Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Monthly Archives: July 2019

23 ሓምለ ሰማዕት ቅድስት መሪና

  ቅድስት መሪና፡ ካብ መምለኽቲ ጣዖት ስድራ እያ ተወሊዳ። ጓል 5 ዓመት ከላ ኣደኣ ስለ ዝሞተት፡ እቲ ሓደ ካብ መኳንንቲ ኣንጾኪያ ዝነበረ ኣቦኣ ዳኬዎስ፡ ናብ መዕበዪ ሕፃናት ኣእተዋ። ኣላዪት ሕፃናት ዝነበረት ሰበይቲ፡ ክርስቲያን ስለዝነበረት ንዅሉ ትምህርተ ክርስትና ምሂራ ኣእመነታ። ቅድስት መሪና፡ ልቡናኣ ብቃለ እግዚአብሔር ብፍቅረ ክርስቶስ ተመሲጡ ብፍርሃት እናነበረት ብዛዕባ ገድለ ሰማዕታት ካብ መምህራ ትሰምዕ… Continue Reading

14 ሓምለ (ሰማዕት ቅዱስ አብሮኮንዮስ )

✞ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!! 14 ሓምለ • ሰማዕት ቅዱስ አብሮኮንዮስ ቅዱስ አብሮኮንዮስ ካብ ኣቡኡ ክርስቶፎሮስ ኣዲኡ ቴዎዶስያ ኣብ ኢየሩሳለም ተወልደ ኣቡኡ ክርስትያን ኮይኑ ኣዲኡ ግና ኣምላኺት ጣኦት ነበረት ዓቕሚ ኣዳም ምስ በጽሐ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብኡ ኣዲኡ ናይ እስክንድርያ ገዛኢ ንክኾነላ ንንጉስ ድዮቅልጥያኖስ ንክትዛረቦ ገጸ በረኸት ሒዛ ናብ ኣንጾክያ ከደት ንሱ… Continue Reading

ክፉእ ወረ

  በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!! ክፉእ ወረ ክርስትያን ዘረባኡ ብጸጋ ዝመልአ ብጨው ዝተቋመመ ንሰማዕቱ ባህ ዘብልን ንበረኸት ዝኸውን አዩ ክኸውን ዝግብኦ። እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናጽውን ዘድሊ ሠናይ ዘበለ ዘረባ ድአ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ ከምዝበለ (ኤፌ. 4:29)። ክፉእ ወሬ ናይዚ ኣንጻር ኮይኑ ሽም ሰብ ዘጥፍእ፣ኣእምሮ ዘጨንቕ፣ ተባህለ ተገብረ … Continue Reading

Uncategorized