Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Monthly Archives: January 2015

፳፪/ 22 ጥሪ ዕረፍቱ ለኣባ እንጦንስ ኣበ መነኮሳት/ Aba Antonios

               በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!               ፳፪/ 22 ጥሪ ዕረፍቱ ለኣባ እንጦንስ ኣበ መነኮሳት      ሃገሮም ኣብ ግብጺ ቅማን ዝተባህለ ቦታ ኮይኑ ካብ ኣዝዮም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ክርስቲያን እዮም ተወሊዶም። ስድርኦም ብሕጻንነቶም ከለዉ ንመምህር ስለዝሃብዎም እናተማህሩን እናኣገልገሉን እዮም ዓብዮም። ድሒሩ ግና ኣቡኦምን… Continue Reading

፳፩/21 ጥሪ ዕረፍታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል (ኣስተርእዮ ማርያም)

           በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን። ኣስተርእዮ ማርያም “ሞትሰ ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም የዐጽብ ለኩሉ”       ንኣምላኽ ዝወለደት ክብርትን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነትን ቅድስት ድንግል ማርያም ዓለም ከይተፈጥረ ኣቐዲማ ኣብ ኅሊና ኣምላኽ ተሓሲባ ዝነበረት፡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንድኅነት ደቂ ሰባት መሠረተ ሕይወት ክትከውን ዝመደባን ዝኃረያን ምዃኑ እሙን ነገር እዩ።  እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ድኅነት ደቂ ሰባት… Continue Reading

“ኣይትጨነቑ!” ማቴ 6፡31/BE NOT THEREFORE ANXIOUS!

           በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!                                                    “ኣይትጨነቑ!” ማቴ 6፡31       ጭንቀት ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ዚኽሰት ውሽጣዊ ነውጽን ዘይምርግጋእን፡ ሕማም ኣእምሮን ምዃኑ ድሒሩኳ ብናይ… Continue Reading

Uncategorized

፲፰/18 ጥሪ ዝርወተ ኣጽሙ ለቅዱስ ጊዮርጊስ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!      “ልቡ ለጻድቅ ውኩል ከመ ኣንበሳ” ከም ዝብል ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝተመዘዘ ሰይፊ ዝነደደ ሓውን፡ ቁጥዐ ዲድያኖስ  ከይፈርሐ መከራ ተዓጊሱ ብሕማሙን፡ ብሞቱን ንኣህዛብ እናኣእመነ 7 ዓመት ተጋዲሉ። በዚ ዕለት እዚ ዝዝከረሉ ዓቢ ነገር ድማ፡ እቶም ዓለውያን ብሰይፊ ቆሪጾም ፣ብሓዊ ኣንዲዶም ናብ ጉድጓድ ተደርብዩ ምሟት ምስ ኣበዮም፡ ንስግኡ ብመንኮርኮር ጥሒኖም… Continue Reading

ክብሪ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም/kbri Adiena Qdst Dngl Maryam

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዷምላክ ኣሜን!         ክብሪ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም    ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ብምዃና ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝኸበረት ኢያ። እዚ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህባ ክብሪ ድማ ብዝተፈላለየ መገድታት ይግለጽ።   ሀ) ቅድስንኣ “ኣነ ቅዱስ ኢየ እሞ ንስኻትኩም ከኣ ቅዱሳን ኩኑ” ብምባል ልዑል እግዚኣብሔር ከም ዝተዛረቦ  (ዘሌ 19፡1-2)፡ ብኣርኣያን… Continue Reading

፲፪/12 ጥሪ ቃና ዘገሊላ/ Qana ZEGELILA

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!           ፲፪/12 ጥሪ ቃና ዘገሊላ     “ወኣመ ሳልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ” ከም ዝብል። ጎይታ ካብ ገዳመ ቆሮንጦስ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ 3ይ መዓልቱ ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓ ነበረ። ቃና ኣብ ኣውራጃ ገሊላ እትርከብ ዓዲ እያ። መርዓዊ ዶኪማስ እዩ ኣቡኡ ድማ ዮኣኪን ይበሃል። ኣብዚ መርዓዚ ቅድስት ድንግል… Continue Reading

Uncategorized

፲፩/11 ጥሪ በዓለ ጥምቀት/11th January EPIPHANY

           በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                ፲፩/11 ጥሪ በዓለ ጥምቀት    ጥምቀት፡ ኣጥመቐ ኣጠመቐ (ጠለቐ) ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተወስደ ኮይኑ ጥምቀት ማለት ምጥላቕ ማለት እዩ። ጥምቀት 8 ዓይነት እዮም። እቶም 5 ምሳሌታት ክኾኑ ከለዉ፡ እቶም 3 ግና ኣማናውያን እዮም። ምሳሌታት ጥምቀት፥ “ኣጥመቃ ለምድር በማየ ኣይኅ፡ ኣጥመቆሙ ሙሴ… Continue Reading

Uncategorized

፰/8 ጥሪ ዕረፍቱ ለሚልክያስ ነቢይ/ 8th January the death of prophet Malachi

         በስምኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን! ፰/8 ጥሪ ዕረፍቱ ለሚልክያስ ነቢይ ሚልክያስ ማለት “መልኣክ፡ ሓዋርያ፡ መልእኽተኛ”  ማለት እዩ። ዝተወለደሉ ዘመን ድማ እስራኤላውያን ካብ ጽዋዌ  (ምርኮ) ምስ ተመለሱ ኣብ  ስፋድ ዝበሃል ቦታ እዩ። ትውልዱ ካብ ነገድ ኣሴር እዩ። ቁጽሩ ድማ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት እዩ። ካብ ህጻንነቱ ጀሚሩ  ፈታዊ እግዚኣብሔር ነበረ።… Continue Reading

፯/7 ጥሪ በዓለ ቅድስት ስላሴ/ QDST SLASIE

           በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!          ፯/7 ጥሪ በዓለ ቅድስት ስላሴ ስላሴ ዝብል ሰለሰ-ሰለስተ ገበረ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተረኽበ ክኸውን ከሎ ሰለስተ፡ ሰለስትነት ማለት ክኸውን ከሎ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ምስጢር ግና ሓደን ሰለስተን ሓድነትን ሰለስትነትን ተባሂሉ ይትርጎም። ሰለስትነቶም ብስም፡ ብኣካል፡ ብግብሪ ክኸውን ከሎ፡ ሓድነቶም ድማ ብባህሪ ብህልውና፡… Continue Reading

Uncategorized

6/፮ ጥሪ በዓለ ግዝረት/BEOALE GZRET

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                   6/፮ ጥሪ በዓለ ግዝረት      ግዝረት ማለት ምግዛር (ካብ ዕልቦ ነጻ ምዃን) ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን  እተኽብሮም 9 ንኣሽቱ በዓላት ጎይታ ድማ እዩ። ግዝረት ዝተጀመረ ብኣቦና ኣብርሃም እዩ (ዘፍ 17፡9-17)። ግዝረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኣቦና አብርሃም ናይ ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ምልክት ነበረ።… Continue Reading

Uncategorized