Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Monthly Archives: April 2014

ስርዓት ዑደተ ሆሳዕና

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ  ኣሜን!   ልዑለ ባህሪ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንቛዕ ናብ በዓለ ሆሳዕና ብሰላም ኣብጽሓና እንዳበልና ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር  ብዛዕባ  ኣብ ቤተክርስቲያንና ዝፍጸም ስርዓተ ዑደት ሆሳዕና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ካብ ዋዜማ ክሳብ ዚቅ ጀሚርካ ክሳብ ሰላም ተበሃሉ ሕዝብ ዘሎ ከም ኵሉ ክብረ በዓል ተመሳሳሊ እዩ። ሆሳዕና “ተበሃሉ ሕዝብ” ምስ ተጸፍዐ… Continue Reading

Uncategorized

ሆሳዕና በኣርያም

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ሆሳዕና በኣርያም       ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብዛ  ቅድስት ዕለት ስለ ዘብጽሓና፡ ዘመን ህይወትና ብምልኡ ስለ ዝሓለወና ክብሪን ምስጋናን  ንዕኡ ይኹን። ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ፡እግዚኣብሔር ከም ዝረድኣና መጠን ብዛዕባ እዛ ሻሙነይቲ ሰንበት ናይ ዓቢይ ጾም ቀጺልና ክንርኢ ኢና።እዛ ቅድስት ዕለት እዚኣ’ውን ከምተን ዝሓለፋ ሰናብቲ ብናይ ቤተክርስቲያን ሊቅ… Continue Reading

Uncategorized

“ቅድስት ሃገረ እስራኤል” እትብል መጽሓፍ ብ ቤ/ት/ሰ/ቅ/ድ/ ማርያም ቤተክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ተዘርጊሓ ኣላ

ስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን !  እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ግዜ ናብ ንግዜ ብሰላም እንዳዓቀበ ምሕረቱን ፍቕሩን ከየጉደለ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እንዳሃበ ብህይወት የንብረና ስለዘሎ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እምበኣር ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ፈቒድዎ  ቤተ ትምህርቲ ሰንበት  ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ኣብ ቅድስት ሃገር እስራኤል እንርከብ እግዚኣብሔር ብዝረድኣና መጠን ንኹሉ… Continue Reading

፴/30 መጋቢት ዕረፍቱ ለሳምሶን

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።        ማኑሄ ዝስሙ  በዓል ጾርዓ ካብ ዓሌት ዳን ነበረ። ሰበይቱ ከኣ መኻን ነበረት። እዞም ክልተ ሰብ ሓዳር  እግዚኣብሔር ብዝሃቦም ጸጋ እና  ኣመስገኑ ኩሉ ግዜ ሕጉሳት ኮይኖም ብፍጹም ፍቕሪ ይነብሩ ነበሩ። ኣዴና ሳራ ምስ ኣቦ እምነት ዝተሰምየ ኣቦና ኣብርሃም፡ ቅድስት ኤልሳቤጥ ምስ ካህን ዘካርያስ፡  ቅድስት ሃና  ኣደ… Continue Reading

ቤተ ክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል ዓመታዊ ክብረ ብዓል መድሃኔ ኣለም ኣኽቢራ

        በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ።   ኣሜን!    ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብብዝሒ ምሕረቱ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እንዳሓለወ ካብ ካሊእታትት ናብ ደቓይቕ፡  ካብ ደቓይቕ ናብ ሰዓታት፡ ካብ ሰዓታት ናብ መዓልታት፡  ካብ መዓልታት ናብ ሰሙናት፡ ካብ ሰሙናት ናብ ኣዋርሕ፡  ካብ ኣዋርሕ ድማ ናብ ዓመታት እንዳ ሓለወ ናብዚ ዘለናዮ ዕለት ብሰላም  ስለ ዘብጽሓና… Continue Reading

ኒቆዲሞስ

  በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን።    ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ካብታ ዝሓለፈት ቅድስቲ  ዕለተ ሰንበት ናብዛ ዕለት እዚኣ ስለ ዘብጽሓና ስለ ምሕረቱን  ትዕግስቱን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን።ኣሜን!    እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሰናይ ፍቓዱ ነዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ሰናብቲ ናይ ዓቢ ጾም ብሰላም ኣሕሊፉ ናብዛ ሻውዓይቲ ሰንበት ብሰላም ዘብጽሓና ሕጂ እውን ስለዘይወዳእ ውህበቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን።… Continue Reading

Uncategorized