Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፪/2 መስከረም ምትረተ ርእሱ ለዮሓንስ መጥምቕ/2 MESKEREM MTRETE RESU LEYOHANNES METMQ

                    በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!

                      ፪/2 መስከረም ምትረተ ርእሱ ለዮሓንስ መጥምቕ (ብ31 ዓ.ም)

   seeeeeeeeeeeeeeeeee0001ዮሓንስ ማለት ፍስሃ፡ ሓጎስ፡ ደስታ ማለት እዩ። ውላድ ብምስኣኖም ዝሓዝኑን ዝጉህዩን ዝነበሩ ወለዱ ንዕኡ ምስ ወለዱ ብዙሕ ደስ ኢልዎም እዩ። ክውለድ ከሎ ብብስራት መልኣኽ ገብረኤል እዩ ተወሊዱ(ሉቃ 1፡13)። ወዲ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ምስ ኮነ፡ሄሮድስ ብምኽንያት ጎይታ 144 ሽሕ ሕጻናት ክቐትል ከሎ ኣዲኡ ኤልሳቤጥ ናብ ዊፋት(ዚፋት)ዝብሃል ቦታ ሒዛቶ ሃደመት። እመቤታችን ካብ ስደታ ክሳብ ትምለስ ኣዲኡ ተዕብዮ ነበረት።ኣዲኡ ምስ ሞተት ቶራ ዝተባህለት እንስሳ ዘገዳም እንዳኣጥበወቶ ዓበየ። ድሓር ድማ ጸጉሪ ገመል ለቢሱ ናይ በረኻ ምዓርን ኣንበጣን እንዳተመገበ ነበረ። ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ “ቃለ ዓዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል ጺሒኣ ፍኖቶ ለእግዝኣብሔር” እቲ ኣዋጅ ነጋሪ ድምጹ ዓው ኣቢሉ መገዲ እግዚኣብሔር ኣብ ምድረ በዳ ኣዳልዉ,,,, ኢሳ 40፡3-5። ኣቡኡ ዘካርያስ’ውን “ወኣንተኒ ህጻን ነብየ ልዑል ትሰመይ እስመ ትሓውር ቅድመ እግዚኣብሔር ከመ ትጺህ ፍኖቶ” ተባሂሉ ስለዝተነበየሉ ቅድሚ ጎይታ ምጥማቑ ሽዱሽት (6) ወርሒ ቀዲሙ “ነስሑ እስመ ቀርበት መንግስተ ሰማይ” መንግስተ ሰማይ ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ እንዳበለ ክምህር ጀመረ። ንጎይታ ከጠምቕ ከሎ ድማ ሓድነትን ሰለስትነትን ተገሊጽሉ “ነዋ በግዑ ለእግዚኣብሔር ዘየኣትት ሓጢኣተ ዓለም” እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ”በለ(ዮሓ 1፡29-34)።

   

yohansኣብ ዘመኑ ዝነበረ ንጉስ ሄሮድስ ሓዉ ፍሊጶስ ምስ ሞተ ንሰበይቲ ሓዉ ሄሮድያዳ ተመርዕይዋ ነበረ።ናብ ሄሮድስ ብምኻድ ድማ “ኦ ሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እሁከ ፍሊጶስ” ኢሉ ገሰጾ።ኣሲሩ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎ። ዕለተ ልደቱ ኣብ ዘኽብረሉ ዝነበረ ዕለት “ወዘፈነት ሎቱ ወለተ ሄሮድያዳ ወኣስመረቶ ለሄሮድስ ወለእለ ይረፍቁ ምስሌሁ” ጓል ሄሮድያዳ ብሳዕስዒታ ንንጉስን ንኹሎም ምሰኡ ዝነበሩን ኣሐጎሰቶም። ፍርቂ መንግስቱ ንኽህባ’ዉን ቃል ኣተወላ።ምስ ኣዲኣ ብምምኽኻር ድማ “ሃበኒ ይእዜ በጻሕል ርእሶ ለዩሓንስ” ርእሲ ዮሓንስ ኣቑሪጽካ ኣብ ጻሕሊ ጌርካ ሃበኒ በለቶ።ከምቲ ዝበለቶ ጌሩ  ሃባ።ንሳ ድማ ነዲኣ ሃበታ።

    ኣዲኣ ጥልፊ እንዳጠለፈት(እንዳኣለመት) ጸንሓታ።ንርእሲ ናይ ዮሓንስ ምስ ሃበታ ንስኺ ዲኺ ንንጉስ ከይሓፈርኪ ትዛረቢ ዝነበርኪ እስከ ሕጂ ተዛረቢ እንዳበለት በቲ ትጠልፈሉ ዝነበረት መጥለፍ ገይራ መልሓሱ ክትወግኣ ከላ፡ ርእሲ ዮሓንስ ክንፊ ኣውጺኣ ኣብ ርእሲ ሄሮድስ “ሰበይቲ ሓውኻ ከተእቱ ኣይግብኣካን እዩ” ኢላ ሰለስተ ግዜ ዘይራ ከደት።ንሄሮድያዳ መሬት ወሓጠታ ጓላ ድማ ሕማም ዕብደት ሓዛ።ንንጉስ ድማ ክትጸርፎ ጀመረት፡ንጉስ ድማ ቐተላ።ስጋ ዮሓንስ ደቂ መዛምርቱ ቀበርዎ።ርእሱ ድማ ጎይታ ኣብ ደብረዘይቲምስ ደቀመዛምርቱ ከሎ ሰገደትሉ።ጎይታ ከምዘለኽዮ ጽንዒ ምስ በላ ንዓሰርተ ሓሙሽተ(15) ዓመት ምሃረት።ምያዝያ 15 ድማ ዓረፈት።

   baptismal ዮሓንስ ንጎይታ ከጠምቅ ዝበቅዐ ቅዱስ ኣቦ እዩ።ጎይታ’ውን ካብ ኣንስቲ ዝደወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሓንስ መጥመቅ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከምዘይትየተንስአ ብሓዊ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መስኪርሉ እዩ(ማቴ 11፡11)።ብተስፍኡ ዝተኣመነ ብቃል ኪዳኑ ዝተመሕጸነ ክሳዕ 50 ትውልዲ ከምዝምሕረሉ ጎይታ ቃል ኣቲሉ እዩ።

               በረኸትን ኣምላድነትን ናይ ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቕ ምስ ኩላትና ይኹን!!!

                        ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና!!!

                        ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                        ወለመስቀሉ ክቡር

                       ወለወላዲቱ ድንግል

                           ኣሜን!!

 

Sorry, comments are closed for this post.