Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

በዓቲ ሰማያዊ በረኸት

                        በዓቲ ሰማያዊ በረኸት

     ኣእጋር ጎርዞ ዘይከም ቀደሙ ኣካይድኡ ክጽይቕ ዝተዓዘቡ  ወለዲ፣ቅድሚ ሰብ ኣኪባ ምሕራሳ፣ከብዳ ምስ ተነፍሔ ቅድሚ ምኽሳሳ ፣ዓውዓው ከይተባህለ ብኣግኡ ስለ ቆብ ዘብልዋ ካብ በትሪ  ዝኸፍእ ኣዒንቶም እና ወርወሩ እዮም ፣ “ዝኾነ ከይኮነ ካብ መን ኢኺ ?”ብምባል ዓቕላ ዘጽበቡላ ፣፣እዋእ ኣይውረድ ፣ኣደ  ብርካ እና ጠፍጠፈት “ዋይ…….ዋይ’’ ክትብል ፣ኣቦ እውን ርእሱ እና ሓዘ ፣ “ኣሕ …” ክብል ዝረኣያ ኣዒንቲ ጎርዞ ፣ዝፈለጣ ክትነግር ንብዓት ኣዒንታ ጀረብረብ እና በለ ፣ “እ…….እ…..ኣባ….ኣባ መቃርዮስ” እናበለት ድምጻ ዘስምዔት፣፣

እቲ  “ዓለም ንዓይ ምውቲ ከምዝኾነት ኣነ እውን ንዓለም ምዉት እየ”ብምባል ስጋኡ ንማሕበር፣ነፍሱ ከኣ ንእግዚኣብሄር  ወፍዩ ብተጋድሎ ይነብር ኣሎ” ዝተባህለሉ መነኮስ ፣ከምኡ ፈጺሙ ምስ ተባህለ ፣ስድራን ፈተውትን ናይታ ጓል ፣ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፍኦም ፣፣ኣብ ልቦም ዝኾነ ምጥርጣር ከእትዉ ኣይደለዩን፣፣እቲ ኩሉ ጽድቁ ሰናይን መንፈሳዊ  ተግባራቱን ከኣ ምስ ኣምሰሉታትን መዳናገርትን ክጽብጽብዎ ደፋፍኦም፣፣ሕነ ጓሎም ንምፍዳይ ካኣ ኣባትር ሒዞም ነቲ እግዚኣብሄርን ቅዱሳንን እምበር  ኣብ ጥቕኡ  ዘዘሪ ሓውን ሓፍትን ዘይብሉ ኣባ መቃርዮስ እስትንፋሱ ክትወጽእ ክሳዕ እትቐርብ ገሪፎም፣ካብ ሕጂ(ሽዑ) ንደሓር ወርሓዊ ቀለብ ክገረሩላ ነጊሮም መልእኽቶምን ሕርቃኖምን ኣራጊፎም ንዓዶም ተመልሱ፣፣

መቸም  “ንድኻ ደርሆ ትጸድፎ” ከም ዝበሃል ፣ “ሓጢኣት ፈጺምካ ኣለኻ ምስ እግዚኣብሔር ተፈላሊኻ” ምባል  ከይኣኽሎ ፣ነተን ቁ`ሩብ ቁራቦ ንመቑነን  ንተማሃሮ ዝሽፍና ዝነበራ ካብ ዕዮ ኣእዳዉ ዝረኽበን ዝነበረ ገንዘብ’ውን ነቲ “ናብ ዓለም ክመጽእ እዩ” ዝብሃል ኣብ ማህጸን ኣሎ ዝበልዎ ዕሸል ኣባ መቃርዮስ እና መደቡ ፣ወርሓዊ ቀለብ ክቕልብ ዝጀመረ፣፣

ኣባ መቃርዮስ ቁስሊ ስጋኡ ከየሕወየ፣ነቶም መገዲ እግዚኣብሔር ዝምህሮም ደቁ ምስቲ  ንዕኡ ድዩ ክመስል ወይስ ንኻልእ ዘይተፈልጠ ዕሸል ፣ብማዕረ ካብ ዋጋ ሽያጥ ተንኮበቱ  ክቕልብ  በቲ ካልእ ካኣ ነፍሱ ብጓሂ ስጋ ተሰኒፋ ፣ምስ እግዚኣብሄር ዝነበራ ድልዱል ርክብ ከይተጉድል እና ሓለወ፣ጸሓይ ወጋሕታ ፣ብረፍዲ ፣ብዕራርቦ፣ብለይቲ እና ተተክአት  ኣዋርሕ ክቑጸር ጀመረ፣፣

ነቲ  ብተመስገን እምበር ብኻልእ ዘይስዓር ኣምላኽ፣ኣዒንቱ ኣንቃዕሪሩ ናብኡ እና ጠመተ ዝገበሮ ጸሎት ሰላሙ ዘዕቢ ፣ድነ ካብ ገጹ ዝኣሊ ብምኻኑ ሓዚኑ ኢሉ ቀጸናንዕ ዝተረኽበ ኣይነበረን፣፣እኳ ድኣ ከም ቀደሙ ነቶም ናይ መንፈስ ደቁ (ኣርድእቲ) “ዓንዲ  ገዳምኩም ካብ ምሓዝ ኢድኩም ኣይትሕደጉ” እና በሉ ቃለ እግዚኣብሔር ካብ ምምጋብ ኣይተቖጠበን፣፣ከምዚ  እና  ገበረ ከሎ ድማ በቲ ወርሓዊ ናብታ ጎርዞ ቀለብ ዘብጽሓላ ዝነበረ ረድኡ ኩነታት ይፈልጥ ብምንባራ  ብብሩህ ገጹ በሪሁ ዝምለስ እምበር  ከጸናንዕ  ዝሓስብ እውን ኣይተረኽበን፣፣ ግዜ እውን ንባዕሉ ከጸናንዖ ከይፈተነ  እዩ  ነታ ጎርዞ  ድሮ መዓልታት ጥንሳ ተወድኣ፣፣ ትሽዓተ ወርሒ ግዜ ሕርሳ ጓል ዝበጽሓ ኣደ ጓል፣ ጨርቂ፣ መእሰሪ መዳሕንቲ ዝኸውን ፈትሊ……እና ኣከበት ክትጽበ ጓላ ቃንዛ ሕማም ሕርሲ  ኣሕሊፋ፣ ብድምጺ ቆልዓ እናተሻባሸበት ከላ እዩ ብርቱዕ ሕማም ሕርሲ ክለዓላ ዝጅምር፣፣

እቲ ጸሓይ ምስ ምብራቓ ዝጀመረ ሕማም ሕርሲ ብግምት ሰባት ፣ሎምስ ክትሓርስ ትኸውን  ዝብለ ተስውፋ እና ኣሰነዮ፣ለይትን ቀትርን  ተታኻኺኦም መዓልታት ተቖጽረ፣፣

“እግዚኣብሔር ኣይጎይን እዩ፣ኣይቅደምን እዩ ከኣ” ዝብል ቃል ትዝ ዝበላ ኣደ ኣንቲ ጓለይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝገበርክዮ ሕማቕ ነገርዶ ኣሎ እዩ፧”ክትብላ ጀመረት፣፣  ከምቲ ደም ንጹህ ኣቤል ናብ እግዚኣሔር ዝጠርዔ፣ጸሎት ኣባ መቃርዮስ’ውን ድልድል ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ደጋጊማ ክትሓታ ጀመረት፣ ግና ንብዓታ እናዛረየ፣ “……ኣባ…….ኣባ…………ኣባ መቃርዮስ እዩ!!!” ዝበላ ከናፍራ፣ “ዓይኒ ከዳዕ ነባዕ”ከምዝባሃል  ኮይኑ ፣ ሓቂ ንኽነግር ወታእታእ ዝበለ ልሳንን  ዝነብዐ ዓይንን ኣይተራኸበን፣፣

እንታይ እሞ “ዝፈሰሰ ነይሕፈስ፣ዝተኻዕወ ነይምለስ”ኮይኑ እምበር ፣እቶም ኣብ ማህራምን ምውራድን ኣባ መቃርዮስ ዝነበሩ ሰባት ጸሊም ክዳን ተኸዲኖም፣”አይ አይ”  እና በሉ ክበኽዩ ኣይጸልኡን ፣፣”ኦ! ኣቦ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረ በለሎም”ዝብል ተስፋ ስርየት ብምዝካር ግና ይቕረታ ክሓቱ  በቲ ቀለብ ዘብጽሕ ዝነበረ ረድእ መዓልቲ ቆጸራ ለኣኹ፣፣

ኣባ መቃርዮስ ፣ነታ መልእኽቲ ብእዝኑ ምስ ሰምዐ፣ ከም ቅዱስ ጳውሎስ  ነቲ ካብ ሓሳባት ሰባት ዝተፈልየ ሓሳባት እግዚኣብሔር  ዝወነነ  ኣቦ ብምንባሩ “ይቕረታ ክሕተት ኣይግብኣንን እዩ፣ዓስበይስ ካብ እግዚኣብሔር ድኣ፣”ብምባል ካብታ ንብዙሕ ዓመታት ዝተቐመጠላ ገዳሙ ናብ ካልእ ርሕቕ ዝበለ ገዓዘ፣፣ ኣባ መቃርዮስ ካብ ድንኳን ምድራዊ  ሃብቲ ሃዲሙ ኣብ በዓቲ ሰማያዊ በረኸት ኣጽሊሉ ክነብር ወሰነ፣፣ ምኽንያቱ ዋጋ ትዕግስቱን ጽንዓቱን ውርደቱን ዝያዳ ካዕቢቱ ኣብ ሰማያት ካብቲ ዘይደኪ ሃብታም ፣ዘይበቅቕ  ለጋስ እግዚኣብሔር ክኽፈሎ ድኣ እምበር  ፣ካብታ ሂቡ ዝኸልእ ሰብ ኣብዛ እሾኽን ተኾርባን ዘይፍለያ  ምድሪ ክረኽቦ ኣይደለየን፣፣

ጸለቱን በረኸቱ ምስ ኩልና ይኹን። ኣሜን !!!

ምንጪ-ማዕዶት 2ይ ዓመት ቁ` 3 2003/2009 -ት/ሰ/ደ/ግ/መድሃኔኣለም( ገዛ ባንዳ ኣስመራ)

ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሜን!!!

Sorry, comments are closed for this post.