Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲ መጋቢት ቅዱስ መስቀል ዝተረኸበሉ ዕለት

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

፲ መጋቢት ቅዱስ መስቀል ዝተረኸበሉ ዕለት

ኣነ ግና በቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል እንተ ዘይኮይኑስ ብኻልእ ኣይምካሕን እየ”(ገላ6፡16)

mwsqelme

           ከምቲ ነቢይ ሙሴ ኣብ መጽሓፉ ጽሒፍዎ ዘሎ፡ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ነቲ ንዘመናት ብማእሰር ሞት ተኣሲሩ ናብ ሲኦል ዝተደርብዩ፡ እና ተሸቑረረ ዝነብር ዝነበረ፡ ኣፍ ደገ ገነት ዝተዓጽዎ ኣዳምን  ዘርኡን፡ ካብ ባርነት ዲያብሎስ ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ክፈትሖ፡ ዝተዓጽወ ገነት ክኸፍተሉ፡ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መርገምና ጸይሩ ፡ንዓለም ብምልኣ በጃ ብምዃን ኣምላኻዊ ፍቕሩ ኣብ መስቀል ገሊጹልና እዩ። በዚ ከኣ ሰይጣን ተሳዒሩ፡ ደቂ ኣዳም ከኣ በቲ ሰላማዊ ኣምላኽና ሰላም ረኺብና (ዘፍ2፡24,ገላ3፡13,ኤፌ2፡13-16,ቆላ1፡20,ኢሳ9፡6)።

እንተኾነ ግን ካብ ክፍኣት ዘይዓርፉ፡ ጸረ መስቀል ዝኾኑ ኣይሁድን ሰዓብቶምን ክቡር መስቀል ናይ ኣምላኽና ተኣምራት ይገብር ስለ ዝረኣዩ ብቕንኢ ተላዒሎም ፡ስሙ ከይልዓል ፈጺሙ ድማ ክጠፍእ ተላዓሉ። ካብዚ ተበጊሶም እምበኣር ንኽቡር መስቀል ምስቲ ናይ እቶም ክልተ ሸፋቱ ብየማንን ጸጋምን ምስ ጎይታ ተሰቒሎሙሉ ዝነበሩ ክልተ መስቀል ገይሮም ቀበርዎ’ሞ ህዝቢ ኢዮሩሳሌምን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊኡ  ጓሓፍ ከም ዝጉሕፍሉ ገበሩ። ከምዚ ኢሉ ንልዕሊ 200ዓመታት ቀጸለ። ካብ ብዝሒ ጓሓፍን ንውሓት ግዜን ዝተላዕለ ከኣ ምብራኹ ክንዲ ጎቦ ኮነ።

ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እምበኣር ፡ኣብ ልዕሊ መስቀል ክርስቶስ ፍቕሪ ዝነበራ ንግስቲ ኢሌኒ ንወዳ ንጉስ ቆስጦንጥኖስ ሒዛ መስቀል ንምርካብ ጉዕዞ ናብ ኢዮሩሳሌም ጀመረት። ኢዮሩሳሌም ኣትያ ከኣ ንሓደ ዓቢ ሽማግለ ኣይሁዳዊ(ኪርያኮስ ዝተባህለ) ሰብኣይ ረኸበት ፡ማይን  መግብን  ከልኪላ ከኣ ከምዝጠሚ ገበረቶ ንሱ ድማ ናብቲ ክቡር መስቀል ተቐቢርዎ ዝነበረ ቦታ መሪሕዋ ከደ።፡ነቲ መሎኮታዊ ደም ዝፈሰሰሉን መለኮታዊ ስጋ ናይ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ  ዝተቖርሰሉን  መስቀልከብቲ ተቐቢርሉ ዝነበረ ቦታ ንምርካብ 17 መስከረም ኩዕታ ተጀመረ፡ ብ10 መጋቢት  ድማ ክቡር መስቀል ተረኸበ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ መስቀል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ይገብር፡ ምዉታን የተንስእ ስለ ዝነበረ፡ ነቲ ዝተረኽበ ሰለስተ መስቀል ምዉት ኣምጺኦም ፈተንዎ እሞ ገባሬ ተኣምር ዝኾነ መስቀል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፡ነቲ ምዉት ኣተንስኦ። ኩሎም ክርስቲያን ከኣ ተሓጎሱ።ንኽቡር መስቀል ብግንባሮም ተደፊኦም ሰገድሉ ፡ቅዳሴ ሰሪዕም ድማ ንኣምላኽ ኣመስገኑ።

  ሓደ ይስሓቕ ዝተባህለ ሳምራዊ ግና ምስ ካልኦት ሳምራውያን ኮይኑ“ንምንታይ ንኾንቱ ትደኽሙ ፡ንምንታይከ ንዕንጸይቲ መስቀል ትሰግዱ “እና በለ ንክርስቲያን ኣባጨወሎም። ቀጺሉ እቲ ሳምራዊ ፡ኣብቲ ቦታ ሕማቕ፡ መሪር ማይ ነበረ እሞ፡ “ሃይማኖትኩም ቅንዕትን  ርትዕትን እንተኾይና፡ ነዚ መሪር ማይ ናብ ጥዑም ማይ ክትቅይሮ እያ። ናይ መስቀል ሓይሊ እንተ ኣርኢኹምኒ ከኣ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክኣምን እየ ” እና በለ ናይ ላግጺ ቃላት ኣስምዐ።  እዚ ክብል ከሎ ኣውዶኪስ ዝስሙ ጻድቕ ካህን ሰምዖ እሞ፡ መንፈሳዊ ቅንኢ ተሰምዖ፡ ቀሪቡ ከኣ ተወከሶ። ብድሕርዚ እቲ ካህን መስቀል ሒዙ ነቲ ማይ እና ባረኸ ናብ ኣምላኽ ጸለየ፡ እቲ መሪርን ዘይጥዕሙን ማይ ከኣ ኣዝዩ ጥዑምን ዝስተን ማይ ኮነ። እቶም ሕዝቢ ድማ ንሳቶምን እንስስኦም  ሓቢሮም ሰተዩ። ኣብቲ ቦታ ከኣ ቤተክርስቲያን ሃነጹ። እታ ማይ ንክርስቲያን ጥዕምቲ ንዘይኣምኑ ግና መራር ነበረት እሞ ይስሓቕ ሳምራዊ ክሰቲ ኢሉ ነቲ ማይ ምስ ጠዓሞ ብጣዕሚ መሪር ዘይጥዑም ኮይኑ ረኸቦ እሞ፡ ኣዝዩ  ብልቡ እና  ጓሃየ ብክርስቶስ ኣመነ። ኣብ ኢዮሩሳሌም ብዝነበረ ኤጲስ ቆጶስ ከይዱ  ተጠሚቑ ከኣ ክርስቲያን ኮነ። በረኸት መስቀል ምስ ኩላትና ይኹን! ኣሜን።

ክቡር መስቐል ብንግስቲ ኢለኒ ድሕሪ ምርካቡ፡ ሰይጣን ካልኣይ ግዜ  ንመስቀል ንኸጥፍእ ካልእ ሜላ ደለየ። ሓደ ግዜ ካብ መኳንንቲ ንጉስ ፋርስ ናብ ኢዮሩሳሌም መጺኡ ናብ ውሽጢ ኢየሩሳሌም ኣተወ እሞ፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ክቡር መስቀል  ዓቢ ብርሃን ደሚቑ ክበርህ ረኣየ፡ ኢዱ ዘርጊሑ ከኣ ነቲ መስቀል ክሕዞ ደለየ። እንተኾነ ሓዊ(እሳት) ካብቲ መስቀል ወጺኡ  ኢዱ ኣሕረሮ፡ እቶም ክርስቲያን ከኣ “ስራሕ መስቀል ዓቢ እዩ ፡ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብ ከኣ ክሕዞ ኣይግባእን እዩ”በልዎ። ንሱ ከኣ ንኽቡር መስቀል ንክልተ ዲያቆናት ኣሰኪሙ ናብ ዓዱ ናብ ፋርስ ወስዶ። ኣብ ቅድሚ መንበሪ ገዝኡ ዓሚቕ ጉድጓድ ኣኹዒቱ ከኣ ንኽቡር መስቀል ቀበሮ። እቶም ክልተ ዲያቆናት መስቀል ኣበይ ከም ዝተቐብረ ምእንቲ ከይሕብሩ ድማ ቀተሎም። እዚ ክገብር ከሎ ሓንቲ ካብ ኣዋልድ ካህናት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ  ኣብ ቤት እቲ መኮነን ኮይና  ብመስኮት ትዕዘብ ነበረት።

  እዚ ኩሉ ምስ ተፈጸመ ናይ ሮም ንጉስ ሕርቃል እዚ ሰምዔ እሞ፡ መስቀል ካብ ኢድ ፋርሳውያን ንምምላስ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ  መጸ። እታ ኣቐዲማ መስቀል ኣበይ ከም ዝተቐብረ እትዕዘብ ዝነበረት እስራኤላዊት ጓል ኣንስተይቲ ንንጉስ ሕርቃል ሓበረቶ፡ ናብቲ ቦታ ከኣ መሪሓቶ ከደት። ንጉስ ሕርቃል ንኽቡር መስቀል ካብቲ ተቐቢርዎ ዝነበረ ቦታ  ኲዒቱ ኣውጽኦ፡ ኣዝዩ ድማ ደስ በሎ፡ ክርስቲያን  ብምልኡ ድማ ጠፊኡ ዝነበረ መስቀል ብምርካቡ ተሓጎሰ። ንጉስ ሕርቃል ከኣ ነቲ ዝተረኽበ ክቡር መስቀል ብልብሲ መንግስቲ ጠቕለሎ። ዕለቱ  10 መጋቢት 614 እዩ። በረኸት መስቀል ምስ ኩላትና ይኹን! ኣሜን።

  እምበኣር ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር መስቀል ኣብ ህይወትና ዓቢ ቦታ እዩ ዘለዎ። ከመይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ  ስጋን ነፍስን  ብተዋህዶ ኣብ መስቀል ውዒሉ ንጹህ ደሙን ክቡር ስጋኡን  ኣብ መስቀል ኣፍሲሱን ቆሪሱን ነቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን  ሰብን ተፈጢሩ  ዝነበረ ጽልኢ  ከም ዝድምሰስን ክሳድና ኣቕኒዕና  ከም እንኸይድን ገይሩና እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ “,,,,,,,,,,,ንሱ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ ከልካሊ  መንደቕ  ብስጋኡ ብምፍራስ  ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ሰላምና እዩ,,,,,,,,,, ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብምማት ነቲ ጽልኢ ደምሰሶ፡ ነቶም ክልተ ሓደ ብምግባር ከኣ ብመስቀሉ ምስ ኣምላኽ  ኣተዓረቖም(ኤፌ2፡13-17)። ስለዚ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹህ ደሙን  ቅዱስ ስጋኡን  ዘኽበሮን ዝቐደሶን መስቀል ንሕና’ውን ዝግብኦ ክብሪ ክንህቦ ይግባእ። ኩሉ ግዜ ከኣ ብዛዕባ  መስቀል ክንሓስብ፡ ውዕለት ጎይታና ኣብ መስቀል እና ዘከርና ካብ ሓጢኣት ርሒቕና  ክነብር ይግባእ።

መስቀል ክባሃል ከሎ ከም ተራ ዘረባ ዝዝረበሉ፡ በዓሉ ድማ ከም ተራ ባዓል ኣይኮነን። ሽሕ እኳ ከምቲ ቅዱስ  ጳውሎስ ዝገለጾ፡ ንዘይ ኣምኑ ዕሽነት ኮይኑ እንተ ተራእዮም(1ቆሮ1፡18) ንዓና ንኣመንቲ ግና ሓይልና፡ ጽንዓትና፡ በጃና፡ መድሓኒት ነፍስና ስለ ዝኾነ ፡ድሕነትና  ዝተፈጸመሉ፡ ናጽነትና ዝተኣወጀሉ ኣብ መስቀል ስለ ዝኾነ ዝግብኦ ክብርን ኣበዓዕላ  ስርዓትን ክንፍጽም ይግባእ። ብኣንጻሩ ናይ መስቀል በዓል ብጓይላን ዳንኬራን፡ ብባእስን ቅርሕንትን፡ ብስስዐን ስርቅን፡ ብስኽራንን ዝሙትን፡ ብሓፈሻ ብፍትወት ስጋ እንተ ኣሕሊፍናዮ፡ ኣብ መስቀል ዝተገብረ ናይ ድሕነት ስራሕ፡ ኣምላኽና  ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍሰሶ ደምን ዝቖረሶ ስጋን ብግብርና ኮንቱ ንገብሮ። ስለዚ በዓልና ንኣምላኽ ዘሐጉስ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ክንዲ ስጋዊ ስራሕ(ሓጢኣት)፡ መንፈሳዊ ስራሕ እና ሰራሕና እቲ ዓቢ ናይ መስቀል ስራሕ እና ዘከርና ንንበር። ነቶም ተጠራጠርቲ እውን ብዛዕባ መስቀል ከመይ “ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝነገርክኹም ሕጂ ከኣ እና ነባዕኹ  ዝነግረኩም ዘለኹ  ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ። መወዳእትኦም  ጥፍኣት  እዩ”(ፈሊ3፡18-19) ከም ዝበለ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ፡ ብዙሓት  ጸላእቲ መስቀል ኣለዉ። ንሕና እውን ብቓልን ብግብርን መንነት መስቀል ክንፈልጥን ብተግባር ክነርእን ይግባእ።

ብሓፈሻ እምበኣር መስቀል ኣርማና፡ ዋልታና፡ ንሰይጣን እንስዕረሉ  ብደም ጎይታና  ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓዝጽበ እዩ እሞ  ፍቕሪ መስቀል ካብ ልብና፡ ካብ ሂወትና ከይርሕቕ፡ ቅዱስ እግዚኣብሔር ጸጋኡ የብዝሓልና!!! ርሑስ በዓል መስቀል ይግበረልና። በረኸት መስቀል ሎሚ፡ ጽባሕ፡ ንዘልኣለም ኣይፈለየና።ኣሜን!!!(ዘጽ17፡10-13,ገላ3፡13, 1ቆሮ1፡18, ኤፌ 2፡13-17, ቆላ 1፡24, ገላ6፡14, ፊላጵ3፡18-19)

          ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

     ወለወላዲቱ ድንግል

     ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

 

 

 

 

 

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.