Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲፪/12 መስከረም ጉባኤ ኤፌሶን/ Gubaie Efieson

     በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!   

           ፲፪/12 መስከረም  ጉባኤ  ኤፌሶን

    ካብ ጉባኤ ኒቅያ ድሕሪ 106 ዓመት፡ ካብ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ድማ ድሕሪ 51 ዓመት ብ431 ዓ.ም ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ጉባኤ እዩ። ናይቲ ጉባኤ ምኽንያት ዝነበረ ድማ ናይ ቁስጥንጥንያ ኤጲስቆጶስ ዝነበረ ንስጥሮስ እዩ። ካብ ወንጌል ዮሓንስ “ቃል ስጋ ኮነ” ዝብል ቃል ከየስተውዓለ “ሕስውኬ ትሰመይ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ወኣማን ትሰመይ ወላዲተ ሰብእ” ድንግል ማርያም ወላዲተ ሰብ እምበር ወላዲተ ኣምላክ ክትብሃል ኣይግባኣን ኢዩ ክብል ናይ ክሕደት ቃል ክዛረብ ጀመረ።ብንጉስ ቴወደስዮስ ዘይንዕስጻውዒት ዝተኣከቡ  200 ኤጲስቆጶሳት ብቅዱስ ቄርሎስ መሪሕነት ተኸራኺሮም ረትዕዎ። ክምለስ ስለዘይከኣለ ግን ኣውጊዞም ፈለይዎ።ፍጻሜኡ ከመይ እዩ እንተድኣ ኢልና፥ብስደት ኣብ ላዕላይ ግብጺ ኣንዳነበረ ከሎ ቅዱስ ቄርሎስ ናብኡ ብምኻድ፡ “ሓወየ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ድንግል ማርያም ድማ ወላዲተ ኣምላኽ እንተበልካ እንታይ ትጉዳእ፧በዚ እመን” በሎ። ንስጥሮስ ድማ “በዚ እምነት እዚ ኣይኣምንን እየ፡ከምዚ ድማ ኣይብልን እየ”ኢሉ መለሰሎም። ቅዱስ ቄርሎስ ድማ እምበኣር”ንድንግል ማርያም ኣየኽብራን እየ፡ንዓኻ ድማ ኣይእዘዘካን እየ፡ ካብ በልካንዓኻ ድማ መልሓስካ ኣይትተኣዘዝካ”ኢሎም ረገምዎ እሞ፡ መልሓሱ ኣብ ደረቱ ተዘልዚላወረደት፡ ከም ከልቢ ሃህ፡ ሃህ እንዳበለ እንዳላህለሀ ደምን ሙጉልን እንዳተፍአ ብውርደት ሞተ።

ሎሚ ኣብዚ ግዜ እዚ ውን ንጎይታናን መድሓኒናን ኣማላዲ፡ ንእመ ብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም  ወላዲት ሰብ እምበር ወላዲት ኣምላክ ኣይኮነትን ዝብሉ ተረፍ ንስጥሮስ ዝኾኑ መናፍቓን ኣይተሳእኑን እሞ ካብኦም ኪንጥንቐቕ ይግበኣና እዩ።

 ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብ እምነትና ጸኒዕና ንኽንነብር ብጸግኡ ይደግፈና። በረኸትን ኣማላድነትን ናይ እመ ኣምላኽ ኣይፈለየና ኣሜን!!!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

Sorry, comments are closed for this post.