Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፯/7 ሓምለ ቅድስት ስላሴ ናብ ቤት ኣብርሃም ዝኣተዉሉ ዕለት(ሓይመተ (ዳስ) አብርሃም)

              በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

                  ፯/7 ሓምለ  ቅድስት ስላሴ ናብ ቤት ኣብርሃም ዝኣተዉሉ ዕለት

      333  ዓመት መጸ ይኹን ወርሒ መጸ ከምኡውን ሰሙናዊ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ቤተክርስቲያን ዝበዓሉ ናይ አግዚኣብሔር ይኹን ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣለዉ። በዓል ምኽባር ኸኣ ብፍቓድ ኣምላኽ ዝተሰርዐን ዝተኣዘዘን ምዃኑቅዱስ መጽሓፍ ኣስፊሑ ዘረድኣና እዩ። 

ካብቶም ቤተክርስቲያን ዘለዋ ክቡራት በዓላት፡ እቶ ምክልተ ኸኣ ዓለም ፈጢሩ ንዝገዝእ ንቅድስትስላሴ ዝተወፈዩ ዓበይቲ በዓላት እዮም። ክልቲኦም በዓላት ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ፡ኣብቲ ዘመነ ኵነኔ ተኣምራት ንዝፈጸምዎ ዘዘኻኽሩ ኸኣ እዮም። ምኽንያት በዓል ኸኣ እቲ ቀዳማይ 7ጥሪ ንጥቅመሰ ናዖር ‘ንዑንረድ” ኢሎም ዘፍረሱሉ ክኸውን ከሎ፡እቲ ካልኣይ ኸኣ ኣብ ዳስ እቲ ፈታዊኦም ጻድቕ ኣብርሃም ዝተኣንገዱሉን ኣብ ዘመን እርጋንኡ ውላድ ከምዝረክብ ብስራት ዝነገሩሉን 7ሓምለ እዩ። 

 ብኵሉ ንዕለታት ፈሊና ብስም ቅዱሳን እነኽብሮም በዓላት ዘይሮም ዘይሮም ግብሪ ስላሴዝ ገልጹን፤ ስላሴ ኣብ ቅዱሳን ሓዲሮም ንዝፈጸምዎ ዕጹብ ነገርን ዝኣተዉዎ ቃልኪዳንን ዘዘኻኽሩ ስለዝኾነ፡ስላሴ ዝዝከሩሉ በዓላት እዚኣቶም ክልተ ጥራይ እዮም ምባል ዝከኣል ኣይኮነን። ይኹን ደኣ እምበር ቅድስት ቤተክርስቲያን ድማ ብቀጥታ ካብ ኵለን መዓልትታት፡ንስላሴ ዝተወፈዩ መዓልትታት ፈልያ እተን ኣብላዕሊ ዝተጠቕሳ ዕለታት ብዝግባእ ክዝከራን ብዝደመቐ ክኸበራን ክንመሃረለን  ሰሪዓትልና ትርከብ። ነቲ ዕለት ብዝሰማማዕ ንባባትን መዛሙርን ተኽብሮን ተሰንዮን ኸኣ እያ።  

ንቅዱሳን ስለቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ናይ ጸጋ ኣኽብሮት ስግደት እኳ እንተቕረብናሎም፤ እቲ ፍጹም ናይ ባህርይ ኣምልኾን ምስጋናን ዝግብኦም ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ጥራይ ምዃኖም ዝስሕቶ ሰብ የልቦን። ቅዱሳን ሓንሳብ እግዚአብሔር ባዕሉ ስለ ዘኽበሮምን፤ ጸግኡ ኣብዚሑ ተኣምራት ክፍጽሙ ኃይልን ኪዳንን ስለ ዝሃቦም ከምቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ናይ ጸጋ ንሕና ከነኽብሮም ቅዱስ ቃሉ ይነግረና። ብናቶም ጸሎትን ኣማላድነትን ኸኣ በረኸቶምን ተራዳእነቶም ክንረክብ ድማ እግዚአብሔር ፈቓዱ እዩ። ነዛ ዓለም ፈጢሮም ዝገዝእዋ ስላሴ ብስም ብኣካል ብግብሪ ሰለስተ ክኾኑ ከለዉ ብባህርይ ብስልጣን ብመለኮት ብህልውና ብኣገዛዝኣን ካልእን ነዚ ብዝመስሉ ነገራት ሓደ እዮም። እዚ ምስጢር ግና ኣብ ዘመነ ሓዲስ እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ዘመነ ብሉይ ብዘይካ ንውሱናት ኅሩያት ኣምላኽ ግሁድ ምስጢር ኣይነበረን። ስላሴ ብዝፈልጥዎ ኸኣ ናቱ ምኽንያት ኣለዎ። ሓደ ካብቶም ነዚ ምስጢር ክርእይ ዝበቐዐ ድማ ናይ እምነት ኣቦና ኣብርሃም እዩ። 

 Tissot_Abraham_and_the_Three_Angelsሸውዓተ ሓምለ ኸኣ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣቦና አብርሃም፡ ንቅድስት ስላሴ ኣብ ቤቱ  ከእንግድ ዝኸኣለሉ ስለዝኾነ ናይ ደቂ ሰባት ኵሉ ፍስሓ እዩ። ከመይሲ1111111 ኣቦ ብዙኃን ኣቦና ኣብርሃም ስለ  ኵሉ ወዲሰብ ዝኸውን ቃልኪዳን ዝተቐበለን፤ ኣሕዛብ ኵሎም ብስሙ ከም ዝባረኹ ዝተነገረሉን፤ ንዕኡ ዝባርኹ ከም ዝባረኹ ቃል ዝተኣትወሉን ኣቦና ስለዝኾነ። ብርግጽ ኣቦና ኣብርሃም ንስላሴ ኣብ ቤቱ ከምዝተቐበሎም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ብሰፊሑ ተገሊጹ እሎ(ዘፍ 18፡1-33)። እቲ ጽሑፍ’ውን ኣብርሃም ኣቦና ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ተቐሚጡ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ድዋታት መምሬ ተገልጸሉ ይብል። ብንጹር ድማ እግዚአብሔር ዝተገልጹሉ ምዃኑን እግዚአብሔር ክንብል ከሎና አብ ወልድ ወመንፈስቅዱስ ምባልና ምዃኑ ቅዱስ ባስልዮስ ኣብ ሃይማኖተ አበው ገሊጹልና ኣሎ። ርቱዕ ትምህርተ ሃይማኖትና`ውን ዘረድኣና ንሱ እዩ። 

 እግዚአብሔር ሓድነቱን ሰለስትነቱን ንኣብርሃም ኣቦና ጻድቕ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዘመነ ፍዳ ገሊጾሙሉ ነይሮም። እዚ ኸኣ ብኣምሳል ሰለስተ ሰብኡት ምዃኑን እቲ ድሒሩ ንኽቕበሎም ዝገበሮን እግዚአብሔር እተዛረቦን ብምስትውዓል ምስ ንርእዮ ኸኣ ምስጢረ ስላሴ ከምዝተገጸሉ ብዘየሻሙ ኣገባብ ይምህረና እዩ። እዚኸኣ ኣቐድም ኣቢሉ እግዚአብሔር ንኣዳም ክፈጥሮ ከሎ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሌነ” ኢሎም ስላሴ ንኣዳም ብፍሉይ ድሕሪ ኵሉ ፍጥረት ኣኽቢሮም ከም ዝፈጠርዎን በዚ ንባብ ኸኣ ስላሴ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምዃኖም ነጊሮምና ነይሮም (ዘፍ 2) ድኅሪኡ ንህንጻ ባቢሎን ኣብ ዘፍረሱሉ እዋን  “ንዑ ንረድ ቋንቋታቶም ንደባልቕ” ክብሉ ከለዉ ሕጂውን ስላሴ ልዕሊ ክልተ ምዃኖም ዝያዳ ኣነጺሮምልና ነይሮም (ዘፍ 11)። ናብ ኣብርሃም ኣብ ዝመጹሉ ግና ዝያዳ ከነጽሩልና ከለዉ ብሰለስተ ሰብኡት ምግላጾምን ምዝራቦምን ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ዝምህረና ንባብ እዩ። እቲ ዓቢይ ምሰጢረ ሰላሴ ድማ ንኵሉ ሰብ ኣብ ዘመነ ብሉይ ግሁድ እኳ እንተዘይነበረ እግዚአብሔር ግና ንፈተውቱ ይገልጸሎም ነበረ። ኣብ ዘመነ ሓዲስ ከኣ ካብ ሰለስቲኦም ኣካላት ሓደ ዝኾነ ወልደ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ባዕሉ ኵሉ ኣግሂዱ ነገረናን፤ ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ ብኢድ ዮሓንስ ክጥመቕ ከሎ ሓድነቶምን ሰለስትነቶምን ግልጺ ገይሩ ንደቂ ሰባት ኣርኣየናን። እዚ ኸኣ ክንፈልጦ ብዝግባእ መጠን እምበር ናይ ስላሴ ነገር ሰባት ተመራሚሮምን ፈሊጦምን ዝበጽሕዎ ኣይኮነን። 

 ትውፊትና’ውን ነዚ ነገር ዝያዳ ዘጠናኽር እዩ። ከመይሲ ኣቦና ኣብርሃም ፈታዊ ጋሻ ስለ ዝነበረ መንበሪኡ ኣብ መስቀለኛ መገዲ ከም ዝገበረን ብኵሉ ማእዝናት ንዝመጽእ ገያሻይ ብሓጐስ ኣብ ዳሱ ተቐቢሉ የብልዕን የስትን ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። ብኸምዚ መገዲ ድማ ብዘይ ጋሻ ማኣዲ እግዚአብሔር ይለክፍ ከም ዘይነበረ ይንገር። ይኹን ደኣ እምበር ጸላኢ ሰናይ ሰይጣን ከም ዝተፈታተኖን ናብ ዳሱ ኣብ ዝወስድ ጽርግያ ከም ሓደ ዝተቐጥቀጠን ዝቖሰለን ሰብ መሲሉ ኣብ መገዲ ወዲቑ  ‘ኣብርሃም ከምዚ ገበረኒ’ ‘ኣብርሃም ከም ቀደሙ ከይመስለኩም’ እናበለ ነቶም ናብ ዳስ ኣብርሃም ይግስግሱ ንዝነበሩ ሰባት ሰንቢዶም ከምዝምለሱ ይገብር ከም ዝነበረ ይንገር። ኣብርሃም’ውን እንታይ ኮይኖም እዮም ሎምስ ኣጋይሽ ምቕልቓል ኣብዮም እናበለ ንሰለስተ መዓልቲ ብጥሙይ ከብዱ እናተጸበየ ኣብ ኣፍደገ ዳሱ ተቐሚጡ ከሎ ስላሴ ብሰለስተ ሰባት ኣምሳል ተገልጹ ይብል እሞ ነቲ ንሰባት ዘጋግይ ዝነበረ ሰይጣን ከም ዝሰጐግዎን ናብ ኣብርሃም ከምዝመጹን ኣብርሃም ድማ ተቀላጢፉ ተንሲኡ ብሓጐስ ከም ዝተቐበሎምን እዩ ትውፊትና ብንጹር ዝነግር። 

 2111ብሓቂ ድማ ፈታዊን ተቐባላይን ጋሻ ስለዝነበረ ኣብ ዳሱ ንስላሴ ከእንግድበቐዐ። ኣብርሃም ኣቦና ናይ ጽድቂ ኣብነትን መምህርን እዩ። ዓርኪ እግዚአብሔር ተባሂሉ ዝንገረሉ ኣቦ እዩ። እግዚአብሔር’ውን ነቲ ዝሓሰቦ ንኣብርሃም ከምዘይሓብእ እተዛረበሉ ርእሲ ኣቦታት እዩ። ስለ ሕዝበ ሰዶምን ገሞራን ኸኣ ዝለመነን ዘማለደን ኣቦ እዩ። ልማኖኡ ዅሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ውኩፍ ነበረ። 

 ኣቦና ብቃል ኪዳኑ ጸኒዑ ካብ ሣራ ሰበይቱ ውላድ ከይረኸበ እኳ እንተጸንሐ ስላሴ ኣብ ቤቱ ኣትዮም ኣብ ጊዜ እርጋኑ  (ከባቢ100ዓመት) ንሳ ድማ 90 ዓመታ ንይስሓቅ ከምዝወልዱ ነገሮም። ንዓመታ ከም ዝምለስዎ ድማ ተስፋ ሃብዎ። እዚ ተስፋ ኸኣ በቲ ኣብርሃም መዓልቲ እግዚአብሔር ክርእይ ብዝተሃንጠየሉ ቅድም ምሳሌኡ ብመልከጼዴቅ ድሒሩኸኣ ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጺሙ እዩ (ዮሐ8፡56)። ኣብርሃም ኣቦና እምነት ምስ ግብሪ ዘወሃሃደ፤ ብእግዚአብሔር ዝተሓርየ ኣቦ እዩ። 

  ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሓይመተ (ዳስ) አብርሃም ትምሰል፤ምኽንያቱ ኸኣ ዳስ ኣብርሃም ስላሴ ከምዝተኣንገዱላ፡ ኣብ ማህጸነ ድንግል ኸኣ ስላሴ ተኣንጊዶም እዮም። “እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ኪህቦ እዩ።..መንፈስ ቅዱስ ኪወርደኪ ሓይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ። ስለዚ ኸኣ እቲ ዚውለድ ቅዱስ፡ ወዲኣምላኽ ኪብሃል እዩ።” ብምባል ቅዱስ ገብርኤል አብ ከጽንዓ ወልድ ኣብ ማህጸና ክወሃሃድ መንፈስቅዱስ ኸኣ ክሕልዋ ከምዝርከቡ ኣበሲርዋ ነይሩ(ሉቃ1፥32-35)። ከም ቃልካ ይኹነለይ ምስ በለቶ ድማ ብቅጽበት ተፈጺሙ። ብሓደወገን ኸኣ ሓይመተ ኣብርሃም ቅድስት ቤተክርስቲያን እያ። ወትሩ እግዚአብሔር ብሓድነቱን ሰለስትነቱን ዝቕደሰሉ ስፍራ፤ ምስጢሩ ዝንገረሉ መካን ንሳ ስለዝኾነት። “አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱውእቱ መንፈስ ቅዱስ”።

ሎሚ ሎሚ ነዚ ኣቦታትና ብብዙሕ እሞ ብንጹር ትምህርቲ ንዘጽንሑልናን፤ ብዝግባእ ንዝኽበር በዓል ዝቓወሙን ኣብ ቤት ኣብርሃም ስላሴ ኣይኣተዉን ዝብሉ ሰባት ከይገጠሙና ኣይተረፈን እሞ፤ ልቢ ገይርና ነቲ ጽሑፍ ከነስተውዕሎ፤ ትምህርቲ ቤተክርስቲያን ብዝግባእ ክንመሃር እምበር ከይንጠራጠር እግረመገድና ከነተሓሳስብ ንፈቱ። 

ብዝተረፈ ግና ከምቶም ‘ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና’ ኢሎም ብኣፎም ጥራይ ዝምክሑ ከይንኸውን፡ ግብሪ ኣብርሃም ንግበር! ቅድስት ስላሴ ከኣ ከምቲ ንቤት ኣብርሃም ዝባረኹ ንቤትናን ንህይወትናን ክባርኹልና እዮም።

      በረኸትን ኣማላድነትን ናይ ኣቦና ኣብርሃም ምስኩላትና ይኹን! ኣሜን!

          ስብሃት ለእግዚኣብሔር

             ወለወላዲቱ ድንግል

             ወለመስቀሉ ክቡር

                 ኣሜን! 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.