Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

“ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብ እቲጽኑዕ መሰረትኩም ከይትወ ድቁ ተሓለዉ’’(1ጴጥሮስ3፡17)

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን

             ናይ ስንቃጣ ፡  ጠንቛሊ ሓጎስ ኣስጎዶም

አብ ሓድነቱ ካልአይ አብ ሰለስትነቱ ራብዓይ ዘይብሉ፡ዘይመውት ዘልአለማዊ አምላኽና እግአዚብሄር ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ ካብ ሕጂ  ክሳዕ ዘልአለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን፡፡አሜን።ካብቲ ሳጥናኤል ካብ ማሕበር መላእክቲ ዝወጸሉ ግዜ ጀሚሩ፡ ብዙሓት ሰባት አንጻር ሃይማኖት፡ቤተክርስቲያን ተጋዒዝዞም እዮም፡፡ሕጂ እውን ይጓዓዙ አለዉ፡፡አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን፡ክሳዕ ምጽአቱ ብዙሓት ሰባት ካብ ሃይማኖት ክዝንብሉ ምዃኖም ገሊጹ ኢዩ፡፡(ማቴ 24፡1-መፈ, ማቴ7፡15,  2ተሰ2፡1-12)

ሕጂ እምብአር ብዛዕባ እቶም ኩሎም ካብ ቤተክርስቲያን ወጺኦም አንጻራ ዝቃለሱ ዘለዉ ክንዛረብ ግዜ ስለዘይብልና እንተኾነ ግን፡ አብ አርእስቲ ተመልኪትናዮ ከምዘሎና፡ ብዛእዕባ እዚ ስሙ እናቀያየረ ንህዝብና ናብ ጥፍአት ዝመርሕዘሎ ሓጎስ ኣስገዶም ዝተባህለ ሰብ ሓጺር ሓበሬታ ክኸውን ኢዩ።አቀዲምና ክነስተወዕሎ ዘለና ግን ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚን ብዛዕባ ማሕበሩን ብመልክዕ መጻሕፍቲ እንበር በዛ ቅንጣብ ወረቀት ተገሊጹ ክውዳእ ከም ዘይክእልን፡ዘይሃይማናታዊ ስርሑን ተግባሩን ተዘርዚሩ ዝውዳእ ከምዘይኮነን ክንርዳእ ይግባእ።

tenእዚ ሰብ እዚ ቀንዲ ስሙ ሓጎስ አስጎዶም ይባሃል።ትውልዲ ዓዱ ካአ አብ ስንቃጣ(ትግራይ_ኢትዮጵያ) ኢዩ ።ቅድሚ ናይ ኤርትራን  ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ኲናት አብ ኤርትራ ከምዝነበረ ድሓር ግን ናብ ትውልዲ ዓዱ ስንቃጣ(ትግራይ)ከም ዝኸደ ታሪኹ ይገልጽ። ብድሕርዚ ግን ብገዛእ ፍቃዱ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለቢሱ ፡”አነ ፈላሲ እየ፡ስመይ ካአ አባ ወልደስላሴ ይባሃል” ብምባል ቀዳማይ ጉዕዝኡ ጀመረ።ጸኒሑ ድማ ብቤተክርስቲያን ዘይትፍለጥን    ዘይምትእከልን እንተኾነ ግን ብስም አባ ሰላማ እትጽዋዕ ካብ ቤት ጽሕፈት ምኒስትሪ ፍትሒ ፍቃድ ድሕሪ ምርካብ ‘’አቡነ ሰላማ ምትሕግጋዝ ማሕበር-abune selama self help association’’ዝብል ስም ዝሓዘት ግናኸ ንምእመናን ካብ ቤተክርስቲያን እና መንጠለት፡አደዳ መናፍቅነት፡ጥንቆላን ስራይን እትገብር ብተኹላ ዝተመስረተት፡ተዃሉ እተፍሪ፡ንተዃሉ ካአ እትምግብ መናሃርያ ናይ መናፍቃን ዝኾነት ማሕበር መስረተ።እቲ ብሃይማኖት ዘይምእዛዝን ብስርዓት ዘይምኻድን እምባአር ካብ እዚ ኢዩ ዝጅምር።

zey glex kdun zeyflet swur yelan

ካብዚ ቀጺሉ አብ መቀለ ማሕበሩ ተኺሉ ንሰባት ካብ ቤተክርስቲያን ናይ ምውጻእ ስርሑ ሓደ ኢሉ ጀመሮ።ብድሕሪ እዚ እውን አብ መቀለ ስለዘይዓገበ ናብ ሽመልባ(ናይ ኤርትራዋያን መዓስከር ስደተኛታት አብ ኢትዮጵያ) ብምግባር እቲ ልሙድ ተግባሩ ጀሚሩ አብቲ ቤተክርስቲያን ብዙሕ ህውከት ድሕሪ ምፍጣሩ ውሑዳት ሰዓብቲ ሒዙ ተጸጊዑ ተረፈ።አብ መወዳእታ ካኣ ጉዕዝኡ ናብ ሊብያ አበለ ሕጂ እውን መሊሱ ስሙ ቀየረ ‘’አባ ሳሙኤል”ኢሉ ድማ  ባዕሉ ንገዛእ ርእሱ ሰመያ።ባዕሉ ጳጳስ(ወሃቢ ማዕርግ )ባዕሉ  ካአ ተቀባሊ ማዕርግ ኮይኑ በቃ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ዝከይድ እውን አብ መጀመርታ አበጋግስኡ ብg-26 ዝፍለጡ መራኸቢ ማእከሎም ካአ ብo7w.v ዝፍለጥ ረቂቅን ሚስጢራውን ስራሕ  ምንፍቅና ዘሰላስሉ ሰባት መዲቡ እዩ ጀሚርዎ።

ነዚ ዘይሃይማናተዊ መገዲ ሒዙ፡ምእመናን ካብ ምእመናን ክፈላሊ፡አማኒ ህዝቢ ምስ ካህናት ከጻለእን ከቀራሕንን፡ብዓቢኡ ካአ ደቂ ተዋህዶ ንዝፈጠሮም አምላኽ ረሲዖም ደድሕሪ ክሕደቱ ክስዕቡ ዝጽዓተ፡አዝዩ መዕነዊ አካይዳ ዝሓዘ ሰብ፡ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ብዙሕ ግዜን ብብዙሕ መገድን መኺራን ምዒዳን እያ።እንተኾነ ንሱን ምስኡ ዝነበሩን ሰባት አንጻር ቤተክርስቲያን ካብ ምኻድ ስለዘየቃረጹ ነዚ አብ ታሕቲ ዘሎ ሃይማኖታዊ ውሳኔታት ወሲዳን አመሓላሊፋን ኢያ።

 • ttttttttttttttttttttttttttttttግንቦት ሓደ(ልደታ ለማርያም)1997 ግዕዝ ውግዘት አብ ልዕሊ ሓጎስ አስጎዶም

 • ሓምለ 1997 ግዕዝ ምዕጻውን ምእጋድ ማሕበሩን

 • 30 ነሃሴ 1999ግዕዝ ብስም እታ ማሕበር ዝኾነ ንጥፈት ከይካየድ፡አባላታ ናብ ቤተክርስቲያን ክምለሱ  ብአቡነ መርሓ ክርስቶስ(ሊቀ ጳጳስ) ውሳኔ ተዋሂቡ

 • በዚ አብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሃይማኖታዊ ቀይዲ ስለዘይከደ ካአ፡15 መስከረም2000ግዕዝ፡ናይ መቀለ ሰበኻ ጉባኤ ነቲ አቀዲሙ ብአቡነ መርሓ ክርስቶስ ዝተገብረ ውሳኔ ደጊሙ ብምዝኽኻር፡ናይ ውግዘቱ ሓቤረታን  ኩሉ ኣማኒ ህዝቢ ካአ ክጥንቀቅ ከምዘለዎን ናብ ኩለን ቤት ጽሕፈታት ብመልከዕ ቅዳሕ  መልእኽቲ ልኢኹ

 • አብ መወዳዕታ ካአ ብዕለት22ሕዳር2000ግዕዝ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ብምግባ ስም እታ ማሕበር ክስረዝ፡አባላት እታ ማሕበር ናብ ቤተክርስቲያን ክምለሱ፡ ዘይተመልሰን ደጊሙ ብስም እታ ማሕበር መሊሱ ዝንቀሳቀስን ብምልአት ጉባኤ አውጊዞም።

እንተኾነ ሕጂ እውን ነዚ አብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ሃይማኖታዊ ትእዛዝን ዝተፈጸመ ውግዘትን ሽለል ብምባል ናብ ሊብያ ኢዩ ተበጊሱ። አብ ሊብያ እውን ከምአመሉ ስሙቀይሩ አባ ሳሙኤል ኢሉ ንነፍሱ ሰመያ።አብ መወዳእታ ካአ ናብ እዚ ዘለዎ ስፍራ ናብ እስራኤል መጸ።ብዙሓት ፈለጥቱ ካአ በታ አብ ሊብያ ዝጽውዓላ ዝነበረ ስም አባ ሳሙኤል እና በሉ ይጽውዕዎ ፡እንተኾነ ቤተክርስያን ግን ናይ ስንቃጣ ሓጎስ አስጎዶም ኢላ እያ እትጽውዖ ።ምኽንያቱ ቤተክርስቲያን እትፈልጦ ዝተዋህቦ ልብሲ ምንኩስና ኮነ ማዕርግ ምንኩስና የብሉን።

ስለዚ ዝኸበርኩም ደቂ ተዋህዶ፡እዚ ካብ ሃይማኖት ወጻኢ ሰባት ናብ መናፍቅነት ክኸዱን ካብ ታቦት ክርሕቁን፡ብዙሓት እውን ብስራዩ ተታሒዘንን ተታሒዞምን ካብ ስጋዊ ስርሖም በኺሮም፡ምስ ሓዳሮም ስኒት ስኢኖም ክነብሩ ዝገብር ዘሎ ሰብ(ሓጎስ አስጎዶም) መንነቱ አስተውዒልና አብ ሃይማኖትና ክንጸንዕ ይግብአና ምኽንያቱ እዚ ሰብ እዚ፡

 • tttttማዕርግ ክህነት ዘይብሉ ማይደግሚ እናበለ ይሓጽብ፡ቆኖና(ስግደት፡ጾም ይእዝዝ)

 • ብስራዩ ብዙሓት ሰባት አብ ገዛ ተዓጽዮም ከምዝውዕሉን ካብ ሰባት ከም ዝሃድሙን ይገብር

 • ሰባት ንቤተክርስቲያን ክጸልኡን ካብ መስቀልን ካህናትን ከም ዝሃድሙ ይገብር።ብዘይካ ናቱ ናይ ዝኾነ ሰብ ሓሳብ፡ምኽሪ ኮነ ማዕዳ ክሰምዑ ከምዘይብሎም እና መሃረ ከምዝሰርጾም ይገበር።

 • ዝነብረሉ ዘሎ ተራ አዳራሽ ክንሱ እንተኾነ “ቤተክርስቲያን” ኢሉ ብምሻም ሰባት አብ ክንዲ አብ ታቦት ዘለዎ ስፍራ ዝሰግዱ አብ አዳራሽ ከም ዝሰግዱ ይገብር።

 • sle aba selama zedenagr zelo Hagos Asgodom

 • ንሃዋርያት ተኪኦም ዘለዉ ናይ ቤተክርስቲያን አቦታታት ጳጳሳት ንማሕበሩ ሰሪዞም ንባዕሉ እውን ወጊዞም( አሲሮም) ከለዉ ብድልየቱ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ኢዩ ።

haእዚ ስለ ዝኾነ እምበአር ንባዕሉ ተዂላ ኮይኑ ተዃሉ ንዘፍርን ሰባት ብተዃሉ ንኽምንጠሉ ባይታ ዝፈጥር ዘሎ ግለ ሰብን ማሕበሩን ንጠንቀቅ።

“ንስኻትኩም ግና በታ ካብ ኩሉ ዝተቀደሰት እምነትኩም ንርእስኩም እና ሓነጽኩም ብመንፈስ ጸልዩ  ንገሊኦም ነቶምዝጠራጠሩ አረድእዎም ንገሊኦም ድማ ካብ ሓዊ መንጢልኩም አናግፍዎም” ይሁዳ1፡20_23

“ነቲ መቅደስ አምላኽን ነቲ መሰወእን ዓቅኖ ነቶም አብአ ዝሰግዱ ዘለዉውን ፍቀዶም እቲ ብወጻኢ መቅደስ ዘሎ ቀጽሪ ግና ንአህዛብ ተዋሂቡ ኢዩ እሞ ሕደጎ አይትስፈሮ  እውን” ራእ11፡1-2  

                                                        ወስብሃት ለእግዚአብሄር

                                                        ወለወላዲቱ ድንግል

                                                          ወለመስቀሉ ክቡር

                                                            አሜን።         

 

 

 

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.