Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፳፬/24 ሓምለ ዕረፍቱ ለቅዱስ ኣባ ኖብ/24th July The Death Of St. Abanoub

            በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

              ፳፬/24 ሓምለ ዕረፍቱ ለቅዱስ ኣባ ኖብ

      abanub  ቅዱስ ኣባ ኖብ ካብ ቅዱሳት ስድራ ኣብ ንሒሳ ዝተባህለት ከተማ ግብጺ ዝተወልደ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ወለዱ ክሳብ ወዲ 12 ዓመት ዝኸውን ብሃይማነቱን እምነቱን ጸኒዑ ንኽነብር ብግቡእ መሃርዎ።  ንሱ ከኣ ቤተ ክርስቲያንንምኻድንቅዱሳት መጻሕፍቲ ምንባብን ይፈቱ ነበረ።  ኣብቲ ግዜ እቲ ዲዮቅልጥያኖስንክርስቲያን ከጥፍእ ዝከኣሎዝገብረሉ ግዜ ስለ ዝነብረ፡ቅዱስ ኣባኖብ  ምእንቲ ክርስቶስ ኢሉ ደሙ ከፍስስ  ይሓስብ ነበረ። ከምወትሩ ሓደ መዓልቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደ እሞ ኣብቲ ቤተክርስቲያን እቲ ካህን ንምእመናን ክምህሮምን ከበራትዖምን “ጣኦታት ካብ እነምልኽስለ ክርስቶስ ኢልናሙሟት ይሕሸና፡ ንሱ ከኣ ቃሉ ስለዘይሕሶ ኣብ ሰማያት ዓስብና ክህበና እዩ” ክብሎም ከሎ ሰምዖ። ሽዑ ቅዱስ ኣባኖብ እናኣስተንተነን እንዳሓዘነን ናብ ቤቱ ተመልሰ።ስድርኡ ኣቐዲሞም ሞይቶም ስለዝነበሩ፡ነቲ ሓዲጎምሉ ዝነበሩ ኩሉ ሃብቲ ገንዘብን ወርቕን  ንድኻታት ክህቦም ወሰነ እሞ ንኩሎም ነቶም ድኻታት ናይታ ከተማ  ገንዘቡን ወርቁን ሂብዎም ናብ ሃገረ ገምኑዲ ክከይድ ተበገሰ።  ክኸይድ ከሎ ሓደ መኮነን ረኸቦእሞ  እምነቱ እንታይ ምኻኑ ሓተቶንሱ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ መኮነን ከይፈርሐ ብጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝኣምን ብትብዓት መስከረ። እቲ ጨካን መኮነን ድማ  እዚ ክበሃል ዘይከኣል  መከራን ስቓይን ኣውረደሉ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና መልኣኹ ሰዲዱ የናግፎ ነበረ። ኣብ ልዕሊ እቲ ጨካን መኮንን ውን ብዙሕ ትእምርቲ ተፈጸመ። ክበልዕ እንከሎ ኢዱ ደርቐ፡ ወታደራቱ ዓይኖም ዓወሩ። ኩሉ ፈቲኖም ምሟት ምስኣበዮ ከኣ ናብ ኣትሬብ ዝተባህለት ዓዲ ወሰድዎ። ኣብኡ ምስበጽሑ  ከኣ እቶም ወታሃደራት እቲ ኩሉ ኣብኦም ዝተፈጸመ ተኣምራት ርእዮም ዕጥቆም ፈቲሖም ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ደርብዮም ብኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ኣብ ኣትሬብ ድማ እቲ ንጉስ ንቅዱስ ኣባ ኖብ ብብርቱዕ ስቓይ ኣሳቐዮ፡ ኣብ ፍሉሕ ማይ ኣእተዎ፡ ኣብ ሓዊ ኣእተዎ። ርሱን ሓጺን ብእዝኑ ኣእተወሉ ኩሉ ግን ሓንቲ ክገብሮ ኣይከኣለን፡ ምኽንያቱ እግዚእብሔር መልኣኹ ሰዲዱ የናግፎ ነበረ። ብድሕሪ እዚውን ብመጋዝ ገይሩ ስግኡ ቆራረጾ፡እግዚእብሔር ከኣ መልኣኩ ሰዲዱ ኣሕወዮ። ብድሕሪ እዚ ዝገብርዎ ምስጠፍኦም ናብ ከተማ እስክንድርያ ወሰድዎ፡ ኣብኡ`ውን ብዙሕ ስቓይ ኣሳቀይዎ ኣትማን ሰደድሉ ገለ ክገብርዎ ግን ኣይከኣሉን እኳ ድኣ ካብቶም ኣትማን ሓደ ናብ ክሳድ እቲ ንጉስ ተጠምጠመ፡ ነቲ ተመን ካብ ክሳዱ ከውርዱሉ ድማ ንጠንቋሎ ሓተተ ግን ኣይተካእሎምን  ብድሕሪኡ ነቲ ተመን ካብ ክሳዱ ከውርደሉ ንቅዱስ ኣባ ኖብ ለመኖ፡ ቅዱስ ኣባኖብ ድማ ነቲ ተመን ካብ ክሳድ እቲ ንጉስ ክወርድ ኣዘዞ እሞ እቲ ተመን ከኣ ተኣዚዙ ወረደ።  ብድሕሪ እዚ’ውን ከም እንደገና ብሓዊ ገይሮም ከቃጽልዎ ኣዘዘ ግን ኣይተኻእሎምን። ኣቅፋሓስ ካብ ዝበሃል ሃገር ድማ ዮልዮስ ዝበሃል ናብኡ መጽአ  እሞ ገድሉ ጸሓፈ።እቲ ንጉስ ኩሉ ገይሩ ምስደኸመ ንክሳዱ ክቖርጽዎ ኣዘዘ። ሽዑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸሉ እሞ ኣጸናንዖ፡”ስጋኻ ዝተቐመጠሉ ቦታ ንኹሉ ፈውሲ ክኸውን እዩ፡ ኣብ ግዜ ሽግሩ ብስምካ ዝተማሕጸነ፡ ገድልኻ ዝጸሓፈ፡ መዘከርታኻ ዝገበረ፡ኩሉ ሓጢኣቱ ክሓድገሉ እየ፡መንግስተ ሰማያት ከኣ ከውርሶ እየ” ክብል ቃል ኪዳን ኣተወሉ። ብድሕሪ እዚ ብዕለት maxresdefault፳፬/24 ሓምለ ብሴፍ ገይሮም ክሳዱ ቖረጽዎ፡ ተጋድልኡ ከኣ ወዲ 12 ዓመት ከሎ ፈጸመ።  ስጋኡ ድማ ቅዱስ ዮልዮስ በዓል ኣቅፋሕሲ ኣልዒሉ ናብ ንሒሳ ወሲዱ ቀበሮ። እቲ ናይ መከራ ግዜ ምስ ሓለፈ ከኣ ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሰርሑ ኣብኡ ከኣ ብዙሕ ትእምርቲ ተፈጸመ።

              ሰላም ለኖብ እንተ ሰርዐ እምከርሳ

              ለታሕተ ምድርንሒሳ

             መኮንን ዕሉው ጽጉበ ኃጢኣት ወኣበሳ

            እንዘ ያውዕያ ለስጋሁ በፍልሓተ ተይ ወፒሳ

             እምፍቅረ ክርስቶስ ኢክህለ ለነፍሱ ያግኅሳ።

    ተወሳኺ ሓበሬታ

    ብዛዕባ ገድሊ ቅዱስ ኣባ ኖብ እትገልጽ ብትግርኛ ዝተተርጎመት ካሴት ብቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል ተዘርጊሓ ስለ ዘላ፡ ኩሉኹም  ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም እትርከቡ ኣመንቲ ክትጥቀሙላ ምስ እትደልዩ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትውከሱና ትክእሉ ኢኹም።

            ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን መድኃኔኣለም

                   ኣብ ቅድስት ሃገር እስራኤል ከተማ ተልኣቪቭ

                 ፖ.ሳ.ቁ  35144 ኮድ 61351

                 ቁ.ፋክስ 00972777502126

                ቁ.ስልኪ 00972543253673 ወይ 00972777502126

                  face book : mahberemaryam israel

                  website: www.mahberemaryamisrael.com

 በረኸትን ኣማላድነትን ናይ ቅዱስ ኣባ ኖብ  ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን! ኣሜን!

                        ስብሃት ለእግዚኣብሔር 

                          ወለወላዲቱ ድንግል

                          ወለመስቀሉ ክቡር

                              ኣሜን!

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.