፳፪/22 ታሕሳስ ብስራት ገብርኤል

፳፪/22 ታሕሳስ ብስራት ገብርኤል

ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ተወልደት ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ስድራቤታ ንኸተገልግል ናብ ቤት መቕደስ ወሰድዋ፡ ኣብኡ ድማ ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ዝኣክል ቅዱስ ፋኑኤል መልኣኽ ሰማያዊ ህብስትን ሰማያዊ ጽዋእን እናመገባ፡ መላእክቲ እናበጽሑዋን እናሓለውዋን ትነብር ነበረት።

ዕድሚኣ 15 ዓመት ምስ ኮነ ኣይሁድ ክፉእ ካብ ምሕሳብ ስለ ዘይዓርፉ ንሊቀ ካህናት ካህን ዘካርያስ “ናሁ ወርዘወት ወለተ እስራኤል” እዛ ቆልዓ ዓቕሚ ሄዋን በጺሓ እያ እሞ ቤት መቕደስና ከይተርክሰልና ትውጽኣልና” በልዎ። ንሱ’ውን ኣትዩ ከመይ ኢኺ ክትኮኒ በላ። ንሳ ድማ “ኣኮኑ ኣንተ ኣቡየ ወኣንተ እምየ ዘሃሎከ እምታሕተ እግዚኣብሔር/ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣቦይን ኣደይን ንስኻ ኢኻ’ሞ ንስኻ ናብ እግዚኣብሔር ኣመልክተለይ እምበር ኣነ ዝፈልጦ የብለይን በለቶ። ናብ እግዚኣብሔር ምስ ኣመልከተ ድማ ካብ ነገደ ይሁዳ ኣንስቶም ካብ ዝሞትኦም ቆጺርካ ኣባትሮም ኣኪብካ ብቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ናብ ቤት መቕደስ ኣእቲኻ ብቀዳማይ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣውጽኣዮ ምልክት ድማ ከርእየካ እየ በሎ። 1985 ኣባትር ድማ ኣከበ። ብድሕሪዚ ብቀዳመይቲ ሰዓት ናይ ለይቲ ናብ ቤት መቕደስ ኣእትዩ ብቀዳመይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ምስ ኣውጽኦ ኣብ ናይ ዮሴፍ በትሪ “ኦ ዮሴፍ ዕቀባ ለማርያም ፈህርትከ ሓልዋ” ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፉ ተረኽበ። ዕጫ እንተ ኣውደቁ’ውን ናብ ዮሴፍ በጽሐ። ርግቢት መጺኣ’ውን ኣብ ርእሱ ኮፍ በለት። ነገር ኩሉ ብሰለስተ ምስክርነት ከም ዝጸንዕ ዮሴፍ ይሓልዋ ኢሎም ድማ ሃብዎ።

እቲ ግዜ ናይ ሽግር ግዜ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብ ንግዲ ከደ። ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ተዓጢቃ ዕትሮኣ ኣልዒላ ማይ ክትቀድሕ ከደት። ቀዲሓ ክትብገስ ከላ ድማ ጽሙእ ከልቢ ጸሚኡ ኔው ነጀው ክብል ምስ ርኣየቶ ሓዚና ነብዐት። እተን ኣብኡ ዝነበራ ኣንስቲ ክሰጎኦ ምስ ርኣየት ቅድስት ድንግል ማርያም ንምንታይ እዝስ ፍጡር’ዶ ኣይኮነን ኣየሕዝነክንን በለተን። ንስኺ ኣለባብሳኺ’ውን ናይ ስራሕ ዝፈትሐት እዩ ዝመስል ንስኺ ኣስትይዮ በልኣ። ዕትሮኣ ሒዛ ናብ ርሑቕ ከይዳ ወርቂ ጫማኣ ኣውጺኣ ናብኡ ማይ መሊኣ ነቲ ጽሙእ ከልቢ ኣስተየቶ። እተን ኣንስቲ ድማ ተገሪመን “ናሁ ኣንተጊ ግምዔኪ ወኣዝቅቱኒ እሙቅ ወማህየብኒ ኣልብኪ። ዕትሮኺ

ኣጉደልክዮ ቀዲሐ እመልኦ እየ ከይትብሊ’ውን እቲ ጉድጓድ ዓሚቕ እዩ፣ መቅድሒ’ውን የብልክን በልኣ። ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ “ኣኮ ማይ ዘይወጽእ እምታሕቱ ኣላ እምላዕሉ” ማይ ካብ ላዕሊ ካብ እግዚኣብሔር እምበር ካብ ታሕቲ ካብ ዒላ ኣይኮነን ዝመጽእ ነዚ ከልቢ እንተኣስትየ ኣምላኽ እመልኣለይ እዩ ኢላ መለሰትለን። ብትኣምራት ድማ መልኣላ። ሽዑ ንሳተን ” ንስኺ ነዚ ከልቢ ትሓዝንሉስ፡ ኣምላኽ ካብ ድንግል እዩ ዝውለድ እዮም ዝብሉ’ሞ ካባኺ’ዶ ይኸውን፧” ኢለን ኣባጨዋላ። ብድሕሪ’ዚ ድማ ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ክትጠንሲ’ኺ በላ። ምልስ እንተበለት ግና ኣይረኸበቶን። ንኣቦይ ኣዳምን ፣ንኣደይ ሄዋን ዘስሓተ ጸላኢ ሰናያት ክኸውን ኣለዎ ብምባል ስቕ ኢላ ከደት።

ኣብ ገዛ ምስ በጽሐት ዕትሮኣ ምስ ኣቀመጠት ዳግማይ’ውን ክትጠንሲ ኢኺ በላ። እዚ ነገር እዚ ተደጊሙ ኣሎ፡ ስለዚ ከምዚዝበለ ነገር የለን እሞ ናብ ቤት መቕደስ ከይደ ክርድኦ ይግብኣኒ ኢላ ናብ ቤት መቕደስ ከይዳ ኣብ ናይ ወርቂ መንበራ ኮፍ ኢላ ምስ ደናግል እስራኤል ወርቅን ሃርን እናሳማምዐት

እናፈተለት ከላ ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ተፈስሒ፡ ፍስሕት ኦ ምልእተ ጸጋ ሰላም ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ ደስ ይበልኪ በላ። ንሳ ድማ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታ ስ እንታይ’ዩ ኮን ዝኸውን ኢላ ሓሰበት “ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞጎስ ብሃበ እግዚኣብሔር/ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ’ሞ ኣይትፍርሂ፡ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ’ውን ክትወልዲ፡ ስሙ ከኣ ኣማኑኤል ክትሰምይዮ ኢኺ፡ ንሱ ዓቢይ ክኸውን እዩ ወዲ እቲ ልዑል’ውን ክበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቡኡ ዳዊት ክህቦ እዩ መንግስቱ ኸኣ መወዳእታ የብሉን” በላ። ንሳ ድማ “እም ኣይተ ረከብከ ዘከምዝ ብስራት እንበለ ዘርዕ እምድር እትወተ ወእንበለ ምት እምድንግል ጽንስተ”። ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ክትፈሪ ድንግል’ውን ብዘይ ሰብኣይ ክትወልድ ይከኣል ድዩ፧ እዚ ከምዚ ዝበለ ብስራትስ ካበይ ኢኻ ኣምጺእካዮ በለቶ። “እፋኑ ይከውነኒ ዝንቱ እንዘ ኢየኣምር ብእሴ” ኣነ ድንግል እየ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በለት፧ እቲ ቅዱስ መልኣኽ’ውን “መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወሃይለ ሉዑል ይጸልለኪ/ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ እቲ ልዑል’ውን ከጽልለኪ እዩ ኢሉ ንኢድ (መመርኮሲ)ናይታ ዝተቀመጠትላ ወንበር ከም እትልምልም ገበራ እሞ፡ “ነዚ መን ገይርዎ” በላ። ንሳ ድማ “እግዚኣብሔር እዩ” በለቶ። ንሱ ድማ “ነዚ ዝገብር’ውን እግዚኣብሔር እዩ ‘እስመ ኣልቦ ዘይስኣኖ ለእግዚኣብሔር፡ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ኣብ እርጋና ጠኒሳ ኣላ እዚ ድማ ሻድሻይ ወርሓ እዩ” በላ። “ይኩነኒ በከመ ትበለኒ/ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” በለቶ። ነዚ ቃል’ዚ ምኽንያት ብምግባር ድማ ወልድ ዋህድ እግዚኣብሔር ኣብ ማህጸና ሓደረ፡ እዚ ዝተገብረ ብ29 መጋቢት እዩ። በዚ ዕለት’ዚ ከም ዝኽበር ዝገበረ ግና ናይ ጥልጥልያ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ደቅስዮስ እዩ። እዚ’ኸ ከመይ እዩ እንተበልና፡ ንቅድስት ድንግል ማርያም ኣዝዩ ብፍጹም ልቡ ይፈትዋ ስለ

ዝነበረ እዩ። ካብ ፍቅሩ ዝተላዕለ ድማ ብርዑ ቀረጹ፡ ቀለሙ በጽቢጹ፡ ብራና ፍሒቑ፡ ትኣምራታ ይጽሕፍ ነበረ። ቅ ድስት ድንግል ማርያም ድማ ከምቲ ዘፍቀርካኒ ኣፍቂረካ ኣለኹ ከምቲ ዘኽበርካኒ ኣነ’ውን ኣኽብረካ ኣለኹ ተኣምራተይ ብምጽሓፍካ ዋጋኻ (ዓስብኻ) ኣዝዩ ብዙሕ እዩ በለቶ። ንሱ’ውን ደስ በሎ። በዚ ድማ ካብዚ ንላዕሊ’ከ እንታይ ሰሪሐ ከኽብራ እየ እናበለ ብሓሳብ ከውርድን ከደይብን ከሎ፡ ጎይታ ነዚ በዓል’ዚ ከምዝዝክር ገበሮ። እቲ መልኣኽ ዘበሰራ ብ29 መጋቢት ናይ ጾም ግዜ ስለ ዝነበረ ብዝግባእ ነቲ ብዓል የብዕልዎ ስለ ዘይነበሩ፡ ቅድሚ ብዓል ልደት 7 መዓልቲ ኣቐዲሙ ብታሕሳስ 22 ህዝቢ ኣኪቡ ብዓቢ ስርዓት ኣኽበሮ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ተገሊጻ “ኦ ደቅስዮስ ሎሚ ነዛ በዓለይ ብምኽባርካን ተኣምራተይ ብምጽሓፍካን ብዘይካኻ ካልእ ሰብ ክለብሶ ዘይክእል ልብስን ብዘይካኻ ክቕመጦ ዘይክእል ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ መንበርን ዓጽፍን እንካ” ኢላ ሃበቶ። “ሶበ ጽሓፈ ደቅስዮስ ተኣምረኪ ቅዱሰ፡ መንበረ ወኣጽፈ ዕሴቴ ጻማሁ ወጊሰ” ከም ዝብል። ንሱ ድሕሪ ምዕራፉ ካልእ ደቅስዮስ ተሸመ እሞ “እቲ ንሱ ዝለብሶ ዝነብረ ዓጽፍን ኣልባስን ኣምጽኡለይ፡ እቲ ንሱ ኮፍ ዝብለሉ ዝነበረ ወንበር’ውን ኣምጽኡለይ በለ። እንተኾነ ንሳቶም “ንሱ ብገድሉን ብተሩፋቱን ካብ ቅድስት

ድንግል ማርያም ዝረኸቦ እዩ፡ ስለዚ ንስኻ’ውን ተጋዲልካ ኣምጽእ በልዎ።

ንሱ ግና ኣነ ካብኡ ብምንታይ ይንእስ ንሱ ኤጲስቆጶስ እዩ ኣነ’ውን ኤጲስቆጶስ እየ ንሱ ደቅስዮስ፡ ኣነ ከኣ ደቅስዮስ ኢሉ ግዲ በሎም። ንሶም ግና ቅድስት ድንግል ማርያም ተኣምራ ትግበር ኢሎም ካብ መቐመጢኡ ኣውጺኦም ሃብዎ፡ ንሱ ድማ ነቲ ልብሲ ለበሶ እሞ ኣብቲ ወንበር ተቐመጠ።

ሽዑ ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ካብቲ ኮፍ ኢልሉ ዝነበረ ወንበር ገልበጦ እሞ ሞተ።

 በረከትን ጸጋን ኣምላድነትን ናይ እመ እምላክ ቅድስት ድንግል ማርያምን ናይ ቅዱስ ደቅስዮስ ኣይፈለየና።

ኣሜን!!!