Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ባእታ ማርያም

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

ባእታ ማርያም

  %e1%89%a3%e1%8a%a0%e1%89%b5%e1%89%b3   ባእታ ማርያም ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ቤት መቕደስ ዝኣተወትሉ ዕለት እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መንቅብ ዘይነበሮም ኢያቄምን ሃናን ንብዙሕ ዓመታት ብዘይውላድ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ዕለት ሓደ ጉንቦት ትሕቲ ፈጣሪ ልዕሊ ፍጡራን ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደት። ብመብጽዓ ዝተወልደት ስለ ዝኾነት ምስ ስድራቤታ ንሰለስተ ዓመት ድሕሪ ምጽንሓ ከምቲ ነቢይ ዳዊት ኣብ (መዝ፷፮፡፲፫/66፡13) ጠቒስዎ ዘሎ፡ ሃናን ኢያቄምን ኣቐዲሞም ብዝኣተውዎ መብጽዓ መሰረት ጓል ሰለስተ ዓመት ጓሎም ደስ እናበሎም ናብ ቤት መቕደስ ወሰድዋ። እግዚኣብሔር ዝሃቦም መሊሶም ንእግዚኣብሔር ሃቡ፡”ወእሁብ ብፅዓትየ ለእግዚኣብሔር በቅድመ ኩሉ ሕዝብ፡ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ መብጽዓይ ይፍጽም ” ከምዝተባህለ(መዝ፻፲፮፡፲፬/116፡14)።

ኩሉ ነገር ምስ ተፈጸመ እታ ናይ መብጽዓ ቆልዓ ናይ እግዚኣብሔር ጋሻ ብምዃን ናይ ቤተ መቕደስ ናብራ ቀጸለቶ።በቲ ግዜ እቲ ነዚ ከቢድ ሓላፍነት እዚ ዝተቐበለ ናይቲ ሽዑ ዘመን ሊቀ  ካህናት ዝነበረ ካህን ዘካርያስ እዩ። ዕለቱ ከኣ ሰለስተ ታሕሳስ ነበረ።

ሊቅ ኣባ ሕርያቆስ ከም ዝተዛረቦ መሰረት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቕደስ ክትቅመጥ ካብ ዝተገብረ ግዜ ጀሚሩ ዝቐርበላ ዝነበረ መግቢ ብግብረ ኣምላኽ ዝተዳለወ ነበረ። ሰማያዊ ሕብስቲ ሰማያዊ መና ከምቲ ንእስራኣኤላውያን ኣብ በረኻ ዝወረዶም ዝነበረ ሰማያዊ መግቢ ማለት እዩ(ዘጽ፲፮፡፲፫/16፡13)። ነቢይ ኤልያስ ብናይ ደቂ ሰባት ሽግር ምኽንያት ኣብ ዝጠመየሉን ዝጸምኣሉን ግዜ ተዳልዩ ከም ዝተዋህቦ ኩሉ ኣዴና’ውን ተገብረላ(1ነገ፲፱፡፩-፰/19፡1-8)። ክርስቶስ ካብ ምዉታን ተፈልዩ ድሕሪ ምትንስኡ ኣብ ወሰን ቀላይ ጥብርያዶስ ተዳልዩ ንዝነበረ ተኣምራታዊ ዕድመ ነዚ ዘዘኻኽር ኢዩ (ዮሓ፳፩፡፱/21፡9)።

“ጓለይ ናብቲ ዝብለኪ ስምዒ ርኣዪ እውን እዝንኺ ከኣ ጽለዊ ህዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረስዒ ንጉስ(ክርስቶስ)ንውህበትኪ ፈትዩ ኢዩ እሞ”(መዝ፵፭፡፲/45፡10)ብምባል ነቢይ ዳዊት ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ ቃል ትንቢት መሰረት ኣብ ሰለስተ ዓመታ ካብ ቤተሰባ ዝትፈልየት  ወላዲት ኣምላኽ ናይ ቤተ መቕደስ ናብርኣ ካብ ዝጀመረትሉ  ግዜ ጀሚራ  ብካህናትን ብመላእኽትን  ብዝግበረላ ዝነበረ ናይ ኣቦነትን ኣደነትን  ተግባር ናይ ቤተ ሰብ ናፍቖት ከይፈተና ኣብ ቅድሚ ሰብን እግዚኣብሔርን ብጥበብን ሞጎስን ዓበየት።

በዚ መገዲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቕደስ ዝጸንሓትሉ ዓሰርተ ክልተ ዓመታት ክኸውን ከሎ ምስቲ ሰለስተ ዓመት ምስ ስድራቤታ ዝገበረቶ ዕድሜኣ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ምስ ኮነ ኣይሁዳውያን ካብ ቤት መቕደስና ክትወጽእ ኣለዋ ኢሎም  ካብ ቤተ መቕደስ ስለዘውጽእዋ ናብ ናይ ዮሴፍ ቤት ተሰጋገረት  ካብኡ እንዳ ተመለለሰት’ውን ንቤት መቕደስ ብንጽህና ተገልግል ነበረት።

ናይ ወላዲት ኣምላኽ ናይ መጻኢ ህይወታ ብዝምልከት ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እንታይ ከምዝኾነ ንግዜኡ ዝፈለጠን ዝተረድአን ኣይነበረን። ድሕሪኡ ግና ትንቢት ዝፍጸመሉ ግዜ ምስ ኣኸኣለ፡ ድንግል ማርያም ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ትወልደሉ ግዜ ምስ በጽሐ ካብ ቤት መቕደስ ወጺኣ  ኣብ ናይ ኣረጋዊ  ዮሴፍ ገዛ ክትጸንሕ ተገይራ።

ናይዚ ዓቢ ምኽንያት

ሀ)ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ሰብኣይ ጠኒሳ እንተተረኺባ ብሕጊ መሰረት ብእምኒ ተቐጥቂጣ ብሓዊ ተቓጺላ ክትመውት ናይ ኦሪት ሕጊ ስለ ዝእዝዝ ኣዴና “እንሆ ድንግል ክትጠንስ ኢያ” ብዝብል ትንቢት መሰረት ጠኒሳ እንተ ተረኺባ ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ካብ መርዓ ወጻኢ ዝጠንሳ ኣዋልድ እብራውያን  ዝፍጽሞ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ልዕሊኣ ካብ ምፍራድ  ስለ ዘይቁጠቡ  ካብዚ ናይ ሰብ ሓሳብ ጸገም ተሰዊራ ክትጸንሕ ኢዩ።

ለ)ካብኣ ንዝውለድ ህጻን ህይወት ዘተሓሳስቦም ሄሮድሳውያን ካብ ቅድሚኦም ንምህዳም  ክትብል ከላ ንዝበጽሓ ናይ ስደትን ናይ ጭንቀትን ግዜ ናይ ቀረባ ረዳኢኣን ሓላዊኣን ኮይኑ ዝተመርጸ ምድራዊ መልኣኽ ዮሴፍ ንኽኸውን ፍቓድ እግዚኣብሔር ብምዃኑ”ፈኃሪሃ ለማርያም-ሕጹይ ማርያም” ተባሂሉ ሽሙ ክጽዋዕ በቒዑ ኢዩ(ማቴ፩፡፲፮-፳፩/1፡16-21)።

ብሓፈሻ እዚ ዕለት እዚ እዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ቤት መቕደስ ዝኣተወትሉ ዕለት ስለዝኾነ ዓቢ በዓል እዩ። ኩላትና ህዝበ ክርስትያን ነቲ እመ እምላክ ብነጽህና ካብ ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከይተፈልየት ብንጽህና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዳ ኣገልገለት ትነብሮ ዝነበረት ናብራ እና ዘከርና ንሕና ውን ብንጽህና ካብ ቤት መቕደስ ህያው ኣምላኽ ከይወጻእና ብንጽህና ከነገልግል ከም ዝግባኣና  ዘዘኻክር ክቡር ዕለት ድማ እዩ።

እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ቤቱ ብንጽህና ከንብረና ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይግበረልና። በረከትን ኣማላድነትን ናይ እመ ኣምላኽን ናይ ኩሎም ሕሩያን እግዚኣብሔርን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን።  ኣሜን!

                                                           ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                                                           ወለወላዲቱ ድንግል

                                                          ወለመስቀሉ ክቡር

                                                             ኣሜን!!

 

Sorry, comments are closed for this post.