Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ክብሪ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም/kbri Adiena Qdst Dngl Maryam

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዷምላክ ኣሜን!

        ክብሪ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም

  ብህርያቆስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ብምዃና ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝኸበረት ኢያ። እዚ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህባ ክብሪ ድማ ብዝተፈላለየ መገድታት ይግለጽ።

  ሀ) ቅድስንኣ

“ኣነ ቅዱስ ኢየ እሞ ንስኻትኩም ከኣ ቅዱሳን ኩኑ” ብምባል ልዑል እግዚኣብሔር ከም ዝተዛረቦ  (ዘሌ 19፡1-2)፡ ብኣርኣያን ኣምሳልን ፈጣሪኡ ዝተፈጥረ ወዲ ሰብ’ውን ብቕድስና ንፈጣሪኡ መሲሉ ክኸይድ ሃይማኖታዊ ግቡኡ እዩ። ነዚ ግቡእ እዚ ብቅኑዕ እምነትን ሰናይ ምግባርን ንብጽዕና ንቕድስና ዝበቕዑ ናይ ብሉይን ናይ ሓድሽን ምእመናን ቁጽሪ ብፈጣሪ እምበር ብናይ ፍጡር ኣእምሮ ተደሚሩን ተራቢሑን ዝብጻሕ ኣይኮነን። ከምዚ ኮይኑ ካብ ማእከል  ቅዱሳንን ቅዱሳትን  ናይዚ ዓለም ከም ቅድስት ድንግል ማርያም ብጸጋ ዝተመልአት ብንጽህናን ብቕድስናን ዝበለጸ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሕደሪ ዝኾነ ናይ ልዑል ሓይሊ ዝተሓለወ የለን (ሉቃ 2፡28-46)። እንሆ ከኣ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኽ ንምዃን ዝተመርጸት ድንግል ብምዃና፡ ኣደ ኣምላኽ ከም ምዃና መጠን ብሓልዮ፡ ብነቢብ፡ ብገቢር  ብኹሉ ንጽሓ ጠባይ ዘለዋ ቅድስትን ብርኽትን ስለ ዝኾነት ኢያ። ስለዚ ባዕላ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ወንጌል ከም ዝተዛረበቶ ኩሎም ወለዶ “ቅድስቲ፡ ብጽዕቲ” እንዳ በሉ ከመስግንዋ ይነብሩ። ብብሉይ ኪዳንን ብሓድሽ ኪዳንን ከም እነረጋግጾ ንሕይወት ዓለም ብጣዕሚ ኣድላዪ ዝኾነ  ናይ እግዚኣብሔር ረዲኤት፡ ኣብ ዘመነ ፍዳን ኣብ ዘመነ ኩነኔ ካብ ዓለም ክርሕቕ ዝኸኣለ ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ናይ ደቂ ሰባት ኢዩ ነይሩ። በዚ ግዜ ደቂ ሰብ በረከት ነፍስን ስጋን ብምስኣን ዝሳቐዩ ዝነበሩ በዚ ምኽንያት እዚ ክኸውን ከሎ ዝሰኣኖ ኩሉ ረኺቡ ከም ብሓድሽ ንኽብሪ ዝበቕዐ ድማ ነቲ ብፍጹም ተስፋ ዝጽበዮ ዝነበረ መድሓኔኣለም ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ድሕሪ ምውላዱ ኢዩ። ስለ ዝኾነ ናይ ወዲ ሰብ ንጽሓ ጠባይ ብሰንኪ ዝፈጸሞ ሓጢኣት ቅድሚ ምስኣኑ ዝነበሮ ናይ ተፈጥሮ ንጽሓ ስጋ፡ንጽሓ ልቦና፡ ወይ ብሐልዮ፡ ብነቢብ፡ ብገቢር ዝነብሮ ንጽህና ክንድምንታይ ዝኣክል ከም ዝነበረ ምርግጋጽ ዝተኻእለ ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናን ቅድስናን ኢዩ። እዚ’ውን ኣዴና ቅድስት ድንግል  ማርያም ካብ ፈጣሪኣ ብዝተዋህባ ምሉእ ጸጋ መሰረት ናይ ውሽጣ ዝነበራ ቅድስናን ንጽህናን ኩሉ ፍጹም ስለ ዝኾነ ኢዩ። ንሕና’ውን ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤትን በረኸትን ንኽንካፈል ናብ ወዳ ንምሕጸን ንዓኣ ብዝተዋህባ ናይ ንጽህናን ቅድስናን በረኸት ንኽንረክብ ኢዩ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም “ብፅእት፡ ቅድስት” እና ተባህለት እትጽዋዕ ብንጽህናኣን ቅድስንኣን ጥራሕ ኣይኮነን ብዝነበራ ናይ ፍልጠትን ጥበብን ውህበት’ውን ኢዩ።“ወብፅዕት አንቲ እንተ ተኣምኒ ዝነገሩኪ  ቃለ እምኃበ እግዚኣብሔር- እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዝፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብጽእቲ ኢኺ”(ሉቃ1፡45) ሓቂ ካብ ሓሶት ፈሊኻ  ቀልጢፍካ  ምቕባል ንባዕሉ ሓደ ዓቢ ብጽእና ኢዩ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ሓቀኛ ቃል ብስራት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ከም ካህን ዘካርያስ ከይተጠራጠረት ኣሚና ብምቕባላ ቅድስት፡ ብጽእት ተባሂላ ከም እትምስገን ገይርዋ ኢዩ።

ንኣምላኽ ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ዝወለደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ናይ ኣዳም ዘርኢ ዝተመሓላለፈ  ኃጢኣት (ጥንተ ኣብሶ) ዘይረኸባ፡ መርገመ ነፍስ መርገመ ስጋ ዘይብላ ጌና ቅድሚ ምውላዳ ብሕልና ኣምላኽ ተሓሲባ እትነብር ዝነበረት  ብናይ ሰብ ልማድን ጠባይን ካብ ዝመጽእ/ዝርከብ ስጋዊ ሓሳብን ፍቓድን ዝተሓለወት፡ ካብ ዝተፈላለዩ ዝተፈልየት  ንጽህተ ንጹኃን ቅድስተ ቅዱሳን እያ (መኃ 4፡7)። “ምልእተ ጸጋ ምልእተ ክብሪ ደስ ይበልኪ ” ተባሂላ ብናይ መላእክቲ ልሳን ተመስጊና ኢያ(ሉቃ 1፡28)። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብውሽጣን ብደጊኣን ብስጋን ብነፍስን  ቅድስት ስለ ዝኾነት እግዚኣብሔር ንወዱ መሓደሪ ክትከውን መሪጽዋ ኢዩ። ናይ መለኮት መሕደሪት ከም እትኸውን ገይርዋ ኢዩ። ንኣምላኽ ንኽትወልድ  ዘምረጻን ዘብቅዓን ንጽህንኣን ቅድስንኣን ኢዩ (ቅዱስ ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ድርሰቱ፣ መዝ 142፡13)። ንጽሃ ስጋ ንጽሃ ነፍስ ንጽሃ ልቦና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ገንዘባ ኢዮም።

ለ) ድንግልናኣ

ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ዝተፈልዩ ፍልይቲ ካብ ዝኸበሩ ክብርቲ  ዝገበራ ማሕተመ ድንግልንኣ ከይተለወጠ ንኣምላኽ ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ምውላዳ ኢዩ (ማቴ 1፡18-20)። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንጎይታ ቅድሚ ምጥናሳ፡ ድሕሪ ምጥናሳ፡ምስ ጠነሰት፡ ቅድሚ ምውላዳ፡ ኣብ ግዜ ምውላዳ፡ ድሕሪ ምውላዳ ድንግል ኢያ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ካልኦት ኣንስቲ ተፈልያ  እግዚኣብሔር ካብ ዝፈጠራ  ጀሚሩ ብሓሳብ፡ ብምዝራብ፡ ብግብሪ(ብስራሕ)ንጽህቲ ድንግል ኢያ። ድንግል ዝብል ቃል ንጽህንኣን ቅድስናኣን ጥራሕ ዘመልክት ዘይኮነስ ፍልይቲ ምዃና’ውን የመልክት ኢዩ። ኣብ ዓለም ካብ ዝነበራን ካብ ዘለዋን ኣንስቲ ከም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደነት ምስድንግልና፡ድንግልና ምስ ኣደነት ኣተሓባቢራ/ኣጣሚራ ዝተረኽበት  ሰበይቲ የላን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለኣለማዊት ድንግል ኢያ(መኃ 4፡5)። ነቢይ ሕዝቄል ዝረኣዮ ራእይ ኣዴና  ቅድስት ድንግል ማርያም ምዃና ኢዩ (ሕዝ 44፡3)። ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ’ውን “ቅዱስ ገብርኤል ናብ ሓንቲ ድንግል ተላእከ ስም እታ ድንግል ከኣ ማርያም ኢዩ” ብምባል ብዛዕባ ድንግልንኣ ተዛሪቡ ኢዩ (ሉቃ 1፡26-28)። ነቢይ ኢሳይያስ’ውን  “እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከኣ ክትወልድ  ኢያ”(ኢሳ 7፡14) ብምባል ብስማን  ብግብራን ድንግል ኢልዋ ኢዩ። ወንጌላውያን ማቴዎስን  ሉቃስን ኣብ ላዕሊ ዝተነግሩ ትንቢታት ከመይ ኢሉም ብተግባር ከም ዝተርጎምዎ መስኪሮም ኢዮም(ማቴ 1፡18 ,ሉቃ 2፡34-35)። ድንግል ማርያም ብድንግልና ጸኒዓ ዘላ ኣደ ኣምላኽ ኢያ እምበር ካልኦት ደቂ ዝወለደት ኣይኮነትን። ዝተመረጸት ኣደ ኣምላኽ ንምዃን ጥራሕ ኢዩ። ዝኾነ ክርስቲያን ኢየ ዝብል ሰብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ምዃኑ ክጠራጠር ኣይግባእን ኢዩ። ንሱ’ውን ኣብ ቤተልሔም  ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ምውላዱ  ፍሉጥ ኢዩ፡ ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኽ ምዃና ዝከሓድ ኣይኮነን ንክርስቶስ ኣምላኽ ኢልካ  ንድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኽ ምባል ግድን ኢዩ።

1)“ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ እግዚኣብሔር ክበሃል ኢዩ”(ሉቃ 1፡35-36)።

2)”ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተፈለኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ  ናይ ማሕጸንኪ ፍረ ዝተባረኸ ኢዩ። ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺ እዚ  ካበይ ኮነለይ (ሉቃ 1፡42-43)።

3) “ግዜኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ  ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕና’ውን ናይ ውልድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ’ውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ” (ገላ 4፡4-5) ዝብሉ ምስክራት ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኽ ምዃና የረድኣና። እንተኾነ ሓደ ሓደ ወገናት፥ “ናብ ዮሴፍ ተሓጽያ” ዝብል ሓይለ ቃል ጥራሕ ብምጥቃም ዘይተጻሕፈ ከንብቡ ይስምዑ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 1፡20 ን ኣብ ሉቃስ ወንጌል 1፡27 ዘሎ ኣዴና ናይ ዮሴፍ ሕጽይቲ ድሕሪ ምባሉ  ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 2፡13, 14፡20፡/21  ናይ ዮሴፍ ሕጽይቲ ምባልተሪፉ ነቲ ሕጻን ምስ ኣዲኡ ምባል ተጀሚሩ ንምንታይ፧
ኣረጋዊ ዮሴፍ ንቅድስት ኣዴና ድንግል ማርያም ናብ ቤቱ ክወስዳ ዝተኣዘዘ ንኽሕልዋ እምበር ንኽምርዓዋ ኣይኮነን።

ዋላ እኳ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ብስራት ቅድሚ ምስምዓ ኣዴና ናይ ዮሴፍ ሕጽይቲ ዝነበረት ምዃና እንተተገልጸ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ኢሉ ኣብ ዘበሰራ ግዜ “ኣነ ድንግል ኢየ እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን” ኢላ ምሕታታ  ብድንግልና ምንባራ ዝነበራ ፍጹም ሓሳብ የረጋግጽ።

ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ምውላዳ ዓቢ ትምህርታዊ ምስጢር ኣለዎ። እዚ’ውን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኳቤ ዘርኢ እንተ ዝውለድ ነይሩ ዕሩቕ ብእሲ ኢዩ ምበልዎ ነይሮም።

ምሳሌኡ ከኣ ቀዳማይ ኣዳም ካብ ሕቱም መሬት ተረኺቡ ኢዩ። እዚ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኢዩ። ምኽንያቱ ካብ ሕቱም ድንግልና ተረኺቡ ኢዩ። ናይ መጀመርያ ኣዳም ካብ ሕቱም መሬት ተረኪቡ ኢዩ። ዳግማይ ኣዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ካብ ዘይኮነት እንተ ዝርከብ ናይ መጀመርያ ካብቲ  ዳሕራዋይ ይበልጽ የስምዕ። እዚ ከኣ እቲ ዝነኣሰ ነቲ ዝበልጾ ከድሕን ኣይክእልን “ኣይደሓነን” ናብ ዝብል ክሕደት የብጽሕ። ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብታ ሕትምቲ ምድሪ እትበልጽ  ፍጽምቲ ድንግል ኢያ።

ብዛዕባ ወላዲት ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ድንግልናኣ ምስ እነልዕል ንምእመናን ንምእመናትን ካብ ዘሸግሩ ሓደ ሓደ  ሰባት ዘልዕልዎም ሕቶታት ምስዚ ኣተሓሒዝና ብውሕዱ ንርአ።

)ኣብ (ማቴዎስ ወንጌል 2፡7) ዘሎ  በዂሪ ወዳ ወሊዳ  ምባሉ ካልኦት ደቂ ከም ዘለውዋ የመልክት ይብሉ።

ለ)ኣብ ማቴዎስ ወንጌል(1፡25) በዂሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ኣይፈለጣን ምባሉ ድሓር ግን ፈሊጥዋ ንምባል ኢዩ ዝብሉ ኣለዉ።

ሐ)ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንጎይታ ሓዉ ወይ ኣሕዋቱ ተባሂሎም  ምጥቃሱ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካልኦት ምውላዳ ዘረድእ ኢዩ ኢሎም ይካትዑ።

እንተኾነ ግና መጻሕፍቲ ነዚ ኣበሃህላ እዚ መልሲ ኣለዎም።

በዂሪ;-ኣብ ኦሪት ዘጸ 13፡2 ዘሎ ካብ ደቂ እስራኤል  ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ ማሕጸን ዝኸፍት በዂሪ ኩሉ ንዓይ ቀድሰለይ ንዓይ ቅዱስ ኢዩ ተባሂሉ እምበር ቦዂሪ ንምባል ናይ ግድን ካልእ ምውላድ ኣሎዎ ኣይተባህለን። ክስርቶስ በዂሪ ምባሉ እቲ ምስጢር ፍሉይ ብምዃኑ ኢዩ።

1) ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ እብራውያን መልእኽቱ (1፡6) ከም ዝተጠቕሰ እግዚኣብሔር ወልድ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ በዂሪ ወዱ ምባሉ ንኣብ ብጀካ ወልድ ካልእ ወዲ ኣሎዎ ከምዘይ ኮነ ይፍለጥ።

2)  ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብድንግልና ምውላዱ ዝተፈልየ ልደት ብምዃኑ  በዂሪ ተባሂሉ እምበር ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካልኦት ውላድ ኣለውዋ ማለት ኣይኮነን።

3)ናይ ክርስቶስ ሞት ዝተፈልየ ብምዃኑ ማለት ቅድስቲ ነፍሱን ካብ ቅድስት ስጋኡን  ዝፈለየ ብፍቓዱ ስለ ዝኾነ በዂሪ ተባሂሉ (ዮሓ 10፡17)

4)ክርስቶስ ካብ ምዉታን ተፈልዩ ምትንስኡ ብስልጣኑ መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከይበለ ብምዃኑ  (መዝ 68፡65) በዂሪ ተባሂሉ እምበር በዂሪ ዝብል ቃል ኣዴና  ቅድስት ድንግል ማርያም ካልእ ውላድ ኣለዋ ማለት ከም ዘይኮነ ነስተውዕል።

ናይ ጎይታና ልደቱ፡ ሞቱ፡ ትንሳኤኡ “በዂሪ” ብዝብል ቃላት ምግላጹ ንናቱ ዝመስል ልደት ዝተወልደ ንናቱ ሞት ዝምሰል (ብስልጣኑ ምማት) ሞት ዝሞተ፡ ከም ናቱ ትንሳኤ ዝተንስአ ስለ ዘየለን ስለ ዘይነበረን ኢዩ። ስለዚ በዂሪ ኣብ፡ በዂሪ  ምዉታን፡ በዂሪ ትንሳኤ ክንብል ከሎና ተመሳሰልነት ኣለዎ ንዘይምባል ከም ዝኾነ ኩሉ ቦዂሪ ማርያም’ውን ክንብል ከለና  ቀዳማይ ተኸታሊ ዘይብሉ ፍሉይ ምባልና ኢዩ።

             ስብሃትለ እግዚኣብሔር

            ወለወላዲቱ ድንግል

           ወለመስቀሉ ክቡር

                 ኣሜን!

 

Sorry, comments are closed for this post.