Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ጾመ ነነዌ/ Xome Nenewie

  በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ

       ጾመ ነነዌ

     hhh   ጾም ማለት ቀዳማይ ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ዝብላዕን ዝስተን ተኸልኪልካ ፍቓድ ሥጋ ንፍቓድ ነፍስ ከም እትግዛእ ምግባር እዩ። ከምኡ  ዓይንኻ ክፉእ ካብ ምርኣይ፡  እዝንኻ ክፉእ ካብ ምስማዕ ፡ ኣፍካ ክፉእ ካብ ምዝራብ፡  እግርኻ ናብ ክፉእ ካብ ምኻድ፡  ብሓፈሻ ካብ ኃጢኣት ተኸልኪልካ ምጽናሕ እዩ። ጾም ካብ መግቢ ምኽልካል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ግድነት ብጸሎትን ብምንባብ ቃለ እግዚአብሔርን ዝተሰነየ ክኸውን ይግባእ። “እምበኣርሲ ሕጂ`ውን ብጾምን ጸሎትን ብብኽያትን ብቑዘማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ። ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ደኣ ቅደዱ” ይብል (ኢዩ 2፡12-13)።  ህዝቢ ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቁ ብገዛእ ፍቓዱን ድሌቱን ክመላለስ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ቁጥዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ይወርድ ንህዝቡ ድማ ንገፋዕቲ ኣሕሊፉ ይህቦም ኣብ ክንዲ በረኸት ድማ መርገም ይሰደሎም ህዝቢ ኣምላኽ ውድቀቱን ጥፍኣቱን መከርኡን ርእዩ ምሕረት እግዚኣብሔር ንምድላይ ገጹ ኣብ ዝመልሰሉ ግዜ ጾም እቲ ቀንዲ ንንስሓ ዘገልግል መሳርሒ እዩ። በቲ ዝበደሎን ዝፈጸሞን ተጣዒሱ ብብኽያትን ብናይ ሓቂ ጣዕሳን ብጾምን ጸሎትን ናብ ኣምላኽ ምስ ዝምህለል ድማ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ይረክብ።  ከም ስርዓት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያንና ከኣ ጾም ኣብ ክልተ ይኽፈል ንሱ ከኣ :-

ናይ ፍቓድ ጾምን ናይ ኣዋጅ ጾምን ይበሃል፣

 ናይ ፍቓድ ጾም ንሓደ ተነሳሒ ከም ቀኖና ዝወሃብ ናይ ግሊ ጾም እዩ፣ናይ ኣዋጅ ጾም ድማ ብኣዋጅ ዝግበር ጾም ኮይኑ ቤተ ክርስቲያንና ድማ ሸውዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ሰሪዓትልና ኣላ። ካብኣተን ድማ እዚ ጽባሕ እንኣትዎ ጾም ጾመ ነነዌ እዩ፣ ከምቲ ኣብ ትንቢተ ዮናስ ተጻሒፉ እንረኽቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብእከይ ግብሪ ናይ ህዝቢ ነነዌ ተቆጢዑ ነበረ እሞ ንሱ ንኹራ ደንጓዪ ብምዃኑ ካብ ኃጢኣቶም ንኽምለሱ ንነብይ ዮናስ ናብታ ርእሲ ከተማ ኣሶር ዝኾነት ነነዌ ክኸይድ ኣዘዞ፣ “ተንስእ እሞ ናብ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ ኪድ እከይ ህዝባ ዓቢ ከም ዝኾነ ፈሊጠ ኣለኹ እሞ ኣንጻራ ስበኽ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዘዞ” (ት.ዮናስ 1፡1-2) ሰብ ነነዌ ከኣ ነቲ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ኣመንዎ። ኩሉ ክጸውም ድማ ኣዋጅ ተኣወጀ፣ ከም ዝተጣዕሱ መታን ከርእዩ ከኣ ካብ ዓበይቶም ክሳዕ ንኣሽቶም ወጮ ተኸድኑ እዚ ወረ`ዚ ናብ ንጉስ ነነዌ በጽሐ ንሱ ድማ ካብ ዝፋኑ ተንሲኡ ልብሲ መንግስቱ ቐንጢጡ ወጮ ተኸዲኑ ኣብ ሓሙኩሽቲ ተቐመጠ። ኣብ ህዝቢ ነነዌ ከኣ ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ኣወጀ፣ሰብ ወይ እንስሳ ገለ ነገር ኣይጥዓሙ። መጓሰ ከብቲ ኮነ መጓስ ኣባጊዕ ገለ እኳ ኣይጥዓማን ኣይውፈራን ማይ`ውን ኣይስተያን። “ሰብን እንስሳን ወጮ ይከደኑ ዓው ኢሎም ድማ ናብ ኣምላኽ ይማህለሉ ነፍሲ ወከፍ ከኣ ካብ እከይ መገዱን ካብቲ እኩይ ግብሩን ይመለስ። ምናልባሽ ኣምላኽ ሓሳቡ ይልውጥን ካብ ግሁር ቁጠዐኡ ይምለስን ንሕና ከኣ ካብ ጥፍኣት ንድሕን ንኸውን በሉ።

     ኣምላኽ ከኣ ካብ እከይ ግብሮም ማለት ካብ ክፉእ መገዶም ከም ዝተመልሱ ረኣየ። ስለዚ ሓሳቡ ለወጠ። ከምቲ ተዛሪብዎ ዝነበረ ከኣ ኣይቀጽዖምን ስለዚ እግዚኣብሔር ነታ ዓባይ ከተማ ነነዌ ካብ 120,000 ዝበዝሕ ሰብን ብዙሕ እንስሳን ዘለውዋ ክርህርሃሎምን ክምሕሮምን ከኣለ፣ ስለዚ ጾም ዝደለናዮ ዘበለ ካብ እግዚኣብሔር እንቕበለሉ እዩ (ዘጸ 34.28)። ካብ ዝተፈላለየ መዓት ከም ጥሜት ስእነት ማይ፡ ሕማም፡ ኲናት…..ወዘተ እንተ ኣጋጠመና እንድሕነሉ (መ.ኣስቴር 4.16-17)። ከምኡ`ውን ጾም ንርኹሳት መናፍስቲ የርሕቖም (ማቴ 17፡21)። መንፈስ ቅዱስ ይሓድረና ፍቓድ እግዚኣብሔር ከኣ ክንፍጽም ይሓግዘና (ግ.ሓ 13፡2-3)።

     ስለዚ ጾም ዘይምዝውታር ኣብ ስጋኻ ዘለካ ኣኽብሮትን ናይ ብልዒ ተገዛኢ ናይ ምዃንካ ምልክት ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ዝረሓቖ ሰብ ከምእትኸውን ይገብረካ። ብሓፈሻ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣብ ነቢይ ኢሳይያስ ሓዲሩ “እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾም`ሲ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ፡ ነርዑት ባርነት ምዝላቕ፡ ንጥቑዓት  ምውጻእ ሓራ፡  ኣርዑት ባርነት ዘበለ ኩሉ ምስባር፡ እንጌራኹም ንጥሙይ ምምቃል፡ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባል፡  ዕሩቕ እንተረኣኹም ምኽዳን፡ ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምሕባእ እዩ”ይብል (ኢሳ58፡1-12)።

     ስለዚ ኣብ ግዜ  ጾም ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ብምኽልካል፡ ስጋዊ ዘይኮነ መንፈሳዊ ስራሕ ብምስራሕ ህይወትና ክንቅደስን ክንባረኽን ይግባእ።  እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጾምና ንነፍስና ዝቕድስ ንሓጢኣትና ዝድምስስ ይግበረልና ኣሜን!!!

 

                             ስብሓት ለእግዚኣብሔር

                              ወለወላዲቱ ድንግል

                                   ወለመስቀሉ ክቡር

                                            ኣሜን!!!

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.