Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፴/30 ሰነ በዓለ ልደቱ ለዮሓንስ መጥምቅ/30th June Birth Day Of St. John The Baptist

፴/30 ሰነ በዓለ ልደቱ ለዮሓንስ መጥምቅ 

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን!

 birth_SJTBቅዱስ ዮሓንስ መጥምቕ ዝተጠንሰሉ ዕለት መስከረም 26 እዩ። በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ካብ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ  ተላኢኹ ናብ ዘካርያስ ካህን መጸ።ካህን ዘካርያስ ብክህነት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘገልግል ብእግዚኣብሔር ዝተኣመነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዘይ መንቅብ ዝመላለስ ሰብ ነበረ። ኤልሳቤጥ እትብሃል ከምኡ ብቕድስና እትመላለስ ሰበይቲ ነበረቶ።ክልቲኦም  ንኣምላኽ ዘኽብሩ ቅዱሳን ነበሩ። እንተኾነ ግን  መኻናት ነበሩ። ውላድ ክህቦም ድኣ ናብ ኣምላኽ ልማኖን ጸሎትን የቕርቡ ነበሩ እምበር ውላድ ብምስኣኖም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ኣማሪሮም ኣይፈልጡን፡ ብኣንጻሩ እኳ ድኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብጸሎትን ብልማኖን ስለ ዝጸንዑ እቲ ሓያል መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል፡ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ከበስሮም መጸ። ዮሓንስ ዝኣክል ዓቢ ውላድ ከም ዝወልዱ ኣበሰሮም።ነዚ ብስራት ዝሰምዐ ካህን ዘካርያስ ኣብ እርጋኑ፡ ሰበይቱ እውን ኣብ ግዜ እርጋና ውላድ ምውላድ ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ  ስለ ዘይተሰምዖ፡ ምስቲ ንኸበስሮ ዝተላእከ ቅዱስ መልኣኽ ተመላለሰ።እንተኾነ ግን ንኸበስሮ ስልጣን ዝተዋህበ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ፡ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ እዋኑን ኣብ ግዜኡን ዝፍጸም ምዃኑ ድሕሪ ምግንዛብ ክሳዕ እቲ ቃል ኣምላኽ ተፈጺሙ  ዝተዋህቦ ውላድ ብዓይኑ ክሳዕ ዝርኢ “ዓባስ ኩን” ኢሉ ቀጺዕዎ ከደ።

ብኸምዚ ከኣ እዚ ዓቢ ኣቦ ብብስራት ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ካብዞም ክልተ ቅዱሳን ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ተጠንሰ።
ቅድስት ኤልሳቤጥ ንዮሓንስ ድሕሪ ምጥናሳ መልሱ ድሕሪ ሽድሽተ ወርሒ ናብ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ንብስራት መጸ። ነቲ ኣብ ቀራንዮ ንድሕነትና ዝተሰቕለ  ክርስቶስ ኣምላኽና ብድንግልን  ጠኒሳ ብድንግል ከም እትወልድ ካብ ኣምላኽ ዝተነግሮ ኣምላኻዊ ቃል ኣበሰራ። እግዚኣብሔር ንቅዱሳን ኣዴታት ኣብ እርግንአን  ውላድ ከም ዝህበን ከረድእ ከኣ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ኣብ እርግንኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ብምባል እቲ ሓይል ኣምላኽ ንቅድስት ኤልሳቤጥ ዝገበረላ  ዓቢ ግብሪ ነዛ ቅድስት ኣደ ኣበሳራ።እዚ  ዝገበረ  ኣምላኽ ንሳ እውን ብቕድስና ጠኒሳ ብድንግልና ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ትወልድ ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚና ኣሜን ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ እሞ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ክትብል ነቲ ቅዱስ መልኣኽ መለሰትሉ።

ነቲ ዝኾነ  ክትርኢ ንኤልሳቤጥ ዘመዳ ክትርኢ ናብ እና ካህን ዘካርያስ ቤት ኣምርሐት ፡ ንኤልሳቤጥ ኣትያ  ሰላም በለታ። ኤልሳቤጥ ንኣደ ኣምላኽ ንቕድስት ድንግል ማርያም ምስ ረኣየት ሰላምታኣ ምስ ሰምዐት ንልባ መንፈስ ቅዱስ መልኣ፡ ገብርኤል መልኣኽ ንቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝመስገና  እዛ ቅድስት  ኣደ እውን ቃል ሰላምታ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሰምዐት ብዓውታ ኣመሰገነታ፡ “ድምጺ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ  ኣብ ከርሰይ ዘሎ ህጻን ብሓጎስ ተሰራሰረ” ከኣ በለት።

ኣብዚ ሰዓት እዚ እዩ ከኣ እዚ ቅዱስ ኣቦ ጌና ኣብ ማህጸን ኣዲኡ ናይ ሽድሽተ ወርሒ ጥንሲ ከሎ፡ ንኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣምልኾ ስገደት፡ ነታ ኣብ ማህጸና ጸይራቶ ዝነበረት ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ናይ ጸጋን  ናይ ኣኽብሮትን ስግደት ዝሰገደ(ሉቃ 1፡5-56)።

እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማሕጸን ኣዲኡ ከሎ ዝሓረዮ ቅዱስ ኣቦ፡ዮሓንስ  ወልደ ዘካርያስ  ንኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ንስሙ ምግዛእ ኣብ ማህጸን ኣዲኡ ከሎ እዩ ጀሚርዎ።

p joብዕለት ፴/30 ሰነ ከኣ ቅዱስ ዮሓንስ  ካብዞም ክቡራት ስድራቤትኣብ ጥቕ ቅድስት ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ እትርከብ  ኣብ ኢን-ከረም (Ein Kerem) ተወልደ።ነዚ ዝስምዐ ኩሉ ከኣ ተሓጎሰ፡ ንኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ከኣ ኣዝዮም ኣመስገኑ።

መዓልቲ ግዝረቱ ምስ ኣኸለ ከኣ ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ዝነገሮ ዮሓንስ ኢሎም ሰመይዎ። ኣቐዲሙ  ምስ ገብርኤል ብምምልላሱ ዝተቐጽዐ ካህን ዘካርያስ ከም ቃል ቅዱስ ገብርኤል እቲ ዕለት ምስ ተፈጸመ  ካብቲ ዓባስ ኮይኑ ዝነብሮ ዝነበረ በዚ ዕለት እዚ ኣፉ ተኸፊተ፡ ስለ እቲ እግዚኣብሔር  ዝገበረሎንም ዓቢ ውዕለት ኣመስገነ።

ከምዚ ኢሉ እምበኣር ዮሓንስ  ብመንፈስን ብቅድስናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓበየ (ሉቃ 1፡67-80)። ክሳዕ እታ ስለ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰብከላን  ናይ ንስሓ ጥምቀት ዘጥምቐላን ከኣ ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ (ማቴ 3፡1-17)።

ብኸምዚ ከኣ ንብዙሓት ካብ ክፉእ መገዶም ናብ ቅኑዕ መገዲ መለሶም። ኣብ መጨረሽታ ንኣምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ ከጥምቕ በቕዐ።

ስስስስሳስቅዱስ ዮሓንስ(መጥምቀ መለኮት) ኣምላኽ ብዝሃቦ ጸጋ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን  ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብን ዘገልግል ዝነበረ ናይ እምነት ሓርበኛ እዩ። ንጉስ ሄሮድስ ንሰበይቲ ሓዉ ከውስብ ኣብ ዝደለየሉ ግዜ ብትሪ ብኣምላኻዊ ቃል ዝተቛወመ  ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር  ኣቦ እዩ። ብኸምዚ ከኣ እቲ ጨካን ንጉስ ሄሮድስ  ነቲ ክፉእ ግብሩ ስለ ዝተቛወሞ ክሳዱ ብስሕለት ሴፍ ቆሪጹ ከም ዝመውት ገበሮ። ከምዚ ኢሉ ከኣ ስለ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ሽግርን መከራን ማእሰርትን ረኸበ። ኣብ መጨረሽታ ከኣ ከም በጊዕ ክሳዕ ክሳድ ኣድኒኑ ብምሃብ፡ ክሳዕ ሞት እሙን ኮነ።

እምበኣር ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቀ መለኮት፡ ካብቶም ብቅድስና ህይወት እና ተመርሑ ብኹልንትንኦም  ንኣምላኽ እናኣገልገሉ ዝነብሩ ዝነበሩ፡ ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ኣብ ግዜ እርግንኦም ዝተወልደ፡ ዓቢይን ቅዱስን ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ።

              ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩላትና  ህዝበ ክርስቲያን ይኹን።

ዝተረፈ ዘመንና ብቕድስናን ብንጽንህናን ክነሕልፎ ኣምላከ ቅዱስ ዮሓንስ ምስኩላትና ይኹን !ኣሜን!

                 ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                 ወለወላዲቱ ድንግል

                ወለመስቀሉ  ክቡር

                   ኣሜን።   

 

 

Sorry, comments are closed for this post.