Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ተኣምረ ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቕ(2ይ ክፋል)

  በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!

         ተኣምረ ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቕ

            ጸዓኒ ኣግማል ኣብ ደብረ ምጥማቕ

 ኣብ ደብረ ምጥማቕ ካብ ክርስቲያን ወገን ዝኾነ እቶም መነኮሳት፡ ዝኣከብዎን ነቲ ገዳም ዘድልዮ ንብረት ዝጽዕን ሓደ ድኻ ጸዓን ኣግማል ሰብኣይ ነበረ። ካብቶም ክርስቲያን ድማ ምስኡ ይልእኹ ነበሩ ንሱ ግን ካብቲ ገንዘብ ፍርቂ ኣብ መንገዲ የጉድሎ ነበረ። ብዘይካ ቅሩብ ነቶም መነኮሳት ኣየብጽሓሎምን ነበረ።  ነቶም መንኮሳት ድማ ኩሉ ግዜ ይህውኾም ነብረ። ንሳቶም ግና ይዕገስዎ ነበሩ። “እዚ ድኻ ሰብኣይ ክርስቲያን እዩ፡ካብ ምጽዓን ኣግማል እንተኣውጺእናዮ ከኣ ደቁ ብጥምየት ክሞቱ እዮም፡ እግዚኣብሔር ብእኦም ምኽንያት ፍዳ ክሓተና እዩ። ስለዚ ካብዚ ክፉእ ስርሑ እንተተመልሰ ንተዓገሶ በሉ። እሱ ግን ኩሉ ግዜ ዓመጻን ክፋኣትን ክድዓትን ይውስኽ ነበረ። ሓደ ዓመት ናይቲ ገዳም በዓል ስለዝቐረበ እቶም መርንኮሳት ኣግማል ክጽዕን ሒዞሞ ከዱ እሞ፡ ነቲ በዓል ዘድልዮም ክገዝኡ ናብ ሃገረ ምስሪ ከዱ። ሰብ ምስሪ ድማ በብዓመቱ ዝህብዎ ሞባእ ስለዝነበሮም፡ዝተካእሎም ህያባት፡ ንገዳም ይህቡ ነበሩ። ነቲ ገዳም ዘድሊ ዘበለ ከም ሽምዓ፡ ዕጣን ፡ ዝኣመሰሉ ነገራት ምስ ኣዳለዉ ኣብ ኣግማል ጽዒኖም ምስኡ ለኣኽዎ። ቤቱ ኣብ ማእኸል መንገዲ ስለዝነበረ ካብ ምስሪ ክምለስ ከሎ ናብ ቤቱ በጽሐ፡ ገዝኡ ምስ እተወ ድማ ካብቲ ምስኡ ዝለኣኽዎ ንብረት ዝብዝሕ ወሲዱ ንሰበይቱ ሃባ። ዝተረፈ ነቶም ኣብ ገዳም ዝነበሩ መነኮሳት ሃቦም እሞ ምስረኣይዎ ኣዝዮ ጓሃዩ። “ነዚ በዓል ዘይኣኽል እዚ ንብረት እዚ እንታይ እዩ” በሉ። ድሕሪ እዚ ከኣ ኣብቲ እግዝእትነ ማርያም ትግለጸሉ ቤተክርስቲያን ኣትዮም ብግንባሮም ተደፊኦም ኣብ ምድሪ ሰገዱ፡ ” ኦ እግዝእትነ ማርያም ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾንኪ ኣደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግዜ ገንዘብኪ ዝሰርቕ ሰብኣይ ተኣምር እንተዘይጌርኪ ንዘልኣለም ንቤተክርስቲያንኪ ኣይነገልግልን ኢና፡ በዓልኪ’ውን ኣይነኽብርን ኢና” በሉ። ብድሕሪ እዚ እናሓዘኑን እናበኸዩን ካብ ቤተክርስቲያን ወጽኡ። ሓደ ካብ ዓረብ ወገን ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ካልኣይ ማዕጾ ቤተክርስቲያን ቖይሙ ነበረ። እቲ ጸዓኒ ኣግማል ክርስቲያን ድማ ነቲ ዘምጽኦ ንብረት ምስተቐበልዎ በቲ ማእከላይ ማዕጾ ቤተክርስቲያን ወጺኡ ከደ። ካብ ናይ ምንገዲ ድኻም ቅሩብ ከዕርፍ ኣብ ጥቓ እቲ በደዊ ሰብኣይ ደቀሰ እሞ እቲ በደዊ ካብ ጸሓይ ሸውዓተ ኢድ ትበርህ ሰበይትን ብርሃን ዝለበሱ ክልተ ሰባትን፡  ሓደ ብየማና ሓደ ድማ ብጸጋማ ኣኸቲላ ካብ ቤተክርስቲያን ክትወጽእ ረኣየ። ብድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ የማና ዝነበረ መልኣኽ ነቲ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ በትሪ መስቀል ክህባ ኣመልከተትሉ። ነቲ በትሪ መስቀል ምስ ሃባ ወሲዳ ነቲ ጸዓን ኣግማል ጎኑ ወግኣቶ። ብድሕሪ እዚ ምስቶም ብርሃናውያን ሰባት በትሪ ሒዛ ብዝወጸትሉ ኣፍደገ ናይ  እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣተወት እሞ ተሰወረት። ምስተሰወረት ከኣ እቲ በደዊ ቀልጢፉ ተንሲኡ ናብቲ ጸዓን ኣግማል ምስ ከርደ፡ ጎኑ ተወጊኡ ካብኡ ደም ክፈስስ ረከቦ እሞ ፈርሐ። ናብቶ መነኮሳት ከይዱ ድማ ነቲ ዝረኣዮ ኩሉ ነገሮም።  ንሳቶም ድማ ናብቲ ጸዓን ኣግማል ምስ ከዱ ካብ ጎኑ ደም ክፈስስ ረኣይዎ። ከይተንቀሳቀሰ’ውን ሞይቱ ረከብዎ። ሽዑ ወሲዶም ኣብ ውሽጢ እቲ ገዳም ቀበርዎ። በደዊ ማለት ናይ በረኻ ሰብ ማለት እዩ። በደዊ ነቲ ዝኾነ ኩሉ ምስረኣየ ኣብክንድኡ ኣግማል ክጽዕነሎም ነቶም መነኮሳት ለመኖም ። ንሳቶም ድማ ደስ በሎም እሞ ነተን ናይቲ ገዳም ኣግማል ሃብዎ።  ንሱ ከኣ እቶም መነኮሳት ንዕኡ ከጠምቕዎ፡ ንተንባላት ድማ ከረድእዎም ኣጥቢቑ ለመኖም። እቶም መነኮሳት ናብ ኣባ ገብርኤል ዝበሃል ሊቀ ጳጳስ ከይዶም ነዚ ነገር እዚ ነገርዎ። ንሱ ከኣ ብስም  ስሉስ ቅዱስ ኣጥምቕዎ ኢሉ ኣዘዞም ። ኣብቲ ገዳም ድማ ሰናይ ኣገልግሎት እናኣገልገለ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናብ ሪፍ ከይዱ ነቲ ገዳም ዝጠቕም ነገር ገይሩ ናብ ገዳም ተመሊሱ ብለይቲ በጽሐ። ነቲ ዝጸዓኖ ካብ ኣግማሉ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ገዳም ኣውሪዱ ነቶም መነኮሳት ከተንስኦም ክብል ከሎ፡ ጥዑም ናይ ዜማ ድምጺ  ሰምዐ ። ካብ ጉልላት ቤተክርስቲያን ውን ዓቢ ብርሃን ክወጽእ እንከሎ ረኣየ ነቲ ህንጻ ከኣ ዘሮ።  ኣብቲ ቦታ ድማ ብርሃን ዝለበሱ ሰባት ነበሩ። ኣብዚ ዓለም ካብ ሰባት ዋላ ሓደ ዘይሸትቶ ናይ ዕጣን ትኪ ወጽአ። በቲ ዝረኣይዎ ብዙሕ ተሓጎሱ፡ ብዙሕ ውን ደስ በሎም  ድሕሪ ሰዓታት ናይቲ ገዳም ደወል ክድወል ሰምዐ። ደወል ምድዋል ምስተፈጸመ፡ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ንምብጻሕ ማዕጾ ቤተክርስቲያን ክኽፈት ፈተወ። ዝረኣዮን ዝሰምዖን ከኣ ካብኡ ተሰወረ። ብድሕሪ እዚ ድም ቀልጢፉ ወሪዱ ናብቲ ገዳም ማዕጾ ካሕዂሑ ነቶም መነኮሳት ጸውዖም። ቃሉ ምስ ሰምዑ ከኣ ንሱ ምዃኑ ፈሊጦም ከፈትሉ።  እቲ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ድማ ነገሮም። ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ክጽልዩ ማዕጾ ቤተክርስቲያን ከፊቶም ምስኣተዉ ዝመስሎ ዘይብሉ  ኣዝዩ ጥዑም ሽታ ኣሸተቱ፡ ኣስተዊዒሉ ዝነገሮም ነገር ድማ ሓሶት ዘይብሉ ሓቂ ምዃኑ ፈለጡ። ንእግዚእትነ ማርያም ከኣ ክብሪ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ሃብዋ፡ ንቤተክርስቲያን ምግልጋል ውን ብዝለዓለ ደረጃ ወሰኹሉ። እቲ ክርስቲያን ዝኾነ መስልም ድማ  ክሳብ ሎሚ ብኣገልግሎት ኣብቲ ገዳም ኣሎ። ነቲ ገዳም ዘድልዮ ንምፍጻም ድማ ናብ ግብጺ ሃገር ይወርድ ነበረ። ብዘይካ እቶም መነኮሳት ከኣ ዋላ ሓደ እኳ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ኣህዋተይ ናይ ንጽህቲ ድንግል ርሕራሔ ርኣዩ ኣሞ ፍለጡ፡

እግዝእተነ ማርያም  ነቲ በደዊ ሰብኣይ ሰናይ ኣገልግሎት ከምዘገልግል ፈሊጣ እዚ ተኣምር እዚ ገለጸትሉ። ካብ ሞት ናብ ህይወት መለሰቶ።

  ስለዚ ክቡራት ኣህዋተይ ንሕና ድማ ሰናይ ኣገልግሎት እናኣገልገልና ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ ድንግል ማርያም ኣማላድነት      ኣይፈለየና ። ኣሜን! 

 

                               በረኸታን ኣማላድነታን ንዘለኣለም ምስኩላትና  ይኹን ኣሜን!

             ስብሃት ለእግዚኣብሔር

            ወለወላዲቱ ድንግል

            ወለመስቀሉ ክቡር

                ኣሜን!

                                                               ምንጪ፥ ተኣምረ ማርያም

Sorry, comments are closed for this post.