Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

18/፲፰ መስከረም ዕረፍቲ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ (ከፋሌ ባሕር)

                    18/፲፰ መስከረም ዕረፍቲ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ (ከፋሌ ባሕር)


abune ewostatiyos ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ  ኣብ ትግራይ ኣውራጃ እንድርታ ፍሉይ ስሙ ጽራእ ዝተባህለ ዓዲ እዩ። ኣቦኦም  ክርስቶስ ሞዓ ኣዴኦም ድማ ሥነ ሕይወት ይበሃሉ። ስድርኦም ህጊ ኣምላኽ ዘኽብሩ ናይ እግዚኣብሔር ሰባስት ነበሩ። 
ክሳብ ግዜ እርጋኖም ውላድ ኣይነበሮምን በዚ ከኣ ኣዝዮም ይሓዝኑ ነበሩ። ሥነ ሕይወት ኣብ ጸሎታ ወትሩ እናነብዐት ውላድ ክህባ ናብ ኣምላኽ ትልምን ነበረት። ጸሎታ’ውን ልክዕ ከም ጸሎት ብዓልቲ ቃል ኪዳና “ኦ ኣምላኸይ ንኣኻ ዘሥምር ግብሪ ጽድቂ ዝገብር ውላድ ሃበኒ። ካብ ኃዘነይ ዝናዝዘኒ ንልበይ ዘረስርስ ውላድ ሃበኒ” እናበለት ብቀጻሊ ትልምን ነበረት። ልማኖኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጽሐ እሞ ኣምላኽ ጸሎቶም ሰሚዑ ሓሳቦም ዝፍጽመሉ ጊዜ ምስ ኣኸለ፡ ቅዱስ ገብርኤል ነኸብስራ ለኣኾ፡ ከምዚ ድማ በላ “ሓደ ቅዱስን ኅሩይን ንጹሕን ውላድ ክትወልዲ ኢኺ፡ ብትምህርቱ ድማ ነቶም ብመገዲ ጥፍኣት ዝመላለሱ ዓያሹ ብቃል ወንጌል ክመልሶምን ከድኅኖምን’ዩ”። እቲ መልኣኽ እቲ ዝውልድ ብትምህርቱ ንብዙኅ ሕዝቢ መድኃኒት ከምዝኸውንን መጻሕፍተ ነቢያት ዝትርጒም ሕገ ሓዋርያትውን ዝፈልጥ ምዃኑ ወሲኹ ትንቢት ነገሮም። ሥነ ሕይወት ቃል እቲ ቅዱስ መልኣኽ ብዝስመዐት ፈርሀት፤ ግና ክትወልዲ ኢኺ ስለ ዝበላ ኣዝያ ተሓጐሰት። ነቲ ዝሰምዓቶ ድማ ንክርስቶስ ሞዓ ነገረቶ። ይኹን ደኣ እምበር ንሱ ቅድሚኣ ፈሊጡ ጸኒሑ ነበረ። ከምቲ እቲ መልኣኽ ዘበሰሮም ድማ ኣብነ ኤዎስጣቴዎስ ተፀኒሶም ብ21/፳፩ ሓምለ ተወልዱ። ማዕቀበ እግዚእ ኢሎም ከኣ ሰመይዎም።

   ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ብዓል ነቢይ ኤርሚያስ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ገና ካብ ማኅፀን ኣዴኦም ከለዉ ዝኃረዮምን ዝባረኾምን ብምንባሩ፡ ውልድ ምስ በሉ ጡብ ኣዴኦም ክጠብዉ ከለዉ ኣዒንቶም ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሮም ንእግዚአብሔር የመስግኑ ነበሩ። ከምዚ እናበሉ ከኣ ንእግዚኣብሔር እናኣመስገኑ ዓበዩ። ምስ ጎቦዙ ስድራኦም ትምህርትን መንፈሳዊ ሥነ ምግባርን ሥርዓትን ክመሃሩሎም መምህር ቤተ ክርስቲያን ናብ ዝነበሩ ኣኮኦም ዝብጽሕዎም አባ ዳንኤል (ዘካርያስ) ዝርከቡሉ ገዳም (ገርዓልታ) ወሰድዎም። ምስ አባ ዳንኤል ብምዃን ድማ ብዙኅ ትምህርትን ተግሣጽን ከምኡውን ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ተምሃሩ። ብትግሃት ኸኣ በብዓይነቱ ትምህርቲ እንተላይ ፹፩ዱ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተምሃሩ። ብትምህርቲ እናበሰሉ ብዝኸዱ ድማ ናብራ ምናኔ ስለፈተዉ ብጸሎት ብጾምን ምትጋህ ተተሓሕዝዎ። ንኣዕይንቶም ሰለምታ፡ ንሕቖኦም ድማ ምንጻፍ ከይሃቡ ነቒሖም ንእግዚአብሔር ይልምኑ ነበሩ። ብኸምዚ ናይ ምናኔ ሕይወት ዝያዳ እናበርትዑ ምስ ከዱ፡ ማእቀበ እግዚእ ንአባ ዳንኤል ከመንኵስዎም ሓተትዎም።

አቡነ ኤዎስጣቴዎስ “ብማዕቀበ እግዚአ” እናተጸውዑ ገና ትሕቲ ዕድመ ንእሽቶ ከለዉ፡ እቲ ሰናይ ተጋድሎኦም ኣብ ኵሎም መነኮሳት ክስማዕን መዛረቢ ዛዕባ ክኸውንን ጀመረ። ኵሎም መነኮሳት ድማ ብቕዓቶም ምስ ረኣዩ “መኑ መሀሮ ለዝ ሕጻን ዘመጠነዝ ጥበበ ወስብሐታተ” (ነዚ ሕጻን እዚ ነዚ ኵሉ ጥበብን ምስጋናን መን ምሂርዎ) እናበሉ ይግረሙ ነበሩ።

ከምዚ ኢሎም ድማ ጽጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እናወሰኹ ብምንኩስና ህይወት ንእግዚኣብሔር እናኣገልገሉ ነበሩ።

 ንባዕዳውያን ነገታት ድማ ብትብዓት ይግስጹን ንቤተክርስቲያን ከዕንዉ ንዝብገሱ ብትሪ ይቃወሙ ነበሩ። ነቶም ንጣኦታትን ካልእን ዘምልኹ ዝነበሩ ሰባት ድማ ምሂሮም ናብ ቅዱስ እግዚኣብሔር ከምዘምልኹ ይገበሩ ነበሩ። ከምኡ ውን ቀዳምን ሰንበትን ኣዚና ከነኽብረን ከምዝግብኣና ምሂሮምን ነቶም ንቀዳምን ሰንበትን ዘየኽቡሩ ውን ቀሲጾም እዮም።

 ኣቦና ካብዝገበረዎ ትኣምር

ካብ መዓልቲታት ሓደ ምመዓልቲ ደቆም ሒዞም ናብ መገሻ እናተጓዕዙ እንከለዉ መርከብ ተጻዒኖም ክኸዱ ስለዝነበሮም ንበዓል መርከብ ተማላኣና በልዎ እሞ ንሱ ግን ኣይመላኣኩምን እየ በሎም። ሽዑ ቅዱስ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኩሉ ግዜ ትውክልቶም ኣብ እግዚኣብሔር ስለ ዝነበረ ጸሎቶም ኣብጺሖም ንደቆም ድማ “ካባኩም ቂም ዝሓዘ ከይህሉ ብልቢ ይቕረ ተባሃሃሉ” ኢሎም ነገርዎም ። ነዚ ኢሎም ድማ ዓጽፎም ዘርጊሖም ናብ ባህሪ ብምእታው ጉዕዝኦም ቀጸሉ። እንተኾነ ሓደ ካብቶም ደቆም ብልቢ ይቕረ ዘይገበረ ስለዝነበረ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሑ እታ ዓጽፊ ንእሽቶይ ቀዳድ ስለዝነበርታ በታ ኣዝያ ንእሽቶይ ቀዳድ ሰቲኹ ኣብ ባሕሪ ሰጢሙ ተረፈ። እቶም ዝተረፉ ግና ብልቢ ይቕረ ስለዝተባሃሃሉ ብሰላም ናብቲ ዝደለይዎ ቦታ በጽሑ።”

ኣቦና ናብ ኣርማንያ ከይዶም ውን ብዙሕ ምሕይሮምን ንዘይ ኣመንቲ ኣእሚኖምን እዮም።

 ግዜ ዕረፍቶም ምስ ኣከለ፡ጐይታ ተገሊጹ እዚ ዝስዕብ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። “ተዝካርካ ዝገበረ፡ ገድልኻ ዝጸሓፈን፡ ዘጽሓፈን፡ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሓንጸን ኣምኃ ዘቕረበን፡ ኣነ በረኸት ስጋን ነፍስን ክህቦ እየ፤ መንግሥተ ሰማያት ከውርሶ እየ” ዝብል ዓቢይ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ንደቆም ባሪኾምን ኣጽኒዖምን ኣብ አርማንያ ብሰላም ፲፰/18 መስከረም ዓረፉ፤ ኣብ ሰማእት ቅዱስ መርምህናም ቤተ ክርስቲያን ድማ ተቐብሩ። ካብቲ መቓብሮም ፍቕዲ ዘይብሎም ተኣምራት ተገብረ። ደቆም ድማ ዕረፍቲ ኣቦኦም ርእዮም ለበዋኦምን ትምህርቶምን ተሰኪሞም ናብ ሃገርና ተመሊሶም መንፈሳዊ ተጋድሎኦም ቀጸሉ።

ጸሎትን በረከትን ናይ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲት ድንግል

 ወለመስቀሉ ክቡር

 ኣሜን!

Sorry, comments are closed for this post.