Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፪/2 ሓምለ ዕረፍቱ ለታዴዎስ ሓዋርያ/2nd JULY THE DEATH OF THE APOSTLE THADDAEUS

                          በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

                        ፪/2 ሓምለ ዕረፍቱ ለ ታዴዎስ ሓዋርያ!

 ታዴዎስ ማለት ካህን ኣምላኽ ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገደ ዮሴፍ፡ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ ፡ ቁጽሩ ካብ 12 ሓዋርያት እዩ።

ትትቅዱሳን ሓዋርያት ኣብ ደብረዘይቲ ተኣኪቦም ዕጫ ምስ ኣውደቑ፡ ንሓዋርያ ታዴዎስ ናብ ሃገረ ሶርያ  በጽሖ። በዚ መሰረት ንቅዱስ ጴጥሮስ ኣሰንየኒ እልዎ ተታሓሒዞም እናከዱ ከለዉ ሓደ ሓረስታይ ኣብ መንገዲ ረኸቡ እሞ “እንጌራ እንተኣሎካ እንዶ ግዳ ሃበና” በልዎ እቲ ሓረስታይ መግቢ ስለዘይነበሮ “ሕጂ ኣብዚ ምሳይ የብለይን ግን ገዛ ኣትየ ከምጽኣልኩም” ኢልዎም ንገዝኡ ከደ። ንሳቶም ከኣ  ነቲ ግራቱ ሓሪሶም ዘሪኦም ኣፍርዮም ጸንሕዎ። ንሱ ካብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ እንሆ ግራቱ ሰዊታ ጸንሓቶ እሞ ተኣምር ርእዩ ስልዘይፈልጥ ኣዝዩ ተገረመ “ንስኻትኩም መላእኽቲ ዲኹም፧” እናበለ’ውን ሰገደሎም፧ “ክስዕበኩምሲ እቲ ክገብሮ ዝግብኣኒ ንገሩኒ” በሎም ንሳቶም’ውን “ኪድ ቅድም ነዞም ኣብዑር ልማኖ ናብ ዋንኦም ምለሶም” በልዎ’ሞ  ነቶም ኣብዑር ሒዙ፡ ኣብ ኢዱ ድማ ካብቲ ሰዊት ተማልኡ ከደ። ኣብ መንገዲ ድማ ሰባት ረኸብዎ “ኣብዘይግዚኡ ድኣ እዚ ሰዊት ካበይ መጺኡ” እናበሉ’ውን ሓተትዎ። ሽዑ ብዛዕባ  እቲ ብተኣምር ኣብ ዘይግዚኡ ዝሸወተ ሸዊት ፈኸም እናበል ወረ ናብቶም ሞኳንንቲ በጽሐ።  ሽዑ ነቲ ሰብኣይ ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ከዘንትወሎም እናኣፈራርሑ ሓተትዎ። ንሱ ከኣ እቲ ዝኾነ ብትኽክል ነገሮም። ሽዑ እቶም መዃንንቲ “እዞም ሰባት እዚኣቶም እምበኣር ሰረይቲ እዮም። ስለዚ ኣብ ዓድና ክኣትዉ ኣይነፍቅደሎምን ኢና፡ ንቕተሎም” ተበሃሃሉ። ገለ ካብኣታቶም ግና “ኣምላኾም ዝደለይዎ እዩ ዝገብረሎም እዩ ዝበሃል እሞ ተቐዳዲምና እንተቐተልናዮም ናብ ኣምላኾም ለሚኖም ከየጥፍኡና” በሉ። “እንተቐተልናዮም ምዓት ከይወርደና ካብ በልና፡ ኣርድእቲ ክርስቶስ ዝሙት እዮም ዝጸልኡ እሞ መታን ኣብ ዓድና ከይኣትዉ ኣብ ኣፍደገ ዓድና ሓንቲ ዘማዊት ሰበይቲ ዕርቃና ገይራን ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ከፍ ነብላ እሞ ንዓኣ ርእዮም ክሃድሙልና እዮም” ኢሎም መኸሩ። ሽዑ ሓዋርያት ነታ ዘማዊት ሰበይቲ ከርሕቀሎም ናብ ጎይታ ጸለዩ’ሞ፡ ጎይታ ድማ ንቅዱስ ሚካኤለ መልኣኽ ሰደደሎም፡ ነታ ሰበይቲ ብጸጉሪ ርእሳ ሒዙ ከኣ ሓዲግ ሰማይ፡ ሓዲግ ምድሪ ሓፍ ኣበላ። ሽዑ እታ ዘማዊት ሰበይቲ “ምሓሩኒ ኢላ” ናብ ሓዋርያት ለመነት እሞ ንሶም ውን ናብ ጎይታ ለሚኖም ከም እትምሓር ገበራዋ፡ ነቶም ኣብ ልቢ እቶም ሰባት ኣትዮም ዘጋግይዎም ዝነበሩ ኣጋንንቲ’ውን ገሰጽዎም እሞ ኩሎም ብጎይታ ኣሚኖም ተጠመቑ። ብድሕሪ እዚ ሓዋርያት ቤተክርስቲያን ሰሪሖም ካህናትን ዲያቆናትን ጳጳሳትን ሸሙሎም። እታ ዘመዊት ዝነበረት ሰበይቲ’ውን ኣገልጋሊት እቲ ቤተክርስቲያን ኮነት። ብድሕሪ እዚ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስን ታዴዎስን መጽአ እሞ “እንታይ ክገብር ትደልዩኒ፡ ኣነ ሃብታም እየ” በሎም ንሳቶም ድማ “ኩሉ ሃብትኻ ንድኻታት ሃብ” በልዎ ሽዑ ንሱ ኣዝዮ ጓሃየ። ሓዋርያ ቅዱስ ታዴዎስ ድማ ምጓሃዩ ርእዩ “ጎይታ እኳ ሃብታም መንግስተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል ኢሉ እዩ” ኢሉ ወቐሶ’ሞ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ከኣ ስለምንታይ ከምዚ ትብለኒ ኢሉ ንሓዋርያ ታዴዎስ ሓነቖ። ቅዱስ ሓዋርያ ጴጥሮስ ድማ ነቲ ሃብታን ሰብኣይ ገንሖ። ከምዚ እሎም ከለዉ ሓደ ብዓል ገመል ሰብኣይ ክሓልፍ ረኣይዎ እሞ ጸዊዖም፡ እቲ ልሙድ ጸሎቶም ገይሮም  ነቲ በዓል ገመል ምስገመሉ በታ ጸባብ ዓይኒ መርፍእ  ሰለስተ(3) ግዜ ኣታሓላለፍዎ። እቲ ሃብታም ከኣ ነዚ ተኣምር ምስረኣየ ነተን ዝፈጸመን ድፍረታት ዘኪሩ ክዳኑ እናቐደደ ኣብ ትሕቲ እግሪ ሓዋርያት ወዲቑ ምሕረት ክግበረሉ ሓተተ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ምሕረት ተገብረሉ፡ ኣሚኑ’ውን ተጠምቀ። ብድሕሪ እዚ ሓዋርያ ታዴዎስ እምነቶም ምስ ኣረጋገጸ፡ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸይድ ከሎ እቶም ሰብ እታ ሃገር ብሰላም ኣፋነውዎ። ሓዋርያ ታዴዎስ ድማ ናብ ፍልእዋን እትብሃል ምድረ ይሁዳ ምስ ከደ፡ ጥዑም ድቃስ ወሲድዎ እንከሎ ብዕለት ፪/2 ሓምለ ብሰላም ዓረፈ

             በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን!      

               ስብሃት ለእግዚኣብሔር

               ወለወላዲቱ ድንግል

              ወለመስቀሉ ክቡር

                  ኣሜን!

 

Sorry, comments are closed for this post.