Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲፪/12 ሰነ በዓል ናይ ቅዱስ ሚካኤል (ቅዱስ ሚካኤል ናብ ኣፎምያን ባሕራንን ዝተላእከሉ ዕለት)/12th June The Miracle Done By St Michael

      ፲፪/12 ሰነ  በዓል  ናይ ቅዱስ ሚካኤል (ቅዱስ ሚካኤል ናብ ኣፎምያን ባሕራንን ዝተላእከሉ ዕለት)

                             በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

   “መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር ካብ ድንገት ከኣ የናግፎም” (መዝ 34፡7)

     ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ልዕሌና ዘሎዎ ፍቕርን ሓልዮትን  ብቐለም ተጻሒፉ ብቃል ተዘሪቡ ዝውዳእ ኣይኮነን። ኣዝዩ ብዓይነትን ብብዝሕን መጠን ኣልቦ ዝኾነ  ሰናይ ነገራት እዩ ኣብ  ህይወትና  ዝፍጽመልና። ካብቲ ብዙሕ፡ንቅዱሳን መላእኽቲ እና ለኣኸ ኣብ ልዕሌና  ዝፍጽሞ ናይ ድሕነት ስራሕ እዩ። ልቢ ኣምላኽ ዘመራይ ቅዱስ ዳዊት ከም ዝገለጾ  ቅዱሳን መላኽቲ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምቁራጽ ንድሕነትና ዝለኣኹ ረቀቕቲ መናፍስቲ እዮም(እብ1፡14)።በዚ መንጽር እዚ ከኣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እና በሉ የመስግንዎ፡ይውድስዎ ንዓና ንደቂ ኣዳም ከኣ ብጸሎት፡ብረድኤት፡ብሓለዋ፡ ዝድግፉና እዮም (መዝ 34፡7, ዘጸ 3፡21, ዳን 3፡6, ማቴ4፡6-11)።

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተመልኪትና ኣዝዩ ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ ናይ መላእክት ስራሕን ዕዮን ብግልጺ ንረኽቦ ኢና። ብዙሓት ሰባት ብናይ መላእኽቲ ጸሎት፡ ኣማላድነት፡ ተራድእነት ካብ ሽግር፡ ካብ ጸበባ፡ ካብ ሕማምን፡ ድነ ሞትን ተጋላጊሎም  ንእግዚኣብሔር ከመስግኑ በቒዖም እዮም።

ንኣናንያ፡ ኣዛርያ፡ ሚሳኤል ካብ እቶን ሓዊ (ዳኒ6፡22)፡ ንቅዱሳን ሓዋርያት ካብ ቤት ማእሰርቲ(ግ.ሃዋ 5፡19, 12፡11)፡ ንጦብያን ጦቢትን ካብ መከራን ሽግርን (ጦቢት 12፡18)፡ ንእስራኤላውያን ካብ ባሕሪ ኤርትራ ዘናገፉን ዘድሓኑን ዝረድኡን ቅዱሳን መልእኽቲ እዮም። ብኣንጻሩ ንመላእኽቲ ዝተዋህበ ክብርን ስልጣንን ንዒቖም ዝኸዱ ሰባት ከኣ ተቐጽዑ እምበር ህይወት ክረኽቡ ኣይተራእዩን (ሉቃ 1፡19, ዘጸ 3፡20, ዘሁ 22፡33, 2ሳሙ 24፡15, 2ነገ 19፡31, ግ.ሃዋ 12፡20-23)።

ስለዚ ብሓፈሻ እምበኣር ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ህይወትና ዓቢ ተራ ከም ዘለዎም ክንፈልጥን ክንግንዘብን ይግባኣና።

ሓደ ካብቶም ንደቂ ሰባት ዝራድኡን ዘድሕኑን ቅዱሳን መላእኽቲ እምበኣር ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ እዩ።

  111ሚካኤል  ማለት  ብቋንቋ እብራይስጥ  ኮይኑ ትርጉሙ ከኣ መኑ ከመእግዚአብሔር/ መን ከም እግዚአብሔር” ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ልዕልናን ክብርን ዝገልጽ እዩ። ከምቲ ንነቢይ ሙሴ ዝተዛረቦ እግዚኣብሔር “ስመይ ኣብኡ ተሰምዩ እዩ እሞ በደልካ ኣይክሓድገልካን እዩ” (ዘጽ 23፡22) ዝበሎ፡ ቅዱስ ሚካኤል ስም እግዚኣብሔር ዝሓዘ እዩ። ከመይ ትርጉም ስሙ መን  ከመ እግዚኣብሔር ማለት ስለዝኾነ።

ቅዱስ ሚካኤል ሓለቃ መላእክት ምኳኑ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ  ቦታታት ገሊጽዎ ይርከብ።ከም ኣብነት ኢያሱ ኣብ ጥቓ ኢያሪኮ ከሎ ዝተመልሐ ሰይፍ ዝሓዘኮይኑ  ተገልጸሉ’ሞ ኢያሱ ድማ “ንስኻ ናትና ዲኻ ውይስ ናይ ጸላእትና ’’ በሎ።ንሱ ድማ “ኣነስ ሓለቓ ሰራዊት እግዚአብሔር ኮይነ ደኣ ሕጂ መጺኤ ኣለኹ” በሎ።ብድሕሪኡ ኢያሱ ኣብ ቅድሚ እቲ መልኣኽ ተደፊኡ ሰገደሉ (ኢያ 5፡14-15)።

 ብተወሳኺ ይሁዳ ኣብ ዝጸሓፎ መጽሓፍ ኣብታ ሓንቲ ምዕራፉ እንተ  ተመልኪትና ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ከም ዝተካራኸረን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን መላእኽቲ ዝተሸም ከም ዝኾነን ነንብብ(ይሁድ1፡9 )። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ መጽሓፉ ኣብ ራእይ ሚካኤልን መላእኽቱን ብምባል ሓለቓ ቅዱሳን መላእኽቲ ከም ዝኾነ ተጻሒፉ ንረኽብ(ራእ 12፡7)።

ከምቲ ዝተገልጸ ቅዱስ ሚካኤል’ውን ከም ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ህይወትና ዓቢ እጃም ዘለዎ እዩ። ቀደም እውን እንተኾነ ንቅዱሳን መላእኽቲ መሪሑ ነቲ ኣምላኽነት ዝደለየ ሳጥናኤል ዝሰዓረ ቅዱስ ሚካኤል እዩ(ራእ12፡7-8)።

እስራኤላውያን ቅድሚ ንግብጺ ገዲፎም ናብ ሃገሮም ናብታ እግዚኣብሔር  ዘተስፈዎም ሃገር ቅድሚ ምብጋሶም እግዚኣብሔር ዝሃቦም እንተ ነይሩ ቃል ናይቲ መሪሕዎም ዝኸይድ ዝነበረ ቅዱስ ሚካኤል ምስማዕ እዩ ነይሩ። እዚ ከኣ ንኾንቱ ዘይኮነስ ብሰላምን ብጥዕናን ጸላእቶም እና ተዋግአ ብህድኣት መታን ከእትዎም እዩ።“ኣብ  መንገዲ  ኽሕልወካ  ናብቲ   ዘዳለኹዎ  ቦታ ድማ ከእትወካ  እንሆ  ኣነ  መልኣኸይ  ቀቂድሜኻ ይልእኽ  ኣለኹ ኣብ  ቅድሚኡ  ተጠንቀቕ! ድምጹ  ከኣ  ስማዕ፡እምቢ  ኣይትበሎ  ስመይ  ኣብኡ  ተሰይሙ  አዩ  እሞ  እዩ” ከም ዝበለ፡እዚ እንተገይሮም፡ ብረዲኤቱን ኣምላኽ ብዝሃቦ ስልጣንን እንተ ኣሚኖም ብሰላም ክኸዱን ክኣትዉን እምቢ እንተ በሉ ግን ሞትን መቕጻዕትን ከም  ዘለዎም ተነጊርዎም እዩ(ዘጽ 23፡20) በኸምዚ ከኣ ቅዱስ ሚካኤል ብረድኤትን ብብረኸት እናጓሰየ ንባሕሪ ኤርትራ ኣሳጊሩ ካብ ሰማይ መና እና ኣውረደ ናብታ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ዘተስፈዎ ከንኣን ኣብጽሖም።

“ዝኬ  ውእቱ  ዘተነግረ  በመዋዕለትካት  ለእስራኤል  ህብስተ  መና  ዘኣውረደ  በገዳም  ወርእየቱ  ከመ ተቅዳወከ መኣያያት  መዓር  ጥዑም  ፈድፋደ”

“ሚካኤል  እመላእክቲ  መኑ  ከማከ   ልዑል፡ይሰግድ  በብረኪሁ   እስከ  ይረክብ  ስርየት   ለኃጥኣን”

ኢሎም ከም ዝደረስሉ ቅዱሳን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ፡ እቲ ሓያል መልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል ብዓል ዓቢ ውዕለት እዩ።

           ንሎሚ እምበኣር በዚ ዕለት(፲፪/12 ሰነ) እዚ ቅዱስ ሚካኤል ዝገበሮ ተኣምር ክንርኢ ኢና።

እንተ ኾነ ግን ኩላትና ደቂ ኦርቶዶክሳዊት  ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያና በዓላት፡ ኣጽዋማት፡ ኩሉ ብሓፈሻ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ ናትና ሃብትናን ታሪኽናን እዩ። ካባና ሓሊፉ እውን ዝምልከቶ ማንም ስለ ዘየለ  ኣብ እግሪ ኣቦታትና ኮፍ ኢልና ክንመሃር፡ መጻሕፍትና ገንጺልና ክነንብብ፡ ኣብ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መደባት ተሳቲፍና  ናይ ሃይማኖትና ነገር ካብ ዝደቐቐ ክሳዕ ዝዓበየ ክንፈልጦን ክነግረሉን ክነብረሉን ይግባእ። እዚ ክንገብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ኣሜን። ንሕጂ እምበኣር ናብቲ ናይ ዕለቱ ክንሓልፍ።

                         ዕረፍታ ናይ ቅድስት ኣፎምያ

          ቅድስት ኣፎምያ ሃገራ ኪልቅያ ኮይኑ፡ በዓል ቤታ ኣስተራኒቆስ ይበሃል። ቅድሚ  ብሕማም ካብዛ ዓለም ምፍላዩ ናይኪልቅያ መስፍን ነበረ። እዛ ቅድስት ኣደ ሰብኣያ ምስ ሞተ ዝነበራ ሃብትን ንብረትን እናሸጠት፡ ካብቲ ዝሸጠቶ ድማ እና መጽወተት ብጾምን ብጸሎትን ተወሲና፡ ብንጽህናን ብቕድስናን ትነብር ነበረት። እንተኾነ ከምቲ ቅዱስ ሓዋርያ ጴጥሮስ ኣብ መልእኽቱ ገሊጽዎ ዘሎ፡ ሰይጣን ኣብ ዙርያና ኮለል ካብ ምባል ኣየዕርፍን እዩ፡ ንሕና ካብ ግብሪ ጽድቂ ኣብ ዘዕረፍናሉን ኣብ ዝደኽምናሉን ግዜ ካኣ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ንኸውን ብኣንጻሩ ኣብ ሃይማኖት ኬንና እንተ ተቓወምናን እንተ ጸናዕና ግና ነቲ ንዓና ክምንጥል ኢሉ ኣብ ዙርያናዝዘውር ዲያብሎስ ፈጺሙ ካባና  ይርሕቕ (1ጴጥሮስ 5፡8)።

 ቅድስት ኣፎምያ ብእትጋደሎ ዝነበረት ተጋድሎ፥ ጾም፡ ምጽዋት፡ ጸሎት ዝተቓጸለ ሰይጣን፡ ብዝተፈላለየ ሜላ ከስሕት ኢሉ ናብ ሰባት ከም ዝመጽእ  ናብዛ ቅድስት ኣደ እውን ሓደ ዓቢይን ኣረጊትን መኖኮስ መሲሉ  መኖኮሳት ኣኸቲሉ እዩ መጺእዋ። ኣቐዲሙ ኣብ ደገ ኮይኑ ጸውዓ። ንሳ ከኣ ካብ ቤታ ብቕልጡፍ ወጺኣ “ናብ  ቤተይ እተዉ እሞ ኣብ ቅድሚ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ  ኬንኩም ጸልዩለይ ” በለቶ። ንሱ ግን “ንሕናስ ንግሆ ጸሊና ኢና ንስኺ ግን  እዚ ኩሉ ጾምን ጸሎትን እንታይ ክገብረልኪ እዩ፧ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ከም ዝቐትለኪ ኣይትፈልጥን፧ ዝነበረኪ ሃብቲ ሼጥኪ ዝወዳእክዮኸ ስለምንታይ ኢኺ፧ ኣብ መጨረሽታ ምስ ደኸምኪ ዝሕግዘኪ፡ ጸዊዕክዮ ዝረድኣኪ ውላድ የብልክን፡ ካልኣይ ግዜ ምምርዓው፡ ሰብኣይ ምእታው ሓጢኣት መሲሉኪ፧ በዓል ዳዊት ፡በዓል ኣብርሃም ካብ ብዙሓት ኣንስቲ ብዙሓት ውላድ ኣይወለዱን ድዮም፧ሕጂ እምበኣር ቤት ዝሰርሓልኪ፡ዝኣልየኪን ዝለኣኸክን ወዲ የድልየኪ እዩ እሞ ሰብኣይ ኣእትዊ፡ ስለዚ ሐራይ በልኒ”በላ። ነዚ ቃል ዝሰምዐት እዛ ቅድስት ኣደ “ኣባ እስኬማስ ሰናይ ወቃልከሰ እኩይ-ኣባ ኣስኬማኹም (ቆብዕኩም) ጽቡቅ ነይሩ እንተዘረባኹም ግን  ክፉእ እዩ” ኢላ እቲ ሓሳብ  ናይ መን ከምዝኾነ ተገንዚባ ናብ ውሽጢ ቤታ ኣትያ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ ኣምጺኣ ኣርኣየቶ እሞ እንሆ  “ጽንሒ 12 ሰነ መጺኤ ምስቲ ስእሊ ገይረ ከጥፍኣኪ እየ ” ኢልዋ በኒኑ ከደ።

   2222 ሰነ 12 ንግሆ፡ ብርሃናዊ መልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል መሲሉ መጺኡ “ጾምክን ጸሎትክን ስግደትክን ምጽዋትክን ዓሪጉልኪ እዩ፡ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መጺኤ ከጥፋኣኪ እየ ከምዝበለ ሰሚዔ ከድሕነኪ መጺኤ ኣለኹ ስገድለይ በላ።ንሳ  ከኣ “መን ኢኻ፧ በለቶ”። ንሱ መሊሱ “ኣነ ቅዱስ ሚካኤል መልኣኽ እየ” ክብል ብሓሶት ተዛረበ። ንሳ ቀጺላ፡ “እምበኣር ናይ ንጉስ ወተሃደር፡ ልኡኽ፡ ብዘይ ማሕተም ይኸይድ ድዩ፧  ቤትረ መስቀልካ ኣበይ ኣሎ፧” ክትብል ሓተቶ። ከምታ ቀዳማይቲ መዓልቲ ዝገበረታ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ ክተምጽእ ኢላ “ጽናሕ በል ሚካኤል እንተ ኾንካስ ስእልኻ ከምጽኣልካ ” በለቶ እሞ  ገጹ ገልቢጡ ጽልመት ተኸዲኑ ካብ ቅድሚኣ ከደ።       እቲ ንረድኤት ቅልጡፍ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ከም ቅጽበት ዓይኒ ቀልጢፉ ናብኣ መጸ።”ብጽእቲ ኣፎምያ! እንሆ ጾምክን ጸሎትክን ተሰሚዒልኪ እዩ እሞ ዕረፍትኺ ሎሚ እዩ ” ኢልዋ ንሰይጣን ኣባሪሩ ናብ ሰማይ ዓረገ።

 ቅድስት ኣፎምያ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐቢላ፡ ኣብኡ ዝነበሩ ጳጳሳትን ካህናትን ጸዊዓ  ከኣ ናብ ቤታ ተመልሰት። ናብ ቤታ ምስ መጹ ከኣ ከከም ማዕርጎም ኮፍ ኣቢላ ምሳሕ ኣብሊዓ ዝስተ ኣስተየቶም። ኣብ ኢዳ ዝነበረ ወርቂ ንቅድስት  ቤተ ክርስቲያን መስርሒ፡ ዝነበራ ገንዘብ ንድኻታት ክኸውን ናብ ቤታ ዝመጹ ጳጳስ ኣረከበት እሞ ዓረፈት። ንብዙሕ ግዜ ኣብ ሕቑፍኣ ዝነበረት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ  ካብ ሕቑፍኣ ወሲዶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቐመጥዋ። ንብዙሓት ሕሙማት ከኣ ትፍውስ ነበረት።

ጸሎታን በረኸታን  ናይ ቅድስ ኣፎምያ ምስ ኩላትና ይኹን።ንቅድስት ኣፎምያ ዝረድአ  ቅዱስ ሚካኤል ሎሚ እውን ካብ ሽግርን ካብ ዓለማዊፍትወትን ብጸሎቱን ብረድኤቱን ይሓልወና።ኣሜን!

                         ዘተፈነወ ሓበ ባሕራን

    ወለዲ ባሕራን ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ዘብዕሉ ፈተውቲ እግዚኣብሔርን መኽበርቲ ቅዱስ ሚካኤልን  ነበሩ። እዞም ክልተ ወለዱ ካብታ ዘላቶም ንድኻታትን ናብ ቤተ እግዚኣብሔርን ይምጽውቱ ፡ንዕሩቕ ዝኸድኑ ንጥሙይ ዘብልዑ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እዮም ነይሮም።

ከምዚ ኢሎም ብቃል ኪዳን ጸኒዖም እና ነበሩ ከለዉ ኣቡኡ ሞተ እሞ ኣዲኡ ከኣ ንባህራን ጥንሲ ሒዛ ተረፈት። ኣብቲ ዝሓለፈ ህይወቶም ምስ  ሰብኣያ  እና ተሓጋገዘት ህይወታ እትመርሕ ዝነበረት ኣዲኡ በይና ምስኮነት ግን ናብራ ክኸብዳ ጀመረ። ከምዚ ኢላ ንኣምላኻ እና ኣመስገነት  ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝክር ትገብር ንድኻታት እውን ትምጽውት ነበረት።

መዓልቲ ንመዓልቲ ተኪኣ ግዜ ሕርሳ በጽሐ እሞ ንባህራን ወለደት።በዚ  ግዜ እዚ ቅድስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ብሓደ ናብ ቤታ መጺኦም ነቲ ህጻን ባረኽዎ  ንዓኣ ከኣ “ነዚ ጎረቤትኪ ዘሎ ሃብታም ሰብኣይ እዚ ሕጻን ክወርሶ እዩ ” ኢሎማ ከዱ። እዚ ክብልዋ ከለዉ  እቲ ኣብ ጎረቤታ ዝነበረ ሰብኣይ ይሰምዓ ነበረ፡ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ከኣ ነቲ ሕጻን ከምይ ገይሩ ከም ዝቐትሎ ክሓስብ ጀመረ።

ኣዲኡ ንባሕራን ቆሪሳ እተብልዖ፡ መግቢ እትኸድኖ ልብሲ ክትስእንን  ክትሽገርን ጀመረት እሞ  እቲ ሃብታም ጎረቤታ ሰብኣይ ነዚ ከም መመኽነይታተጠቒሙ ፡ሓላዪ ተመሲሉ ከዕብየልኪ ኢሉ ነቲ ህጻን ናብ ቤቱ  ወሰዶ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ሳጹን ኣእትዩ ናብ ባሕሪ ደርበዮ።እንሆ ከኣ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣባጊዕ ዝሕሉ ሰብ ነበረ እሞ ነታ ሳጹን ካብ ባሕሪ ብማዕበል ተገፊዓ ምስ ረኣያ ዓሳ መሲልዎ ከልዕላ ከደ እንተ ኾነ ግን እቲ ብኽፍኣት ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ መታን ክመውት ናብ ባሕሪ ዝተደርበየ ምልኩዕ ህጻን ኮይኑ ጸንሐ። እቲ ዋና ኣባጊዕ ሰብኣይ ከኣ ውላድ ስለ ዘይነበሮ እና ተሓጎሰ  ናብ ቤቱ ወሰዶ ከም ውላዱ ገይሩ ከኣ ኣዕበዮ። ካብ ባሕሪ ረኺበዮ ኢሉ ከኣ ባሕራን ኢሉ ሰመዮ።

ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እቲ ነቲ ህጻን ናብ ባሕሪ ዝደርበዮ ሃብታም ሰብኣይ ብስራሕ ናብቲ ባሕራን ዝነበረሉ ዓዲ ገሸ ስለ ዝመሰዮ ከኣ ኣብቲ ናይቲ ሰብኣይ ቤት ሓደረ። እንሆ ከኣ እቲ ሰብኣይ ንባሕራን ክጽውዖ ከሎ ሰምዐ እሞ፡ እቲ ስም ስለ ዝገረሞ ትርጉም ናይቲ ስም ክነግሮ ተወከሶ። እቲ ሰብኣይ ከኣ እቲ ዘጋጦሞ ነገራትን ብኸመይ  መገዲ ከም ዝረኸቦን ገለጸሉ። ነዚ ዝሰምዐ ሃብታም ሰብኣይ ኣስዕብ ኣቢሉ “ክንደይ ዓመት ይገብር ክብል ተወከሶ” ዓመታቱ ጸብጺቡ ነገሮ እሞ እቲ ሃብታም ሓሲቡ እቲ ቀደም ናብ ባሕሪ ዘእተዎ ህጻን ንሱ ከም ዝኾነ  ፈለጠ፡ እንሆ ከኣ ብተንኮል ተላዒሉ “ኣነ ዓስብኻ ክህበካ፡ እዚ ህጻን ከኣ ዘይትተርፍ መልእኽቲ ስለ ዘላትኒ ናብ ሰበይተይ ከብጽሓለይ ” ክብል ተወኪሱ ገንዘብ ከፊሉ፡ ነቲ ህጻን ከምቲ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝገበሮ ስዒሙ ኣፋነዎ። ነታ መልእኽቲ ከኣ ንዝኾነ ሰብ ከየርኢ ኣጠንቀቐ። እቲ ጽሑፍ “እዚ እቲ ንቤትናን ሃብትናን ክወርስ ዝተባህለ እዩ እሞ ተቐቢልኩም ቅተልዎ” ዝብል ነበረ።

3333ከምዚ ኢሉ  ባሕራን ናይ ሞት ደብደቤ ተሰኪሙ ተበገሰ። ነዛ  ናይ ሞት ደብዳቤ  ሒዝዋ ንትሽዓተ መዓልታት ተጓዕዘ። ብድሕሪዚ ቅዱስ ሚካኤል ከም ሓደ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ኮይኑ ምስኡ ብዙሓት መላእኽቲ ኣኸቲሉ ኣብ  መገዲ ተጓነፎ እሞ ናበይ ትኸይድ ኣሎኻ ክብል ሓተቶ። ንሱ ከኣ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መገዲ ሓበሮ፡ ነታ ሒዝዋ ዝነበረ ወረቐት ኣርእየኒ ምስ በሎ ግና  “ጎይታይ ንሓደ ሰብ ከይተርኢ ኢሉኒ እዩ” ክብል መለሰሉ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣብ ኢዱ ከላ ንላዕሊ ሓፍ ኣበላ እሞ ቅዱስ ሚካኤል ነታ ናይ ሞት ደብዳቤ ብኣፉ ኡፍ ኢሉ ቀየራ፡ “ቅተልዎ” ዝብል ዝነበረ ደብዳቤ ከኣ “ነታ ሓንቲ ጓለይ ኣመርዕውዎ፡ ኩሉ ሃብተይ ድማ  ኣውርስዎ፡ ኩሉኹም ጉዙኣት ከኣ ኣኽብርዎ ” ዝብል ኮነ። ብድሕርዚ ባሕራን ኣብ ቤት እቲ  ሃብታም ሰብኣይ በጽሐ እሞ ደብዳቤ  ተቐቢሎም  ኣመርዓውዎ። ኩሉ ሃብቲ ናይ’ቲ ሰብኣይ ከኣ ኣውረስዎ።ድሕሪ ግዜ እቲ ሃብታም ሰብኣይ  መግሽኡ ወዲኡ ናብ ቤቱ ተመልሰ እሞ ኣብ ገዝኡ ከይበጽሐ ነቲ ኣብ ቤቱ ዝነበረ ሓጎስን ዕልልታን ምስሰምዐ ንኣገልገልቱ ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ሓተቶም።ንሳቶም ከኣ ብዝሰደድካልና ደብዳቤ መሰረት እቲ ኩሉ ዝኣዘዝካና ፈጺምና፡ እዚ ካብ ዝኸውን ኣርባዓ መዓልቲ እዩ በልዎ።ነዚ ዝሰምዐ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ካብ ፈረሱ ብስንባደ  ወዲቑ ሞተ።እቲ ዝኾነ ንሰበይቱ ነገርዋ ሰበይቱ ከኣ ሰንቢዳ ሞተት።ከምቲ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ዝበልዎ ሃብቲ ናይቲ  ሃብታም ሰብኣይ ንባሕራን ኮነ። ናይ ሞት ደብዳቤ  ናይ ባሕራን  ናብ ህይወት ተቐየረ።

          እዚ ዝገብረ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዝኸበረን  ዝተመስገነን ይኹን።ኣሜን!

                     ጸሎትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን።

                                            ስብሓት ለእግዚኣብሔር

                                             ወለወላዲቱ ድንግል

                                               ወለመስቀሉ ክቡር

                                                            ኣሜን!

Sorry, comments are closed for this post.