Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ክብረ በዓል ደብረ ታቦር ብኽብ ዝበለ ስነስርዓት ተኻይዱ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ  ኣሜን!

ddd 557970_192800544200966_586738432_n  ሉኡለባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላክና ስለቲ ኩሉ ውዕለታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን  ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ኩሉ ግዜ ብምሕረቱ እናጠመተ ዘይከምብዝሒ ኣበሳናን በደልናን ብብዝሒ ምሕረቱ  እናጠመተ፡ ነቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ክርእዮ ሃረር እናበሉ ግን ከኣ ዘይረኣይዎ ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል ዝርከቡ ቅዱሳን ቦታታት  ከምፍቃዱ ንዓና የርእየና ስለዘሎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፡ ይኽበር ይመስገን። ሎሚ’ውን ከመቀጸልታ እቲ ኩሉ ግዜ ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕብረት ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበታት ዝካየድ መንፈሳዊ ጉዕዞ ብምኽንያት ክብረ ብዓል ደበረ ታቦር ዓቢ መንፈሳዊ ጉዕዞ ተኻይዶ። ከም ዝፍለጥ ደብረ ታቦር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለከቱ ዝገለጸሉ ቅዱስ ቦታ እዩ። ኣብቲ ክብረ ብዓል ብዝሒ ዘለዎም ኣቦታት ካህናትን ኣሕዋት ድያቆናትን ከምኡ’ውን ካብ ኩለን ከተማታት እስራኤል ዝመጽኡ መዘምራንን ምእመናን  ተሳቲፎም። መጀመርያ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ከካብ ከተማታቱ ብኣውቶቡሳትን ምኒባሳትን ተታጻዒኑ  ናብቲ ቅዱስ ቦታ ምስ በጽሐ እቲ ክብረ ብዓል ብእግሪ ጉዕዞ እዩ  ፈሊሙ።  ዓቢ ይኹን ንእሽቶ፡  ሽማግለ ይኹን መንእሰይ፡ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ኩሉ ብዘይ ኣፈላላይ ነቲ ኣስታት ሓደ ስዓት ዝወስድ ሰጥ ዝበለ ዓቐበት እናዘመሩን እናዓለሉን እዮም ደይበሞ። እቲ ኣድካሚ ዓቐበት ምስተወድአ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብቲ ነቲ ክብረብዓል ንምክያድ ዝተዳለወ ቦታ ኩሉ ህዝቢ ተኣከበ እሞ እቲ ምደብ ብስሩዕ ብጸሎት ኣቦታትና ካህናት ተጀመረ። ኣቦታት ካህናት ጸሎትን ስብሃታትን ምስ  ኣብጽሑ ትምህርተ ወንገል ተዋህበ። ብድሕሪኡ ብመርሃ ግብሪ መሰረት ናይ መግቢ ሰዓት ስለዝኣኸለ ኩሉ ሰብ ተመገበ እሞ፡ ድሕሪ መግቢ ናይ ኩለን ኣብ እስራኤል ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበታት መዘምራን ብሕብረት መዛሙር እቕረቡ፡ ኩሉ ህዝቢ ድማ ዘመረን ዓለለን። ስለቲ ኩሉ ውዕለታቱ ንእግዚኣብሔር ኣማስገነ። ብድሕሪ እዚ ምድሪ ስለዝመሰየ መደብ ብጸሎት ተዛዚሙ ኩሉ ሰብ ነናብ ዝመጸሉ ከተማ ተመለሰ። ብሓፈሻ ክብረብዓል ደብረ ታቦር ኣዝዩ ብድምቀት ተባዕሉ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓመታ ብሰላም ኣጽኒሑ ተኻፈልቲ  በረኸት ናይቲ ቅዱስ ቦታ ክገብረና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና! ኣሜን!!!                                                                          ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!

Sorry, comments are closed for this post.