Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ወላዲት ኣምላክ ኣብ ብሉይ ኪዳን (2ይ ክፋል)

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

ወላዲት ኣምላክ ኣብ ብሉይ ኪዳን (2ይ ክፋል)

መቐጸልታ ናይ ዝሐለፈ………..

መ)ሰላማዊት ርግቢት

ብህርያቆስኖህ ድሕሪ ኣርብዓ መዓልቲ ናይ ጥፍኣት ማይ ብመስኮት ከፊቱ ንኳኽ ለኣኾ ኳኽ ግና ናይ ጥፍኣት ማይ/ማይ ኣይሂ/ ክሳዕ ዝጎድል ኣይተመልሰን ብኡ ብኡ ጠፍአ። ብዘመን ማይ ኣይሂ ጥፍኣት ኳኽ ናይ ሰላም ልኡኽ ክኸውን ኣይከኣለን ምኽንያቱ ናይ ጥቕሚ ስለ ዝነበረ። ርግቢ መጀመርያ ክትከይድ ከላ መዕረፊ ስለ ዝሰኣነት ናብ መርከብ ተመለሰት፡ ኣብ ካልኣይ እግሪ ምኻዳ ግና ኣብ ኣፋ ቆጽሊ ኣውሊዕ ሒዛ መጸት፡ ሰላም ከም ዝኾነን ናይ ጥፍኣት ማይ(ማይ ኣይሂ) ከም ዝጎደለን ኣበሰረት። ኖህን ቤተ ሰቡን ካብ ዝነብርዎ ጭንቀት ወጺኦም ኣዕረፉ ተረጋጊኦም ብሰላም  ኣብ ምድሪ  ምንባር ጀመሩ።

 • ኖህን ቤተ ሰቡን ናይ ምእመናን ምሳሌ።

 • ናይ ጥፍኣት ናይ/ማይ ኣይሂ /ናይ ጥምቀት ምሳሌ።

 • ርግቢት ናይ እመቤትና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ።

 • “ቆጽሊ ኣውሊዕ” ካብ እመቤትና ዝተወልደ መድኃኔኣለም ክርስቶስ ዝተረኽበ ሰላም የመልክት።

“ኣብ ሰማያት ንእግዚኣብሔር ምስጋና ኣብ ምድሪ ሰላም ኮነ ንሱ ብዝፈቐዶ”(ሉቃ፪፡፲፬/2፡14)

ኣባ ጊዮርግስ ዘጋስጫ ኣብ ናይ ጸሎት ድርሰቱ “ቅድሚ ዓለም ዝመረጸኪ ዝተፈተኺ መንፈሳዊት ንስሪ  ሰማያዊት ርግቢት ድንግል ማርያም ሰላምታ ይግብኣኪ” ኢሉ ኣመስጊንዋ ኢዩ። ጥበበኛ ሰሎሞን’ውን “ሓፍተይ ፍትውተይ ርግበየ መደምደምታየ /ፍጽምተይ” መኃ፭፡፪/5፡2 ብምባል ይገልጻ።

ረ) ቀስተ ደመና

“እግዚኣብሔር’ውን  ንኖህ ንደቁን ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ኣነ እንሆ ቃል ኪዳነይ ካባኻን ድሕሬኻ ዝመጹ ካብ ዘርእኹም ከቕውም ኢየ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ዳግማይ ኣይጠፍእን  ኢዩ። እግዚኣብሔር’ውን በለ “ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ምሳኹም ዘሎ ብሕያው ነፍሲ ኩሉ ዝገብሮ ናይ ቃል ኪዳነይ ምልክትእዚ ኢዩ። ቀስተይ ኣብ ደመና ክገብር እየ ናይ ቃል ኪዳነይ ምልክት ኣብ  መንጎይን ኣብ ምድርን ይኸውን”(ዘፍ፱፡፲፭/9፡8-15)።

ቀስተ ደመና ናይ ይቕረታ ምልክት ኢዩ። ኖህ ዝተዋህቦ ናይ ይቕሬታ ምልክት ብእምነት ተቐቢሉ ካብ መከራ ስጋ ምድሓኑ ኣዳም ካብ ዝወደቐሉ ጀሚሩ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ዝነበረ ናይ ጽልኢ መንደቕ ከም ዝፈርስ ዓለም ዳግማይ ጥፍኣት ዘይብላ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ንምርካብ ምልክት ኮይና ብገዛእ ፍቓዱ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህበት ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ ኢዩ ነይሩ። ንኣምላኽ ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ምውላዳ ናይ ምድሓንና ምልክት ኢዩ። “ስለዚ ጎይታ ባዕሉ ምልክት ክህበኩም ኢዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከኣ ክትወልድ ኢያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል  ክትብሎ ኢያ” ከም ዝበለ ነቢይ ኢሳይያስ (ትንቢት ኢሳይያስ፯፡፲፬/7፡14)።

ሰ) ዕጸ ሳቤቕ

መፍቀሬ እግዚኣብሔር ኣብርሃም ብትእዛዝ እግዚኣብሔር  ንወዱ ንይስሓቅ ንመስዋእቲ ኣብ ሞርያ ጎቦ ምስ በጽሔ ንወዱ ይስሓቅ ንምሕራድ ቅድመ ምድልዋቱ ምስ ወድኤ ድሓር ብናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ኢዱ ዝተታሕዘ ብዕጸ ሳቤቕ ሓረግ ዝተኣስረ በጊዕ ክስውዕ እምበር ንወዱ ይስሓቅ ንኸይስውዕ ተዛረቦ።ኣብርሃም’ውን ግልጽ ኢሉ እንተረኣየ  ብድሕሪኡ እንሆ ሓደ በጊዕ ብዕጸ ሳቤቕ ተታሒዙ ረኣየ ከይዱ ከኣ ነቲ በጊዕ ኣብ ክንዲ ወዱ ሰውዖ(ዘፍ፳፪፡፱-፲፫/22፡9-13)። ምሳሌ ናይዚ እንተተመልኪትና፦

 • ይስሓቅ ናይ ኣዳምን ዘርኡን

 • እቲ በጊዕ ናይ መድሓኔኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ

 • ሰይፊ ናይ እግዚኣብሔር ስልጣን

 • ዕጸ ሳቤቕ ናይ እመቤትና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ

 • እቲ በጊዕ ተታሒዙ ኣብ ዱር ምርካቡ ጎይታና ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ብስጋ ምግላጹ ኣብ መብልዒ ማል ደቂሱ ምርካቡ ምሳሌ ኢዩ።

ሸ) ናይ ያዕቆብ መሳልል

JacobsLaddertoHeaven“ያዕቆብ ከኣ ካብ ቤር-ሸባዕ ወጺኡ ናብ ካራን ኣቢሉ ከደ፡ ጸሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በጽሐ ኣብኣ ሓደረ። ካብታ ቦታ ሓንቲ እምኒ ወሲዱ ድማ ተተርኢስዋ ደቀሰ። ብሕልሚ ድማ ሓንቲ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ እትበጽሕ መሳልል ረኣየ። መላእኽቲ ኣምላኽ ድማ ብኣኣ ይወርዱን ይድይቡን ነበሩ,,,,,,,,” (ዘፍ፳፰፡፲-፳/28፡10-20)።

 • ያዕቆብ ኣብ ፍኖተ ሎዛ ብራእይ ዝረኣያ መሳልል ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም

 • ዝተተርኣሶ እምኒ ናይ ትንቢት ነብያት (ቅድስትድንግል ማርያም ብትንቢት ነብያት ጸኒዓ ምርካባ ምሳሌ ኢዩ)

 • እታ መሳልል ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ በጺሓ ምርኣዩ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔርን ዝነበረ ጽልኢ ዝፈረሰሉ ምድራውያን ሰባትን ሰማያውያን መላኽትን ዝተዓረቕሉ ክኸውን ከሎ ናይ ምውራዶምን ምድያቦምን ምሳሌ ድማ እግዚኣብሔር ወልድ ስጋኣ ናይ ምውህሃዱን ብተዋህዶ ናይ ምዕራጉን ምሳሌ ኢዩ።

ቀ)ናይ ያዕቆብ ምስጢር

ያዕቆብ ምስ ሓዉ ኤሳው ተጻሊኡ ናብ ኣኩኡ ላባ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ መገዲ ማሎም እና ሓለዉ ኣብቲ ኣፍ ማይ ዝገጠመ እምኒ ዘልዕለሎም  ስኢኖም ኣብ ጸገም ዝነበሩ ጓሶት ከም ዝረኸበ ራሄል ድሕሪ ምምጽኣ ከኣ ነቲ ዓቢ እምኒ ካብቲ ኣፍ ናይቲ ዒላ ኣልዒሉ ነተን ኣባጊዕ ከም ዘስተየን መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ(ዘፍ፳፱፡፩-፲፩/29፡1-11)።

ምስጢራዊ ምሳሌኡ ከኣ፦

 • እቲ ማይ ናይ ማይ ሕይወት

 • እምኒ ናይ መርገም

 • ኣባጊዕ ናይ ምእመናን

 • እቶም ጓሶት ናይ ነቢያት

 • ራሄል ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም

 • ያዕቆብ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኢዮም።

እቶም ጓሶት ነቲ ከልኪልዎም ዝነብረ እምኒ ናይቲ ዔላ ከልዕልዎ ኣይከኣሉን። ነቢያት’ውን ብትምህርቶምን ብተኣምራቶምን ነቲ ዝነበረ መርገምን ኩኔነን ኣልጊሶም  ማይ ሕይወት ንምስታይ ኣይከኣሉን። እቶም ጓሶት ንራሄል ክሳዕ እትመጽእ ምጽባዮም  ኩሎም ቅዱሳን ነብያት ኣብ ትንቢቶም ናይ ኣዴና  ቅድስት ድንግል ማርያም ምምጻእ ይጽበዩ ነበሩ። ራሄል ኣብ ዝመጸትሉ ግዜ ብዙሓት ጓሶት ከልዕልዎ ዘይከኣሉ እምኒ  ያዕቆብ ንበይኑ ኣልዒሉ  እተን ኣባጊዕ ከም ዝሰትያ ገበረ።

ቅድስት ድንግል ማርያም ‘ውን ኣብ ዝተወለደትሉ ግዜ ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ስግኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ኩሎም ቅዱሳን ነቢያት ብተጋድልኦም ከርሕቕዎ ዘይከኣልዎ መርገም ንሱ ብፍቓዱ ብዝተቐበሎ ናይ መከራ ጽዋዕ ኣርሒቑ ኣባጊዕ ዝተሰምያ ምእመናን ካብ ማይ ህይወት ኣስትዩ ኢዩ(ዮሓ፬፡፯/4፡7)።

ናብ 3ይ ክፋል ይቕጽል……….

           

Uncategorized

Leave a reply