Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፱/9 ሰነ ዕረፍቱ ለነቢይ ሳሙኤል/ 9th June the Death Of Prophete Samuel

                                በስመ ኣብ ወውልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

                                            ፱/9 ሰነ  ዕረፍቱ ለነቢይ ሳሙኤል

 samuelበዚ ዕለት እዚ  ናይ  ቅዱስ እግዚኣብሔር ነቢይ፡ ነቢይ ሳሙኤል ዝዓረፈሉ ዕለት እዩ። ቅዱሳን ብሓፈሻ  ንቅዱስ እግዚኣብሔር ኣኽቢሮምን ኣስሚሮምን ስለ ዘነብሩ ካብዚ ዓለም  ብኣካለ ስጋ ኣብ ዝፍለይሉ ግዜ “ኣዕሪፎም’’ እምበር ሞይቶም ኣይባህልን እዩ፡ ከመይ ካብ ኩሉ ስጋዊ ናብራ ተፈልዮም ኣብ ሕቑፊ እግዚኣብሔር  ዝነብሩ ስለ  ዝኾኑ  እዩ።

ነቢይ ሳሙኤል እውን ሓደ  ካብቶም ንእግዚኣብሔር  ኣስሚሮም ዝሓለፉ  ቅዱሳን ነቢያት  እዩ።

    ሳሙኤል ማለት፥ “ካብ እግዚኣብሔር ለሚነ ዝረኸብክዎ”  ማለት እዩ (1ሳሙ1፡20)። ካልእ’ውን “ተኣማኒ ካህን” ማለት እዩ። ትውልዱ ካብ ነገደ ኤፍሬም እዩ።

 ወለዱ ሕልቃናን  ሃናን ይበሃሉ። ኣቡኡ ሕልቃና  ካብ ፍናና እትበሃል ሰበይቱ ውላድ ነበርዎ፡ ካብ ሃና ግን ኣይነበሮን። ሃና ውላድ ብምስኣና ኣዝያ ትሓዝን ነበረት። ይኹን እምበር ውላድ ክህባ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ተስፋን እምነትን ወትሩ ትልምኖ ነበረት።

st hanna smauelካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ  ሃና  ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምርር ዝበለ ጸሎት ኣብጽሐት፡ ብተመስጦ፡ ብምሉእ ሕልና ትጽሊ ስለ ዝነበረት ካህን ኤሊ ክትዛረብ ስለዝረኣያ “ስኽርቲ እያ ግዲ” ክሳዕ ዝብል ኮነ። ሃና ከኣ እቲ ዝጋጠማ ኩሉ ነገር ተንቲና ነገረቶ። ካህን ኤሊ ድማ መሪቑ ኣፋነዋ። ንሳ ከኣ እግዚኣብሔር ውላድ እንተሂብዋ ንዝወለደቶ ውላድ ንእግዚኣብሔር ከተወፍዮ መብጽዓ ኣትያ ከደት።

 በዚ ከኣ እግዚኣብሔር ንጸሎታ ሰሚዑ ውላድ ሃባ እሞ “ሳሙኤል” ኢላ ሰመየቶ። እንሆ ሕልቃናን ሃናን ነቲ ዝኣተወዎ መብጽዓ ንምፍጻም ንሳሙኤል ናብ ቤት እግዚኣብሔር፡ ናብ ካህን ኤሊ ወሰድዎ እሞ ናብ ቤቶም ተመልሱ።

ህጻን  ሳሙኤል ብጸጋ ኣምላኽ እና ዓበየ ከደ። ኣብ ትሕቲ ካህን ኤሊ እና ተኣለየ ከኣ ምስ ደቂ ካህን ኤሊ ኣብ ቤት መቕደስ ይነብር ነበረ።

በቲ ግዜ እቲ ደቂ ካህን ኤሊ ካብ እግዚኣብሔር ዘርሕቖም ክፉእ ተግባራት   ይፍጽሙ ነበሩ። በዚ ነገር እዚ ከኣ ንእግዚኣብሔር ኣሕዘንዎ። እንተኾነ ቅዱስ እግዚኣብሔር  ነቲ ዝነበረ ነገራት ነቲ ኣብቲ ዘመን ህጻን ዝነበረ፡ ብመብጽዓ  ኣብ ቤተ መቕደስ ዝተረኸበ  ሳሙኤል  ክነግሮ ፈተወ። “እቲ ዝሓሰብክዎዶ ካብ ኣብርሃም ፈታውየይ ክሓብኦ እየ” ከም ዝበለ ንነቢይ ሳሙኤል እውን ነገሮ። ብሰንኪ ሓጢኣት ደቂ ካህን ኤሊ ‘እስራኤላውያን ብፍልስጤማውያን ከም ዝቕተሉን ታቦት ናይ እግዚኣብሔር ከም እትማረኽን ደቂ ኤሊ ከም ዝሞቱን፡  ኤሊ ብሞት ደቁ ከም ዝጉዳእ እዚ ከኣ ደቅኻ ሞይቶም  ኣብ ዝተባህሎ ግዜ  ብስንባደ ካብ ወንበሩ ውዲቑ   ከም ዝመውት ተነግሮ። እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ከኣ ተፈጸመ።

እስራኤላውያን  ብመስፍንነት ድሕሪ ምምርሖም እንተኾነ ብፍቓዶም ካብ መርሕነት ነቢያትን መስፍንነትን ወጺኦም ብንጉስ ምእንቲ ክመሓደሩ  ንነቢይ ሳሙኤል “ንጉስ ግበረልና” እናበሉ  ኣጨንቕሉ። እዚ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ነቢይ  ናብ  እግዚኣብሔር ጸለየ እሞ እግዚኣብሔር  ጸለቱ ሰሚዑ ግበረሎም ኣብ ዝበሎ ግዜ  ነቲ ቀዳማይ ናይ እስራኤል ንጉስ ንሳኦል ቀብኣሎም።

samu deሳኦል እውን ከም ደቂ ኤሊ ካብ ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝወጽአን፡ ነቲ ዘንገሶን ዘኽበሮን ኣምላኽ  ስለ ዝነዓቐን፡ እግዚኣብሔር ንንግስነቱ ቀደዳ፡ ኣብ ክንድኡ  ከኣ ነቲ ኣብ ጉስነት ዝነበረ ዳዊት፡ ካብ ጉስነት ናብ  ንግስነት ኣምጽኦ። ነቢይ ሳሙኤል ድማ ቀብኦ።

ነቢይ ሳሙኤል እምበኣር ብብዙሕ መገድታት ንእስራኤላውያን መርሖም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ሰብን ከኣ ኣዝዩ ክቡርን ምስጉንን ነበረ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር  ብዝረኸቦ  ጸጋን ሞጎስን፡ እስራኤላውያን ኣብ ዝብድልሉ ዝነበሩ ግዜ  ኣብ ክንድኦም ይልምንን  ይጽልን ነበረ። እግዚኣብሔር ንቕዱሳኑ ስለ ዘኽብርን፡ ጸሎቶም ስለ ዝሰምዕን፡ ነቢይ ሳሙኤል ብዝገብሮ ዝነበረ ጸሎትን ምህለላን ብዙሕ ግዜ  ካብ ሽግርን መከራን የውጽኦም ነይሩ እዩ።

ብዝያዳ ታሪኽ ናይ ነቢይ ሳሙኤል ኣብ መጽሓፈ ሳሙኤል ምምልካት ይከኣል።

እዚ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ነቢይ እምበር፡ ንኣምላኹ እግዚኣብሔር ኣስሚሩ፡ ንህዝቡ ብዝተዋህቦ ጸጋ ኣገልጊሉ ብ ፱/9 ሰነ ዓረፈ።

   ጸሎትን ረድኤትን ናይ ነቢይ ሳሙኤል ምስ ኩላትና ይኹን።

         ኣሜን!

                    ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

                   ወለወላዲቱ ድንግል

                    ወለመስቀሉ ክቡር

                       ኣሜን።

Sorry, comments are closed for this post.