Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Monthly Archives: May 2014

ተኣምረ ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቕ (4ይ ክፋል)

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ ኣምላክ ኣሜን! ብናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ዘይኣመኑ ንደብረ ምጥማቕ ከፍርስዋ ከም ዝተማኸሩ ብዘመን ኣልሸሪፍ ዝተባህለ ከሓዲ ንጉስ ምስሪ እስክንድርያ ኣብ ዝተባህለት ሃገር ኣባ ዮሓንስ ሊቀ ጳጳስ ኣብ ዝተሸመሉ ዘመን ኣብ ልዕሊ ቤተክርስቲያን ስደት ኮነ።ኣብቲ ግዜቲ ከኣ ኣብ ሰንደፋ ዘለዉ ብክርስትና ዘይኣመኑ ሰባት ይእከቡ ነበሩ። ኣብ ኣልማህላ ኣብ ደብረ ምጥማቕ ከለዉ ብምኽሪ… Continue Reading

Uncategorized

“ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብ እቲጽኑዕ መሰረትኩም ከይትወ ድቁ ተሓለዉ’’(1ጴጥሮስ3፡17)

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን              ናይ ስንቃጣ ፡  ጠንቛሊ ሓጎስ ኣስጎዶም አብ ሓድነቱ ካልአይ አብ ሰለስትነቱ ራብዓይ ዘይብሉ፡ዘይመውት ዘልአለማዊ አምላኽና እግአዚብሄር ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ ካብ ሕጂ  ክሳዕ ዘልአለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን፡፡አሜን።ካብቲ ሳጥናኤል ካብ ማሕበር መላእክቲ ዝወጸሉ ግዜ ጀሚሩ፡ ብዙሓት ሰባት አንጻር ሃይማኖት፡ቤተክርስቲያን ተጋዒዝዞም እዮም፡፡ሕጂ እውን ይጓዓዙ አለዉ፡፡አምላኽና… Continue Reading

ተኣምረ ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቕ (3ይ ክፋል)

  በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን! ተኣምረ ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቕ  (3ይ  ክፋል) ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ክርስቲያን ንጉስ ኣፍሪንጊ፡ ንጉስ ሮምን ሶርያን ሜሮንን ከም ልማዶም በዓል ከኽብሩ ኣብ ደብረ ምጥማቕ ኣብ ዝተሰርሐት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ተኣኪቦም ከለዉ እግዚእትነ ማርያም ኣብ ደብረ ቁስቋም ክትግለጸሎም ከላ”እገለ ዝባሃል ሰማእት ወይ ጻድቕ ወይ ነቢይ፡ ዝደለይዎም ኣዕርኽቶምን… Continue Reading

ተኣምረ ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቕ(2ይ ክፋል)

  በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!          ተኣምረ ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቕ             ጸዓኒ ኣግማል ኣብ ደብረ ምጥማቕ  ኣብ ደብረ ምጥማቕ ካብ ክርስቲያን ወገን ዝኾነ እቶም መነኮሳት፡ ዝኣከብዎን ነቲ ገዳም ዘድልዮ ንብረት ዝጽዕን ሓደ ድኻ ጸዓን ኣግማል ሰብኣይ ነበረ። ካብቶም ክርስቲያን ድማ ምስኡ ይልእኹ ነበሩ ንሱ ግን ካብቲ ገንዘብ ፍርቂ ኣብ… Continue Reading

፲፱/19 ግንቦት ዕረፍቱ ለኤስድሮስ ሰማዕት

        በስመ ኣብ  ወወልድ ወመንፈስ  ቅዱስ  ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን!  ኤስድሮስ  ሰማዕት  ኣቡኡ  በድላኦን ኣዲኡ ሶፉያ ይበሃሉ። ትውልዲ ዓዱ ከኣ ኣንጾኪያ እዩ። ስድራቤቱ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ንሰባት ዘኽብሩ  ለዋሃትን ርህሩሃትን ክርስቲያን እዮም ነይሮም። ኣቡኡ በድላኦን  ናይ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ሓለቓ ወተሃደራት  ነበረ። ዓላዊ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ 20 ዓመት ዘመን ንግስነቱ  ንጣዖታት ስገዱ እና በለ ንቡዙሓት ክርስቲያን… Continue Reading

ደብረ ምጥማቅ ( 1ይ ክፋል)

                                     በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን  ብዕለት 21 ግንቦት  ደብረ ምጥማቅ እና ተባህለ ዝብዓል ዓቢ በዓል ሓደ ካብተን 33 ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም  በዓላት እዩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ንኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምውላዳ፡ ነዚ ዜና… Continue Reading

ኪዳነ ምሕረት

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን። ኪዳነ ምሕረት ማለት ናይ ምሕረት ማሕላ ወይ ድማ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን(ውዕል)  ማለት ኢዩ።  ቅዱስ እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሎም ፍጡራት ዘኽበራ፡ ብድንግልና ጠኒሳ ብንድግልና ንኣምላኽ ዝወለደት ቅድስትን ብጽህትን ናይ ሃናን ናይ ኢያቄምን ፍረ ቅድስት ድንግል ማርያም ኢያ። ነዛ ክብርትን ልዕሊ ኩሎም ፍጡራትን ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተዋህበ… Continue Reading

፲፩/11 ግንቦት ቅዱስ ያሬድ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!     ቅዱስ ያሬድ ካብ ኣብኡ አብድዩ /ይስሐቅ/ ካብ ኣዲኡ ክርስቲና /ታውክልያ/  ኣብ ኣኽሱም ተወልደ። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ካብ ወገን ኣባ ጌዴዎን እዩ። ኣብኡ ወዲ 7ተ ዓመት እንከሎ ስለዝመተ ከኣ ኣዲኡ ናብ ኣባ ጌዴዎን ወሰደቶ። ኣባ ጌዴዎን’ውን ንቅዱስ ያሬድ  ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ  ክምህርዎ  ጀመሩ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ… Continue Reading

፱/9 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ኢሌኒ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ቅድስት ኢሌኒ ንናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ብተንኮል ኣይሁድ ተቐቢሩ ምስ ነበረ  ካብቲ ተቀቢሩሉ ዝነበረ ጎቦ ተዃዒቱ ከምዝወጽእ ዝገበረት ቅድስት ኣደ እያ። እዛ ኣደ እዚኣ ናይ ሓደ ነጋዳይ ብዓልቲ ቤት ዝነበረት ኮይና፡  ብቅድስና እትነብር ዝነበረት  ቅድስት ኣደ እያ።  እንተኾነ እቲ ነጋዳይ ዝነበረ በዓል ቤታ ብተንኮል… Continue Reading

፰/8 ግንቦት ጥንተ ዕርገቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ

          በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!  ዕለት 8 ግንቦት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ዝዓረገሉ ክቡር ዕለት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተፈልዩ ድኅሪ ምትንስኡ ንዕለቱ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን። ብስዕላዊ ኣገላልጽኡን ኣጸሓሕፋ ታሪኹን ዝልለ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ፡ ጐይታ ዝዓረገሉ ዕለት ቦታን ፍጻሜኡን ብንጹር ኣቐሚጡልና ኣሎ። ዕርገት ካብ… Continue Reading

Uncategorized