Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፳፭/25 ሕዳር ዕረፍቲ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማእት/ 25TH NOVEMBER THE DEATH OF QDUS MERQORIEWOS

                    ብስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

                      ፳፭/25 ሕዳር ዕረፍቲ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማእት

     Merkorios ቅዱስ መርቆሬዎስ ሃገሩ ሮም ኮይኑ ኣስሌጥስ ዝተባህለ ቦታ እዩ ተወሊዱ። ኣቦኡን ኣዲኡን ኣብ እርጋኖም ንቅዱስ መርቆሬዎስ ብምውላድ ዝኣመኑ እዮም። እዚ ድማ ኣቡኡን ኣባሓጉኡን ንሃድን ናብ በረኻ ምስ ወፈሩ፡ ክልተ ገጽ ናይ ኣኽላባት ዘለዎም ኣራዊት ንኣባሓጎኡ ሰባበርዎ። ንኣቡኡ ግን መልኣኽ መጺኡ “ለዝስ ህድግዎ እስመ ፍሬሰናይ ውስተ ሓቁሁ” ኣብ ኣብራኹ ብሩኽ ዝኾነ ፍረ ኣሎ እሞ ግደፍዎ ኢሉ ኣድሓኖ። ንሱ ንገዝኡ ምስ ከደ መልኣኽ እግዚኣብሔር ነቶም ኣኽላባት ዝመስሉ እንስሳታት ብኣውታረ እሳት ምስ ኣጨነቖም፣ ናብ ቤቱ ከይዶም ኣብ እግሩ ወዲቖም ሰገዱሉ። ብድሕሪ እዚ ገጽ ናይ ሰብ ተዋሂብዎም ንዕኡ ዘገልግሉ ኮኑ። ንጉስ ናይታ ሃገር ነዚ ምስ ሰምዐ ንኽፍትኖ ኢሉ ጸውዖ፣ ንሱ ድማ ሒዝዎም ከደ። ንጉስ ድማ ምእንቲ ከባእስዎም ኢሉ እንስሳታት ኣዳልዩ ነበረ። ንዕኦም ድማ እቲ ቀዳማይ ገጾም ማለት ገጽ ከልቢ ተመሲሎም ነቶም ናይቲ ንጉስ እንስሳታት (ኣራዊት) ሰባቢሮም ቀተልዎም። ንጉስ ነዚ ርእዩ ይቕረታ ሓቲቱ ካብ ሓጢኣቱ ድሓነ። ካብ ግዝኣቱ ፈልዩ ድማ እዚ ንዓኻ ግዛእ ኢሉ ሃቦ።

    መርቆሬዎስ ምስ ተወልደ፡ ኣቦኡ እቲ መልኣኽ ዝበሎ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ምስ ረኣየ ምስ ቤተ ሰቡ ተጠሚቑ ኣመነ። መርቆሬዎስ ክጥመቕ ከሎ ፕሉፓዴር ዝብል ስም እዩ ተዋሂብዎ። ትርጉሙ ከኣ መፍቀሬ አብ (ፈታዊ አብ) ማለት እዩ። ስዒቡ ድማ መርቆሬዎስ ተባህለ፡ ትርጉሙ ከኣ ገብረ እግዚአብሔር (ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ) ማለት እዩ። ብጥበብን ብፈሪሃ እግዚኣብሔርን ድማ ዓብየ። ኣቦኡ ምስ ሞተ ናይ ኣቦኡ ሽመት ወረሰ።

     ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ንጉስ ዳኬዎስ ይበሃል ኮይኑ ጣኦት ዘምልኽ እዩ ዝነበረ። በርበራውያን ክዋግእዎ ምስ ተላዕሉ እንታይ ክገብር፡ እንታይ ተማኽረኒ ኢሉ ልኣኸሉ። መልኣከ እግዚኣብሔር ብኣምሳል ሰብ ንመርቆሬዎስ ተገሊጹ፡ በሊሕ ሰይፊ ሒዙ፡ በዚ ንጸላእትኻ ክትስዕሮም ኢኻ፡ ድሓር ግን ንእግዚኣብሔር ከይትርስዖ ዘክሮ ክብሎ ከሎ ተራእዮ እሞ ኣጆኻ ጎይታ ንጸላእትና ኣሕሊፉ ክህበና እዩ ኢሉ ኣጸናኒዑ ሰደዶ። ናብ ኲናት ምስ ከዱ፡ መርቆሬዎስ ሓይሊ ተዋሂብዎ፡ ንጸላእቱ ኣጥፊኡ ክምለስ ከሎ እቲ መልኣኽ ስለምንታይ ንእግዚኣብሔር ዘንጊዕካዮ፧ በሎ። ንጉስ ድማ ነቶም ሓይሊ ዝሃቡኒ ኣማልኽተይ በዓል ገይረሎም ኣለኹ እሞ ቀልጢፍካ ምጻና ኢሉ መልእኽቲ ሰደደሉ። ከይዱ ድማ “ሽመትናን ስልማትናን ንዓኻ ይኹን፡ ኣነስ ንኣምላኸይ ኣይክሕድን” እየ ኢሉ ተኸዲንዎ ዝነበረ ናይ መሳፍንቲ ልብሲ ኣውጺኡ ሃቦ። ፈሪሁ ክምለስ እዩ ኢሉ ብጭጉራፍ ኣህረሞ፡ ኣብቲ ዝበሎ ከም ዝጸንዐ፡ ከም ዘይምለስ ምስ ተረድአ፡ ኣብ ናይ ሓጺን ዓራት ኣደቂሱ ብትሕቲኡ ሓዊ ኣጎደሉ፡ ደሙ ምስ ነጠቦ እቲ ሓዊ ጠፍአ። እቶም ህዝቢ ይፈትውዎ ስለ ዝነበሩ ካብቶም ህዝቢ ፈሪሁ ኣሲሩ ናብ ቂሳርያ ሰደዶ። ኣብ ቂሳርያ ድማ በዚ ዕለት እዚ ክሳዱ ብምቑራጽ ብሰማእትነት ዓረፈ።

   ድሕሪ ሰማዕትነት ቅዱስ መርቆሬዎስ፡ ድሕሪ ዳኬዎስ ዑልያኖስ ዝብሃል ከሓዲ ንጉስ ተንስኡ ነበረ። ንሱ ድማ ኣብ ቂሳርያ ነቶም ሕዝቢ ንክርስቶስ ከሓዱ፡ ንጣኦት ስገዱ እናበለ መከራ የጽንዓሎም ነበረ። በቲ ጊዜ እቲ መምህራን ዝነበሩ ክልተ ኣሕዋት ባስልዮስን ጎርጎርዮስን ትም ክብሉ ኣይከኣሉን፡ ናብ ልቡ ክምለስ ከኣ ይምዕድዎ ነበሩ። ብቓላቶምን ብድፈረቶምን ድማ ተበሳጭዩ ንስም ጐይታ ብምጽራፍ፡ ኣብ ቤት ማሕቡስ ደርቢዎም ነበረ። ሻቡ ግና ኣንጻሩ ውግእ ስለ ዝተኸፍተሉ ናብቲ ኵናት ኣብ ዝኸደሉ “ደሓን ምስ ተመለስኩ ዝገብሮ ኣነ እፈልጥ” እናበለ ብምፍርራህ ናብ ኲናት ወፈረ።

     ሽዑ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ቅዱስ ባስልዮስ፡ ኣብ ጥቓ እቲ ማእሰርቲ ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝነበረን፡ ስእሊ ቅዱስ መርቆሪዎስ’ውን ስለዝረኣየ፡ ጸሎቱ የብጽሕን ኣማላድነቱ ይምሕጸንን ነበረ። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንቅዱስ መርቆሬዎስ “ወለመርቆሬዎስ ፈረሱ ጸሊም” ከም ዝብል ነቲ ከሓዲ ንጉስ ከም ዝቐትሎ ገበረ። ቅዱስ ባስልዮስን ጎርጎርዮስን ድማ ኣብቲ ስእሊ ካብ ዝነበረ ኣፍ ናይቲ ኲናት ደም ከንጠብጥብ ረኣዩ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ነዚ ተረዲኡ “ኦ ሰማዕተ ክርስቶስ ቅዱስ መርቆሬዎስ ነቲ ጸላኢ ጽድቂ ዝኾነ ዑልያኖስ ዶ ቀቲልካዮ፧” ብምባል ሓተቶ። እቲ ስእሊ ቅዱስ መርቆሬዎስ ድማ “እወ” ምባል ርእሱ ኣቕንዐ። ቅዱስ ያሬድ’ውን ‘አድነነ’ ብምባል ይጠቕሶ እዩ። በዚ ድንቂ ግብሪ ድማ ተሓጒሶም እዞም ክልተ ኣሕዋት ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ።

   እምበኣርከስ ግብሪ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ መንክር ምዃኑ ወትሩ ከነስተውዕል ይግባእና። ናይ ሰባት ተንኮልን ግፍዕን ብዘየገድስ፡ እግዚአብሔር ነቶም ሓቂ ዝምስክሩ ከምዘይጋደፎም ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ታሪኽ ትምህርቲ ክኾነና ይኽእል እዩ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ድማ ንቅዱስ መርቆሬዎስ ብዝኣመሰሉ ቅዱሳንን ቅዱሳትን ዝተመልአት እያ። ስለዚ ድማ እያ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዋናኣ ዝኾነ ጐይታ ክርስቶስ ዝመስከሩን ዝተጋደሉን ቅዱሳን ታሪኾም መዝጊባ ኣብ ዕለት ዕረፍቶምን ድንቂ ተኣምራቶምን ክትዝክሮም ትነብር ዘላ። ብመሰረት ስርዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ምስቶም ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማእት ዝኣመሰሉ ሰብ ኣፍራስ ስለ ዝምደብ፡ ምስ ኣፍራሱ ኮይኑ ብወገን ተባዕትዮ ኣብ ላዕለዋይ ኣካል ናይ መቅደስ ተሳኢሉ ንረኽቦ።

                            ሰላም ለከ መርቆሬዎስ ዘሮም

                            መስተፅዕነ ፈረስ ጸሊም

                           አመ አንደዱ ታሕቴከ ውሉደ መርገም

                           እምቅሱፍ አባልከ እንተ ውኅዘ ደም

                          አርአያ ዝናም ብዙኅ አጥፍኦ ለፍሕም።

    በረኸትን ኣምላድነትን ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማእት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን!

                            ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                            ወለወላዲቱ ድንግል

                          ወለመስቀሉ ክቡር

                                 ኣሜን!

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.