Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፮/6 ታሕሳስ ዕረፍቲ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም/ 6th of December The Death Of St. Abrham The Syrian

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

    ፮/6 ታሕሳስ ዕረፍቲ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም

    Abraham_Kidunaia_(Menologion_of_Basil_II) (1) ኣባ ኣብርሃም ሃገሩ ሶርያ እዩ፡ ኣብ መንበረ ማርቆስ መበል 62 ሊቀጳጳስ እዩ። እቲ ህዝቢ ብኽፋእ ልማድ ዝተታሕዘ ነበረ ማለት ነፍሲ ወከፍ ሰብ  ክልተ ወይ ሰለስተ ኣንስቲ ናይ ምእታው ልምዲ ነበሮም። ኣባ ኣብርሃም ድማ ክልተ ወይ ሰለስተ ኣንስቲ ኣብ ቤቱ ዘቐመጠ፡ የውጽኣየን ንዝበደሎ ይኸሓስ፡ ንዝሰረቖ ይመልስ ኢሉ ከስተምህር ከሎ ብዙሓት ብንስሓ ተመልሱ። ናይ ንጉስ ጽሓፊ ዝነበረ ግን ብትዕቢት ንኹሉ ትእዛዝ ኣይቅበልን እየ ስለዝበለ ካብ ማሕበር መእመናን በይኑ ተፈልየ። ኣባ ኣብርሃም ክሓቶ ኢሉ ናብ ገዝኡ ምስከደ፡ ንቤቱ ዓጽዩ ድምጺ ኣጥፊኡ ስቕ በለ። ክልተ ሰዓት ምሉእ ኣብ ኣፈፌት ኮይኑ ክኹሕኮሖን ክጽውዖን ከሎ ምኽፋት ኣበዮ፡ ሽዑ ኣውጊዞምን ረጊሞምን ክምለሱ ከልዉ እቲ ማዕጾ ኣብ ክልተ ተኸፍለ። “ሰሚኤ ቃለ ግዞት እምልሳንካ ነዳዲ፣ ተሰጥቀ መድረካ ቤቱ ለብእሲ ከሀዲ” ከም ዝበሎ።

     ንሱ ድማ ነዚ ርእዩ ከይምለስ ንልቡ ኣትሪሩ ኣብ ቤቱ ኮፍ በለ። ጎይታ ድማ ብሕማም ደዌ ሃሪሙ ተቖራሪጹ ከም ዝመውት ገበሮ።

     ናይ ንጉስ ሓለቓ ሰራዊት ዝኾነ ኣይሁዳዊ ዓርኪ ነበሮ። ነዚ ምስ ሰምዐ ክቐትሎ ኢሉ ንንጉስ ፍቓድ ክህቦ ለመኖ። ንጉስ ፍቓድ ምስ ሃቦ ከይዱ ገጠሞ። ስለዘይተዓወተ ድማ ኣዝዩ ሓፈረ። ተመሊሱ ድማ ንንጉስ ኣብ እምነቶም ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኣክል እምነት እንተ ኣለኩም ነዚ እምባ እዚ ተላዓል እንተ ኢልኩሞ ክለዓል ይኽእል እዩ ስለ ዝብል ሓቂ እንተኾይኑ የርእየና በለ (ማቴ 17፡20)። ንጉስ ድማ ንኣባ ኣብርሃም እዚ ሓቂ ድዩ ኢሉ ሓተቶም፣ እወ ሓቂ እዩ ኢሎም ድማ መለሰሉ። በል ንስኻ ናይዚ ኩሉ ክርስቲያን ኣቦ ስለዝኾንካ ኣርእየና በሎም። ኣባ ኣብርሃም ድማ ሰለስተ መዓልቲ ዕድል ሃበኒ ኢሎም ከዱ። ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ለመንዋ፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ፣ ናብ ደገ ውጻእ፡ ኣብ መንገዲ ዕትሮ ዝተሰከመ ስምኦን ዝተባህለ ሰፋይ ጫማ ክገብሮ እዩ ኢላ ነገረቶ።

    ስምኦን ሰፋይ ጫማ ካብቲ ዕለታዊ ዝረኸቦ ኣታዊ፡ ንድራር ዕለቱ ጥራይ ብምትራፍ፡ እቲ ካልእ እንዳ መጽወተ ዝነብር ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ ዝነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሰበይቲ ጫማ ከተስፊ መጸት፡ ብትሕርምትን ብጽቡቕ ስነ-ምግባርን ይነብር ስለዝነበረ ሰይጣን ኣብ ልባ ፍቕሪ ዝሙት ኣሕደረላ፡ ዓይኒ ዓይኑ ክትሪኦ ብምጽናሕ ከደት። ንጽባሒቱ ድማ ተበቲኹኒ፡ ስፈየለይ ኢላ ተመልሰቶ። ሽዑ ስምኦን፡ ክንዲ ዝኣክል ትመላለሲ ዘለኺ ካልእ ጉዳይ ዘለኪ ትመስሊ በላ። ንሳ ድማ ንምዝራብ ድኣ ሓፊረ እምበር ክሪኤካ ከለኹስ ደስ ይብለኒ ኢላ መለሰትሉ። እንታይ እዩ ደስ ዝብለኪ ኢሉ ምስ ሓተታ ዓይንኻ እዩ ደስ ዝብለኒ ኢላ መለሰትሉ። ዓይነይ ኣብ ፈተና ካብ ተእትወኪ ነቋር ምዃን ይሕሸኒ ኢሉ ንዓይኑ ብመስፈ ገይሩ ኣንቆራ።

    ኣባ ኣብርሃም ከምቲ እግዚትነ ማርያም ዝበለቶ ናብ ደገ ምስ ወጸ፡ ዕትሮ ተሰኪሙ ረኸቦ። ኣብ ፈተና ስለዘለና ንዓ ንህዝብኻ ኣድሕን ኢሎም ኩሉ ነገርዎ። ንሱ ድማ ድኻታት ኣብ ከተማይ ኣይንበር ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ በሎ። ኣባ ኣብርሃም ድማ ከምኡ ኣይኮነን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኢያ ከምኡ ዝበለትኒ፡ንስምካ’ውን ዝነገረትኒ ንሳ እያ ኢሉ ነገሮ። ስምኦን ድማ፡ ንሰብ ኣይትንገረለይ፡ ኤጲስ ቆጶሳትን ካህናትን ልብሶም ተኸዲኖም፡ ማዕጠንቶም ሒዞም ወንጌል ዘርጊሖም፡ ንስኻ መሪሕካዮም፡ ብሓደ ወገን ናይቲ ጎቦ ኩኑ። ንጉስ ድማ ምስ ሰራዊቱ ብሓደ ወገን ናይቲ ጎቦ ይኹን። ኣነ ድማ ምስቲ ህዝቢ ኮይነ ብድሕሬኻ ክኸውን እየ። 41 ኪርያላይሶን ኣብጺሕካ ሰለስተ ግዜ ነቲ ጎቦ ባሪኽካ ሰለስተ ግዜ ስገድ፡ እቶም ካህናት ድማ ይስገዱ፡ ኣነ ድማ ምስቲ ህዝቢ ኮይነ ክሰግድ እየ በሎም። ኣባ ኣብርሃም ድማ ከምቲ ዝበሎም ገበሩ። ነቲ ጎቦ ብመስቀል ባሪኾም ከስግዱ ጀመሩ።

    ካህናትን ህዝብን ንዕኡ ርእዮም ሰለስተ ግዜ ሰገዱ። ብድሕሪ እዚ እቲ ጎቦ ክሰግዱ ከለዉ ይሰግድ፡ ቅንዕ ክብሉ ከለዉ ድማ ቅንዕ እናበለ፡ሊቀጳጳሳትን ንጉስን ህዝብን ሰራዊትን ሰለስተ ግዜ  ረኣይዎ። “ሰላም ለስምዖን በሃበ ማርያም ዘተኣመረ፡ እንበይነ ትእዛዙ ለወልዳ ኣዕይንቲሁ ኣዖረ፡ ሶበ ጸለየ ከዊኖ እምሊቀጳጳሳት ድህረ፡ ነቀለ ደብረ ወተከለ ደብረ” ተባሂሉ ተደሪስሉ።

   ነዚ ርእዮም ብዙሓት ካብ ኣረሜንነት ናብ እምነት፡ ካብ ኣይሁድ ናብ ክርስቲያን ተመልሱ። ንጉስ ድማ ብዝረኣኽዎ ስለዝኣመንኩ፡ ከም ዝደለኻዮን፡ ከም ዝፈቕድካዮን ግበሮ ኢሉ ብዙሕ ወርቅን፡ ብሩርን ሃቦም። በዚ ድማ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያናት ኣህነጹ። ኣብ መወዳእታ እቲ ክፉእ ኣይሁዳዊ ሓለቓ ሰራዊት፡ ንግዚኡ ዝተመልሰን ዝኣመነን መሲሉ፣ ክኣቱን ክወጽእን ድሕሪ ምጽናሕ፣ ዝጥዕሞ ግዜ ብምምራጽ ኣብ መግቢ መርዚ ገበረሎም እሞ  ኤጲስ ቆጶስ ኣባ ኣብርሃም ድማ ዓረፉ። 

 በረኸትን ጸጋን ኣማላድነትን ኣባ ኣብርሃም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን!

         ስብሃት ለእግዚኣብሔር

        ወለወላዲቱ ድንግል

        ወለመስቀሉ ክቡር

         ኣሜን!

 

Sorry, comments are closed for this post.