እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግን ንሱ ክድሕን ኢዩ።” (ማቴ24፣13)

 “እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግን ንሱ ክድሕን ኢዩ።” (ማቴ24፣13)

 በስመኣብ ወወልድ ውመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማያት፣ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት(ሉቃ2፣14)

ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ፈጣሪ ኩሉ እግዚኣብሔር ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናብዛ ዓመት እዚኣ ብዓቢይ ምሕረቱ ኣጽኒሑ ቃሉ ክንምገብ ስለ ዝፈቐደልና ክብርን ምስጋናን ንዘልኣለም ይብጻሓዮ።ኣሜን፣፣

ኣኽሊል ዓወት ንምውራስ እትጎዩ፣ኣብ ቦታ ሰልፊ እትርከቡ ተቓለስቲ ናይ ክርስቶስ ወተሃደራት ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን፣እቲ ጉያና ናብቲ ናይ ሰማይ ጽውዓን፣እቲ ቅልስና ምስቶም ገዛእቲ ጸልማት ዝኾኑ መናፍስትን ኣዝዩ ሓያልን ኣድካምን ምዃኑ ባዕሉ እቲ ጸዋዒናን ጎይታናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቓልን ብግብርን ምሂሩና ኢዩ። እዚ ከኣ “እቲ ንዓይ ክስዕበኒ ዝደሊ ህይወቱ ይቕበጽ፣መስቀሉ ኣልዒሉ ይስዓበኒ” (ማቴ 16፣24)።ብግብሪ ውን ካብ ኣደባባይ ጲላጦስ ካብ ሊቶስጥራ ክሳብ ቀራንዮ ዘሎ መስቀል ተሰኪሙ እና ወደቐን እና ተንሰአን ከም ዝበጸሐን ፣እዚ ድማ ምውዳቕን ምትንሳእን ዝርከቦ ሓያል ጉዕዞ ምዃኑ ፣መስቀል ደርቢኻ ግና ከምዘይትረፍ ክሳብ ቀራንዮ ምፍጻም ከም ዝግባእ ዓቢይ ትምህርቲ ሂቡና ኢዩ።እቶም ናይ ኣፉ ትምህርቲ ዝሰምዑ ፣ናይ ኢዱ ተኣምራት ዝረኣዩ ፣ናይ መንፈሱ ምልኣት ዝረኸቡ፣ኣቦታትና ሓዋርያት’ውን ነዚ’ዮም ዘስተምሃሩ። “እቲ ጻድቕ ብሓይሊ ገደል ዝድሕን ካብ ኮነኸ፣እቲ ዓማጽን ሓጥእን ድኣ እንታይ ክኸውን ኢዩ።(1ጴጥ፦4፣8)”።ስለዚ’ውን ጎይታ ነቶም ኣብ እትኸዶ ኩሉ ክንስዕበካ ዝበልዎ፣ “ወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን፣ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ሰፈር ኣለወን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉን በሎም (ማቴ8፣20)፣ነቶም ምሳኻ ክንነግስ ዝበልዎ ድማ “እቲ ኣነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋእ ክትሰትዩ’ኸ ትኽእሉ’ዶ᎒”በሎም (ማቴ 20፣22)፣ ነቶም መንግስትኻ ክንወርስ ዝጎድለና እንታይ ኣሎ ዝበልዎ ድማ “ዘለኩም ሃብቲ ብምሻጥ ንድኻታት ሃቡ፣ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ክትረኽቡ ኢኹም እሞ ሰዓቡኒ”በሎም (ማቴ 19፣21)። እምበኣር ከስ ነዚ ናይ ጎይታ ዝበለና ቃል ብዘይ ምዝንጋዕን ብርዲኢትን ብፍጹም ምልኣት ፍቕሪ ክርስቶስ፣ጉዕዞና እንተጀመርናዮ እቲ ጉዕዞ ኣዝዩ ቀሊልን ፍረ ናይቲ ጉዕዞ ድማ ኣዝዩ ምስኡ ዘይወዳደር ዓቢይ ክብርን ጸጋን ዓስብን ከውህበና ኢዩ።ነዚ ፈሊጥና ድማ ዝበጽሓና ፈተና ብሓጎስ ክንቅበሎ ይግባእ። “ስለዚ ተስፋ ኣይንቖርጽን ኢና፣ብግዳም እኳ እንተማህመንና፣ብውሽጥና ኣብ ጸጽባሕ ኢና እንሕደስ። እዚ ቀልጢፉ ዝሓልፍን ፈኲስ ዝኾነ ጸበባና ከኣ፣ካብ ኩሉ ዝበልጽን መዘና ዘይብሉን ዘለኣለማዊ ክብሪ የጥርየልና ኣሎ።(2ቆሮ፦4፣16-17)” “ኣቱም ፍቑራተይ ከም ሓዊ ዝባላዕ ፈተና ክረኽበኩም ከሎ ፣ሓድሽ ነገር ከም ዝበጽሓኩም ኣይትገረሙ፣ንሱ ብግርማ ክግለጽ ከሎ ኣዝዩ ባህ ክብለኩም ኢዩ’ሞ ኣብ ስቓይ ክርስቶስ ክትካፈሉ ከለኹም ተሓጎሱ።ምእንቲ ስም ክርስቶስ አንተተጸረፍኩም ፣እቲ ኽቡር መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ስለ ዝሓድር ተሓጐሱ።(1ጴጥ፦4፣12-14, 1ጴጥ፦1፣6-7)” ነፍስና ብዘይ ምድላው እንተጀመርናዮ እሞ ኣብ ኣገልግሎት እንተተጸመድና፣እቲ ጉያ ዘይውዳእ ምዃኑን ንድሕሪት እንተተመሊስና ድማ ከም ይሁዳ ዝገደደ ፍርዲ ኢዩ ዝጽበየና።

“ከመይ ሰባት ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላጥ ካብ ርኽሰት ዓለም መሊቖም ከም ብሓድሽ ብኣኣ ተጠሊፎም እንተደኣ ተሳዕሩ፣ካብ ቀዳማዮም ዳሕራዮም ኢዩ ዝገድድ።ንሳቶም እናፈለጥዎ ካብቲ ዝተዋህቦም ቅዱስ ትእዛዝ ንድህሪት ካብ ዝምለሱስ፣ነታ መንገዲ ጽድቂ እንተዘይ ፈልጥዋ ምሓሾም ኔሩ።(2ጴጥ፦2፣20-21)” ኣቦና ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ’ውን ኣብ መልእኽቱ “እቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝተቐበሉ፣ሰማያዊ ውህበት ዝጠዓሙ፣ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ’ውን ዝኾኑ፣ነቲ ሰናይ ዝኾነ ቃል ኣምላኽን ሓይሊ ናይታ እትመጽእ ዓለምን ዝጠዓሙ እንተወደቑ፣ንወዲ ኣምላኽ ብገዛእ ፍቓዶም ከም ብሓድሽ ሰቒሎም መላገጺ ስለዝገበርዎ ብንሰሓ ክምለሱ ኣይከኣልን።(ዕብ፦6፣4-6)(ማቴ፦12፣42)”ብንሰሓ ክምለሱ ኣይከኣልን ክብል ከሎ ፣ዋላ እንተተነስሑ እግዚኣብሔር ንስሓኦም ኣይቅበልን’ዩ ማለት ዘይኮነስ፣ዝንሳሕ ልቢ ክስእኑ ኢዮም ማለቱ ኢዩ ማለት ከም በዓል ይሁዳ ኣስቆሮታዊ፣ፎርኦን ንጉስ ግብጺ፣ዲያብሎስ- ናይ ቀደም ሊቀ መላእኽት ሳጥናኤል ።ስለዚ ንድሕሪት ምምላስ እምበኣር ካብ ቀደም እኳ እንተነበረ ፣ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግና ብዝበዘሐ ቁጽሪ፣ካብ ዝዓበየ በዓል መዓርግ ጳጳስ ክሳብ ዝነኣሰ በዓል መዓርግ መዘምራንን መእመንን ካብ ጽወዓ ክርስቶስ ንድሕሪት ብምምላስ ካብ ጽንሕዋ ዝበለና ቤት ብምውጻእ ገለ ብምኽንያት ፍቕሪ ዓለም፣ስጋዊ ረብሓታት፣ስጋዊ ትምኒትን፣ገለ ብምኽንያት ዝረኽቦም ህልኽ፣ሽግር፣ተጻብኦን ገለ ብምኽንያት ሓሰውቲ መምሃራን፣ሓሰውቲ ነብያትን ክርስቶስ ምሳይ ኣሎ ይረኣየኒ’ዩ ፣ኣነ ልኡኽ ናይ ድንግል ማርያም’የ፣ናይ

ቅዱስ ኣባ ኢገለ ልኡኽ’የ ፣የሕዊ ኢየ እናበልካ ብስራያት ጌርካ ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብምውጻእ፣ምውጻእ’ውን ከይኣክል ኣንጻር እታ ዘዕበየቶም ቅድስት ቤተክርስቲያን ፣ኣንጻር እቲ ብርህራሄ፣ ብምሕረት ዓይኑ ዝጥምቶም ኣምላኽ ዝተሰለፉ ውሑዳት ኣይኮኑን።እዚ ድማ እቲ ጎይታ ዝበሎ ቃል ምልክት ህልቂት ዓለም፣ “ብዙሓት ሓሰውቲ ነብያት ክትንስኡ፣ንብዙሓት’ውን ከስሕቱ እዮም።ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ከኣ ፍቕሪ ብዙሓት ክትዝሕትል’ያ።እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን’ዩ።….በተን መዓልታት እቲኣተን ንጥኑሳትን ንመጥበውቲ ህጻናትን ወይለአን፣ህድማኹም ብኽረምቲ ወይ ድማ ብዕለተ ሰንበት ምእንቲ ከይከውን ጸልዩ።….ሽዑ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እነሆ ኣብዚ ኣሎ፣ወይ ከኣ ኣብቲ ኣሎ እንተበለኩም ኣይትእመኑ ምኽንያቱ ከኣ ሓሰውቲ መሲሓት ፣ሓሰውቲ ነብያት ክለዓሉ ኢዮም።…እነሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ።እምበኣር እነሆ ኣብ ምድረበዳ ኣሎ እንተበልኹም ናብኡ ኣይትኺዱ፣እነሆ ኣብ ቤት ኣሎ እንተበሉኹም ኣይትእመኑ።(ማቴ፦24፣11-26)” ዝብል ንኽፍጸም ኢዩ።

ስለዚ ኣሕዋተይ ናይዚ ትንቢት እዚ ፈጸምቲ ኣይግበረና።እዚ ከይከውን እምበኣር ጎይታ ንሓዋርያት ናብ ዓለም ክልእኮም ከሎ ሓደ ነገር ዝበሎም ኔሩ ፣ንሱ ከኣ “እነሆ ኣነ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተዃሉ እሰደኩም ኣለኹ፣ደጊም ብልህታት ከም ተመን ገርህታት ከም ርግቢት ኩኑ።(ማቴ፦10፣16)” ናይዚ ቃል ኣንድምታ ወይ ምስጢሩ እምበኣር ፣ኣብ መርከብ ኖህ ተመን፣ርግቢት ብሓደ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንድሕነት ካብ ማይ ኣይሂ፣ሓደ ግዜ ተመን ኣፉ ሃህ ምስ ኣበለ ርግቢት ቦታ ረኺበ ኢላ ኣብ ኣፉ ኣተወት፣ኣብኡ’ውን እንቋቖሖ ወለደት፣ተመን ድማ ከይ በልዓ ኖህ ካብ መርከብ ከየውጽኦ ብምባል ጫጪሓቶም ክሳብ ትኸይድ ኣፉ ከፊቱ ተጸበያ።ጎይታ ነዚ ዝበሎም ድማ ኣብዛ ብመርከብ ኖህ እትምሰል ቅድስት ቤተክርስቲያን ካብዚ ናይ ዓለም ርኽሰት ፈልያ እተድሕን መርከብ ከም ርግቢት ብግርህነትን ለውሃትን ክንነብር፣ከም ተመን ድማ ክበልዓ እና ኸኣለ ነቲ ዘይስገር ዝመስል ትዕግስቲ፣ወሊዳ ክሳብ ትጫጭሕ ተጻዊሩ ከም ዝደሓነ፣ ንሕና ድማ ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ 1ቆሮ 6፣12 ዝበሎ ኣብዚ ዓለም ኩሉ እኳ እንተተፈቕደልና ክንገብሮ’ውን እተኸኣልና ኩሉ ግና ከምዘይ ጠቕመና ብምስትውዓል ብብልህን ጥበብን ክንነብር ነቲ እንረኽቦ ሽግርን ጸበባን ፈተናን ብትዕግስቲ ካብ መርከብ ኖህ ከይወጻና ክንሓልፎ ነቲ ዘድሕነና ነገር ክንመርጽ ኢዩ።ስለዚ በቲ ዘንጊ ዝመስል መዐቀኒ ክንዕቀን፣ምስቶም ኣብ ውሽጢ ቤት መቕደስ ዝሰግዱ ክንቁጸር (ራዕ፦11፣1)፣ ናይቲ ሰመያዊ ጽዋዕ ዝኾነ ጉያና ድማ ክሳብ መወዳእታ ብምዕጋስ ፈጸምና ናይ ኣኽሊል ዓወት ወረስቲ ንምዃን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወላዲቱ ምልጃ ፣ናይ መላእኽቱ ተረዳእነት፣ናይ ቅዱሳኑ ጸሎት ኣይፈለየና።

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር!