Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲፩/11 ሰነ ዕረፍቱ ለሰማእት ቅዱስ ገላውዴዎስ/ The Death Of St.Gelawdewos

                  በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

                      ፲፩/11 ሰነ ዕረፍቱ ለሰማእት ቅዱስ ገላውዴዎስ

          ገላውዴዎስ  ማለት ዕንቄ ጳዝዮን ማለት እዩ። ሃገሩ ኣንጾኪያ  እዩ። ኣቡኡ ኣብጥልማዎስ  ይበሃል ።

       ገላውዴዎስ ሰማዕት ከም ዮሴፍ ወዲ ያዕቆብ ኣዝዩ መልክዐኛ፡ ከም ይፍታሔን ከም ጌዴዎንን ከኣ ኣዝዩ ብርቱዕን ሓያልን ነበረ። በዚ ኩሉ ከኣ ደቂ ሃገሩ ኣዝዮም ይፈትውዎ ነበሩ። ካብ ምፍታዎም ዝተላዕለ ከኣ ንስእሉ ስኢሎም ኣብ ኣደባባያት ናይታ ሃገር ዘርጊሖም ነቲ መወዳድርቲ ዘይነበሮ ብርታዔኡን ሓይሉን ኣብ ጸጽባሕ የድንቑ ነበሩ።

ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ሃይማኖትኩም ክሓዱ ናብ ጣዖታት ስገዱ እናበለ ኣብ ዝመጽኣሉ ዝነበረ ግዜን ሰዓትን ገላውዴዎስ ሰማዕት  ምስ ቅዱስ ፊቅጦር መጻሕፍቲ ኣብ ምንባብ ይተግህ ነበረ። ሰይጣን ክፍኣት ካብ ምሕሳብ ኣይዓርፍን እዩ። ስለዝኾነ ከኣ ሓደ ግዜ ከም ዓቢይን ኣረጊትን ሰብኣይ መሲሉ መጽኦ’ሞ ከምዚ ከኣ በሎ፡” ወደይ  እዚ ንጉስ ምሕረት ዘይብሉ ጨካን ከም ዝኾነ ኣይትፈልጥን ኢኻ፡ እዚ ምስ ዝሰምዕ ክጸልኣኩም እዩ እሞ ሱቕ ኢልኩም ሕደሩ” በሎ። እንተኾነ መንነቱ ፈሊጦም “ኦ ኣቡሃ ለሐሰት ረሀቅ እምኔነ/ ኣንታ ኣቦ ሓሶት ርሓቕ ካባና ” በልዎ፡ ናብ ንጉስ ከይዱ ከኣ “ፊቅጦርን ገላውዴዎስን መንግስትኻ ዘይትጸንዕ መሲልዎም ኣለዉ” ክብል ተዛረቦ። በዚ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ተመሊኡን ሰኒቑን ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ዲዮቅልጥያኖስ ብስራሕን ኣካይዳን ፊቅጦርን ገላውዴዎስን  ኣዝዩ ተቖጥዐ። “ሃይማኖትኩም ሓዲግኩም ንጣዖታተይ ስገዱ፡ እትገብርዎ ዘለኹም ስርዓተ ጸሎትን ምንባብ መጻሕፍትን ግደፍዎ” በሎም፡ እንተኾነ  እቶም ብፍጹም እምነት ተበጊሶም ዝነበሩ ፊቅጦርን ገላውዴዎስን “ኣይከውንን እዩ፡ ንኣምላኽ ምኽሓድስ ካባና ይርሓቕ፡ ንስኻ ዝመስለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ እንተ ንሕና ግን ሃይማኖትናን ስርዓት ኣቦታትናን ኣይንሓድግን ኢና” በልዎ። ነዚ ዝሰምዐ ንጉስ ክቐትሎም ደለየ። እንተ ኾነ ግን  ንቤተሰቦምን ኣዝማዶምን ፈርሐ’ሞ  ንፊቅጦር ናብ እስክንድርያ ንገላውዴዎስ ከኣ ናብ ኣንዲናው ከም ዝለኣኹ ገበረ።

ናይ ኣንዲናው  መስፍን ዝነበረ ኣርያኖስ “እሂ ሓወይ ንጉስ ዝፈተዎ ፈቲኻ ዝጸልኦ ከኣ ጸሊእካ ኣብ ግዝኣትካን ኣብ ሹመትካን  ብሓጎስን ብተድላን ዘይትነብር” ክብል ተዛረቦ። ነዚ ቃል እዚ ዝሰምዐ  ገላውዴዎስ “ኣንሰ ኢመጻእኩ ሓቤከ ከመታስሕተኒ በቃልከ/ናባኻ ዝመጻእኩ ብቓልካ ንኸትስሕተኒ ድየ፧” በሎ። እዚ ኢሉ  ምስ መለሰሉ ኣዝዩ ዝተቖጥዐ  መስፍን ንኸፈራርሖ ኢሉ  ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ብዝነበረ  ኲናት ገይሩ ኣብ ጎድኑ ሃረሞ እሞ ብሰማዕትነት ዓረፈ።ብሰማዕትነት ዝዓረፈሉ ኣብ ከባቢ 304 ዓመተ ምሕረት እዩ።ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩላትና ይኹን።ኣሜን።

እወ! ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖትና  ብኸምዚ ከቢድ ናይ ሞትን ሂወትን መድረኽ ሓሊፋ እያ ኣብዚ በጺሓ ዘላ።ኣቦታትና ንተድላ ናይ ዓለም፡ንሽመት ኮነ ንሃብቲ ክብሉ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደጋ ኣየውደቕዋን።ስለ ዝኾነ ከኣ ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን በጺሓ ኣላ።እንተ ኾነ ናይ ሎሚ ወለዶ ከመይ ዝዓይነቶም ሰባት ክንከውን ይግባኣና፧ ሎሚ ከም ቅዱስ ጊዮርግስ  ስጋና ንመጥሓን፡ከም ቅዱስ ጳውሎስ ክሳድና ንመጋዝ፡ከም ቅድስ ጴጥሮስ  ኣብ መስቀል ፡ከም ቅዱስ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ እንቕተለሉ፡ ከምቶም ዝሓለፉ ቅዱስ ብእኩብ ኣብ  ቤት ማእሰርቲ ንኣትወሉ ግዜ ኣይኮነን።ዘሎናዮ መድረኽ ብስጋ ኮነ ብነፍሲ  ከምቲ ናይ ዘመነ ሰማእታትን ቅድሚኡን ድሕሪኡን ዝነበረ ግዜ ኣይኮነን።

እንተ ኾነ ናይዚ ግዜ እዚ መስዋእቲ፡ ናይዚ ግዜ እዚ ቤት ማሰርቲ ኮይኑ ዘሎ፡ ካብቶም መልሓሶም እናጠዋወዩዝነብሩ፡ንግላዊ ረብሓክብሉ ሓለይትን ተጣበቕትን ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብምምሳል፡ ንስርዓታ፡ እምነታን ትውፊታን ክልውጡ፡ዘየልዕልዎን ዘይፍንቕልዎን እምኒ ዘይብሎም ሰባት ርሒቕካ፡ኣብ እምነትካ ጸኒዕካ ንቁዱሳን ኣቦታትካ መሲልካ ምርካብ እዩ።

ምናልባት  ኩላትና ክንፈልጦን ክንርድኦን ዘሎና ሓደ ነገር ኣሎ፡ ንሱከኣ  ክርስቶስዝመሰረታን ርእሰ መኣዝናንዝኾነት ቅድስት፡ጥንታዊት፡ኣጽናፋዊት፡ሃዋርያዊት፡ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ዝኾነይኹን ኩነታት ኣይትናወጽን እያ።ትናወጽን  ትጠፍእን ነይራ እንተትኸውን ኣብዘመነ ሰማእታት፡ኣብ ግዜ ስደት ቤተ ክርስቲያን ምጠፍአት፡ ህልውናኣ እውን መቛረጸ። እንተኾነ ግን ኣይተኻእለን።እቶም ብጽንዓት ዝሓለፉ ታሪኾም ምዝጉብ እዩ። እቶም መከራ በርቲዕዎም ናብ ዓላውያን ዝሓበሩን ናይ ሰይጣን መሳርሒ ኮይኖም ንቤተክርስቲያን ዘሳደዱን ግና ኣብ መዝገባ ቦታ የብሎምን።ስለዚንሕና  ንዓና ክሕሸና ኣብ መሰረታ ንሃሉ፡ ነቦታትና ንምሰል፡ኣብ ኣሰሮም ድማ ንከተል።ሓዲሽ መገድን ኣሰርን ካብ ምኽታል ኣዚና ንቆጠብ።ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብቲ ስሩት መሰረት የቑመና።

       ጸሎትን ረዲኤትን ናይ ቅዱስ ገላውዴዎስ ሰማእት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን።ኣሜን!

                      ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                       ወለወላዲቱ ድንግል

                      ወለመስቀሉ ክቡር

                                ኣሜን!

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.