Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ተኣምረ ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቕ (3ይ ክፋል)

  በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

ተኣምረ ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቕ  (3ይ  ክፋል)

desinaካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ክርስቲያን ንጉስ ኣፍሪንጊ፡ ንጉስ ሮምን ሶርያን ሜሮንን ከም ልማዶም በዓል ከኽብሩ ኣብ ደብረ ምጥማቕ ኣብ ዝተሰርሐት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ተኣኪቦም ከለዉ እግዚእትነ ማርያም ኣብ ደብረ ቁስቋም ክትግለጸሎም ከላ”እገለ ዝባሃል ሰማእት ወይ ጻድቕ ወይ ነቢይ፡ ዝደለይዎም ኣዕርኽቶምን ኣዝማዶምን ከይተረፈ ኣምጽእልና” ኢሎም ናብኣ ይልምኑ ነበሩ።ድንግል ማርያም ድማ ዝለመንዋ ከም ቅጽበት ዓይኒ ተምጸኣሎም ነበረት። ሓደ ሊቀጳጳሳት ካብ ያዕቆባውያን ነቶም ዝተኣከቡ “ሎሚ ማዓልቲ ንኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሄዋንን መሰረት ናይ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ነዕኦም ከተምጻኣልና ጸሎት ግበሩ” በሎም። ሊቀ ጳጳስ ድማ ዓይኑ ንሰማይ ጠሚቱ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ብጥቡእ ልቢ፡ “ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾንኪ ንዝለመንናኪ ሰማዒት፡ ይቕረ ባሃሊት፡ ኦ! ብርክት እመቤተይ ቅድስት ድንግል ማርያም እልምነኪ ኣለኹ። ንዝለመኑኺ ዘይትኸልኢ ብምሕረትኪ ኣሚነ ኣለኹ እሞ ኣብዚ ዝተኣከቡ ህዝብኺ ኩሎም ንኣቦና ኣዳምን ኣዴና ህይዋንን እንተተርእየና መኣኸለና ኢሎም ከተርእይዮም ይልምኑ ኣለዉ” በለ። እቲ ሊቀ ጳጳስ ንቅድስት ድንግል ማርያም ከምዚ ኢሉ ምስ ለመና ኣዳምን ሄዋንን ኣምጻኣትሎም። ንዕኦም ጥራሕ ዘይኮነት እውን ንኣብራሃም፡ ይስሓቕ፡ ያዕቆብ’ውን ኣምጻኣትሎም። ከምኡ’ውን ዓሰርተ ሓሙሽተ ነበያትን ዓሰርተ ክልተ ሓዋርያትን ንጉስ ዳዊት ምስ መሰንቁኡን ድማ ናይ መንፈስ ዝናር ተዓጢቖም መጽኡ። ንኣዳምን ሄዋንን ተገሊጾም ምስ ረኣይዎም፡ እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ ኩሎም “ንስኻትኩም ኢኹም ናይ ልዑል ሕጊ ጥሒስኩም ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ኣፍሪስኩም ዕጸ በለስ ብምብላዕኩም ካብ ገነት ተድላ ዘውጻእኩምና”፧ በልዎም። “ኦ! ኣዳም ናይ ሞት ፍርዲ ዘምጻእካልና እንታይ ኢና ጌርናካ፧ ኦ! ኣዳም ማህደረ ህይወት ገነት ኣቲና ክንሪኣ ዘይገደፍካና እንታይ ኢና ጌርናካ፧ ኦ! ሄዋን ካብ ዘይተኣዘዘልኪ ዕጸ  በለስ በሊዕኪ ብዕዳ ዘትሓዝክና እንታይ ኢና ጌርናኪ” በሉ። ሽዑ ኣዳምን ሄዋንን ርእሶም ኣድነኑ ካብ ኣዒንቶም ድማ ንብዓት ኣንጠብጠበ። እግዝእትነ ማርያም ግን ብሉምሉማት ኣጻብዕታ ንብዓቶም ደረዘትሎም። ኣብቲ ግዜ’ቲ ካብ ላዕሊ ካብ’ቲ ጉሉላት ቤተክርስቲያን “ኣቱም ህዝበ ክርስቲያን ኣብልዕሊ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ልዕሊ ወለድኹም ከምዚ ክትብሉ ኣይትኽእሉን፡ ንሳቶም ጉንዲ ናይ ፍጥረት ደቂ ሰባት ክኾኑ ከለዉ ንስኻትኩም ድማ ናይታ ገረብ ጨናፍር ኢኹም። ካልእ ከኣ መጽሓፍ ንወለድኻ ናይ ነቐፋን ጽልእን ቃል ኣይትዛረብ ኢዩ ዝብል” ዝብል ቃል ወጸ። ሽዑ ኣብቶም ኣብቲ ቤተክርስቲያን ደብረ ምጥማቕ ዝተኣከቡ ህዝቢ ዓቢ ስንባደን ፍርሕን ኮነ። ብግንባሮም ፍግም ኢሎም ድማ ወድቑ። “ኦ! ኣዳምን ሄዋንን ድፍረት ኢዩ እምበር ንዓኻትኩም ክንነቅፍ ኣይግባእን ኢዩ። ኦ! ኣዳምን ሄዋንን ንስኻትኩም’ሲ ብናይ ጎይታ ደም ናብ ናይ ቀደም ርስትኹም ኣቲኹም ኢኹም። ብሓደ ወድኹም ንዝኣመንና ንዓና ድማ ርስትና ምሳኹም ይኽፈለና።በኣማን ኣርኣያኹም ኣምሳልኩም ኢና በሉ።

ደብረ1“ኦ ኩሉ እትሰምዒ ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ሰላምታ ንዓኺ ይግባእ፡  ናባኺ ምስ ለመንና ናይ ደቂ ሰባት ናይ መጀምርያ ፍጥረት ኣዳምን ሄዋንን ኣርኢኽና ኢኺ። ስለዚ ነኽብረክን ንውድሰክን ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ኩሉ፡ ኩሉ ዝከኣለኪ ኢኺ” እና በሉ ከመስግንዋ ጀመሩ። ድሕሪ’ዚ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ነቶም ኣብ ደብረ ምጥማቕ ዝተኣከቡ ህዝቢ ባሪኻ ምስቶም ቅዱሳን ብዓቢ ኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገት። ንሳቶም ከኣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝወለደት ብነብስን ብስጋን ድንግል ዝኾነት ክብርት ብጽእት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ኣመስገኑ ብሓጎስ ነናብ ቤቶም ተመልሱ።

ጸሎታን በረከታን ምሕረት ናይ ፍቑር ወዳን ንዘለኣለም ምሳና ይኹን ኣሜን!

     ስብሃት ለእግዚኣብ

     ወለወላዲቱ ድንግል

     ወለመስቀሉ ክብር

             ኣሜን!

                        ምንጪ፦ ተኣምረ ማርያም

                    ይቕጽል፥

Sorry, comments are closed for this post.