Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ጎይታይ ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ(ዮሓ 6፡68)/ Goytay kabaka emo nabey knkeyd

                       በስመ ኣብ ወወልድ  ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

                            ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ ዮሓ 6፡68

yeshuawaterነዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ ሊቀ ሓዋርያት ዝተሰምየ ቅዱስ ሓዋርያ ጴጥሮስ ኢዩ። እዚ ከኣ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ  ክርስቶስ ንዝሓተቶ ሕቶ ምላሽ ንምሃብ ኢዩ። ምልኣት  ልቡ ዘመንጨዎ ትኽክለኛ ዝኾነ መልሲ ዝሃበሉ እዋን ኢዩ። በዚ ሊቀ ሓዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመለሶ ምላሽ ተሰማሚዖም ከኣ ቅዱሳን ሓዋርያት ጉዕዝኦም ቀጸሉ።

ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን  ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶ ዘልዓለሉ ብዘይምኽንያት ኣይነበረን፡ ሊቀ ሓዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ’ውን “ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ” ኢሉ ክምልስ ከሎ ምስ ምክንያቱ ኢዩ ነይሩ።

ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዘይካ እቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዕራቖቱ ተሰቒሉ ደሙ ኣፍሲሱ ሰላምን ናጽነትን ናይ ዘለኣለም ድሕነትን ዝሃበና፡ ካልእ’ውን ብዙሕ ኣደነቕቲ ተኣምራት ፈጺሙ ኢዩ። ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ሬሳ ኣልኣዛር ብኣምላኻዊ ስልጣኑ ኣተንሲኡ ኢዩ(ዮሓ፲፩፡፳፩-፳፬/11፡21-24)፡ ጓል ኢያኢሮስ ካብ ሞት ኣተንስኣ(ማቴ፱፡፳፫-፳፮/9፣23-26)፡ ዓሰርተ ክልተ ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ኣሕወያ (ማቴ፱፡፲፰-፳፪/ 9፣18-22)፡ ዓባስ ከም ዝዛረብ ገበረ (ማቴ፱፡፴፪-፴፫/9፣32-33)፡ሰላሳን ሸሞንተን ዓመት ዝሓመመ ሰብ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ በሎ (ዮሓ፭፡፰/5፣8)፡ ዘውድቕ ሕማም ዝነበሮ ወዲ ኣሕወዮ(ማቴ፲፯፡፲፬/17፣14)፡ ጓል ከንኣናዊት ሰበይቲ ኣሕወያ(ማቴ፲፭፡፳፪-፳፱/ 15፣22-29)ዝለመሰ ሰብ ኣሕወየ (ማር፪፡፩-፲፪/ 2፣1-12)።  ኣብ ግዜ ሽግሮምን ጥሜቶምን ኣብ ምድረ በዳ ሲና ካብ ሰማያት መና እንዳ ኣውረደ ዝመገበ ኣምላኽ፡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘመን’ውን ብካሃልነቱ  ኣበርኪቱ ጸጊቦም  ክሳዕ ዝተርፎም ገበረ(ማቴ፲፬፡፲፫-፳፩/14፡13-21፡ ማር፮፡፴-፵፬/6፡30-44፡ ሉቃ፱፡፲-፲፯/9፡10-17, ዮሓ፮፡፩-፲፫/6፡1-13)።

ንምግበ ስጋ ጥራy ኢሎም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ካብ ወገን እስራኤላውያን እምበኣር ከብዶም በሊዖም ስለ ዝጸገቡ፡ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም ኣብ ገምገም ባሕሪ ረኸብዎ ፡ ምስ ረኸብዎ ድማ “መምህር መዓስ ድኣ ናብዚ መጺእካ” ክብሉ ሓተትዎ። ናይ ኩሉ ፍልጠት በዓል ቤት ዝኾነ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ” እተናድዩኒ ዘለኹምሲ እንጌራ በሊዕኩም ስለ ዝጸገብኩም ኢኹም እምበር በቲ ዝረኣኽምዎ ትእምርቲ  ከምዘይኮነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እምበኣር ምእንቲ እቲ ሓላፊ መግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንዘለኣለማዊ ሕይወት ዝኸውን መግቢ  ጸዓሩ፡ ምኽንያቱ እዚ ሓቂ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቦ ብማሕተሙ መስኪርሉ ኢዩ ኢሉ መለሰሎም” ብድሕሪእዚ ንሳቶም ቃሉ ንኽሰምዑ ብኣምላኽነቱ ኣሚኖም ንኽኸዱ ፍቓደኛታት ብዘምስል ኣዘራርባ “ፍቓድ ኣምላኽ ክንመልእሲ እንታይ ንግበር በልዎ።” ክገብርዎ ዝግብኦም ሓደ ድሕሪ ሓደ ዘርዚሩ ነገሮም። ኣቐዲሞም ብወልደ እግዚኣብሔር ብኣምላኽነቱ ክኣምኑ ከም ዘለዎም ሰበኸሎም። ኣብ ክርስቶስ ምንባር ብኣምላኽነቱ ምእማን ናብ ደገ ናብ ወጻኢ ከም ዘየደርቢ ብኣምላኻዊ ቃሉ ነገሮም። ኣብ መወዳእታ ግና  “እቲ ካብ ሰማይ ዝወረድኩ እንጌራ ሕይወት ኣነ ኢየ፡ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ  ዘይሰተየ ናይ ዘለኣለም ሕይወት የብሉን” ዝብል ሕያው ቃል ምስ ተኣወጀሎም ግና ምግሩምራም ጀመረ። ምግሩምራም ምልክት ዘይዕጋበት፡ ምልክት ዘይምእማኖም ኢዩ ነይሩ። “እዚስ እቲ ኣቦኡን ኣዲኡን እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍዶ ኣይኮነን፧ ከመይ ኢሉ ድኣ ካብ ሰማይ ወሪደ ይብል፧ . . . . . ቀጺሎም’ውን እዚስ ሥጋኡ ክንበልዕ ከመይ ክህበና ይከኣሎ” እንዳ በሉ ካብ ምግሩምራም ናብ ምክታዕ ካብኡ ሓሊፎም ድማ በቲ ዝበሎም ቃል ስለ ዘይኣመኑ ንሱ ወዲ ዮሴፍ ድኣ እምበር ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ፡ ወልደ ኣብ ብመለኮቱ ወልደ ማርያም ብትስብእቱ ምዃኑ ሰለ ዘይፈለጡ ተዓንቀፉ። ቃሉ ካብ ምስማዕ ተኣምራቱ ካብ ምርኣይ ርሒቖም ነናብ ዕዮኦም ከዱ። እወ እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ዝረኣዩ፡ ኣብቲ መግቢ ዘይነበሮ በታ በሊዖም ክሳዕ ዝተርፎም ዘበርከተ ኣምላኽ፡ ነቲ ብሕይወት ዘንብር ስጋኡን ክበልዑ ደሙ ክሰትዩ ከም ዝግብኦም ኣብ ዝነገሮም ግዜ ፈጺሞም ካብ ዙርይኡ ርሒቖም ከዱ ምስኡ ካብ ምጉዓዝ’ውን ኣቋረጹ።

ነዚ ምስ ረኣየ ኢዩ ከኣ ነቶም ካብ ዓለም ሓርዩ ዝጸውዖም ቅዱሳን ሓዋርያት ምስኡ ምጉዓዝን ንድሕሪት ናብ ዓለም ናይ ምምላስን ምርጫ ናቶም ምዃኑ ከብርሃሎም “ንስኻትኩምከ ክትከዱዶ ትደልዩ ኢኹም፧ ብምባል ኣምላኻዊ ቃሊ ኣስምዖም። ሰባት ነቲ ሕያው ዝኾነ ቃል ሓዲጎም ናብ ናይ ጥፍኣት ጎደና ስለ ዝተመልሱ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ቅዱሳን ሓዋርያት ከምዚ ክብል ሓተቶም። ኣየ ናይ ምርጫ ኣምላኽ፡ ንጽቡቕን ንሕማቕን ፈልዩ ነጊሩ ምርጫ ግና ንዓኻ ዝብል ለዋህ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ። ካብ ጎይትኡ ዝተሓተተ ሕቶ ንምምላስ ጥራሕ ዘይኮነስ ቅኑዕን ትኽክለኛ መልሲ ንምሃብ ኣብ ቅድሚት ዝተረኸበ ስምዖን ወዲ ዮና፡ ኬፋ፡ ጴጥሮስ ዝብሉ መጸውዒ ኣስማት ዝሓዘ ሊቀ ሓዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኢዩ። በለ ከኣ “ጎይታይ! ንስኻ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ቃል ኣለካ፡ ናብ መን እሞ ክንከይድ፧ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ሕያው ወዲ እግዚኣብሔር ምዃንካ ኣሚናን ፈሊጥናን ኣለና” ኢሉ መለሰሉ። ትኽክለኛ ዝኾነ መልሲ። ብቃል ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተወህበ መልሲ ኣሜን ኢሎም ኩሎም ሓዋርያት መገዶም ቀጸሉ ክሳዕ ፍጻሜ ዘመኖም ድማ ነቲ ዝመሃሮም ቃል ዝሃቦም ሓዋርያዊ ተልእኾነ ከምቲ ዝግባእ ፈጺሞም ንብዙሓት ካብ ዘይምፍላጥ ናብ ፍልጠት ሓቂ ኣምጽእዎም። ካብ ክርስቶስ ምርሓቕ ሕይወት ከም ዘውህብ ዝዘንግዐ ግና ኣብ መንግኦም ተረኽበ ድኣ። ጎይታ’ውን ብዛዕባ እዚ “ሓደ ካባኻትኩም ግና ዲያብሎስ ኢዩ” ክብል ተዛረበሉ፡ ከም ቃሉ ድማ ንክርስቶስ ናብ ኢድ ኣይሁዳውያን ኣሕሊፉ ሃቦ።

ሎሚ’ውን ብዙሓት ሰባት ካብ ሕጊ ኣምላኽ ርሒቕና ኣብ ርኽሰትን ሓጢኣትን ዝወደቕና ኣለና። እንተኾነ ካብ ሕጊ ኣምላኽ ርሒቕካ ፡ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ካብ ምግዛእ ሃዲምካ ምንባር ክሳዕ መዓስ፧ ዘለኣለማዊ ሕይወት ዘውርስ መለኮታዊ  ደሙን ስጋኡን ክንበልዕን ክንሰትን  ከም ዝግብኣና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂሩና፡ ቅዱሳን ሓዋርያትን ሓጊጎምልና ከይዶም ኢዩም። ስለዚ ካብ ገጽ ኣምላኽ ሃዲምካ ምንባር ብጀካ ኣብ ጸልማትን ምሕርቃም ኣስናንን ከደርብየና እምበር  ብሕይወት ኣየንብረናን ኢዩ።

ሎሚ ኮነ ጽባሕ ከም ቃል ቅዱስ ሓዋርያ ጴጥሮስ “ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ” ንበሎ፡ ንሱ ለዋህን ፈቃርን ስለ ዝኾነ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እንዳ ኣፍሰሰ ብመንገዱን ብትእዛዛቱን ከም እንኸይድ ክገብረና ኢዩ። ንሕና ጥራሕ እሙናት ንኹን “ጎይታይ! ንስኻ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ቃል ኣለካ፡ ናብ መን እሞ ክንከይድ፧ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ሕያው ወዲ እግዚኣብሔር ምዃንካ ኣሚናን ፈሊጥናን ኣለና” ኢልና’ውን ብቃልን ብግብርን ጸኒዕና ንንበር(ዮሓ፮፡፳፭-፸፩/6፡25-71)።

 ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክሳብ መወዳእታ ኣብ ቤቱ ኣጽኒዑ ከንብረና ናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹን!!! ኣሜን!!!

             ስብሃት ለእግዚኣብሔር

              ወለወላዲቱ ድንግል

               ወለመስቀሉ ክቡር

                 ኣሜን!!!

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.