Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ኪዳነ ምሕረት

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

kida1ኪዳነ ምሕረት ማለት ናይ ምሕረት ማሕላ ወይ ድማ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን(ውዕል)  ማለት ኢዩ።  ቅዱስ እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሎም ፍጡራት ዘኽበራ፡ ብድንግልና ጠኒሳ ብንድግልና ንኣምላኽ ዝወለደት ቅድስትን ብጽህትን ናይ ሃናን ናይ ኢያቄምን ፍረ ቅድስት ድንግል ማርያም ኢያ። ነዛ ክብርትን ልዕሊ ኩሎም ፍጡራትን ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተዋህበ ኪዳን ድማ ኪዳነ ምሕረት፡ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ናይ ምሕረት ማሕላ ኢዩ።

እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመጀመርታ ግዜ ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ ንመን ኢዩ ነይሩ እንተተባህለ ነቲ ኣቦ ኩላትና ዝኾነ ኣዳም ኢዩ። ኣቦና ኣዳም እግዚኣብሔር ኣብ ዘቐመጦ ስፋራ እንዳ ነበረ በቲ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ክኸይድ ሰላማዊ ዝኾነ ናብራ ክነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ነገሮ። እንተ ኾነ ግን ነዚ ኣምላኻዊ ቃል ብምጥሓሱ ዝነበሮ ጸጋ ዝተዋህበቶ ሰላማዊት ስፍራ- ገነት ክስእንን ናብ ውርደትን መከራን ናብ ዘለዎ ምድሪ ክስደድ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት መግዛእቲ ናይ ዲያብሎስ ክቑረንን ከኣለ። እዚ ዝኾነ ኣዳም ብዝፈጸሞ ውድቀት ኢዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንሱ ትኽክለኛ ፈራዲ ምዃኑ ከፍልጥ ንኣዳም፡ ሄዋን ከምኡ ተመን ግቡእ ዝኾነ መቕጻዕቲ ክህቦም ከሎ፡ ምሕረቱን ለውሃቱን ምእንቲ ከርኢ ድማ “ካብ ጓል ጓልካ ተወሊደ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልትን  ፈረቓን ከድሕነካ ኢየ” ዝብል ናይ ድሕነት፡ ናይ ሰላም፡ ናይ ተስፋ ቃል ኪዳን ኣተወሉ። እዚ ቃል ኪዳን እዚ’ውን ዘመኑ ምስ ኣኸለ ተፈጸመ(ዘፍ፫፡፲፭/3፡15, መጽ. ቀለሜንጦስ፡ ገላ፬፡፬/4፡4)።

ብድሕሪ ኣዳምን’ውን እንተኾነ ምስ ብዙሓት ቅዱሳን ቃል ኪዳን ኣትዩ ኢዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዘፊሑ ተጻሒፉን ተዘርዚሩን ንረኽቦ ኢና።  ቅድስት ቤተ ክርስቲያን’ውን ዝተፈላለዩ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ንዝኣተወሎም ቃል ኪዳን ኣልዒላ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ትምህር፡ ደቃ ድማ ካብ ቃል ኪዳኖም በረኸት ክሳተፉ ከም ዝለዎም ትገብር ኢያ።

ናብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን(ኪዳነ ምሕረት) ምስ እንምለስ፡ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ እግዚኣብሔር ብዝገለጸሎም ብዙሓት ቅዱሳን ብብዙሕ ሕብሪ ኣምሳል ትገሊጻ ኢያ። ካብ ኣቡኣን ኣዴኣን ቅድሚ ምውላዳ፡ ንክርስቶስ ኣምላኽና ቅድሚ ብድንግል ጠኒሳ ብድንግልና ምውላዳ ብዙሕ ምሳሌታት ትንቢታትን ኢዩ ተነጊሩላ። እዚ ምስ ሓለፈ’ውን ቅዱሳን ሓዋርያት፡ ጻድቃን፡ ቅዱሳን ሰማእታት ትማሊ ዝነበሩ ኮነ ሎሚ ዘለዉ ሊቃውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰቢኾምላን  ይሰብኩላን  ኣለዉ።  ምኽንያቱ ብዛዕባ ነገረ ድሕነት ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ውዕለትን መንነትን ከይተጠቕሰን ከይተዘርበሉን ክሕለፍ ስለ ዘይክአል።

ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣደባባይ ቀራንዮ ዕራቐቱ ተሰቒሉ ኣብ መስቀል ደሙ ኣፍሲሱ ንደቂ ኣዳም ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፡ ካብ ሞት ናብ ሕይወት  ከም ዘሰጋገረና፡ ንዝተዓጽወ ገነት ከም ዝኽፈት ከም ዝገበረልና ዝተኣመነ ሓቂ ኢዩ። እዚ ግና ንሞትና ብሞቱ ክድምስስ፡ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሃሂዱ ዝተወልደ  ካብታ ናይ ድሕነትና ምኽንያት  ዝኾነት ቅድስትን ብጽእትን ድንግል ማርያም ኢዩ።

ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ቤተ ልሔም ተወሊዱ ኣብ እንብለሉ ግዜ ቁርን ኣስሓይታን ተጸሚማ ኣብ መሕደሪ ኣጋይሽ ዘይኮነስ ኣብ መብልዒ ማል ከምቲ ብዘይሕማም ዝጠነሰቶ ብዘይሕማም ዝወለደቶ ድንግል ማርያም ኣብ ልብና፡ ኣእምሮናን ዓይንናን ክትመጽእ ግድን ኢዩ። ኣብ ስደት ናብቲ መሪር ጉዕዞ ምድረ በዳ ግብጺ፡ ኣብ መዋእለ ስበከቱ እንተኾነ ኣብ ዝወዓሎ እንዳ ወዓለት ኣብ ዝሓደሮ እንዳ ሓደረት ክሳዕ ዕለተ ቀራንዮ ካብ እግሩ ዘየተፈልየት ኢያ።

እዚ ድሕሪ ዕረገቱ እውን እንተኾነ ኣየቋረጸቶን። ኣብቲ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ዝቐበርዎ መቓብር ከይዳ ድኣ ጸሎት ትገብር ነበረት። ነዚ ዝተዓዘቡ ኣይሁድ ንሳ ካብ ፍቕሪ ወዳን ኣምላኻን  ኢየሱስ  ክርስቶስ ዝተለዕለ ናብቲ ስጋኡ ተነቢሩሉ ዝነበረ መቓብር ከይዳ ክትጽሊ ብምርኣዮም ከም ኣመሎም ልቦን ምሕርቃን ገንፈለ። ብፍጹም ከኣ ኣብቲ ከባቢ መቓብር ናይ ወዳ ንኸይትመጽእን ንኸይትጽልን ብሓደ ልቢ ሰመሩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ግና ኣብ መቓብር ናይ ወዳ እንዳ መጸት ጸሎት ካብ ምግባር ኣየቋረጸትን። ንሳቶም ክቐትልዋ ኢሎም ብዙሕ እኳ  እንተሃቀኑ ክኾነሎም ግን ኣይከኣለን። ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ብዕለት ፲፮/16 ለካቲት ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጸናንዓ።  እንሆ ከኣ እዚ ዓቢይን ፍሉይን ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ሃባ። ኣብ ወንጌል ጎይታ ዓለም ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ “ብስም ወደ መዝሙር ዝሑል ብርጭቆ ማይ ዘስቲ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ”(ማቴ፲፡፵-፵፪/10፡40-42) ክብል ብስም ቅዱሳን፡ ካብ ኣምላኽ ብዝተዋህቦ ቃል ኪዳን ዘኪርና እንገብሮ ኩሉ፡ እንልምኖ ልማኖ ናይቲ ቃል ኪዳን በዓል ቤት ዝኾነ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዓስቢ ከም ዝህበና ኣረዲኡና ኢዩ። ኣብ ዘመነ ኦሪት እውን ብዙሓት ኣብ ውድቀት ዝተረኽቡ ሰባት ብናይ ቅዱሳን ቃል ኪዳን ተማሒሮም ኢዩም። ብኣካለ ስጋ  ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ቅዱሳን’ውን  እግዚኣብሔር ንቅዱሳኑ ብዝኣተዎ ቃል ኪዳን ኣልዒሎም ስለ ዝለመኑ ዓቢ ናይ ምድሓን ስራሕ ተፈጺምሎም ኢዩ((ዘፍ 18፣16-33፣1 ነገ 11፣7-13 ፡  ዘጽ32፣13-14)።

ካብ  ክብሪ ኩሎም ቅዱሳን ዝዓበየን ዝተፈልየን  ክብሪ ዝተዓደለት ከኣ ቅድስት ድንግል ማርያም ኢያ። ንቕዱሳን ብዘሃቦም ቃል ኪዳን ዓቢ ነገር ዝገብር እግዚኣብሔር ብናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ድኣ ከመይ ዝበለጸን ዝዓዘዘን ምሕረትን በረኸትን ዘይፍጸመልና። ብርግጽ ከምቶም  ዝሓለፉ ናይ እምነት ወለዶታት እዚ ሎሚ ዘሎ ወለዶ’ውን ብናይ ምሕረት ቃል ኪዳና  ምስ ዝምዕቆብ ኩሉ ክፍጸመሉ ምዃኑ ዝተኣመነ ኢዩ። ከመይሲ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ስንቆምን ምርኩሶምን ገይሩማ ዝኸዱ ቅዱሳን ብጸሎታን ብቓል ኪዳናን ካብ ኩሉ ምግባር እኩይ ዝደሓኑ፡ ካብ ሲኦል ምውራድ ተናጊፎም ብርሃናዊ ልብሲ ልብሶም ኣብ ቦታ ዕረፍቲ ዝኣተዉ ሎሚ’ውን ስማ ጸዊዕና ንቓል ኪዳና ተማዕቂብና ብስጋን ብነፍስን ሰላም ክነብር ኢና። ምኽንያቱ  ለሚንካያ ይትረፍ  ከይለመካዮ ሽግርካን ጸገምካን እተቃል ኣዴና ኢያ ዘላትና፡ ናብ ቃና ዘገሊላ ነብሎ ልቦናና(ዮሓ፪፡፪-፲፩/2፡2-11)።

ምናልባት ሎሚ’ውን ከምቶም ዝሓለፉ ጸረ ቅድስት ድንግል ማርያም ተንሲኦም ከም ዘለዉ ክንዝንግዕ ኣይግባእን። ልብና ብፍቕራ ክምላእ፡ ካብ ጣዕማን በረኸታን ከይንርሕቕ ኩሉ ግዜ ንቅዱስ እግዚኣብሔር ክንልምኖ ይግባእ። ነቶም ስማ ጸዊዖም ውዳሴኣ ደጊሞም ዝሓለፉ ኣቦታት ንዘክሮም ኣብ ኣሰሮም ከኣ ንጓዓዝ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸትን ረዲኤትን ድማ ዝያዳ ካልእ ግዜ ምሳና ክኸውን ኢዩ።

ጸሎታን በረኸታን ጣዕማን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ይኹን። ብቓል ኪዳና ትሓልወና። ኣሜን!!!

                             ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                            ወለወላዲቱ ድንግል

                            ወለመስቀሉ ክቡር

                              ኣሜን!!!

 

Sorry, comments are closed for this post.