Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፰/8 ለካቲት ልደተ ስምዖን

             ፰/8 ለካቲት  ልደተ ስምዖን

           በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

“ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕጻን ከመ ይግዝርዎ፡ ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአክ እምቅድመ ትፅንሶ በከርሣ— ብሻሙናይ መዓልቲ ድማ ነቲ ሕጻን ክገዝርዎ ወሰድዎ፡ ከምቲ ጌና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከሎ እቲ መልኣኽ ዝሰመዮ ድማ ስሙ ኢየሱስ ኢሎም ሰመይዎ”(ሉቃ፪፡፳፩-፳፪/2፡21-22)።

ldet smAonንዮሓንስ ወዲ ዓቢ ሊቀ ካህናት ዘካርያስ ስለ ዝኾነ፡ ኣኽቢሮም ክገዝርዎ መጹ ይብል(ሉቃ፩፡፶፱/1፡59)፡ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ግና ናብ ዓለም ምምጽኡ ንትሕትና ድኣ እምበር ንልዕልና ስለ ዘይኮነ ክገዝርዎ ወሰድዎ በለ። ሃይማኖት ኣበው፡ “ዝንቱ ውእቱ ዘተገዝረ አመ ሳምንት ዕለት ዝንቱ ዘገዘርዎ በሥርዓተ ሕጻናት፡ እዚ ብሻሙናይ መዓልቲ ዝተገዝረ ከም ሥርዓት ሕጻናት ዝገዘርዎ እዚ ኢዩ” ይብል(ኣትናቲዎስ ሃይ.ኣበው፴፡፳፯/30፡27)። ስንክሳር ግና ኣይተገዝረን ይብል ጥሪ ፮ ንመልክት። እዚ ከመይ ኢዩ እንተተባህለ፡ ገዛሪ ክገዝሮ መላጸ ሒዙ ቀረበ እንተኾነ ቅድሚ ስቕለቱ ደሙ ስለ ዘይፈስስ ብተአምራት ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ግዙር ኮይኑ ተረኽበ። ስለዚ ሃይማኖት ኣበው ተገዝረ በለ፡ ስንክሳር ኣይተገዝረን ማለቱ ድማ ብኢድ ሰብ ስለ ዘይተገዝረ ኢዩ።

“ ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ ወሰድዎ ኢየሩሳሌም ያቅምዎ ቅድመ እግዚኣብሔር–ከምቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ መዓልታት ምንጽሖም ምስ ኣኸለ ነቲ ሕጻን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከቕርብዎ ከስግድዎ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ።”  መዓልታት ምንጽሖም ሰለ ዝአኸለ ማለቱ ብልማድ ካልኦት ኣንስቲ ኢዩ(ዘሌ፲፪፡፩-፰/12፡1-8)።  እዚ ከኣ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር በዂሪ ኮይኑ ዝውለድ ዘበለ ኩሉ ወዲ እግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ይበሃል ዝብል ተጻሒፉ ስለ ዝነበረ ኢዩ(ዘጽ፲፫፡፲፩/13፡11)። ክልተ ባሬቶ ወይ ክልተ ጨቓዊት ርግቢ መስዋዕቲ የቕርቡ ተባሂሉ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ከም ዝተጻሕፈ መስዋዕቲ ከቕርብሉ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ። ክልተ ባሬቶ ወሲዱ ነታ ሓንቲ ሓሪዱ ኣብ ሸሓኒ ይቕበሎ ነታ ካልኣይቲ ድማ ብሓረግ ኣሲሩ(ጠምጢሙ) ኣብቲ ደም እንዳ ጠምዐ ይነጽገላ ድሕሪኡ ፈቲሑ ናብ በረኻ ይሰዳ(ዘሌ፲፬፡፬-፯/14፡4-7)። እዚ ምሳሌ ዘለዎ ኢዩ፡ እታ ንመስዋዕቲ ዝተሓርደት  ናይ ጽድቂ ናይ ወንጌል ምሳሌ፡ እታ ፈቲሑ ናብ በረኻ ዝሰዳ ናይ ሓጢኣት ናይ ኦሪት ምሳሌ ኢዩ።

“ወሀሎ ፩ዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ፡ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍሥሐሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ፡ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚኣብሔር—- እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ፡ ንሱ ጻድቕን ለዋህን ምጽንናዕ  እስራኤልን ምድሓኖምን  ክርኢ ዝጽበ ሰብ ነበረ፡ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሓዲርዎ ነበረ፡ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር(ክርስቶስ) ከይረኣዮ ከም ዘይመውት ብመንፈስ ቅዱስ ተነጊርዎ ነበረ።”

ታሪኽ፥  በጥሊሞስ ዝበሃል ናይ ጽርእ(ግሪኽ) ንጉስ ነበረ፡ እቲ ንጉስ ንምድሪ እስራኤል ከይተረፈ ብዙሕ ኣህጉር ዝገዝእ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ጥበብ ዝርከቦም ፵፮/46 መጻሕፍቲ ከም ዘሎ ተነግሮ እሞ ምስ ጸሓፍቶም ክሰድሉ ኣዘዘ፡ ፵፮/46 መጻሕፍትን ፸/70 ጸሓፍትን ሰደድሉ። ፸/70 ሊቃናት ዝበሃሉ ድማ እዚኣቶም ኢዮም። እዚኣቶም ካብ እብራይስጥ ናብ ጽርእ(ግሪኽ) ተርጒሞም ጸሓፍሉ። ካብዞም ሰብዓ ሊቃናት ሓደ ከኣ ስምዖን ነበረ። ስምዖን መጽሓፍ ትንቢት ኢሳይያስ ክጽሕፍ ከሎ “ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ” ዝብል ጥቕሲ ረኸበ እሞ ድንግል ብድንግልና ጠኒሳ ክትወልድ ኢያ ኢለ እንተ ጸሓፍኩ ይትረፍዶ ንጉስ ኣሕዛብ፡ ንጉስ እስራኤል እኳ ኣይቅበለንን ኢዩ ብምባል፡ ነታ ድንግል ዝብል ቃል ፍሒቑ “ወለቶሙ ለእስራኤል ትጸንስ” ኢሉ ጸሓፈ። ኣብ መንጉኡ ትኽስ በለ እሞ፡ መልኣኽ ነቲ “ወለት” ዝብል ፍሒቑ “ድንግል” ዝብል ጸሓፈ፡ ከምዚ እንዳተለወጠ ክሳዕ ሰለስተ ግዜ ጸሓፈ፡ ድሕሪ እዚ እቲ መልኣኽ ነዚ ተጠራጢርካሉ ዘለኻ ትንቢት ተፈጺሙ ክሳዕ እትርኢ ኣይትመውትን ኢኻ በሎ። በዚ ምኽንያት ስምዖን እቲ ትንቢት ብልደት ክርስቶስ ተፈጺሙ ክሳዕ ዝርእዮ ነዊሕ ዘመን ስለ ዝተጸበየ ኣሪጉ ነበረ።

ስምዖን ኣብ ቤት መቕደስ ምስ ተረኽበ ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቖፎ። ስምዖን ንጎይታ ምስ ሓቖፎ ተሓዲሱ ኢዩ(ተአምረ ኢየሱስ)፤፡ እንሆ ከኣ “ኦ ጎይታይ ደጊም ንባርያኻ ከም ቃልካ ኣፋንዎ ከመይ ኣዒንተይ ነቲ ምድሓንካ ርእየንኦ  ኢየን፡ እዚ ከኣ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሕዝቢ ዘደላኻዮ ድሕነት ኢዩ። ንሱ እቲ ንኣሕዛብ ብርሃን ንሕዝብኻ እስራኤል’ውን ክብሪ ዝገልጽ ኢዩ፤፡”

ቀዳማይ፦ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ተሰናበቶ

ካልኣይ፦ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ኣፋንዎ

ቀዳማይ፦ ንእግዚኣብሔር ኣብ ኢዩ፡ ኦ ጎይታ ንመሲሕ ከይረኣኻዮ ኣይክትመውትን ኢኻ ኢልካ ከም ዝኣዘዝካ፡ ኣዒንተይ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሕዝብኻ ዘዳለኻዮ ምድሓን ወድኻ ቅድሚ ኩሉ ሕዝብኻ ርእየንኦ ኢየን እሞ ንባርያኻ ብሰላም ኣፋንዎ በለ።

ካልኣይ፦ ንእግዚኣብሔር ወልድ ኢዩ፡ ኦ ጎይታ “መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ትምለስ ከም ዝኣዘዝካ ንባርያኻ ብሰላም ኣፋንዎ፡ ከመይ ኣዒንተይ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሕዝብኻ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ርኤናኦ ኢየን። ንኣሕዛብ ብርሃን ማለት ትንቢትን ተስፋን ንእስራኤል ሕዝብኻ ድማ ሃይማኖትን ክብሪ ውልድነትን ምእንቲ ክትገልጽ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ርእየን ኢየን።

እዚ ቃል እዚ ምስ ተዛረበ ስምዖን ባረኾምን መረቖምን እንሆ ከኣ ብዛዕባ እቲ ክረኽባ ዘለዎ ሓዘን ንቅድስት ድንግል ማርያም “እንሆ እዚ ሕጻን እዚ ንብዙሓት ካብ እስራኤል ምኽንያት ምውዳቖምን ምትንስኦምን፡ ንዝውቀሰሉን ዝፍረዱሉን ምልክት ክኸውን ዝተመደበ ኢዩ፡ ንዓኺ ከኣ ናይ ብዙሓት ሓሳብ ምእንቲ ክግለጽ ምስ ተሰቕለ ከም ኲናት ልቢ ዝወግእ ሓዘን ክረኽበኪ ኢዩ፡ ናይ ክርስቶስ ሞት ንሰብነት ከም ዝወግእ ኲናት ኢዩ፥፡” ክብል ነቲ ድሒሩ ዝበጽሓ ሓዘን ተዛረበ።

በዚ ዕለት እዚ ኣብ ቤት መቕደስ ብጾምን ጸሎትን ጸኒዓ እትነብር ዝነበረት ሃና እትበሃል ነቢት ጓል ሳሙኤል ድማ በቲ ዝረኣየቶ ነገር ንእግዚኣብሔር ኣመስገነት ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከኣ  ብዛዕብኡ ተዛረበቶም፡ ብድሕሪ እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ንወዳ ንኣምላኽናን ንመድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዛ ናብ ዓዳ ናብ ናዝሬት ናብ ኣውራጃ ገሊላ ተመልሰት።

በዓለ ስምዖን ኣብ መበል ኣርበዓ መዓልቲ ካብ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዩ ዝውዕል። በዚ ዕለት እዚ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝእዝዞ ሕጊ ሙሴ ንምፍጻም ናብ ቤት መቕደስ  ኢየሩሳሌም ዝኸድሉ ዕለት ኢዩ። በዓሉ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ትሽዓተ ንእሽቱ በዓላት ናይ ጎይታ ድማ ኢዩ። ልደተ ስምዖን ተባሂሉ ዝጽውዓሉ ምኽንያት ድማ ከምቲ ኣብ ወንጌል ከምኡ ከኣ ኣብ ናይ ዕለቱ ስንክሳርን ተገሊጹ ዘሎ ስምዖን ኣሪጉ ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ሞት ይጽበ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓዲሱ ከም ህጻን ዝኾነሉ፡ በቲ ዝረኣዮን እቲ ተዋሂብዎ ዝነበረ ተስፋ ብምፍጻሙን ንእግዚኣብሔር ዘመስገነሉ ዕለት ብምዃኑ ኢዩ።

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን።

Sorry, comments are closed for this post.