Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ፍቕሪ ብዙሓት ክትዝሕትል እያ (ማቴ 24፡12)

        በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

   ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ፍቕሪ ብዙሓት ክትዝሕትል እያ (ማቴ 2412)

      unnamedእዚ ቃል እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምልክት ህልቂት ዓለምን ዳግማይ ምጽኣቱን ዝተዛረቦ ቃል እዩ።  ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ተኸተልቲ ንዝኾኑ ንስሙ መስከርቲ ክረኽቦም ዝኽእል  ሽግርን መከራን እንታይ ምዃኑ ኣስፊሑ ድሕሪ ምግላጽ( ማቴ 24፡1-11)፡ በቲ ግዜ እቲ ብዙሓት ክሰናኸሉ (ዝቐደመት ሃይማኖቶም ገዲፎም ክወጹን ክልውጡን) ንሓድሕዶም ክጸላልኡ  ንሞት’ውን ኣሕሊፎም  ክወሃሃቡ ብሓይሊ ጉልበት ብዂናትን  ብስሕለት ሴፍን ሰባት ሃይማኖቶም ክኽሕዱ እንተ ኣበዩ’ውን  ብሞት ክቕጽዑ ክግበር እዩ ክብል ገለጸሎም። ኣብ ብዙሕ ናይ መጽሓፍ  ቅዱስ ክፍልታት ተመዝጊቡ ከምዘሎ ፍቕሪ ናይ  ኩሉ ስነ ምግባራት መሰረት እያ። ፍቕሪ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሰብ ፈጺሙ ካብ  ሓጢኣት ይፍለ። ንኣምላኽን ንሰብን ምፍቃር ኩሉ ሕጊ ኣብኡ  ስለ ዘሎ ምስ ዲያብሎስ ዘለዎ ርክብ  ፈጺሙ የለን። ኮታስ ፍቕሪ እንተድኣ ኢልና  ንሰባትን ንኣምላኽን ምግልጋል እዩ። ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ  ክሳዕ ሞት ከም ዘፍቀረና ንሕና’ውን ብኹሉ ሕይወትና እሙናት ኮይና  ፍቕርና ምሉእ ክኸውን ይግባእ። ብኣንጻሩ ኣብዚ ዘመን እዚ(ኣብ መጨረሽታ ግዜ) ከምቲ ቅዱስ  እግዚኣብሔር ወልድ ንቅዱሳን ሓዋርያት ዝገለጸሎም ሰባት ንስጋዊ ፍትወቶም ክብሉ ሰባት ክቐትሉ፡ ሰብ ሓዳር ክፈላሊ፡ ንዝኣምንዎም ዝነበሩ ሰባት ክጠልሙ፡ ኩሉ  ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ግብረ ስጋን ሓጢኣትን ብምፍጻም ኣብ ሰባት ዝነበሮም ጽቡቕ ዝምድናን ሓልዮትን ሓዲጎም  ጨካናትን ተፈኽነንትን  ስለ ርእሶም እምበር ስለ ሰባት ሓልዮት ዘይብሎም፡ቸቃናትን “ ኣነ ብሃልቲ ተጃሃርቲ  ዝኾንሉ ግዜን ሰዓትን እዩ (1ቆሮ 13፡43, ዮሓ 15፡12, 2ጢሞ 3፡2፡3፡21, 2ጴጥ 3)። ብኻልእ ወገን ሰባት ኣብቲ መጨረሽታ ግዜ  ስለ ገንዘብ፡ ሽመት፡ ልብሲ፡ ዝናን ክብሉ እታ ኣብ ኣምላኽ ዝነበረቶም ፍቕሪ ገዲፎም ኣንጻር እግዚኣብሔርን ቅዱሳኑን  ዝስለፍሉ ግዜ እዩ። ጎይታ ነዚ ነገር እዚ ድሕሪ ምግላጹ ብዛዕባ መፍትሒኡ እውን ገሊጹ  ኣሎ። እቲ ቃል ድማ ከምዚ ይብል “እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ” (ማቴ 24፡13)። ምኽንያቱ ናይ ሕይወት ኣኽሊል ዝርከብ ንዝመጽእ ፈተና ኩሉ ብትዕግስቲ እሙን ኮይንካ ምስ እትርከብ ጥራሕ ስለ ዝኾነ (ራእ 2፡10)። ቀጺሉ ከኣ “ንኹሎም ኣህዛብ ንምስክርነት (መፍረዲ) መታን ክኸውን  እዚ ወንጌል መንግስቲ እዚ  ኣብ ምሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ፡ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ” (ማቴ 24፡14)፣፣ ሎሚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢድ ኩሉ ሰብ በጺሕሉ ዘሎ ዘመን እዩ። ካብዚ ንላዕሊ እውን ኣብቲ  መጨረሽታ ሰዓት ኣብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ እዩ። እንተኾነ እቶም ድሮ ኣብ ኢድና ዘሎ ሰባት ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዛዘና ንኸይድ ኣሎና’ዶ። ምናልባት ጽባሕ  እዚ ሒዝናዮ ዘሎና መጽሓፍ ቅዱስ መፍረዲና  ኮይኑ ከይርከብ ክንጥንቀቕ፣ ኣብ ቤትና ዓጺፍና ክነቐምጦ ዘይኮነስ ክነብረሉ፣ ብብርሃኑ ብርሃን ርኢና ካብዛ ጸልማት ዝኾነት ዓለም ክንፍለ፡ ብርሃን ኮይንና ከኣ ንሰባት ናብ ብርሃናዊ ኣምላኽ ክነቕርቦም ይግብኣና እዩ።

 ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት እዚ ግዜ እዚ ምልክት ህልቂት ዓለም ጎሊሑ ዝረኣየሉን ምጽኣት ጎይታ እናቀረብ ዝኸደሉን ዘሎ ግዜ ስለዝኮነ ኩላትና ካብ ዝወደቕናዮ ተንሲእና ካብዝተጋገናዮ ተመሊስና ብፍቕሪ ተሓቛቚፍና ነታ ሰዓትን ዕለትን ድልዋት ኮይና ንጽናሕ ድኣ እምበር ብዝተፈላለየ ምኽንያት እናገበርና ንፍቕሪ ብምጥፋእ ንጽልኢ ከምእትስስን ኣይንግበራ።

 ቅዱስ እግዚኣብሔር ክፍኣት ካብ ኩላትና ኣልዩ ፍቕሪ ኣብ ኩላትና ከምእትነግስ ይግበረልና ኣሜን!!!

 ስብሃት ለእግዚኣብሔር

 ወለወላዲቱ ድንግል

 ወለመስቀሉ ክቡር

 ኣሜን!

Leave a reply