Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

“ኣነ ግና ዘኽታማት ኼንኩም ክተርፉ ኣይሓድገኩምን እየ” ዮሓ 14:18/ ANE GNA ZEKTAMAT KOYNKUM KTTERFU AYHADGEKUMN EYE ( YOHANNES 14;18)

               በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!                                   

         “ኣነ ግና ዘኽታማት ኼንኩም ክተርፉ ኣይሓድገኩምን እየ” ዮሓ 14:18

   ዘክታማት  እዚ ሓይሊ ቃል እዚ ሎሚ ንኩሉ ሰብ ዝምልከትን ኩሉ ድማ ከስተውዕሎ ዘለዎ ህይወት፡ ተስፋ ዘስንቕ ቃል ኢዩ። ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዘይሕሶ ቃሉ “እዘን ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃላት መንፈስ ኢየን ህይወት ውን ኢየን ከም ዝበለና፣ ነዚ ህይወት ዘውህብ ቃል ውን ብምስትውዓል እንተ ደኣ ተረዲእናዮ መንፈስና ዘነቃቅሕ ንህወትና ድማ ዝመርሕ ቃል ኢዩ። ኣብዚ ሓይሊ ቃል ብመጀመርታ ክንርድኦ ዘለና ነገር ኣሎ፥ ዘኽታማት ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ዘኽታም ማለት ሓደ ሰብ ክልቲኦም ወለዱ ብሞት ክፍለይዎ ከለዉ ዘኽታም ንብሎ። እግዚኣብሔር’ከ እንታይ ክብል ስለ ዝደለየ ኢዩ “ኣነ ግና ዘኽታማት ኮንኩም ክትተርፉ ኣይሓድገኩምን ኢየ” ዝበለ። እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምንም እኳ ንሕና ካብኡ እንተ ረሓቕና ብዝተፈላለየ ግብሪ ሓጢያት ድማ ካብኡ እንተ ተፈለና ንሱ ግን ፍጹም ኣይፍለየናን እዩ። ከምቲ ዘማራይ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ዝብሎ “ኣቦይን ኣደይን እኳ እንተ ጠንጠኑኒ ንስካ ግን ኦ እግዚኣብሔር ትእርንበኒ ኢኻ” መዝ 27:10  ከም ዝበሎ  ብሓቂ ከም እግዚኣብሔር ዝበለ ርህሩህ ከም እግዚኣብሔር ዝበለ መሓሪ መን ኣሎ። የሕዋተይ ካብ ሕማምና ዝፍውሰና ካብ ሽግርና ዘድሕነና ኣብቲ “ረዳኢ የብለይን” ኢልና በይንና ኣብ ዝተረፍናሉ ግዜ ካልኣይና ዝኸውን ፍቕሪ ዝኮነ እግዚኣብሔር እወ ንሓጥኣን ዘፍቅር፡ ልዕሊ ኣቦና ኣዴና ኮይኑ ኣብ ዝተሰነፍናሉ ግዜ ምሳና ዝቐውም ከም እግዚኣብሔር መን ኣሎ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ወለዲ ኣብ ልዕሊ ደቆም ዘለዎም ፍቕሪ ክምህር ከሎ፡  “እንታዋይ ሰብ እዩ ካባካትኩም ወዱ እንጌራ እንተ ለመኖ እምኒ ዝህቦ፣ እምበኣርስ ንስኻትኩም እኳ፣ ክፍኣት ከሎኩም ሰናይ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝለመንዎ ክንደይ ኣብሊጹ ሰናይ ነገር ዘይህበኩም” (ማቴ 7፡11)። ብሓቂ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ስጋውያን ወለድና ንላዕሊ ከም ዝሓልየልናን ከም ዝሕብሕበናን ኢና ንርኢ። ወለድና ዝሕጉዝና ዝተወሰነ ድሩት ዓቅሚ ኢዩ ናይ እግዚኣብሔር ግና መወዳድርቲ ኣልቦ ኢዩ። ንመቀረት ህይወትናን ንስራሕ ኣምላኽናን ንምርኣይ ነቲ ናይ መጀመርታ ሰብ ብኣምሳልን ኣርኣያን ስላሴ ዝተፈጥረ ኣቦና ኣዳም ንርአ። ኣቦና ኣዳም ካብ እግዚኣብሔር ክብርን ጸጋን ተቀቢሉ ኣብታ ኣብ ምብራቕ ወገን ገነት ኤዶም ምስ ኣተወ ኩሉ ፍጥረትን ኩሉ ንብረትን ድማ ንዕኡ ምስ ተዋህበ ምስ እግዚኣብሔር ብፍቕርን ሰላምን ቅሳነትን ን 7 ዓመት ዝኣክል ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ካብ መንበር ክብሩን ስልጣኑን ኣብ መበል 3ይ መዓልቲ ካብ ምፍጣር  ዓለም ብትዕቢቱን ኮንቶ ትምኒቱን ዝዓለወ ሰይጣን ተሓቢሉን ተታሊሉን ካብታ ኣይትብልዕዋ ዝተባህሉ ዕጸ በልስ በልዑ ዝነበሮ ክብርን ግርማን ተቐንጢጡ ዕርቃኑ ወጺኡ “ዋይ ኣነ በይነይ ኮይነ ካብ እግዚኣብር ድማ ተፈልየ ኢሉ ዘርሓቖ ዘይብሉ ዝርሓቐ፡ ዝሰጎጎ ዘይብሉ ድማ ዝሃደመ ኣቦና ኣዳም እግዚኣብሔር ግን በይኑ ዘኽታም ኮይኑ ክተርፍ ኣይሓደጎን እኳ ደኣ “ኣዳም ኣዳም ኣበይ ኣለኻ” እናበለ ጸውዖ። ኣቦና ኣዳም ድማ “ድምጽካ ኣብ ገነት ሰማዕኩ፡ ጥራየይ ስለ ዝኮንኩ ድማ ፈሪሀ ተሓባእኩ” ዘፍ 3፡10 ኣብዚ እቲ ብመጀመርታ ክንርድኦ ዝግበኣና ነገር እግዚኣብሔር ነቦና ኣዳም ሓጢኣት ከም ዝሰርሐ ካብቲ ኣይትግበሮ ኢሉ ዝሃቦ ትእዛዝ ድማ  ዝጠሓሰ ርእዩ ካብ ሞት ንከድሕኖ ኢዩ ዝመጸ። እወ እግዚኣብሔር ንኣቦና ኣዳም ዘኽታም ክኽውን ናብ ዓዲ ምዉታት ክወርድ ኣይፈተወን።  እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ውን እንተኮነ በይንና ክንከውን ስለ ዘይደልየና ኣበይ ኣለኩም እና በለ ይጽወዓና ኣሎ። መልስና እንታይ ኮን ይከውን፧ ኣቦና ኣዳም ሓደ ደስ ዘብል ቃል ተዛሪቡ ነይሩ ነገር ግን ብዘይ ምስትውዓል ኮይኑ እምበር “ጥራየይ ስለ ዝኮንኩ” ትብል እያ ነይራ። ኣቦና ኣዳም ጥራየይ እየ ዝበለ ናይ ጸጋ ልብሱ ስለ ዝተቀንጠጠ እዩ። ንሕናውን ግብሪ ቅድስና ግብሪ ጽድቂ  ዘይብልና ጥራሕና ከይንህሉሞ ጸጋና ከይቕንጠጥ “ኦ ኣምላኽ መሓረና ንበሎ።  ስለዚ ንሕና ብሓጢኣትና ተኣሚንና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንተ ደኒንናን ትሕት እንተ በልናን እግዚኣብሔር ክምሕረናን ካብ ሓጢኣትና ድማ ፈጺሙ ከጽርየናን እዩ። ክብሪ ንዕኡ ንልዑል እግዚኣብሄር ይኩን። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣቦና ኣዳም ካብ እግዚኣብሔር ዝኣክል ጎይታ ካብ ገነት ዝመስል ቦታ ድሕሪ ምፍላይ ብሓዘንን ቁዘማን ነፍሱ እናዋረደ ይነብር ነበረ። ነገር ግን ደቁ ሕሰምን መከራን ክረኽቡ ዘይደሊ ኣምልኽ ነቦና ኣዳም፡ ካብ ጓል ጓሉ ተወሊዱ  ባዕሉ ክብጀዎን ናብታ ናይ ቀደም ቦትኡ ድማ ክመልሶን ምዃኑ ቃል ኣተወሉ። ኣብዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣቦና ኣዳምን ንዘርኡን ንምድሓን ኣብ መስቀል ውዒሉ ካብ ምዉታን ተፈልዩ ምስ ተንስአ ኣብ ግዜ ዕርገቱ  እዩ እምበኣር ነቶም ንኩሉ ጠንጢኖም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ደቂ መዛምርቱ እቲ ናይ ድሕነት ነገር ፈጺሙ ናብ ሰማይ ናብ የማን ኣብኡ ከም ዝዓርግ  እና መሃሮም ከሎ “ኣነ ግና ዘኽታማት ኮንኩም ክትተርፉ ኣይሓድገኩምን እየ”፡ “ልብኹም ኣይሸበር ብኣይ እመኑ፡  ብኣምላኽ ውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ (ዮሓ 14፡1-2) እናበለ ዝመሃሮም። ደስ ይበለና ሓደ እኳ ክሽገር ወይውን ክፈርሕ ዘይፈቱ ኣቦ ዘለኣለም ኣለና። ንሕና ደቂ እግዚኣብሔር እምበኣር ቤትና ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ፡ ተስፋና ድማ ግዝያዊ ዘይኮነ ዘለኣለማዊ ኢዩ። ኩላትና ነዚ ራኢ ሒዝና ምስ እንጉዓዝ ቃል ዝኣተወልና ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ከም ዝበሎ እወ ጥሙያት ዝጸግብላ ዕሩቓት ዝኽደኑላ ሕዙናት ዝሕጎሱላ ሕሙማት ድማ ዝፍወሱላ እሱራት ዝፉቱሑላ እወ ሰመያዊት ራኢ ሰመያዊት ቤት ምስ ሰመያዊ ኣቦ እያ። ስለዚ ኩላትና ከምቲ ኣብ ኢሳ 43፡1 “ሕጂ ግና ኣታ እስራኤል እቲ ዝፈጠረካን ዝደኮነካን እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ተበጂየካ እየ እሞ፣ ኣይትፍራህ ብስምካ ጸዋዕኩኻ፣ ንስካ ናተይ ኢካ ብማያት ምስ እትሓልፍ፣ ምስኻ ክኸውን እየ ብዙሕ መከራ ኣይከጥሕለካን እዩ ብሓዊ ምስ እትኸይድ ኣይክትነድድን ኢኻ ዝበጽሓካ ፈተና ውን ኣይጎድኣካን እዩ”። እግዚኣብሔር እምበኣር ከምቲ ቃሉ በብስምና እናጸውዐ ነዓይ ነዓካ ነዓኪ፣ ንስኻትኩም ናተይ ኢኩም ይብለና ኣሎ። ካብቲ ተጻራሪ ኣድሒኑ ናቱ ዝገበረና እግዚኣብሔር ይክበር ይመስገን። እሞ ምስመን ምንባር ይሕሸና፧ ምስቲ ካብ ጸላእትና ዝከላኸለልና ወትሩ ድማ ብምርኩስ ሓጺን ዝጓስየና እግዚኣብሔርዶ ወይስ ምስ መን፧ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ። “ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሕይወቱ በጃ ኣብጊዑ ኣሕሊፉ ይህብ እቲ ጓሳ ዘይኮነ በዓል ዓስቢ ግና፣ እተን ኣባጊዕ ዘይጥሪቱ ስለ ዝኾና ተኹላ ክመጽእ ከሎ እንተ ረኣየ፣ ነተን ኣባጊዕ ሓድጉወን ይሃድም፡ እቲ ተኹላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዝርፈን ፋሕ የብለን” (ዮሓ 10፡11-12)  ስለዚ ኣብዚ በዓል ዓስቢ ጓሳ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ተጻራሪና ዝኮነ ሰይጣን እዩ፣ ንሱ ንዓና እንዳ ሓባበለ ካብ እግዚኣብሔር ካብቲ ሓቀኛ ጓሳይና ይፈልየና እሞ ናብ ሕሰምን መከራን ድማ ይድርብየና  ኣቦ ስቃይ ስለዝኾነ ስቓይና ኣይዓጅቦን። ስለዚ ኣብ መከራ ኣብ ሕሰም ኣብ ስቓይ ኣብ ጓሂ ናይ’ዛ ዓለም ዘለና  ኣብ ትሕቲ መጓሰ ናይ ዲኣብሎስ ከከውን ንገዛእ ርእስና ንመርምር። ዲያብሎስ ኩሉ ግዜ ንጥፍኣትና እዩ ዝጽዕር። እግዚኣብሔር ግና “ኣነ ግና ኣይክሓድገኩምን ከቶ ድማ ዕሽሽ ኣይብለኩምን  እየ”  ይብለና። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋርያት “ኣነ ግና ዘኽታማት ክትኮኑ ኣይሓድከኩምን እየ” ዝበሎም ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣብ፡ ከም ዘፍቅረና፡ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ህይወትና ከም ዘጸናንዓናን ከም ዝምህረናን በቲ ህያው ቃሉ ዝተዛረበ፡ ስለዚ ከኣ እዩ “ብኣብ እመኑ ብኣይ ብወወልድ እመኑ ብመንፈስ ቅዱስ እመኑ” እናበለ ዝመሃረናን ተስፋ ዘስነቀናን፣ ብድጋሜ ክብርን ምስጋናን ንልዑል ንእግዚኣብሔር ይኹን። ስለዚ ከምቲ ዘማራይ ልቢ ኣምልኽ  ቅዱስ ዳዊት “እግዚኣብሔር ምሳና እንተ ዘይከውን እንታይ ምኾንና፡ እስራኤል ምላሽ ይሃብ” ዝበለ (መዝ 124፡1)። እግዚኣብሔር ምስና እንተ ዘይ ከውን ክሳብ እዚኣ ዕለት እዚኣ ኣይምጸናሕናን ነዛ ህይወት እተውህብ ቃል ውን ኣይመንበብናን።  እግዚኣብሔርሲ ኩሉ ግዜ  ኣብ ኩሉ ቦታ፡ ኣብ በረኻ፡ ኣብ ስደት፡ ኣብ ሓጎስ ፡ኣብ ሓዘን ምሳና እዩ። “ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ ኣይኣዘዝኩኻን ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራህ፡ ኣይትሸበር ከኣ” በሎ (ኢያ 1፡7-9)። ስለዚ ኣብ እንኸዶ ኣብ እንነብሮ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ፡ ንሕናውን ምስኡ ክነብር ይግብኣና እዩ። “ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ ድማ ክቐርበኩም እዩ” ከም ዝብል  (ያዕ 4፡8)። ኣምላኽ ብፍቅሩ ጠሚቱ ናብ ሕቕፍኡ ከቕርበና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን ኣሜን። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ኩሉ ግዜ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ዘኽታማት ኮይንና ስለ ዘይሓድገና ስለቲ ኩሉ ውዕለታቱ ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወትና ከነመስግኖን ክንውድሶን ይግበኣና። 

  ስብሃት ለእግዚኣብሔር

  ወለወላዲቱ ድንግል

  ወለመስቀሉ ክቡር

     ኣሜን!!!

 

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.