Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

“ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወጽእ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣየርክሶን እዩ”ማቴ15፡11 ማለት፥

መልሲ ንሕቶታኩም.
በሰመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን።
ሕቶ፥ ዝኸበርኩም ማሕበረ ማሪያም ኣነ ሓውኹም እዛ እትስዕብ ሕቶ ኣላትኒ እሞ ከም ፍቃድ ኣምላክ ክትምልሱለይ ብትሕትና ይሓትት።ምስ እናይ ይቕረታ፡
“ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወጽእ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣየርክሶን እዩ”ማቴ15፡11
እዚ ዝተዛረበ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ፡ስለዚ ባዕሉ ዝተዛረቦ ስለ ዝኾነስ ብምብላዕና ወይ ድማ ስለዘይጾምና ሓጢኣት ኣይገበርናን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣነውን ግቡእ መልሲ ክህበላ ስለዝደሉኹ ክትምሉሱለይ ይሓትት።

መልሲ
ሐራይ ዝኸበርካ ሓውና ኣቀዲምና ብስም እግዚኣብሔር ነመስግነካ ፡የቀንየልና።
ብምቕጻል ናብ ሕቶኻ ክንኣቱ።ባዕልኻ ገሊጽካዮ ከም ዘለኻ ተዛራቢ ኣካል ባዕሉ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዩ።ናይ’ዚ ሕቶ እዚ መልሲ ድማ ናብ ብዙሕ ጽሑፍ ከይከድና ኣብቲ ውሽጢ እቲ ምዕራፍ ኣብታ ገጽ ናይ’ታ ምዕራፍ ንረኽቦ ኢና።ናብ’ቲ ጽሑፍ እንተተመልኪትና ከምዚ ይብል፡“መማህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ‘ስለምንታይ ደቂ መዛሙርትኻ ትእዛዝ ዓበይቲ ዘፍርሱ፧ምኽንያቱ ክበልዑ ከለዉ ኣእዳዎም ኣይሕጸቡን እዮም፥፡” በልዎ ይብል እቲ ጽሑፍ(ማቴ15፡1-2)። ውርድ ኢልና እንተ ኣንቢብና ካኣ “ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ናብኡ ጸዊዑ “ስምዑ!ኣስተውዕሉ።ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወጽእ ድኣ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣየርክሶን እዩ”በሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም “ፈሪሳውያን ብዘረባኻ ሰሚዖም ከምዝተዓንቀፉስ ፈሊጥካዶ፧ በልዎ።………ጴጥሮስ ድማ “ነዚ ምስላ እዚ ግዳ ተርጉመልና “በሎ።
ኣብዚ ጽሑፍ እንተ ኣስተብሂልና ጎይታ ነቲ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ንደቂ መዛሙርቱ ዘቕረብዎ ክሲ ማለት ከም ኣይሁድ ተሓጺብካ ምብላዕ ስለዝጠሓሱ ዝቐረበ ክሲ ዝሃቦ መልሲ ንርኢ። ከምቲ ናይ ግዜና መናፍቓንን ገለ ገለ ካብ ኣመንቲ ተዋህዶ እውን ካብ ስስዔ ብልዒ ዝመጸ ነዛ ጥቕሲ ከም መኾብለሊ ይጥቀሙላ – ብዘይ ጾም ክነብሩ ይደልዩ ።እንተኾነ ነዚ ጎይታ ዝተዛረቦ ቅዱስ ጴጥሮስ ‘ውን ኣይተረድኦን፡ ስለዘይተረድኦ ከኣ፡”ነዚ ምስላ እዚ ግዳ ተርጉመልና” ክብል ዝተሰምዐ (ማቴ15፡15)። ከመይ ቃል ኣምላኽ መምህር የድልዮ፡ዝትርጉም የድልዮ ፡ከም ተራ ጽሑፍ ኣንቢብካ ዝኽየድን ዝርዳእን ኣይኮነን ፡ስለዝኾነ ከኣ ቅዱስ ጴትሮስ ከይተረድኦ ክኸይድ ኣይመረጸን ሓተተ ድኣ ።ስለ ዝሓተተ ፈለጠ፡ መልሲ ከኣ ኣብ ግዜኡ ተዋህቦ ። ናብቲ ቃል ንመለስ፡ ”ኢየሱስ ከኣ ንስኻትኩም’ውን’ዶ ገና ኣየስተውዓልኩምን፧ እቲ ብኣፍ ዝኣቱ ዘበለ ናብ ከብዲ ከም ዝሓልፍ እሞ ንግዳም ከምዝወጽእዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ እቲ ካብ ኣፍ ዝወጽእ ግና ካብ ልቢ እዩ ዝመጽእ እሞ ንሱ እዩ ንሰብ ዘርክሶ። ካብ ልቢ ክፉእ ሓስብ፡ ቅትለት፡ ዝሙት ፡ ምንዝርና፡ ስርቂ፡ ብሓሶት ምምስካር፡ ጸርፊ ይወጽእ እዩ እሞ እዚ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዘይ ተሓጽበ ኣእዳው ምብላዕሲ ንሰብ ኣየርክሶን እዩ” በሎም ( ማቴ15፡16-20)። ስለዚ ነቲ ኣቐዲሞም ፈሪሳውያን ብዘይተሓጽበ ኢድ ምብላዕ ከም ነውሪ ሓሲቦም ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት ዘጉረምረሙ ፡እዚ ግና ካብ ልቢ ሰብ ዝምንጩ ርኽሰት ዝሓዘለ ዘረባን ክፉእ ስራሕን ድኣ ንሰብ የርክሶ እምበር ከይተሓጸብካ ምብላዕ ከምዘየርክሶ ግልጺ ጌሩ ተዛሪቡ ኣሎ። ጾም ጾም ኣየድልን እዩ ንምባል ዝተጻሕፈ ከምዘይኮነ ክንፈልጥን ክነስተውዕልን ይግባእ። ከመይ ኣቐዲሙ ንኣዳም ሕጊ ጾም ዝሰርዐ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰብ ኮይኑ ብምምጻእ ውን ብዘይካ ሓጢያት ኩሉ ኣርእዩና እዩ። ምስ ተጠምቀ ከይወዓለ ከይሓደረ ኣርብዓ ለይትን መዓልትን ኣብ ገዳመ ቆረንጦስ ጾም ጸይሙ እዩ (ማቴ4፡1-2)።ነቲ ጋኒን ሒዝዎ ንሓዋርያት ምሕዋይ ዝኣበዮም ክዛረብ ከሎ ድማ፡ “ኣዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓይነት ግና ብጾምን ጸሎትን እንተዘይኮይኑ ኣይወጽእን እዩ”በሎም ይብል (ማቴ17፡21)። ንኣጋንንቲ እንስዕሮም ብሓይሊ ጸሎትን ጾምን ከምዝኾነ ባዕሉ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግረና ኣሎ።” ስለ ጽድቂ ዝጠውምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም እሞ ብጹኣን እዮም” (ማቴ5፡6) ክብል እውን ኣብ ናይ ዓንቀጸ ብጹኣን ትምህርቱ ገሊጹ ኣሎ። ከመይ ጌርና ክንጸውም ከም ዝግብኣና እውን ምሂሩና ኣሎ (ማቴ6፡16)። ስለዚ ዝኸበርካ ሓውና ብሓፈሻ ከኣ ክቡራት ኣንበብቲ ናይ ኣዚ ዓምዲ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ነቲ ፈሪሳውያን ዘቕረብዎ ክሲ (ማለት ኢድካ ከይተሓጸብካ ምብላዕ ኣብ ሕጎም ጌጋ ስለዝኾነ)ዝሃቦም ግቡእ መልሲ እኹል መረዳእታ እዩ። እንተዘይኮነስ ባዕሉ ሰራዒ ሕጊ ስለዝኮነ ንዝሰርዖ ሕጊ ዘፍርስ ኣይኮነን።

ወስብሓት ለእግዚኣብሔር
ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር
ኣሜን

Sorry, comments are closed for this post.