Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Monthly Archives: February 2015

ኪዳነ ምሕረት /Kidane Mhret

   በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!                         ኪዳነ ምሕረት      ኪዳን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝግበር ውዕል፡ ቁምነገር፡ ናይ ፍቕርን ናይ ሓድነትን ማሕላ፡ ሰላማዊ ሕጊ፡ ንኽልተ ወገን ሓደ ዝገብር፡ ንረብሓን ጥቕምን ብተስፋ ዝፍጸም (ዝተጻሕፈ) ስርዓት፡ ምስ ዘፍርስዎ ጉድኣትን ፍርድን ዘምጽእ እዩ።      ኪዳን… Continue Reading

Uncategorized

ሰናብቲ ዓቢይ ጾም,,,,,,ካልኣይቲ ሰንበት (ቅድስት)/ KALAY SENBET ( QDST)

                በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!                           ሰናብቲ ዓቢይ ጾም,,,,,,ካልኣይቲ ሰንበት  (ቅድስት)    ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ናይዚ ዓምዲ እዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና  ሓፈሻዊ መእተዊ ናይ ዓቢይ ጾም፡ ጾመ ሕርቃልን፡ ብዛዕባ እታ ካብተን ሸመንተ ሰናብቲ ናይ… Continue Reading

Uncategorized

10/፲ ለካቲት ዕረፍቱ ለሓዋርያ ያዕቆብ ወልደእልፍዮስ/the death of James the son of Alphaeus

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!            10/፲ ለካቲት ዕረፍቱ ለሓዋርያ ያዕቆብ ወልደእልፍዮስ     ያዕቆብ ማለት ኣኅዜ ሠኮና ኣዕቅጺ( ኣሰናኻሊ) ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገደ ጋድ ኮይኑ ሃገር ሰብከቱ ኢየሩሳሌም እዩ። ንሱ ሓደ ካብ 12 ሓዋርያት እዩ። ሓዋርያ ያዕቆብ ስብከት ወንጌል ክጅምር ከሎ ኣብ ማእከል ኢየሩሳሌም ኣብ ምኩራብ ኣይሁድ ኣትዩ… Continue Reading

ዓቢይ ጾምን ሰናብቲ ዓቢይ ጾምን ( 1ይ ክፋል)

ዓቢይ ጾምን ሰናብቲ ዓቢይ ጾምን ( 1ይ ክፋል) በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን! ኣቐዲምና ብበረኸት ፣ብምሕረት ዝጓስየና ንዘሎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ብኣና ብድኹማት ባሮቱ ፣በቶም ከየዕረፉ ኩሉ ግዜ ብዘይምቁራጽ ዘመስግንዎ ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ፍጡራቱን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን፣፣ ኣሜን፣፣ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብዚ ዓመት እዚ ብሰላም ሓልዩ ብጥዕና ስለ ዘጽንሓናን ዘብጽሓናን ስሙ… Continue Reading

Uncategorized

፬/4 ለካቲት ዮሓንስ ወልደ ነጎድጓድ/ Yohannes Weldenegodguad

         በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን! ፬/4 ለካቲት ዮሓንስ ወልደ ነጎድጓድ      ዮሓንስ ማለት ሓጎስ ርህራሄ ማለት እዩ።  ዮሓንስ ወንጌላዊ ነገዱ ካብ ነገደ ይሁዳ፡ ሃገር ስብከቱ ድማ ኤስያ  እዩ። ዮሓንስ ወንጌላዊ ታኦሎጎስ፡ ቀጽረ ገጽ፡ ፍቁረ እግዚእ፡ ዮሓንስ ወልደነጎድጓድ ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ እዩ።  ንወንጌሉ ድማ ብቋንቛ ዮናኒ እዩ ጽሒፍዎ።  ቁጽሩ ካብ 12 ሓዋርያት ኮይኑ… Continue Reading

፪/2 ለካቲት ዕረፍቱ ለኣባ ጳውሊ/Erefti Aba Pawli

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!              ፪/2 ለካቲት ዕረፍቱ ለኣባ ጳውሊ     ጳውሊ ከፊለ ስም እዩ። ጳውሎስ ማለት ንዋይ፡ ሕሩይ ማለት እዩ። ሃገሮም እስክንድርያ እዩ። ኣቡኦም ሞይቱ ነቲ ሃብቲ ክማቐሉ ከለዉ ዓቢ ሓዎም ጴጥሮስ ካብቲ ዝብጽሖም ስለዘጉደለሎም በዚ ተጻሊኦም ንኸፍርድዎ ናብ ዳኛ ክኸዱ ከለዉ እቶም ሰብ ናይቲ ዳኛ ሃገር ሓደ በዓል ጸጋ ሞይቱ… Continue Reading

፪/2 ለካቲት ዕረፍቱ ለኣባ ጳውሊ/ Erefti Aba Pawli

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!              ፪/2 ለካቲት ዕረፍቱ ለኣባ ጳውሊ   ጳውሊ ከፊለ ስም እዩ። ጳውሎስ ማለት ንዋይ፡ ሕሩይ ማለት እዩ። ሃገሮም እስክንድርያ እዩ። ኣቡኦም ሞይቱ ነቲ ሃብቲ ክማቐሉ ከለዉ ዓቢ ሓዎም ጴጥሮስ ካብቲ ዝብጽሖም ስለዘጉደለሎም በዚ ተጻሊኦም ንኸፍርድዎ ናብ ዳኛ ክኸዱ ከለዉ እቶም ሰብ ናይቲ ዳኛ ሃገር ሓደ በዓል ጸጋ ሞይቱ… Continue Reading

፳፱/ 29 ጥሪ ዕረፍቱ ለኣቡነ ታዴዎስ/ 29 january the death of st. Tadiewos

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን! ፳፱/ 29 ጥሪ ዕረፍቱ ለኣቡነ ታዴዎስ        ናይ ትውልዲ ቦትኦም ጽላልሽ (ዞረሬ) እዩ። ኣቡኦም ሮማንዮስ ኣዲኦም ማርታ ይበሃሉ። ሮማንዮስ መዓርገ ቅስና ዘለዎ ክኸውን ከሎ ንኣቡነ ተክለሃይማኖት ሓወቦኡ እዮም።      ኣብ ማህጸን ኣዲኦም ከለዉ ኣብ ጽላልሽ ጥሜት በርቲዑ ነበረ። ወገናትና እናጠመዩ ከለዉ ንሕና በይንና እንተበላዕናን እንተሰተናን ጽቡቕ ኣይኮነን… Continue Reading

ጾመ ነነዌ/ Xome Nenewie

  በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ        ጾመ ነነዌ         ጾም ማለት ቀዳማይ ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ዝብላዕን ዝስተን ተኸልኪልካ ፍቓድ ሥጋ ንፍቓድ ነፍስ ከም እትግዛእ ምግባር እዩ። ከምኡ  ዓይንኻ ክፉእ ካብ ምርኣይ፡  እዝንኻ ክፉእ ካብ ምስማዕ ፡ ኣፍካ ክፉእ ካብ ምዝራብ፡  እግርኻ ናብ ክፉእ ካብ ምኻድ፡  ብሓፈሻ ካብ ኃጢኣት ተኸልኪልካ ምጽናሕ እዩ። ጾም… Continue Reading

Uncategorized