Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

14/፲፬ ጥቅምቲ ዕረፍቱ ለብጹዕ ገብረክራቶስ መርዓዊ

                      በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

                14/፲፬ ጥቅምቲ ዕረፍቱ ለብጹዕ ገብረክራቶስ መርዓዊ

     ገበረክርስቶስ  ኣብኡ ቴዎዶስዮስ ይብሃል።ናይ ቁስጥንጥንያ ንጉስ ነበረ። ኣዲኡ ከኣ መርኬዛ ትበሃል። እዞም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ብንግስነትን ብሃብቲ ዓለምን ደስ ኢልዎም እና ነበሩ ከለዉ ውላድ ግና ኣይነበሮምን። በዚ ከኣ ይሓዝኑ ነበሩ።

ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ናብ ኢየሩሳሌም ወሪዶም ቅዱሳን ቦታታት ክሳለሙ ከዱ እሞ እንሆ ውላድ ክህቦም ናብ እግዚኣብሔር ለሚኖምን መብጽዓ ኣትዮምን ናብ ቤቶም ተመልሱ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ንልመንኦም ሰሚዑ ጸሎቶም ተቐቢሉ  ንዓመትኡ ውላድ ሃቦም ዓብደልመሲሕ (ትርጉሙ ገብረ ክርስቶስ ማለት ኢዩ) ኢሎም ከኣ ሰመይዎ።

ከምቲ ኩሉ ወላዲ ዝገብሮን ዝሓስቦን ከኣ ዓብደል መሲሕ(ገብረ ክርስቶስ) ዓቕሚ ኣዳም ምስ በጽሐ ሓንቲ ካብ ጓል ነገስታት ኣሕጸይዎ። እዋን መርዓ ኣኺሉ ፡ናይ መርዓ ምድላዋት ኣብቂዑ መዓልቲ ድግስ በጽሐ። ኩሎም ዘመድ ኣዝማድን ወለዱን ተሓጎሱ ዓብደል መሲሕ ግና ብኣንጻሩ ልቡ ተኪዙ ወዓለ።

ናይ መርዓ መደብ ምስ ተወድኤ ስርዓተ መርዓዊ ወመርዓት ይፈጽሙ ኢሎም ገዲፎሞም ከዱ። እንሆ ከኣ ዓብደል መሲሕ ኣብቲ መደቀሲ ስፍራ ኣትዩ ኣብ ቅድሚ እታ መርዓቱ ክሓዝንን ክትክዝን ጀመረ። ነዚ ዝረኣየት መርዓት እንታይ ኮንካ ክትብል ብስንባደ ክትሓቶ ጀመረት። እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ገብረ ክርስቶስ “እዚ ኩሉ መልክዕን ጉልበትን ጽባሕ ንግሆ ክበርስ ኢዩ፡ ሓመድ ድማ ክኸውን ኢዩ። ስለዚ ሓፍተይ ኣነስ ካብዚ ቀልጢፉ ዝሓልፍ ናይ ስጋ ተድላ ክሳተፍ ኣይደልን ኢየ ንስኺ ዝመርጽክዮ ግበሪ” ኢሉ ለይቲ ኣብ መደቀሲኣ ገዲፍዋ ከደ። በዚ ዝኾነ ነገር ምሉእ ለይቲ ክትበኪ ሓደረት።መሬት ምስ ወግሐ እቲ ዝኾነ ኩሉ ንንጉስ ነገረቶ። በዚ ነገር እዚ ዝሰንበደ ንጉስ ብዙሓት ሰራዊት ዕጥቕን ስንቅን ኣሰንዩ ካብ ዘለዎ ቦታ ሒዞም ከም ጽእዎ ለኣኹም።

ገብረ ክርስቶስ ግና እግዚኣብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብ ሓጺር እዋን ወዲኡ ኣርማንያ በጽሐ። ኣብኡ ከኣ ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተሃንጸት ቤተ ክርስቲያን ነበረት እሞ ኣብኡ ተጸጊዑ ምልማን ጀመረ።

ልኡኻት ንጉስ ብዙሕ ዓድታትን ከተማታትን ኮሊሎም ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ናብታ ዝነበራ ከተማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም ከኣ በጽሑ። ካብቲ ዝነበሮም ስንቅን  ገንዘብን ከኣ ነቶም ድኻታት ሃብዎም። ገብረክርስቶስ’ውን ካብ ኢድ ወተሃደራት ናይ ኣብኡ ምጽዋት ተቐበለ። ካብ ኢድ ሰራዊት ናይ ኣብኡ ምጽዋት ስለ ዝተቐበለ ከኣ ንእግዚኣብሔር ኣመስገነ። እቶም ወተሃደራት ግና ከለልይዎ ኣይከኣሉን። ብዘሎ ሃገራት ዘይሮም ከኣ ስኢነሞ ናብ ሃገሮም ተመልሱ።

ገብረ ክርስቶስ ናብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ከይኣተወ ቀትሪ ጸሓይ ለይቲ ቁሪ እና ተሃርመ ፡ ካብ ሰባት ምጽዋት እና ተቐበለ ፲፭/15 ዓመታት ተቐመጠ። ንሱ ካብቲ ዝለመኖ ዝበልዓሉ ዕለት ሰንበት ጥራይ ነበረ። ካብ ሰብ ምጽዋት ይቕበል ተመሊሱ ከኣ ነቶም ሰባት ይምጽውተሎም ነበረ።

ቅድስት ድንግል ማርያም “እንሆ እዚ መንእሰይ እዚ ከምቲ ዘፍቀረኒ የፍቅሮ ከምቲ ዘኽበረኒ ከኣ የኽብሮ እየ  እሞ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ኣእቲኻ ኣቕሩቦ” ክትብል ነቲ መራሒ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ተዛረበቶ። ንሱ ድማ ከምቲ ዝተባህሎ ገበረ።

እዚ ኩሉ ምስ ተፈጸመ ” ዋጋይ ብውዳሴ ኮንቱ ክጠፍእ እዩ ኣነ ከኣ ትርጉም ዘይብሉ ሰብ ኮይነ ክተርፍ ኢዩ” ዝብል ሓሳብ  ሓሰበ እሞ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ተንሲኡ እግሩ ናብ ዝመርሖ ተበገሰ። እንተኾነ ብጥበብ ኣምላኽ ናብታ ገዲፍዋ ዝኸደ ናይ ኣብኡ ቤት በጽሐ። ንሱ ብዝነበሮ ናይ ተጋድሎ ህይወት ሰብነቱ ዓቢሩ ኣዝዩ’ውን ቁስሊ በሊዕዎ ነበረ። እዚ ስለ ዝኾነ ስድራቤቱ ከለልይዎ ኣይከኣሉን ንሱ ግና ኣለለዮም ፡ኣምላኽ ናብ ቤት ኣብኡ መሊሱ ብተጋድሎ ኽሓልፍ ስለ ዝፈቐደሉ ከኣ  ብዙሕ ኣመስገነ። ካብቲ ኣብ ኣርማንያ ካብ ሰራዊት ኣብኡ  ምጽዋት ብምቕባሉ ዝተሓጎሶን ንኣምላኽ ዘመስገኖን ንላዕሊ ንኣምላኽ ኣመስገነ።

ኣብኡን ኣገልገልቱን እቲ ከም ለማኒ ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ገብረክርስቶስ ኣዝዮም ፈንፈንዎ። ነቲ እግዚኣብሔር ዘይነዓቖ ንሳቶም ግና ኣብ ሰብነቱ ቁስሊ ስለ ዝነበሮ ክዳውንቱ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝተበላሸወ ፈንፈንዎ። መታን ካብ ቤት ኣብኡ ወጺኡ ኣብ ካልእ ኮይኑ ክልምን ሕማቕ ማይ ይደፍእሉ ኣብ ልዕሊኡ ከኣ ይሸንሉ ነበሩ። “ከልብሰ የአምር እግዚኡ-ከልቢሲ ዋንኡ የለሊ ኢዩ” ከም ዝበሃል እቶም ኣብ ቤቱ ዝነበሩ ኣኽላባት ግና ነቲ ዝቐሰለ ኣካላቱ ይልሕሱ ነበሩ። ካብቲ ኣብ ቤት ኣብኡ ምስ ወጸ ዝረኸቦ ገድልን ድኻምን ኣብ ቤት ኣብኡ ምስ ተመልሰ ዝረኸቦ ገድሊ ኣዝዩ ዓበየ። ብኸምዚ ግፍዕን ውርደትን ከኣ ን፲፭/15 ዓመት ዝኣክል ተቐመጠ።

ግዜ ዕረፍቱ ምስ ኣኸለ ጎይታ ዝለመንካዮ ኩሉ ክፍጽመልካ ቃል ኪዳን ኣትየልካ ኣለኹ በሎ። ብድሕሪዚ ዝሓለፈ ታሪኹ ኣብ  ወረቐት ጽሒፉ ኣብ ኢዱ ሓዛ እሞ ዓረፈ።

ናይቲ ዓዲ ሊቀ ጳጳሳት ቅዳሴ ኣትዩ ከሎ እንሆ መላእኽቲ ኣምላኽ ብምስጋና ንፍሲ ናይ ገብረክርስቶስ ከዕርግዋ ረኣየ። በቲ ዝኾነ ኩሉ ከኣ ሰንበደ። ቅዳሴ ተወዲኡ ናብቲ ቤት እንተኸደ ከኣ እንሆ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝገለጸሉ ገብረክርስቶስ ዓሪፉ ጸንሖ። ክገንዝዎ ኢሎም ኣብዝቐረብሉ ግዜ እታ ቅድሚ ዕረፍቱ ጽሒፉ ኣብ ኢዱ ዘቐመጣ ታሪኽ ህይወቱ ዝሓዘት ጽሕፍቲ ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ተደንቑ። ካብ ኢዱ ምፍላይ ግና ኣበየት። 41/፵፩ ግዜ እግዚኦታ 41/፵፩ በእንተ ማርያምን ምስ ኣብጽሑ ግና ተኸፍተት ምስ ኣንበብዋ ከኣ ናይ እግዚኣብሔር ድንቂ ስራሕ ኣደነቑ ስለ ዓቢ ግብሩ ከኣ ኣመስገንዎ።  ንጉስ ወዱ ኮይኑ ብምጽንሑ ኣዝዩ ብዙሕ መልቀስ ኣልቀሰ ስለ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘውርዶ ዝነበረ ግፍዕን መከራን ከኣ ኣምሪሩ በኸየ።

   ጸሎትን በረኸትን  ናይ ገብረ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።

                 ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                 ወለወላዲቱ ድንግል

                 ወለመስቀሉ ክቡር

                     ኣሜን።

Sorry, comments are closed for this post.