Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Monthly Archives: March 2014

ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን መድሃኔኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል 29/3/2014 ናይ ኣገልገልቲ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣካይዳ።

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን መድሃኔኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል 29/3/2014 ናይ ኣገልገልቲ  መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣካይዳ። መጀመርያ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓጥያትናን ኣበሳናን ከይተጸባጸበ፡ብህይወት ዘንበረና፡ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ዝኸበረን ዝተመስገነን ትኹን ኣሜን። ቀዳም 29/3/2014 ዓ/ም/ፈ ብምኽንያት ሻድሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም  ገብርሔር(እሙን ኣገልጋሊ) ኣቦታት ካህናትን ኣሕዋት ዲያቆናትን ዓበይትን… Continue Reading

መጻጉዕ/ MEXAGUE

ሰናብቲ ዓቢይ ጾም,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      መጻጉዕ፡ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን፣፣               እዛ ዕለት እዚኣ’ውን ከምተን ዝሓለፋ  ሰለሰተ ሰናብቲ ናታ ዝኾነ ስያሜ በቲ ናይ ቤተክርስቲያን ሊቅ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ  መጻጉዕ… Continue Reading

Uncategorized

ጾም

ጾም በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን። ሰብ ኣብ ማእከል ክልተ ተቓረንቲ ስምዒታት ዝነብር ፍጡር እዮ። እዚ ማለት ስጋዊ ባህሪኡ እንስሳዊ ኣካይዳን ኣናብራን ክነብር ይደፋፍኦ። ብስጋኡ ክበልዕ፡ ክሰቲ፡ ክሰክር፡ ክዝሙ. . . . . ንስጋ ዘሐጉስ ዘበለ ኩሉ ክፍጽም ደስ ይብሎ። ብነፍሱ ወይ ድማ ብመንፈሳዊ ድልየታቱ ከኣ ክጸውም፡ ክሰግድ፡ ክጽሊ፡ ክዝምር፡ ንእግዚኣብሔር ከመስግን፡… Continue Reading

Uncategorized

ሻድሸይቲ ሰንበት ናይ ዓቢ ጾም (ገብርሔር)

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ሻድሸይቲ ሰንበት ናይ ዓቢ ጾም (ገብርሔር)  ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብዓይኒ ምሕረቱ እናጠመተ ዝጓስየና ዘሎ ብልሳን ኩሉም ፍጡራቱ ዝኸበረን ዝተመስገን ይኹን። ኣሜን! ሎሚ እውን መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ጽሑፍና ብዛዕባ እዛ ሻድሸይቲ ሰንበት ከም ፍቓድ ኣምላኽ፡ ኣምላኽ ከም ዝፈቐደልና መጠን ኽንርኢ ኢና። እዛ ቅድስት ዕለት እውን… Continue Reading

፲፯/17 መጋቢት ትንሳኤ ኣልኣዛር

   በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን                 እዚ ዕለት እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣልኣዛር ካብ ሞት ዘተንስኣሉ ዕለት እዩ ።  (ስንክሳር፲፯ መጋቢት ተመልከት)። ኣልኣዛር ኣብ ቢታንያ ዝቕመጥ ዝነበረ፡ ሓዊ ማርታን ማርያም እታ ንጎይታ ቅዱይ ሽቱ ዝቐብኣቶን ብጸጉሪ ርእሳ ውን ኣእጋሩ ዝደረዘቶን እዩ። ኣልኣዛር ምስ ሓመመ እተን ኣሓቱ… Continue Reading

ደብረዘይቲ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን    ሓሙሸይቲ ሰንበት ናይ ዓቢ ጾም ( ደብረ ዘይቲ) እዛ ዕለት  እዚኣ እውን ልክዕ ከምተን ዝሓለፋ ኣርባዕተ ሰንበታት ብቅዱስ ያሬድ ማህለታይ  ዝተሰምየት ኩሉ ስብከታት መዝሙራት ኮነ መልእኽታት ድማ  ስለ ምጽኣት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ  ክርስቶስን መጨረሽታ  ዓለምን ዝገልጹ እዮም፣፣ እዛ ዕለት እዚኣ ደብረዘይት ብዝብል  ስያሜ  ምጽውዓ ጎይታናን  ኣምላኽናን… Continue Reading

Uncategorized

መጋቢት ፲፪/12 በዓለ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት

መጋቢት ፲፪/12  በዓለ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ  ኣሃዱ ኣምላኽ  ኣሜን። በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ናብ በልዓም ዝተለእከሉ ዕለት ኢዩ። እስራኤላውያን  ካብ ምድረ ስደት ካብ ግብጺ  ድሕሪ ምውጽኦም ኣርብዓ  ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ድሕሪ ምግባሮም ሞኣብ ድሕሪ ምብጽሖም ናይ ሞኣብ  ንጉስ ባላቅ ወልደ ጺጶር ንግብጻውያን ብትሽዓተ መቕዘፍቲ ብዓስራይ… Continue Reading

፲ መጋቢት ቅዱስ መስቀል ዝተረኸበሉ ዕለት

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን። ፲ መጋቢት ቅዱስ መስቀል ዝተረኸበሉ ዕለት ኣነ ግና በቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል እንተ ዘይኮይኑስ ብኻልእ ኣይምካሕን እየ”(ገላ6፡16)            ከምቲ ነቢይ ሙሴ ኣብ መጽሓፉ ጽሒፍዎ ዘሎ፡ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ነቲ ንዘመናት ብማእሰር ሞት ተኣሲሩ ናብ ሲኦል ዝተደርብዩ፡ እና ተሸቑረረ ዝነብር ዝነበረ፡… Continue Reading

Uncategorized

መጻጉዕ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን፣፣    እዛ ዕለት እዚኣ’ውን ከምተን ዝሓለፋ  ሰለሰተ ሰናብቲ ናታ ዝኾነ ስያሜ በቲ ናይ ቤተክርስቲያን ሊቅ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ  መጻጉዕ ብዝብል ስም ዝተሰምየት እያ። እዚኣ እታ ራብዐይቲ ሰንበት ኮይና በዛ ቅድስት ዕለት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ  ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ስለ ዝገበሮ ብዙሕ ተኣምራት፡ ዘሕወዮም ድኑሳትን ሕሙማትን  ዝንገረሉ እዩ።… Continue Reading

Uncategorized

ምኩራብ

                                          ሰናብቲ ዓቢ ጾም….                            ሳልሳይ ሰንበት  (ምኩራብ)                     በስመኣብ  ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ… Continue Reading

Uncategorized