Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፮/ 6 ሕዳር ቁስቛም

                                  ፮/ 6 ሕዳር ቁስቛም

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

10421472_921627504532325_2495928646507612238_nኣብ ዝሓለፈ ዕለት ፳፮/26 መስከረም  ከም ዝተገልጸ፡ ኣዲሰና ቅድስት ኣዴና ድንግል ማርያም ካብ ኢድ እቲ ብጭካንኡ ዝተፈልጠ ንጉስ ሄሮድስ ናብቲ መሪር ምድረ በዳ ግብጺ ጽምእን ጥሜትን፡ ጭንቅን መከራን ተጻዊራ ንሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ኣብ ስደት ተቐመጠት (ራእ ፲፪፡፩-፮/12፡1-6)።  ኣቐዲሙ መልኣኽ እግዚኣብሔር  ንኣረጋዊ ዮሴፍ “ሄሮዱስ ነዚ ህጻን ክቐትሎ እደሊ ኣሎ አሞ ንዚ ህጻንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብጺ ህደም፡ ክሳዕ ዝነግረካ ከኣ ኣብኡ ጽናሕ “ (ማቴ 2፡13-15) ብዝበሎ መሰረት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ ምስ ኣረጋዊ ዮሴፍ ምስ ዘመዳ ሰሎሜን ኣብ ስደት ግብጺ ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጲያን ጸኒሓ  ድሕሪ ናይ 3 ዓመትን ፈረቓን መሪር ስደት፡ እቲ ጨካን ንጉስ ሄሮድስ ስለዝሞተ  መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተገሊጹ፡ “እቶም ነዚ ሕጻን እዚ ክቐትልዎ ዝደልዩ መይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ሕጻንን ነዲኡን ሒዝካ  ናብ ምድሪ እስራኤል  ኪድ በሎ።  ንሱ ድማ ከምቲ እቲ መልኣኽ ዝበሎ ገበረ። ግናኸ ኣርኬላዎስ  ኣብ ክንዲ ኣብኡ ሄሮድስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ናብኡ ምኻድ ፈርሀ።  ብሕልሚ ምስ ተገለጸሉ ድማ ናብ ምድሪ  ገሊላ ከደ።  እቲ ብነቢያት ናዝራዊ ክበሃል እዩ ዝተባህለ ምእንቲ ክፍጸም ከኣ ናዝሬት ናብ እትበሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ (ማቴ 2፡19-23)።   ነቢይ እግዚኣብሔር ሆሴዕ’ውን ብዛዕባ ካብ ስደት ግብጺ ምምላስ ኣቐዲሙ ተነቢዩ   ነይሩ እዩ “ንወደይ ካብ ግብጺ ጸዋዕክዎ” (ሆሴ 11፡1/፲፩፡፩)። ኩሉ እቲ  ነብይታ ብዛዕባ ስደት ጎያን ስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተነበይዎ  ድማ ተፈጸመ። ብዛዕባ  ጾመ ጽጌ  ብሰፊሑ ንምንባባ ኣብ ናይ ዕለት 6/10/2014 ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ኣ ዚ ዌብ ሳይት እዚ  ብምእታው ከተንብቡ ትክእሉ ኢኩም።  ሰናይ ንባብ ይግበረልና ዘንበብናዮ ኣብ ልብና የሕድሮ። ኣሜን!

 

ጸሎትን በረኸትን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን  ይኹን። ኣሜን!

ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን።

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.