Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ ይረክብ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!

ሓንቲ ርግቢት ፡ ሓደ ጻጸ ናብ ፈልፋሊ ማይ ክወድቕ ረኣየት  እቲ ጻጸ ናብ ወሰናስን እቲ ሩባ ክወጽእ  ብሓይሊ ይቃለስ ብምንባሩ እታ ርግቢት ብኹነታቱ ሓዘነት’ሞ ናብ ጥቕኡ ሓንቲ ሓሰር ደርበየት።

እቲ ጻጸ ከኣ፡ ልክዕ ከም ሓደ መርከቡ ተሰይራ ዝጠሓለትን ፡ ስባር  ኣካላ ሒዙ  ዝሕምብስ መርከበኛ፡ ነታ ሓሰር ኣትሪሩ ብምሓዝ እና ተንሳፈፈ ናብ ገምገም እቲ ሩባ ብሰላም ወጸ። ድሕሪ እዚ ካልእ እዋን፡ እቲ ጻጸ፡ ሓደ ሰብ ነታ ርግቢት ክቐትላ  እናተዳለወ እንከሎ ረኣዮ።

ነታ ሒዝዋ ዝነበረ እምኒ እናደርበያ እንከሎ፡ እቲ ጻጸ ኣብ እግሩ  ነኸሶ እሞ  ዕላምኡ ሰሓተ። እታ ርግቢት ከኣ ሃዲማ ብሰላም ከደት።

ርኢኹም ህጻናት ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ እዩ ዝረክብ። ስለዚ ጽቡቕ መታን ክትረኽቡ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ጽቡቕ ግበሩ።  ሕራይ ዶ፧  ንፉዓት!!!

በሉ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ የራኽበና  ኣሜን!!!

Sorry, comments are closed for this post.