ ዘብዴዎስ፡ “እትልምንዎ ዘበለ ኣይትፈልጡን ኢኹም” ዝበላ፡ ወዲ ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ኢዩ ዝርኢ ጐይታ ግን ንዓና ኩሉ ግዜ ንሰናይና’ዩ ዝጉዓዝ ንሕና ዘይሓሰብናዮ ሰናይ ነገር ንዓና ዘድልየና እዩ ዝህበና፡ ስለ’ዚ እዮም ከኣ ኣቦታት ክምህሩ ከለዉ “ኣነ ዝደልዮ ዘይኮነስ ንዓይ ዘድልየኒ ሃበኒ” ኢልና ንለምን ኢሎም ዝምህሩና፡ “እዛ ጥቕሲ ድማ ካብ’ዚኣ ዝፍለ የብላን”። ብዝኾነ ዘረባ ኣብዚሐልካ ናብ’ታ ጥቕሲ ክመልሰካ። ኣነ ካብ ቀደም ድሌተይ ዋላ ብንእሽቶይ ከለኹ ኣሜሪካ’የ ዝፈቱ ዝነበርኩ፡ ምፍታው ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብኡ ከይደ ዜግነተይ ቀይረ ኣሜሪካዊ’የ ክኸውን ድልየተይ ዝነበረ። እኳ እቲ ቀደም ቆልዑ ከለና ትዝክር እንተ ኮይንካ፡ ኣብ ገዛውትና ኣብ ሓደ ጸግዒ ኮፍ ኢልና ከለና እንታይ ክትከውን ትደሊ፡ ኣበይ ክትከይድ ትደሊ ክንብሃል ከለና ዘይርስዓኒ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ እየ ክነብር ዝደሊ ዝብል ዝነበርኩ፡ ብኡ ኣቢለ ድማ ምስ ዓበኹ ድማ ተሰቢሉኒ ወረ ሓንሳብሲ ገነት ኮይና እያ ትስምዓኒይ መስለኒ በለኒ ክምስታ ዝተሓወሶ ፍሽኽታ ኣሳንዩ። ኣነ ድማ እቲ ዝስዕብ ትርጉም ናይታ ጥቕሲ መወዳእትኡ ከነብጽሖ ድሌት ስለ ዝነበረኒ ከየቋርጾ እናተሰከፍኩ ንዕኡ ከሐጉስ ምስኡ ፍሽኽ በልኩ።

ሕልመይ ክውን ብምግባር እዩ ቀልጢፈ ፕሮሰስ ጀሚረ ዓመት ተጸብየ ምዃን ኣብዩኒ፡ እንተ ኾነለይ ኢለ ድማ ካልእ ሃገር ቀይረ ኣብኡ’ዩ ዝሰልጥ ኢሎምኒ፡ ምስ ከድኩ ኣብኡ ድማ ኣይሰለጠን፡ ኣብ ካልእ’ውን ከድኩ ኣብኡ’ውን ኣይሰለጠን። በዚ ተስፋ ቆሪጸ ናብ’ዚ ተመሊሰ ኣደዳ መስተን ሓሽሽን ኮይነ ነብሰይ ደርብየ፡ ዘይኣነ መሲለ ኩሉ ዝፈልጠኒ ክገግየኒ ጀሚሩ፡ እዚ ወዲ እንታይ ወሪድዎ እናበለ ብኣይ ጥራይ ምውዓሉ ኮይኑ፡ ገሊኦም ገንዘብ ተበሊዑ ክኸደሉ ዝሓሰበ ይብል፡ ገሊኦም ኣሕዋቱ ጠሊሞሞ ይብል፡ ገሊኡ ድማ ዘመን ኣምጽኦ ሓንቲ ንነዊሕ ግዜ ምስኡ ዝተጓዕዘት ኣፍቃሪቱ ጠሊማቶ እናበለ እዋይ እዚኣተን ዘይሰብ እዚ ኩሉ ነዊሕ ዓመት ምስኡ ሕማቕን ጽቡቕን ርእያስ ሕጂ ዓዲ ሰብ ምስ ኣተወት ጠሊማቶ እዚአን እናበለ መሳኪን ኣሓት ዘይስመን ይህብወን፡ ብዙሕ መዓት እዩ እንታይ እሞ ክብለካ እየ ብኣይ ዝዕለል፡ መሳኪን ኣብ ኣባ ጓይላ ዘይብሉ ጓይላ ሓሸው ይብሉ ኣነ ከኣ ኣብ’ቲ የለኹ ኣብቲ የለኹ ካልአይ ዘሕምመኒ፡ ቤተሰብ ተኣኪቦም ክማኸሩ እዚ ቆልዓ እንታይ እዩ ኮይኑ ክብሉ ተኣከቡ፡ መቸም ከም ኣፈጣጥራና (ኣተሓሳስባና) ዝተፈላለየ እዩ ዕላማና፡ ኣፈጣጥራና ኢዩ ሓደ እምበር መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስን ኣብኡ ኴንካ ድማ ንኣምላኽ ምምስጋንን እንበር ኣተሓሳስባናስ በበይኑ ገይሩ እዩ ፈጢሩና ፈጣሪ ዓለም፡ ካብቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሓደ መስተውዓሊ ሓውቦይ ነበረ። ሓውቦይ በዓል ብዙሕ ጸጋ ሃብታም እዩ ዝነበረ ነገር ግን ውላድ ኣይነበሮን። እዞም ኩሎም ክዛረቡ ከለዉ ንሱ ግን ብስቕታ እዩ ወዲእዋ ፍሕ ፍሕ ዝብሉ። ሓደ መዓልቲ ግን በይኑ ረኺበ ከም’ዚ በልክዎ፡ “ሓውቦይ ስለምንታይ ኢኻ ሓንቲ መዓልቲ እንታይ ኴንካ ኢኻ ኢልካ ሓቲትካኒ ዘይትፈልጥ” በልክዎ፡ ንሱ ድማ ሓደ መስተንክር ዝኾነ መልሲ መለሰለይ፡ ማለተይ፡ ዘይተጸበኽዎ፡ “ሓደ ሰብ ተጨኒቑ ከሎ ስለምንታይ ተጨኒቕካ ኣለኻ ክትብሎ ከለኻ ትሕግዞ ዘለኻ ይመስለካ እምበር ኣይትሕግዞን ኢኻ ዘለኻ፡ መሊስካ ጭንቀት ትውስኸሉ ማለተይ ንሱ ፈትዩ ኣይኮነን ዝጭነቕ ዘሎ ሓንቲ ክገብራ ዘለዎ ኣብ ጸሎት ጥራሕ እዩ ክዝክሮ ዘለዎ ስለዚ እየ ድማ ኣነ ስቕ ክብል እንተ ክኢለ ኣብ ጸሎተይ ይዝክረካ” በለኒ። ኣነ ድማ ብጣዕሚ ገሪሙኒ፡ ገሪሙኒ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ውን ተማሂረ፡ ዓቢዪ ሰብን ዓቢዪ ገረብን ኣይሰኣኑ ትብል ምስላ ሰሚዐ ኣለኹ፡ ዓቢዪ ሰብ ምኽሪ ይህበካ ዓቢዪ ገረብ ድማ የጽልለካ ይብሉ ኣቦታት፡ እዞም ኣቦታት ኣኮ ኣምላኽ ዓበይቲ ኣቦታት ኣይኽልኣና፡ እእእ ለካ ብሓይልና ኣይኮናን ኣብዚ ንነብር ዘለና ሳላ ቅዱሳን ኣቦታት ቅዱሳን ኣዴታት ጸሎት ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና፡ ክነግረካ እባ ሓንቲ ደስ ትብለኒ ጥቕሲ ኣላ ብጣዕሚ እያ ትምስጠኒ እንታይ ትብል መስለካ መቸም ነንሕድሕድና ኣብ ጸሎት ክንዘኻኸር ከም ዘለና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ምዃኑ ትስሕቶ ኣይብልን እየ፡ ናብ’ታ ጥቕሲ ከብለካ ግዳ “ሓደ ሓደ መዓልቲ ባህታ ወይ ሓጎስ ኣብ ዝስምዓካ መዓልቲ ብዛዕባኻ ሰብ ይጽሊ ከምዘሎ ዘክር” እያ ትብል። ክንደይ ደስ ትብል ጽሕፍቲ መስለካ ደስ ኣይትብለካን ኢሉ ሓተተኒ፡ ብሓቂ ደስ ትብል በልክዎ፡ ናይ ብሓቂ እያ ግን፡ ሓቀይ ደስ ትብል ንሳ ክነግረኒ ከሎ ውሽጠይ ከም ገለ ገይሩኒ ማለተይ ንመጀመርታ እየ ዝሰምዓ ዘለኹ፡ ሰብ ጸልዩልካ ማዕረ ክንድኡ ሓጎስ ዝገብረልካ ኣይመስለንን ነይሩ፡ ንባዕለይ ዓቢዪ ትምህርቲ ተማሂረ ብዛዕባ ዝተጨነቑን ዝሓመሙን ክጽሊ ከም ዘለኒ ተማሂረ ከምኡ ክገብር ድማ ንሕልናይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፈ።ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ነብሰይ እናተፈለጠኒ ዝሑል መንፈስ ኣብ ነብሰይ ዝሕው ክብል ተፈልጠኒ ስም ኣምላኽ ጸዊዐ ዘይፈልጥ ተመስገን ኣምላኽ በልኩ በዚ ኣየብቃዕኩን ተንሲአ ናብ ቤት ኣምላኽ ኢየ ዘምራሕኩ። ክእለት ጸሎት እኳ የብለይን በታ ዝዓቕመይ ግን ጸልየ ኣብ ሓደ ሽነኽ ናይታ ቤተክርስቲያን ኣብ ጽላል ኮፍ በልኩ። ብገለ ድማ ድምጺ ናይ መዝሙር ሰማዕኩ ኣበይ ደኣሉ እዚ ልብኻ ዘጥልል ድምጺ ኢለ ንየማን ንጸጋም ግልጽ ግልጽ በልኩ፡ ድሒረ ግን ኣብ ደገ ቀጽሪ ናይ’ቲ ቤተ ክርስቲያን ድኳን ናይ ንብረት ናይ ማሕበር ምዃኑ ፈለጥኩ። ተንሲአ ድማ ነቲ ተዘርጊሑ ዝነበረ ንብረት ካሴት፡ ስእሊ ቅዱሳን በብሓደ ዋጋ ሓተትክዎ ንሱ ድማ ብርጉእን ትሑት መንፈስን በብሓደ ነገረኒ፡ ሽዑ ድማ ሓንቲ ካሴት ናይ ስብከት ትምህርቲ ገዚአ ንገዛይ ተመለስኩ። ኣብ ገዛይ ድማ ኮፍ ኢለ ነቲ ሕይወት ዝህብ ቃል ኣምላኽ ክምገብ ጀመርኩ፡ እናተፈለጠኒ ነብሰይን ቤተይን ርጉእ መንፈስ ክዓስሉ ተረደኣኒ፡ ደጊመ ተመስገን ኣምላኽ ጥራይ በልኩ። ኣብ ካልኣይ እግረይ ድማ ከይደ ናብ’ቲ ክፍሊ ድኳን ሓንቲ ካሴት መዝሙር ዓደግኩ ብምሒር ምምልላስ ድማ እቲ ብዓል ክፍሊ ድኳን ዋላ ካልእ እንተ ደሊኻ ከም’ዚ ከም’ዚ ኣሎ ኢሉ እቲ ይጠቅም እዩ ዝበሎ ነገረኒ። ብልበይ ድማ እዚ ወድስ ኣበይ ሕይወት ከም ዝነበርኩ ድኣ መን ነጊርዎ እዩ ወይስ ይፈልጠኒ እዩ ኢለ ተገረምኩ፡ ምዃን እዞም መንፈሳውያን እኳ ብምሒር ምምልላስ ቅዱሳን እዮም ዝኾኑ ማለተይ ቅዱሳን ዋላ እንተዘይኮኑስ ስድራቤቶም ይኾኑ ሰብ ካብ ገጹ የንብብዎ እንታይ ከም ዝደልን እንታይ ከም ዘድልዮን ማለት እግዚአብሔር ብእኦም ገይሩ ይገልጸልካ፡ ሓንቲ መዓልቲስ ከምኦም ግዲ ይገብረኒ ይኸውን፡ ኣምላኽ ንመን ኢልዎ፡ ንሱ ለዋህ ኣምላኽ እዩ ከም ሰብ ኣይኮነን ሕሉፍ ኣይጸባጸብን እዩ፡ ኣበይ ኣለኻ እምበር ኣበይ ኔርካ ዘይብል ኣምላኽ እዩ፡ ሓደ ሰብ እኳ ክጠፍኦ ኣይፈቱን እዩ።

ካብቶም 100 ነገደ መላእኽቲ እቲ ሓለቓ ዝነበረ ሳጥናኤል ብትዕቢት ካብ’ቲ ዝነበሮ ሰፈር ናይ መላእኽቲ ንሱን ሰዓብቱን ዝተሰጉ ንዕኡ ክትክእ ድማ ንኣዳም ብኣምሳሉ ገይሩ ትንፋስ ሰዂዑ ዝፈጠሮ፡ ንቦታይ ክትክእ መጺኡ ኢሉ ድማ ሳጥናኤል ድሕሪ 7 ዓመት ንኣዳም መጺኡ በታ ሓጋዚቱ ክትኮኖ ዝተዋህበቶ ሔዋን ገይሩ ኣብ ተመን ተሰዊሩ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ገነት ከም ዝስጐጉ ዝገብረ፡ ነቲ ብኣምሳሉ ገይሩ ዝፈጠሮ ነብሲ ክመልስ ድማ ኣምላኽ ክንሱ ኣምላኽነቱ ከይሓደገ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ብዘይ ሓጢኣት ኣብ’ዚ ምድሪ ኩሉ ፈጺሙ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ምእንቲ ኣዳምን ዘርኡን ክብል ተልእኾኡ ፈጺሙ ናብ መንበር ስፍራኡ ተመሊሱ፡ ኣምበር ሰብ ድኣ 99 ጽቡቕ ነገር ጌርካሉ ሓንቲ ሕማቕ ምስ ትገብሮ፡ ነታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሕማቕ እምበር፡ 99 ጽቡቓት ኣይዝክርን እዩ። ንሱ እቲ ለዋህ ኣምላኽ ግን 99 ሕማቕ (ሓጢኣት) ጌርካ፡ ሓንቲ መዓልቲ ጽድቂ ጌርካ ብንስሓ ሕይወት ምስ ትምለስ፡ ነቲ 99 ሕማቕ ሕይወት ዘሕለፍካዮ ዝድምስስ ኣምላኽ እዩ እኮ። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ንዕኡ ይኹን ኣሜን። ከምቲ ገሊኣቶም ዝብልዎ ኣምላኽ ዕድመ ዝውስኸና ንዋያት ወሲኽና ሃብቲ ከነኻዕብት ወይ ዓዲ ቀዪርና ሕይወትና ክንቅይር ይመስሎም፡ ግን ዕላማ ናይ ኣምላኽ ከምኡ ኣይኮነን ንሱ ሓደ ክጠፍኦ ስለዘይደሊ ሰብ ብንስሓ ሕይወት ተሓጺቡ ወራሲ መንግስተ ሰማያት ክኸውን እምበር ካልእ ኣይኮነን።

ዘረባ ደኣ ኣብዚሐልካ እምበር ምሕረት ኣምላኽ ካብ ጀመርና ደኣ ካብ’ቲ ብዙሕ ምሕረቱ ግዳ በደል ደምሳሲ ከም ዝኾነ ከዕልለካ ግን ቅድሚ ምጅማረይ ስራሕ ከይህልወካ ሒዘካ ከይህሉ በለኒ። ኣነ ድማ ቀጽል ድኣ ካብ’ዚ ዝዓቢ ስራሕ የሎን ቃል ኣምላኽ እንድየ ዝምገብ ዘለኹ ኢለ ዕላሉ ከም ጸባ ጥዒሙኒ ነበረ እሞ ክቕጽል ነገርክዎ።

ኣብ ሓደ ዓዲ’ዩ፡ ሓንቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ጸሎተኛ ሰበይቲ ነበራ። ጐረቤተን ድማ ከምኡ ዝበለ ሰብኣይ ይነብሩ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እዘን ሰበይቲ ናብቶም ሰብኣይ ከይደን “ኣነስ ሎሚ ለይቲ ኣምላኽ መጺኡ ክዘራረበኒ ሓዲሩ” ኢለን ነገራኦም፡ ንሶም ድማ “ክላ ስቕ በሊ ንስኺ ኣየነይቲ ጸሎተኛ ኮይንኪ ኢኺ እግዚኣብሔር ክግለጸልኪ ሃተውተው ኣይትበሊ” ኢሎም ሰደድወን። ካልኣይ መዓልቲ ድማ ከምኡ ኢለን መጺአን ነገራኦም ከም’ቲ ናይ ካልእ መዓልቲ ናይ ንዕቀት ዝተሓወሶ ዘረባ ተዛሪቦም ሰደድወን፡ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ግን በሊ ሓቅኽን ሓሲኽን ክፈልጠኪ፡ ንኣምላኽ ከም’ዚ ኢልኪ ሕተትዮ፡ እዚ ጐረቤተይ ሰብኣይ ተነሲሑ ይፈልጥ’ዶ ኢልኪ ሕተትዮ ብድሕሪኡ ሓቅኽን ሓሲኽን ምዃንኪ ክፈልጥ’የ ኢሎም ኣፋነውወን። ኣምላኽ ድማ ከም ልማዱ ናብተን ሰበይቲ መጸ ንሰን ድማ ጐይታ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ኢለን ሓተትኦ፡ እግዚአብሔር ድማ ሕራይ በለ። እዚ ጐረቤተይ ሰብኣይ ተነሲሑ ይፈልጥ’ዶ በልኦ፡ እወ ተነሲሑ ኢሉ ድማ ጐይታ መለሰለን። እንታይ ድኣ ኢሉካ ድማ ኢለን እንደገና ሓተትኦ፡ ንሱ ድማ ሓደ ኣገራሚ መልሲ መለሰለን፡ ሓጢኣቱ ንክርስዓሉ እምበር ንኽሕዘሉ ኣይነገረንን ስለ’ዚ እንታይ ከምዝበለኒ ኣይዝክሮን ኢየ ኢሉ መለሰለን፡ ንሰን ድማ ናብ’ቲ ጐረቤተን ሰብኣይ ከይደን ሓቲተዮ በልኦም፡ እንታይ ደኣ ኢሉኪ ኢሎም መለሱለን። እወ ተነሲሑ ነገር ግን ሓጢኣቱ ክርስዓሉ እምበር ክሕዘሉ ኣይሃበንን ስለ’ዚ ሓቲኣቱ ኣይዝክሮን’የ ኢልኒ በልኦም። ሰብኣይ ብጣዕሚ ልቡ ተሰብረ።

ብሓቂ ርህሩህ ኣምላኽ’ዩ ዘለና ሓጢኣትና ዝርስዕ/ዝሓድግ፡ በደል ዘይጸባጸብ ስለ’ዚየ ኸኣ ኣምላኽ ከም ሰብ ኣይኮነን ኣበይ ኔርካ፧ ኣይብልን’ዩ እሞ ኣምላኽ ሕይወትና ኣመዓራርዩ፡ በደልና ከይጸብጸበ ከምዞም መንፈሳውያን ኣሕዋትና ይግበረና ዝበልኩኻ።

ግዳ ዘረባ ኣብዚሐልካ ናብ’ቲ ኣርእስትና ክንምለስ፡ ሓውቦይ ሓሚሙ ኣብ ገዛ ደቂሱ ሰብ ተኣኪቡ ክሕልዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን’የ ኣነ ኣብ ደገ ጸኒሐ ንገዛ እትው እንተበልኩ ኩሉ ቤተሰብ ተኣኪቡ ክሕልዎ ጸኒሑኒ፡ ኣነ ድማ ሰንቢደ ናብ ሓወቦይ ቁልሕ እንተበልኩ ኣብ ዓራት ደቂሱ ተንሲኡ ድማ ሕቑፍ ኣቢሉ ኣነ ድማ ሕቑፍ ኣቢለዮ ምልቃቕ ክሳብ ንስእን ኮይንና፡ ኣነ ብብኽያት ንሱ ብብኽያት ብንብዓት ትሓጸብና እቶም ቤተሰብ መጺኦም ክሳብ ዝፈልዩና ኮይንና።

ሓወቦይ ድማ ንብዓቱ ሓንሲሱ፡ ከም’ዚ ክብል ተዛረበ… ቤተሰብ ኩልኹም ኣነ ትርእዩኒ ኣለኹም ሕማም በዚሕኒ ኣሎ ካብዛ ዓለም ምፍላየይ ኣይተርፈንን’ዩ፡ ሕጂ ግን ቅድሚኡ ክዛረቦ ዝደለኹ ዘረባ ኣሎ፡ ኣብ ዓለም ኩልና ነናይ ብሕትና ሓሳብን ድሌትን ኣለና፡ ኣነ ከኣ ትርእዩኒ ኣለኹም እግዚኣብሔር ብዙሕ ጸጋ ሃብቲ ሂቡኒ ውላድ ግን ኣይሃበንን ስለ’ዚ ሃብተይ ቅድሚ ካብ’ዚ ዓለም ምፍላየይ ነዚ ዝፈትዎ ወዲ ሓወይ ከውርሶ ስለዝመደብኩ ኣብ ቅድሚ ኣባት ነብሰይን ኣብ ቅድሚ ቤተሰበይን ምስክር ይኾነለይ ኢሉ ዘረባኡ ዓጸወ። ኣነ እሞ እንታይ ክብለየ ሕልሚ ድዩ ወይስ ጋህዲ ምርዳእ’ዩ ኣብዩኒ ብውሽጠይ ድማ ብጣዕሚ ገለ ተሰሚዑኒ ተመሊሰ ጥምጥም ኢለ ሓቚፈ ሰዓምክዎ።

ሓወቦይ ነብሱ ይምሓር ናብ’ቲ ዓዲ ኩላትና ከይዱ ኣነ ድማ እንሀልኩልካ ወናኒ ሓንቲ ሱፐር ማርኬትን፡ ሬስቶራንትን (ቤት ሻሂ)፡ መዛወሪት መኪናን ኮይነ ኣብ’ዛ ዘለኽዋ ሰላም ዘለዎ ሕይወት እነብር ኣለኹ። ኣነ ዝሓሰብክዎ ዓዲ ቀይረ፡ ዜግነት ቀይረ ኣብ ካልእ ዓዲ ክነብር፡ ናይ ኣምላኽ ግን ጥዑም’ዩ ኣብዚኣ እያ ዓዲ እንጀራኻ ስለዝበለኒ ኣብዚ ኣለኹ። ብኸምኡ’የ ድማ ነዛ ጥቕሲ ጽሒፈ ኣብ’ዚ መኪናይ ክጥቅዓ ዝኸኣልኩ። “ስለ ዘይገበረካለይ የመስግነካ ኣለኹ” ኢለ ንጐይታ ዘመስግኖ ዘለኹ መን ይፈልጥ ኣነ ሓሲበዮ ዝነበርኩ ንዓይ ዝጎድእ ነይሩ ይኸውን፡ መን ይፈልጥ ናብ’ቲ ዝሓሰብክዎ ዓዲ ክኸይድ ኣብ መንጎ ብሓደጋ ምይተ ይነብር ነይረ ይኸውን፡ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ግን ድንቂ’ዩ። ስለ’ዚ “ኣነ ዝደልዮ ዘይኮነስ ንዓይ ዘድልየኒ ሃበኒ” ኢልና ክንልምን ኣለና፡ ምኽንያቱ ንሱ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ስለዝኾነ ንዓና ዘድልየና ቅድሚ ንሕና ምሕሳብና ኢዩ ዝፈልጥ እሞ ንሕና ኩልሳዕ ዝሓሰብናዮ ዘይሰምረልና ኢልና ክንጭነቕ የብልናን ኢሉ ምኽሪ ዝተሓወሶ ካብ’ቲ ኣብ ሕይወቱ ዘጋጠሞ የዕሊልና ነናብ ገዛና ተፈላለና።

ብርግጽ’ዩ ኣሕዋት ኣብ’ዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ኩሉ ሰብ ብዘለዎ ዘመስግን ውሑድ ሰብ’ዩ ንሱ ከኣ ብኣምላኽ ዝተዋህቦ’ዩ። እምበር ኩልና ንበጽሖን ንዘይንበጽሖን እንዳ ሓሰብና ብሓሳብ ንኣምላኽ ከነርክቦ ዝደለና ኢና መሲልና ዘለና። ከምኡ ግን ክኸውን ኣይግባእን፡ ኩሉ ብፍቓድካ ይኹን ንስኻ ዝሓሰብካዮን ንዓይ ዘድልየንን ድኣ ሃበኒ እምበር ኣነ ዝሓስቦስ ንስጋይ ዘርብሕ’ዩ ንስኻ ግን ንስጋይን ንነፍሰይን ዝጠቅም ድኣ ሃበኒ ኢልና ክንልምንን ክንጽልን ይግብኣና።

ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ልዑል

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር ወሓያል

ኣሜን!!!