Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲፩/11 ግንቦት ቅዱስ ያሬድ

በስመኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

   ያ ቅዱስ ያሬድ ካብ ኣብኡ አብድዩ /ይስሐቅ/ ካብ ኣዲኡ ክርስቲና /ታውክልያ/  ኣብ ኣኽሱም ተወልደ። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ካብ ወገን ኣባ ጌዴዎን እዩ። ኣብኡ ወዲ 7ተ ዓመት እንከሎ ስለዝመተ ከኣ ኣዲኡ ናብ ኣባ ጌዴዎን ወሰደቶ። ኣባ ጌዴዎን’ውን ንቅዱስ ያሬድ  ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ  ክምህርዎ  ጀመሩ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ነቲ ዝዋሃቦ ዝነበረ ትምህርቲ ክቕበሎ ይኹን ከጽንዖ ኣይከኣለን። ኣባ ጌዴዎን  ድሕሪ ብዙሕ ግዜ የጽንዖ ይኸውን ብምባል ከይተሓለሉ ንብዙሕ ዘመን ምሃርዎ እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ከጽንዖ ኣይከኣለን። ካብ ግዜታት ሓደ መዓልቲ ኣባ ጌዴዎን “ንክንድዚ ዝኣክል ዘመን ተማሂሩስ ምጽናዕ ኣብዩ” ኢሎም ሓሪቆም ንቅዱስ ያሬድ ክሳብ ዝሕምሞ ሃረምዎ። ቅዱስ ያረድ ድማ በቲ ዝተሃርሞዎ ኮርዩ ኣብ ሓደ ጫካ በረኻ ከይዱ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ገረብ ከፍ በለ። ኣብ ትሕቲ እታ ኦም ኣጽሊሉ እንከሎ ድማ ሓደ ጻጸ ናብታ ገረብ ይድይብ  እሞ ኣብ ፍርቂ ምስ ብጽሐ ከኣ ይወድቕ፡ መሊሱ ይድይብ ይወድቕ፡ ከምዚ እና በለ ንነዊሕ አዋን እናደየበ እናወደቐ ጸኒሑ፡ ኣብ መወዳእታ ግና ተስፋ ከይቆረጸ ብዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነታት፡ ተዓዊቱ ናብ ጫፍ እታ ገረብ ሓኾረ። ሽዑ ቅዱስ ያሬድ ትግሃትን ተስፋ ዘይብቑራጽን ናይ’ቲ ጻጸ፡ ብተዳጋጋሚ ዝገበሮ ፈተነ ናብ ዓወት ከምዝበጽሐ ርእዩ፡ ናብ መምህሩ፡ ኣባ ጊዴዎን ከይዱ “ኣባ በዲለኩም እየ ይቕረ ግበሩለይ” በሎም። ንሶምውን ብሓጎስ ተቐበልዎ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ያሬድ ብብርቱዕ ብኽያትን ጸሎትን ናብ እግዚኣብሔር ለመነ እሞ እግዚኣብሔር ከኣ ጸሎቱ ሰሚዑ ንትምህርቱ ገለጸሉ፡ ኣብ ኣዝዩ ሓጺር ግዜ ናይ ብሉይን ሓድሽን መጻሕፍቲ ተማሂሩ  ብዓወት ፈጺሙ፡ መዓረገ ዲቁና ተሸይሙ ንእግዚኣብሔር ከገልግል ጀመረ። እግዚኣብሔር ድማ ኣዝዩ ፈተዎ እሞ ካብ ገነት ኤዶም ሰለስተ ኣዕዋፍ ልኢኹ ብናይ ሰብ ኣንደበት ከምዝዛረብኦ  ብምግባር ምስኣተን ሒዘንኦ ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከዳ። ኣብኡ ድማ እቶም 24 ካህናተሰማይ ዘመስግንዎ ማህሌታት ተማህረ። ብድሕሪ እዚ ካብታ ሰማያዊት ኢዮሩሳሌም ናብ መሬት(ኣብ ኣክሱም ዝነበረት ቤተክርስቲያን) ብሰለስተ ሰዓት ኣተወ። ብዓቢ ድምጺ ድማ “ሃሌ ሉያ ለኣብ፡ ሃሌ ሉያ ለወልድ፡ ሃሌሉያ ለመንፈስ”  እናበለ ከምስግን ውዓለ።  ንድምጹ ዝሰምዑ  ካብ ንጉስ ጀሚሮም ኩሎም ናብኡ መጽኡ እሞ ምሉእ መዓልቲ ክሰምዕዎ ወዓሉ። ብድሕሪ እዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት በብክፍለ ዘመኑ ፡ ብክረምትን ሓጋይን፡ ብቀውዕን ብጸደይን፡ ብኣጽዋማትን በዓላትን፡ ብሰንበታት፡ ብናይ መላእክቲ በዓላትን፡ ብነቢያትን ሃዋርያትን ጸድቃንን ሰማእታትን ደናግልን በዓል ዝኸውን ገይሩ ኣብ ሰለስተ (3) ከፊሉ ዜማ ኣውጽአ። ንሳቶም ከኣ ግዕዝ፡ ዕዝል፡ ኣራራይ እዮም። ናይ ደቂ ሰባት ዘረባ፡ ናይ ኣዕዋፍ ድምጺ፡ ናይ ኣራዊት ድምጺ ካብዚ ሰለስተ ዜማ እዚ ኣይወጽእን እዩ።

  ሓደ ግዜ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ገብረመስቀል ደው ኢሉ እናዘመረ እንከሎ እቲ ንጉስ ከኣ ብተመስጦ ንዜማኡ ይሰምዖ ነበረ እሞ  እታ ሒዝዋ ዝነበረ ካብ ሓጺን ዘተሰርሐት ዘንጉ ኣብ እግሪ ቅዱስ ያረድ ኣተወት።  ካብ እግሩ ድማ ደምን ማይን ፈሰሰ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ማህሌቱ ክሳብ ዝፍጽም  ኣይተሰምዖን።

 እቲ ንጉስ ኣዝዩ ደንገጸ ነቲ ዘንጊ ካብ እግሪ ቅዱስ ያረድ ነቒሉ ከኣ ንቅዱስ ያሬድ ኣብ ክንዲ እዚ ዝፈሰሰ ደምካ ዝደለኻዮ ኣዝዘኒ ክህበካ እየ በሎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ “ዝደለኽዎ ከምዘይትኽልክለኒ ቃል እተወለይ” ኢሉ ዝደለዮ ንኸይክልክሎ ኣምሓሎ። ከምዚ ድማ በሎ “ክምንኩስ ክኸይድ ሕደገኒ” በሉ። ነዚ ዝሰምዐ ንጉስ ኣዝዩ ሓዘነ፡ እንተኾነ ማሕልኡ ከይጠልም ይኺድ ሓደጎ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ያሬድ ናብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ኣብ ፊት ታቦተጽዮን ደው ኢሉ  እና ኣመስገነ እነከሎ  ካብ መሬት ሓደ እመት ዝኣክል ልዕል ልዕል  በለ። ናብ ገዳም ብምኻድ ድማ ብኣዝዩ ብርቱዕ ጾምን ጸሎትን ተወሲኑ ይነብር ነበረ።

 ጸሎትን በረከትን ናይ ቅዱስ ያሬድ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን!!!

                     ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                      ወለወላዲቱ ድንግል

                       ወለመስቀሉ ክቡር

                              ኣሜን!

                                           ምንጪ፥ ስንክሳር(ግንቦት 11/፲፩)

Sorry, comments are closed for this post.