Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲፯/17 መጋቢት ትንሳኤ ኣልኣዛር

   በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን              

  እዚ ዕለት እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣልኣዛር ካብ ሞት ዘተንስኣሉ ዕለት እዩ ።  (ስንክሳር፲፯ መጋቢት ተመልከት)።

meqabr alazarኣልኣዛር ኣብ ቢታንያ ዝቕመጥ ዝነበረ፡ ሓዊ ማርታን ማርያም እታ ንጎይታ ቅዱይ ሽቱ ዝቐብኣቶን ብጸጉሪ ርእሳ ውን ኣእጋሩ ዝደረዘቶን እዩ።

ኣልኣዛር ምስ ሓመመ እተን ኣሓቱ ” ጎይታ እቲ እተፍቅሮስ እንሆ ሓሚሙ ኣሎ “ኢለን ናብ ጎይታ ሰብ ለኣኻ። ጎይታ ድማ ነዚ ሰሚዑ” እዚ ሕማም እዚ ንኽብሪ ኣምላኽ፥ ወዲ ኣምላኽ ብእኡ ምእንቲ ክኸብር እዩ እምበር ንሞት ኣይኾነን” በለ። ምሕማሙ ሰሚዑ ኸሎ ከኣ ኣብታ ዝነበራ ቦታ ክልተ መዓልቲ ወዓለ። ድሕሪ እዚ ንደቀ መዛሙርቱ” ደጊም ንዑናይ ናብ ምድሪ ይሁዳ ንኺድ፡ ኣልኣዛር ፈታዊና ደቂሱ ኣሎ እሞ ንኺድ” በሎም ንሳቶም ግና ናይ ትኻስ ድቃስ ስለ ዝመሰሎም ” ደቂሱ እንተኾይኑስ ሓንቲ ኣይከውንን እዩ በልዎ”። ሽዑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብግህዶ “ኣልኣዛር ሞይቱ፡ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣነ ኣብኡ ብዘይ  ምንባረይ ብዛዕባኹም እሕጎስ ኣለኹ። ግናኸ ንዑናይ ናብኡ ንኺድ” በሎም እሞ ተተሓሒዞም ከዱ። ሽዑ ኣልኣዛር ካብ ዝቕበር ኣርባዕተ መዓልቲ ገይሩ ነበረ። ማርታ ምምጻእ ኢየሱስ ሰሚዓ  ክትቅበሎ ወጽአት።ማርያም ግና ኣብ ቤታ ተቐሚጣ ነበረት። ሽዑ ማርታ ንኢየሱስ”ጎይታይ ኣብዚ ነይርካ እንተትኸውንሲ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ፡ ሕጂ ውን እቲ ካብ ኣምላኽ እትልምኖ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ እፈልጥ እየ” በለቶ። ኢየሱስ ድማ “ሓውኺ ክትንስእ እዩ” በላ። ማርታ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ከም ዝትንስእስ እፈልጥ እየ” በለቶ። ኢየሱስ ከኣ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ  እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ። እቲ ብኣይ ዝኣምን ህያው ዘበለ ኩሉ ንዘለኣለም ኣይክመውትን እዩ፡ እዚ ዶ ትኣምኒ ኢኺ፧”በላ።ንውሳ ድማ “እወ ጎይታይ፡ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከምዝኾንካ እኣምን እየ” በለቶ። ናብ ማርያም ሓብታ ትመሊሳ ውን ጎይታ ከም ዝመጽአ ሓበረታ ንሳ ውን ናብቲ ቦታ ከደት፡ እቶም ከጸናንዕዋ ዝመጽኡ ኣይሁድ ውን  ማርያም ክትበኪ ናብ መቓብር ኣልኣዛር ትኸይድ ዘላ መሲልዎም ሰዓብዋ። ማርያም ናብታ ጎይታ ዝነበራ ምስ በጽሐት ኣብ እግሩ ተደፍዲኣ” ጎይታይ፡ ኣብዚ እንተትነብርሲ ግዲ ሓወይ ኣይምስሞተን ነይሩ” በለቶ፣ ሽዑ ጎይታ ንሳን እቶም ኣሰነይታን ክበክዩ ርእዩ ብመንፈስ ተኪዙ እናሕነቕነቐ ” ኣበይ ቀቢርክምዎ” በለ። “ጎይታ ኣበይ ቀቢርኩምዎ” ዝበለ ቅድሚ ተዋህዶ ኣምላኻዊ ፍልጠት ዘይነበሮ ባሕርየ ሰብ ከም ዝተዋህደ ከረድእ ኢሉ እዩ ። ነቲ ሕቡእ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባሕርይ ሰብነቱ ምኽንያት ክህብ ኢሉ እዩ እንበር ሕቡእ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይኮነን። ከምዝበለ ቅዱስ ቄርሎስ(ሃይ. ኣበው 75፡3)።

  ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ መቓብር ምስ ከደ ” ነዚ እምኒ ኣልዕልዎ” በሎም። ማርታ ሓብቲ እቲ ምዉት ድማ ” ጎይታይ ራብዕቲ ስለ ዝገበረ ፈጺሙ ጨንዩ እዩ” በለቶ። ኢየሱስ ከኣ “እንተ ትኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ክትርኢ ኢኺ ዶ ኣይበልኩኽን” በላ። ስለዚ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ ኢየሱስ ድማ ኣዒንቱ ንላዕሊ ቋሕ ኣቢሉ  “ኣቦ፥ ስለ ዝሰማዕካኒ አመስግነካ ኣለኹ። እዞም ኣብ ዙርያይ ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክኣምኑ ደኣ እየ እዚ ዝበልኩ እምበር ኣነስ ኩሉ ሳዕ ከም እትሰምዓኒ እፈልጥ እየ”በለ። እዚ ምስ በለ ዓው ኢሉ ብዓቢ ድምጺ “ኣልኣዛር ንዓ ናብ ግዳም ውጻእ” በለ ።እቲ ምዉት ብግኑዙ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ብእሱሩ ገጹ’ውን ብዓለባ ተጎንጒኑ ከሎ ወጸ።ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ” በሎም(ዮሓ11፡1-መፈ)።

 እዚ ዝገንበረ ልዑለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን። ንኣልኣዛር ካብ ሞተ ከም ዘተንስኦ ንዓና ድማ ካብዚ  ዘለናዮ ናይ ሓጢኣት ዓዘቕቲ ኣተንሲኡ ናብቲ ናይ ጽድቂ መንገዲ ክመልሰና ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይግበረልና። ኣሜን!

 

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.