Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

እቲ ፈራሕ ተባዕ

       በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                 

                             እቲ ፈራሕ ተባዕ

እቲ ፈራሕ ተባዕጸሓይ ዝዋዓለትሉ ግዜ ጸንቂቓ ክትዓርብ ከላ እቲ ብብርሃን ተታሒዙ ዝዋዓለ ግዜ ጸላም ይቕበሎ።እቲ ኣብ መላእ እስራኤል ዝዋዓለ ዕግርግር ህዝቢ ብምልኡ ምስ ዕራርቦ ኢዩ ዝዓርብ። ግርማ ጸላም ምንቅስቓስ ደቂ ሰባት ዝገዘተ ክመስል ፍጹም ጸጥታ ብምግባር፡ ኩሉ ህዝቢ ካብ ኣባይቱ ከምዘይወጽእ ይገብር። እዚ ህዝቢ ድማ እንተስ ከዐርፍ ደልዩ፡ ወይስ ግርማ ጸላም ኣፍሪሕዎ፡ ኣብ ግዜቲ ተራኡ ኣኺሉ ንግስነት ዝተቐበለ ጸላም፡ ክንቀሳቐስ ዝፈቅድ ኣይነበረን። እዚ ግርማ ጸላም ግና ንሓደ ውልቀሰብ ብፍሉይ ኣይምልከቶን ኢዩ። ኩሉ ግዜ በቲ ኣዒንትኻ ዘንቁር ዘይትርእየሉ ጸላም ከይዓጀቦ ብኣዝዩ ጥንቁቕ ኣካይዳ ዝንቀሳቐስ ፍጡር። ምሉእ ጸሊም ካቦት ዝተኸድነ ገጹ ንኸይረአ ፍርቂ ገጹ ዝሽፍኖ ቆቢዕ ብምልባስ ንብሕቱ ጸላም ጉልባብ ብምግባር ዝኸይድ ሰብ ኢዩ። በቲ ግዜ’ቲ ኢየሱስ ናዝራዊ ነዛ ጸባብ ክነሳ ምልኣት ዘይብላ ዓለም፡ ካብ ዘላቶ ሕሰምን ውድቀትን ናጻ ከውጽእ፡ ንድኻታት ከበስር፡ ንምሩኻት ምምላስ፡ ንዕዉራት ምርኣይ፡ ንግፉዓት ምውጻእ ሓራ፡ ሕርይቲ ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ዝመጽኣሉ ግዜ ኢዩ ዝነበረ። (ሉቃስ 4፡18) ኢየሱስ ካብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ መላእ እስራኤል ክሳዕ ምድሪ ፍሊስጥኤምን ሶርያን እና ተንቀሳቐሰ ዜና ብስራት ወንጌል ኣብ ዝማሃረሉ፡ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ትምህርቲ ወንጌል ነቶም ዝኣምንዎ ሓይሊ ኣምላኽ፡ ነቶም ልቦም ከም ዓረ ዝተረረ ንምስትውዓል ድሑራት ዝነበሩ ቀናኣት ኣይሁዳውያንን ፈሪሳውያንን ግና ዕሽነት ብምንባሩ፡ ንክርስቶስ ዝሰዓበ ካብ ማሕበሮም ይንጽልዎ ኣብ ቤት መቕደስ ንኸይኣቱ’ውን ይኽልክልዎ ነበሩ። ጎይታ ኢየሱስ ግና ነቲ ዘወትር ከውታ ለይቲ ጉዝጓዝ ተጠቒሙ ዝመጽእ ተማሃራይ ምስ ረኣዮ ብፍሕሹው ገጽ ብምቕባል፡ ግዜ ድቃስ መጺእካኒ ከይበለ ጽቡቕ ገይሩ ይምህሮን የረድኦን ነበረ። 

እዚ ኣብ ከውታ ለይቲ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰብኣይ ግና መንዩ፧ እቲ ቀትሪ 10 ትእዛዛት ዝተጻሕፎ፡ ዝመልከዐን ዝወቀበን ካባ ተኸዲኑ፡ ሸነን ዝብል ዝነበረ ኳዕናን ሰብኣይ ኒቆዲሞስ!  ኒቆዲሞስ፡ ሓደ ካብቶም ብጀካኦም ፈላጥ ዘሎ ዘይመስሎም፡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዘፈርፈር ዝበለ ክዳውንቶምን ነቲ ከም ጸላም ዝጸልመተ ክፉእ ግብሮምን ርእዩ ልቕሉቓት መቓብር ዝበሎም መምሃራን ሕጊ ኢዩ ዝነብረ። ብትምህርቱ፡ ካብቶም ሊቃውንቲ ብሙኻን ካብ ንእስነቱ ብሕጊ ሙሴ ተኾስኲሱ ዝዓበየ፡ ካብ መዛንኡ ጸብለል ክብል ዝኻኣለ ምሁር ኢዩ። በዚ ኩሉ ትምህርቱ ከይተመከሐ ግና፡ ነቲ ብክርስቶስ ዝዋሃብ ዝነበረ ትምህርትን ተኣምራትን፡ ብጽሞና ይከታተልን ብእኡ ይድነቕን ነበረ። ነቲ ካብ ወርቅን ብሩርን ዝሕረ፡ ካብ ማዓር ዝጥዕም ቃል ወንጌል ክጽየፎ ኣይመረጸን። በዚ ምኽንያት ኢዩ ከኣ ከውታ ጸላም ከይዓጀቦ፡ በቲ ዘፈርፈር ቅጭን ልብሱ ልቡ ከየትረረ፡ ነቲ ዘፍርሕ ጸላም ሓሊፉ ለይቲ ለይቲ ኣብ እግሪ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ተማህረ። 

ግዜ ስቕለትን ሞትን ጎይታ ኢየሱስ ኣኺሉ፡ እታ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ክመጽእ ከሎ ብኽብሪ ዝተቐበለቶ ኢዮሩሳሌም፡ ቀልጢፋ ተገልቢጣ ስቐሎ ስቐሎ ክትብል እንከላ፡ ብስዉር ዝማሃር ዝነበረ ኒቆዲሞስ፡ ብግህዶ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከይሓድር፡ ንኽቐብሮ ብትብዓት ናብ ጲላጦስ ብምኻድ ለመነ። ሓሳብ ልቡ ስለ ዝሰመረሉ ድማ፡ ምስ ዮሴፍ ብምዃን ንመምህሩ ገኒዙ ዝቐበሮ ተባዕ ሰብኣይ ኢዩ ዝነበረ።

እሞ ኣሕትን ኣሓትን ንሕናኸ ሎሚ ክመይ ኣሎና!!! ብዘለና ፍልጠትን ሃብትን ተመኪሕና ካብ ኣምላኽ ንርሕቕዶ ኣለና ወይስ  ከምቲ ንቀዲሞስ ብፍልጠቱ ከይተመክሐ “መምህር እየ፡ብሰባት ክቡር አየ” ከይበለ ኣብ እግሪ ጎይታ ኮይኑ ዝተማህረ፡ ናብ ኣቦታት ካህናት ከይድና ክንመሃር ኣሎና፧ ኒቆዲሞስ እምበኣር ወርቅን ብሩርን ናይዛ ዓለም እዚኣ፡ ፍልጠት ናይዛ ዓለም እዚኣ፡ ብዘይ እግዚኣብሔር  ዋጋ ከምዘይብሉ ተረዲኡ ትዕቢት ንድህሪት ገዲፉ ጸልማት ከይጸገሞ ብትብዓት ናብ ጎይታ ብምምጻእ ተማሂሩን መስኪሩን አዩ አሞ ንሕና ውን ብኩሉ ዘለና ሃብቲ ይኩን ፍልጠት ብዘይ እግዚኣብሔር ኮንቱ ምኳኑ ፈሊጥና  ነታ ቀንዲ ምንጪ ውድቀትን ጥፍኣትን ዝኾነት ትዕቢት ሓዲግና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ይግብኣና

ቅዱስ እግዚኣብሔር ካብ ከንቱ ትዕቢትን ዘይጠቅም ፍርሕን ይሰውረና ኣሜን!!!

    ስብሃት ለእግዚኣብሔር

    ወለወላዲቱ ድንግል

    ወለመስቀሉ ክቡር

      ኣሜን!!!

   ካብ መጽሔት ቃለ ኣዋዲ ቁ.8 ዝተወስደ ጽሑፍ

Leave a reply